In dit nummer

euedocs.emersonprocess.co.uk

In dit nummer

PlantWeb News

In dit nummer

Numm umm ummer umm r 18 18 - - J JJuni

J uni 2002

2002

3051S, de drukmeting wordt “herondekt”

ESD toepassingen voor klepstandstellers

Total Tank Management

Case study

Nieuwe producten


Druk

3051S : De drukmeting wordt

herondekt

Van an an d dde

d e ee eenvoud ee ud udig ud ig ige ig e tr transmitt

tr ansmitt ansmitter ansmitt r t ttot

t t h hhet

h

evolu lu lu lutie lu tie tieve tie e pp

platf p tf tform tf

De bevinding is eenvoudig: als wij u echt

in staat willen stellen om de operationele

resultaten van uw bedrijf flink te

verbeteren, dan moeten wij u meer

aanbieden dan een eenvoudige

transmitter. Daarom hebben onze

ingenieurs het concept van de

transmitter “opnieuw ontdekt”.

Het geheim van het recept:

één enkel platform, de

“SuperModule”. Dit is de

kern van het systeem. Dankzij

de volledig gelaste hermetische

constructie en de elektronica die een

beroep doet op de ASIC-technologie is

het prestatie-vermogen nog eens

verbeterd: een nauwkeurigheid van

0,04% en een stabiliteit van ... 10 jaar! Zo

2 PlantWeb News Juni 2002

hoeft u zich helemaal geen zorgen te

maken over de ijking tot de volgende

vernieuwingsbeurt van uw installatie.

Achter de modulaire look met proces- en

communicatieverbindingen schuilt

een volledige transmitter met een

traditionele 4-20mA/HART-uitgang

en een snelle communicatiebus.

Modul odul odulair odul air air, air , e eevolu

e lu lutie lutie

tie tief. tie

Welke toepassingen wenst u?

Druk, debiet of niveau meten?

Rechtstreekse aansluiting of

aansluiting op een primair

element, scheidingsmembraan,

manifold?

Welke communicatie wenst u?

Traditionele 4-20ma/HART, Foundation

Fieldbus, lokale aflezing?

Vanaf één enkel platform zijn honderden

combinaties mogelijk.

U kiest, wij leveren het.

Voo oo ooraf oo af af gg

geas gg

as assemb as mb mb mblee mb ee eerd eerd

rd rd, rd,

, vv

voo vv

oo ooraf oo af af gg

getest. gg

De modulariteit, dat is ons concept. U

ontvangt evenwel geen bouwdoos met

elementen die u zelf moet monteren: elk

geleverd systeem is reeds

geassembleerd en

getest. U hoeft dus

geen moeite doen om

verschillende

leveranciers van

accessoires te

raadplegen.

Dat resulteert

in een

aanzienlijke

tijdswinst, zowel


voor diegene die het meetpunt

uitdenkt als voor diegene die het

installeert.

Tot slot resulteert de volledige

integratie in minder componenten

en minder risico’s op lekken. Kortom,

een veiliger en milieuvriendelijker

gebruik.

De 3051S kadert in het algemene

concept van de geavanceerde

PlantWeb-diagnosestelling en is

rechtstreeks verbonden met de AMSsoftware

(Asset Management Solutions)

die heel uw instrumentenpark

in een interactieve context plaatst:

status van alle instrumenten in realtime,

automatische historiekopstelling

voor de veiligheids- en

kwaliteitsaudits, hiërarchieën van

alarmen en beheer van de technische

problemen. Kortom, u schakelt over

van een reactieve omgeving op een

pro-actief beheer van uw productieapparatuur.

Voor alle verdere informatie

gebruik de hierbij gevoegde

antwoordfax of bel

Herwin Standaert op het

nummer 02 716 78 18.

3144P : De nieuwe

temperatuurtransmitter

Het model 3144P levert een superieure

nauwkeurigheid, stabiliteit en betrouwbaarheid

waardoor deze temperatuurtransmitter

een industriemaatstaf wordt

voor controle en veiligheidstoepassingen.

Deze transmitter kan zowel

één enkel als twee onafhankelijke

temperatuurelementen (RTD, Thermokoppel

of een mix van beide)

binnennemen en omvormen naar

genormaliseerde uitgangssignalen. De

duale sensoruitvoering leent zich tot

toepassingen waar de verschiltemperatuur

de procesvariabele is, gemiddelde

temperatuur moeten bepaald worden of

als redundante meting.

Mee ee ee eer eer

r d ddan

dd

an an ee een ee een

n g ggewone

g e e tr transmitt

tr ansmitt ansmitter

ansmitt

De duale sensoruitvoering bevat tevens

verruimde diagnosemogelijkheden zoals

“Sensor Drift”-alarm en “Hot Back-up”.

De “Hot Back-up” beschermt de

gebruikers’ investering door automatisch

de back-up sensor traploos in te

schakelen indien de primaire sensor faalt

zonder veroorzaken van hectische

toestanden die eventueel tot noodstops

kunnen leiden.

Het “Sensor Drift” alarm verwittigt de

gebruiker ervan dat één der sensoren

aan het verouderen en weldra aan

vervanging toe is.

Temperatuur

Het model 3144P wordt standaard

uitgerust met een inwendig temperatuurelement

zodat de invloed van de

omgevingstemperatuur op de elektronika

continu gecompenseerd wordt.

Gevalideerd door derden, voldoet de

3144P aan klasse B van de IEC61508

betreffende SIS (Safety Instrumented

Systems) standaarden.

Transmitter-Sensor Matching verhoogt

de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting

met 75%.

De velduitvoering van deze tweedraadszender

bevat tevens een dubbel

compartimenten behuizing en kan

uitgerust worden met een LCD indicator.

De 5-jaarstabiliteit garantie van

Rosemount biedt u de “Set & Forget”

opportuniteit.

Voor alle verdere informatie

gebruik de hierbij gevoegde

antwoordfax of bel

Herwin Standaert op het

nummer 02 716 78 18.

PlantWeb News Juni 2002

3


Coriolis

debietmeting

Micro Motion technologie :

De stand van zaken

In onze vorige Newseditie kon u kennismaken

met de MVD coriolis technologie.

Samenvattend biedt de MVD

technologie u de volgende voordelen:

Het “Smart Sensor” concept integreert

een centrale “Core Processor” in de sensor.

Dit heeft een aantal voordelen:

• De parameters voor specifieke

sensorkarakteristiek zijn geïntegreerd

in de Core Processor,

• De directe digitale signaalverwerking

op sensorniveau optimaliseert de

signaal/ruis verhouding,

• De verbinding tussen “Smart Sensor”

en transmitter gebeurt nu met

klassieke 4 draadse kabels en en beide

onderdelen communiceren digitaal

met elkaar.

De transmitter kan op de core processor

of op afstand gemonteerd worden,

beschikt over een gebruiksvriendelijk display

die ook bruikbaar is in explosiegevaarlijke

zones.

De prestaties blijven niet achterwege :

we hanteren de nieuwe “flat specs” die

de nauwkeurigheid aangeven in echt

bedrijfscondities (zie figuur). Tot slot

moeten we nog de verbeterde prestaties

vermelden bij gastoepassigen.

4 PlantWeb News Juni 2002

• Terugwaarts compatibel transmitterplatform

voor bestaande klassieke

sensoren

• Nieuwe functionaliteiten zijn software

upgradeable.

• Foundation Fieldbus, Profibus PA,

RS485, HART, analoog, schaalbare

puls, DO en DI communicatie.

MVD MVD T TTec

T ec echn ec hn hnologie

hn ogie ogie: ogie

Nie ie ie ieuwe ie e f ffun

f fun

un uncti un ti tionalit ti alit aliteit alit it iten it

De transmitter Model 2700 is nu

leverbaar met de optie “Configureerbare

I/O”. Dit houdt in dat u

softwarematig het type uitgangen kan

CMF100

MVD 80:1 Turndown

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

-0.5

-0.6

-0.7

-0.8

-0.9

% of Nominal Flow

-1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Accuracy, Percent

MVD: een constante nauwkeurigheid tot heel

lage debieten (flat specs)

bepalen en aanpassen in functie van uw

noden. Door eenvoudige configuratie

wijst u een andere functionaliteit toe aan

de uitgangsklemmen. Deze flexibiliteit

maakt een drastische besparing van het

aantal reserve transmitters mogelijk.

Optioneel leveren wij u intrinsiek veilige

(ia) 4-20mA en puls uitgangen.

Wenst u een concentratie, een % vaste

stof, een % massa, °Plato of ° Brix meting

uit te voeren met de MVD technologie?

De transmitter Model 2700 maakt dit

voor u mogelijk. U kan deze nieuwe

functionaliteiten eenvoudig downloaden

in uw bestaande transmitters. Zo

vermijdt u de aanschaf van een nieuwe

elektronica module.

Transmitter 2700 krijgt nieuwe functies

De sensoroptie “local core processor extended

mount” laat u toe de sensor over

zijn totale temperatuurbereik te

gebruiken met integraal gemonteerde

“Core Processor”. De “Core Processor”

wordt in deze uitvoering op een extensie

gemonteerd. De klassieke analoge 9draads

technologie kan aldus voor alle

toepassingen vermeden worden.

R- - s sserie

s rie rie ries rie s s ssens

s ns nsoren ns

Onze “General Purpose” R-series

sensoren kunnen nu, zoals de T (rechte

buis) sensoren, naast het 3A certificaat

ook geleverd worden met het EHEDG

certificaat voor sanitaire toepassingen.

Het EHEDG certificaat is vaak vereist voor

toepassingen in de voedings- , farmaceutische

en biotechnologie industrie.

De CNG050 sensor, voor Compressed

Natural Gas toepassingen, werd door PTB

gecertificeerd. Tevens is het bruikbaar

meetbereik voor toepassingen in

metrologische verkeer vergroot.

Certi ti tifi tifi

fi ficatie fi tie

Pressure Equipment Directive (PED): De

Micro Motion sensoren en trans-mitters

voldoen reeds geruime tijd aan de


nieuwe PED richtlijnen zodat aan de

heersende wetgevingen wordt voldaan.

ATEX goedkeuring, hoewel pas wettelijk

vereist vanaf 1 juli 2003, is voorzien voor

alle Micro Motion producten.

De MVD transmitter technologie werd

door het NMi goedgekeurd voor

toepassingen, op zowel gassen als

vloeistoffen, in het metrologische

verkeer.

De NMi declaraties voor gastoepassingen

zijn uitgebreid: zowel de modellen

CMF025 als de CMF400 zijn toegevoegd

aan het gamma. Bovendien is het

meetgebied vergroot voor de sensoren

die reeds voor gastoepassingen in het

metrologisch verkeer mochten gebruikt

worden (CMF050, CMF100 en CMF300)

Zowel het NMi als de PTB verklaren de

waterkalibratiecurve als geldig en

overdraagbaar voor gastoepassingen,

waaronder zelfs applicaties op kritisch

ethyleen, in het metrologisch verkeer. Dit

houdt in dat u nauwkeuriger, sneller en

veel goedkoper een meting die voldoet

aan de vereisten voor metrologisch

verkeer kan laten goedkeuren en

installeren.

Vraag uw gratis productinformatie

CD-ROM met

documentatie, berekeningspakketten,

leerprogramma’s

en video-filmpjes over Micro

Motion, vortex en elektromagnetische

debietsmeters).

Onze gebruikers praten over hun ervaring:

Annubar-technologie toegepast

om het debiet van koelwater te

meten:

Verwaarloosbaar drukopbouw

en makkelijke installatie

Het t bedrijf

bedrijf

ARES-Rodange is een staalbedrijf van

de groep ARBED dat gespecialiseerd is

in het walsen van lange producten.

Trein A produceert profielen zoals

spoorwegrails, rupsbanden van machines

voor bouwkundige werken, zores,

schotbalken en hoekstaal. Trein C is

gespecialiseerd in betonstaal met verschillende

diameters.

Annubar : nauwkeurig, makkelijk te installeren

en verwaarloosbaar drukverlies

De e e tt

toe tt

oe oepas oe as assin as sin sing sin

Het koelwater is een belangrijk hulpmiddel:

het bedrijf verbruikt daar

enorme hoeveelheden van en het gebruik

vereist een aanzienlijke nood aan

energie. Om het rendement van de fabriek

te verbeteren en de energiefactuur

te drukken, spreekt het voor

zich dat de inwerkingstelling van de

pompen geautomatiseerd moest wor-

Case study

den naargelang van de vraag van de gebruikers

en dat het verlies van belasting

van de hele installatie beperkt moest

worden.

De e e v vvoo

v voo

oo oorg oo rg rgestelde rg e e oo

oplossin oo

sin sing sin

Tijdens de technische studie zijn er

twee vereisten duidelijk geworden: een

zo klein mogelijk drukopbouw en een

eenvoudige installatie op kanalisaties

met een grote doorsnede (600 mm).

Wij hebben de debietmeter Probar+

voorgesteld die een Annubar-primair

element combineert met een

debietmeter 3095MV met drukverschil-

en temperatuursensoren. De

voordelen zijn legio:

De technische oplossing is eenvoudig

en compact: ze vereist slechts één

boring in de leiding voor de twee metingen

(druk en temperatuur).

Het primair element kan veel sneller en

gemakkelijker geïnstalleerd worden

dan een orifice-plaat met grote diameter.

De gebruiker meldt een installatietijd

van 3 uur ten opzichte van 8 uur x 2

man voor een orifice-plaat.

Conclusie lusie lusie

De debietmeter ProBar+ is de ideale oplossing

voor metingen op grote

kanalisaties: ze is economisch, betrouwbaar

en gemakkelijk te installeren.

Voor alle verdere informatie

gebruik de hierbij gevoegde

antwoordfax of bel

Herwin Standaert op het

nummer 02 716 78 18.

PlantWeb News Juni 2002

5


Regelkleppen

Valve Controllers in ESD

toepassingen

Vele industriële processen, vooral in de

chemische of petrochemische industrie,

kunnen gevaarlijk zijn ten gevolge van de

gebruikte producten of gassen. Een

aantal systemen zijn ontwikkeld om de

kans op een ongeval of de impact ervan

te beperken en op die manier materiaal,

omgeving en mens te beschermen. Deze

systemen bekend als "Safety Instrumented

Systems" of SIS zorgen ervoor dat

tijdens een noodsituatie het proces op

een veilige manier wordt onderbroken.

Ze bestaan typisch uit een aantal

"sensoren", een "logic solver" en ESD of

"Emergency Shut-down" kleppen.

Deze ESD kleppen staan tijdens het

normale productieproces meestal

gewoon open of dicht. Kleppen die

gedurende lange tijd een vaste stand

hebben lopen risico om vast te blijven

zitten wanneer ze tijdens een

6 PlantWeb News Juni 2002

noodsituatie gevraagd worden om te

bewegen. Om de betrouwbaarheid en

beschikbaarheid van de ESD kleppen te

kunnen garanderen zullen deze in functie

van de door de leverancier verstrekte

informatie (Mean Time Between

Failures) frequent moeten getest

worden. Des te kleiner het gekozen

testinterval (TI), des te kleiner de kans

op een fout of afwijking (Probability of

Failure on Demand).

Uiteraard moet de aldus verkregen PDFwaarde

voldoende laag zijn om te

voldoen aan het vooropgestelde "Safety

Integrity Level".

De enige manier om de goede werking

van de ESD-klep te kunnen garanderen

is deze op gezette tijdstippen open en

dicht te sturen. Dit zou tijdens lopend

bedrijf echter leiden tot een complete

stilstand van de installatie met uiteraard

een aanzienlijk productieverlies tot

gevolg.

Vandaar dat men in het verleden

oplossingen gezocht heeft om deze

ventielen te testen tijdens lopend proces.

"By-pass valves", pneumatische panelen,

handbedieningen of mechanische beperkingen

hebben grotendeels dezelfde

nadelen. Niet alleen zijn ze duur en

arbeidsintensief, maar tijdens een test is

de veiligheidsklep niet beschikbaar om

het hoofd te bieden aan een noodsituatie.

Bovendien kan de mechanische

begrenzing vergeten worden waardoor

de klep onbewust voor een lange periode

onbeschikbaar is.

Gelukkig is er nu een generatie van

FieldVue klepstandstellers, die dankzij

hun "intelligentie" niet alleen de vereiste

testprocedures kunnen automatiseren,

maar de klep ook over een beperkte

slaglengte of rotatie kunnen laten

bewegen. Deze, tijdens lopend proces

uitgevoerde "partial-stroke" test,

garandeert dat de klep tijdens een

noodsituatie zal functioneren.

Tijdens de test verifieert de FieldVue

positioner continue de klepstand.

Indien er geen beweging vastgesteld

wordt, wordt de test onderbroken en

krijgt de operator een signaal dat de klep

vastzit. Dit vermijdt dat de positioner te

veel lucht zou afblazen waardoor de klep

helemaal los zou kunnen schieten en zo

het proces verstoren. Deze test kan

daarenboven gebruikt worden om "overshoot",

dode band en wrijving te

analyseren en te vergelijken met de data

van een voorgaande test. Op die manier

wordt ook een historiek opgebouwd die

zal toelaten de evolutie van de

gezondheidstoestand van de klep te

monitoren.

Alle testen en rapporten worden

gedateerd en opgeslagen waardoor ook

aan de wettelijke vereisten automatisch

wordt voldaan.

Bovendien draagt de positioner bij tot de

redundantie van het systeem. Immers in

een noodsituatie zal stuurlucht niet

alleen via het magneetventiel maar ook

via de positioner afgeblazen worden.

Gezien al deze unieke kenmerken is het

gebruik van een FieldVue positioner op

ESD kleppen misschien een verrassende

maar uitermate logische keuze. FieldVue

draagt zonder twijfel bij tot de verhoogde

betrouwbaarheid en de economische

haalbaarheid van ESD systemen.

Voor meer informatie gebruik

de hierbij gevoegde

antwoordfax of bel

Frederic Vermeire op het

nummer 02 716 78 18.


Total Tank Management

Emerson heeft onlangs zijn knowhow op

het vlak van het beheer van reservoirs

uitgebreid. Het programma, dat

gebaseerd is op PlantWeb, de enige

veldarchitectuur die het echte potentieel

van uw bedrijf kan bereiken, groepeert

rond een DeltaV-controlesysteem regulators,

niveau-, druk-, temperatuur-,

debietmetingen en regelkleppen.

De afdeling “Regulators” heeft een

assortiment regulators ontwikkeld voor

deze toepassing.

Het t p pprogr

p ogr ogramm ogr amm amma amma

a “ “ACE95”.

“ CE95”.

Emerson beschikt waarschijnlijk over het

grootste assortiment producten bestemd

voor de injectie van inert gas, vooral

sinds de overname van Appalachian

Controls Environmental (ACE).

Het ACE95-assortiment bestaat uit 3

modellen met C v van 0,2 tot 60.

De specifieke gemeenschappelijke

kenmerken bestaan uit een “actuator”

van groot formaat (490 cm²) die een

grote gevoeligheid garandeert, een

uitgebalanceerde klep die de uitvoerdruk

stabiliseert als de primaire druk niet constant

is, evenals een afwikkelend intern

membraan dat de wrijving beperkt en de

controledruk verbetert.

Kort samengevat heeft de injectie van

inert gas in een tank of opslagreservoir tot

doel het opgeslagen product te

beschermen en de verdamping te

beperken door het product te bedekken

met een laag inert gas, meestal stikstof,

onder lage druk.

Wat specifiek is aan de regelaars, is de

lage werkdruk: het meest courante

meetbereik varieert van 1,2 tot 12 mbar.

Deze lage waarde wordt hoofdzakelijk

voorgeschreven door het feit dat men het

Tank

Management

gasverbruik zo laag mogelijk wil houden.

De injectie van inert gas wordt niet

alleen gebruikt voor solventen,

brandstof of andere reactieve

chemische producten, maar ook voor

farmaceutische en voedingsproducten

en zelfs waterige oplossingen.

Breng ook een bezoekje aan

onze websites

www.fisherregulators.com en

www.totaltankmanagement.com.

Daar vindt u ons volledig

verkoopprogramma en een

dimensioneringsprogramma.

U kunt ook onze brochure

aanvragen met de hierbijgevoegde

antwoordfax

PlantWeb News Juni 2002

7


Advanced Control is geïntegreerd

in de controller!

Het modulaire procescontrole systeem

DeltaV voorziet een volledige set

“advanced control” werktuigen om de

performantie van uw productieplant te

verhogen. Door deze mogelijkheden direct

in de DeltaV omgeving op te nemen,

wordt het hoogste niveau van

betrouwbaarheid en veiligheid bereikt.

De controller I/O’s zijn immers

onmiddellijk beschikbaar zonder

vertraging of vervorming. Daardoor is

advanced control zelfs mogelijk in uw

snelste kringen.

De verregaande integratie van deze

technologie als functieblokken in de

DeltaV controller, laat toe de standaard

DeltaV omgeving te geruiken om deze

technieken op punt te stellen en te

onderhouden. Het gebruik van DeltaV

Advanced Control vereist geen

bijkomende operator training.

In dit nummer bespreken we 2 veelgebruikte

functies :

“autotuning” en “fuzzy logic”.

8 PlantWeb News Juni 2002

Delt lt ltaV ltaV

aV T TTun

T un une un

Meer dan 200 installaties wereldwijd

maken nu al gebruik van de gepatenteerde

DeltaV Tune technologie. De

duizenden regelkringen in zowel continue

als batch controle bewijzen

overduidelijk de betrouwbaarheid van

deze technologie.

Instrumentatietechnici en productieingenieurs

kunnen vol vertrouwen zowel

de enkelvoudige als cascadekringen

tunen in een minimum aan tijd zonder

het process te beïnvloeden (in lopend

bedrijf). Alle metingen blijven in het

systeem opgeslagen en kunnen in een

rapport gebundeld worden met

vermelding van de kringnaam, de

voorgestelde regelparameters en de

waarden die de operator uiteindelijk

gekozen heeft.

Meer dan 200 installaties wereldwijd maken nu

al gebruik van de gepatenteerde DeltaV Tune

technologie.

Delt lt ltaV lt aV FF

Fuzzy F zzy zzy

Voor langzame processen is er de Fuzzy

Logic Controle. Ideaal voor kritische

processen waar geen doorschot geduld

wordt. Fuzzy Logic zorgt ervoor dat het

setpunt in de korste tijd bereikt wordt, tot

30% sneller dan de best getunede PIDregelaar.

Fuzzy Logic is in een functieblok gegoten

die perfect past op de plaats van een PID

functieblok om een vluggere respons te

geven zonder doorschot.

DeltaV Tune wordt gebruikt om

automatisch de instellingen van de Fuzzy

Logic Control Block te kiezen.

Met DeltaV Tune worden dus zowel de

traditionele PID als de Fuzzy Logic Control

Blokken geconfigureerd zonder

bijkomende opleiding.

Besp sp sp sparin sp arin aringsv aringsv

gsv gsvoo gsv oo oorbee oorbee

rbee rbeeld rbee

Vele klanten hebben - dankzij DeltaV

Tune - de tijd om een loop te tunen al van

enkele uren kunnen terugbrengen op 10

tot 15 minuten. De Tuner is beschikbaar

op elk DeltaV werkstation, kan gebruikt

worden in lopend bedrijf en vergt geen

speciale interfaces. Bovendien moet de

loop niet op hand geschakeld worden

zoals het geval is met de meeste

looptuners op de markt.

Wanneer men in een fabriek 1000

kringen éénmaal per jaar uittest, kan

men hierop tot 1000x1.5 = 1500

werkuren besparen!

Fuzzy Logic Control laat toe 30% sneller

het setpunt te bereiken. In de meeste

batch processen zal dit onmiddellijk

doorrekenen naar verhoogde productie.

Stel dat de tijd om de juiste temperatuur

te bereiken 10% van de duur van de batch

bedraagt, dan verhoogd de productiecapaciteit

door het gebruik van Fuzzy

Logic Control met 100x0.3x0.1 = 3% .

In onze volgende Newsletter leest U

meer over de inzet van Model Predictive

Control en DeltaV Neural.

Voor meer informatie, vul de

bijgevoegde antwoordfax in

of neem contact op met

Ludwig Cools op het nummer

02 716 78 17.


Agenda

Seminarie

De f ffan

f an antastis an tis tische tis he w wwereld

w d v vvan

v an

dr drukme dr ukme ukmetin ukme tin ting tin g t tten

t n be behoe be oe oeve oe e e v vvan

v an

de debiet-, de -, dr druk dr uk uk-, uk -, e een

e n ni niveaube ni be bepalin be alin alinge alin ge gen ge

ACTA - Antwerpen - 15/10/2002

Duur : 1 dag

Taal : Nederlands

Voor meer informatie :

Herwin Standaert 02 716 78 18

Seminarie

Tank ank Bl Blank Bl ank anketin ank tin tin ting tin

Nijvel 22/10/2002

Duur : 1 dag

Taal : Frans

Voor meer informatie :

Daniel Clef 02 716 78 02

De veldbussendag:

het evenement van

het voorjaar 2002

“Zeer indrukwekkend! Echt fantastisch

om op een dag tijd een volledig

overzicht te krijgen! Kwaliteitsvolle

informatie en een aangename

neutraliteit.”

Dit is de samenvatting van de evaluatie

van het seminarie dat wij op 18 april

2002 organiseerden in Antwerpen rond

het thema “Welke veldbussen zijn het

best geschikt voor mijn toepassing?”

Na een inleiding tot de succesfactoren

die ertoe geleid hebben dat de nieuwe

technologie van ons DeltaV-systeem

voor procescontrole zo algemeen

ingang heeft gevonden, hebben de

presentatoren “live” een digitale

fabriek gebouwd: vertrekkend van een

“naakt” en functionerend DeltaVsysteem

werden segmenten van Asibus,

DeviceNet, Foundation fieldbus en

Profibus samengesteld door stuk voor

stuk nieuwe veldapparatuur toe te

voegen zoals motoren, kleppen,

sensoren, transmitters.

Een dergelijke “live” demonstratie was

enkele jaren geleden gewoon

ondenkbaar, omdat het risico veel te

groot was dat de software of de

installatiewijze alles zou doen omslaan.

Kort nieuws

Het seminarie heeft aangetoond dat

de technologie perfect betrouwbaar is

en een aanzienlijke productiviteitswinst

oplevert voor de bedrijven die ze

implementeren.

DeltaV, ontworpen voor de veldbussen,

is een van de pijlers van de PlantWebarchitectuur

die de mogelijkheid biedt

om het maximum te halen uit de

intelligentie van de veldapparatuur om

het echte productiviteitspotentieel van

uw bedrijf te bereiken.

De digitale plant is nu een realiteit en de

implementatie met DeltaV is ... zo eenvoudig!

PlantWeb News Juni 2002

9


Analyse

Geleidbaarheidsmeting: nieuwe toroïdale sonde in

doorstroomcel

Rosemount heeft onlangs de nieuwe

toroïdale cel model 242 op de markt

gebracht die gemonteerd wordt in een

doorstroomcel om “online” metingen uit

te voeren.

10 PlantWeb News Juni 2002

Het bijzondere aan dit model is de

enorme keuze aan verschillende

uitvoeringen om optimaal tegemoet te

komen aan de vereisten van uw

fabricageprocédé: viskeuze, fibreuze of

corrosieve vloeistoffen, toepassingen bij

hoge temperatuur of hoge druk.

Dankzij de meer dan 270 varianten kan de

gebruiker immers de omvang van de

kamer kiezen naargelang van de diameter

van de kanalisatie (1 tot 4”). Hij kan ook

het type van flenzen en de aard van de

pakkingen kiezen, evenals de binnenbekleding.

Deze binnenbekleding kan

bestaan uit PEEK (polyether-ether-keton)

versterkt met glasvezel voor toepassingen

bij hoge temperatuur of hoge druk, uit

Teflon voor sterk oxiderende toepas-

singen of toepassingen die fluorwaterstofzuur

bevatten, en zelfs uit

aluminiumoxide voor een optimale

resistentie tegen slijtage en afschuring.

Het model 242 maakt deel uit van het

assortiment toroïdale elektroden van

Rosemount dat onderdompelsondes,

sanitaire sondes en sondes in kamers

met continue doorvoer bevat.

Net zoals bij de andere toroïdale sondes

overtreft het nieuwe model 242 de

klassieke elektrodes aangezien de

meetspoelen los staan van het procédé

en dus ongevoelig zijn voor vervuiling of

corrosie. Dit kenmerk staat borg voor een

lange gebruiksduur zonder onderhoud of

kalibratie.

54eA: Nieuwe HART amperometrische transmitter

Rosemount breidt zijn assortiment

HART/AMS aware analysators uit door

een nieuwe amperometrische analysator

te lanceren op de markt.

Dit nieuwe model is geschikt voor

metingen van opgeloste zuurstof (ppm

en ppb), vrij chloor, totaal chloor en ozon:

het volstaat het toestel te

parametriseren en er de overeenkomstige

meetsonde op aan te sluiten.

In de modus om vrij chloor te meten

beschikt het toestel over een extra pHingang

om de meting automatisch te

corrigeren. Het toestel beschikt over een

elektrodediagnose en een automatische

herkenning van de buffers bij de kalibratie.

Voor de meting van opgeloste zuurstof

biedt een geïntegreerde drukmeter de

mogelijkheid om een kalibratie uit te

voeren met de omgevingslucht.

De analysator beschikt over twee

onafhankelijke uitgangen van 4-20 mA

die geconfigureerd kunnen worden als

uitvoer voor een meetvariabele

(zuurstof, chloor of ozon), temperatuur

of PID-regulator.

Het HART-protocol biedt de

mogelijkheid om 4 variabelen

(bijvoorbeeld concentratie, temperatuur,

pH, omgevingsdruk) te

raadplegen, evenals alle configuratiefuncties,

alle functies voor PID-controle en alle diagnosefuncties, waardoor het

even gebruiksvriendelijk is als een

instrumentatietransmitter.

Voor meer informatie gebruik de hierbij gevoegde antwoordfax

of bel ons op het nummer 02 716 77 11.

Deze polyvalente amperometrische

analysator vervolledigt het 54eassortiment

dat al een versie voor pH en

een versie voor geleidingsvermogen

bevat.


AMS: Nieuwe versie 6

AMS, nu beschikbaar in versie AMS 6.0

voor HART-instrumenten en in versie

AMSinside DeltaV 6.3 voor

FOUNDATION Fieldbus-instrumenten,

onderging tal van verbeteringen

waardoor dit een belangrijke herziening

van de software is. U kunt nog meer

informatie halen uit uw veldinstrumentatie

en uw productiviteit nog

verder opdrijven.

Een n d dde-f

d -f -facto -f o s sstan

s an andaard an ard in in dd

de d e s ssec

s ec ector ec

Vandaag dragen 221 HART-instrumenten

die geproduceerd worden door

46 fabrikanten het label “AMS ready”.

Daarnaast zijn er nog 63 FOUNDATION

Fieldbus-instrumenten, 13 kalibreerinstrumenten

en 5 merken van

multiplexors. De kwaliteit van de software

wordt erkend door de andere

fabrikanten voor wie wij AMStoepassingen

produceren. De

beheercapaciteit bedraagt vandaag

20.000 tags.

AM AMS, AM S, d dde

dd

e e t ttoeg

t oeg oegevoegd

oeg oegd oegde oegd e w wwaard

w ard arde ard

van an d dde

d e ins instr ins tr trum tr um umentatie

um tie

Onze gebruikers zeggen er het

volgende over:

“Met AMS hebben we 40% minder

tijd nodig om onze instrumentatie

in werking te stellen”

“Wij zijn geëvolueerd van een

reactief onderhoud naar een

predictief onderhoud van onze

apparatuur. Dat resulteert in een

betere kwaliteit van onze productie

en een optimaal gebruik van onze

machines.”

“Dankzij AMS hebben we de factuur

voor het onderhoud van onze

kleppen de voorbije twee jaar met

90% kunnen drukken.”

Nie ie ieuwe ie e e ff

fun f un unctie un tie tie ties tie

Hieronder vermelden we de

voornaamste:

“Plugged line diagnostics”, de geavanceerde

diagnose van drukmeters, spitst

zich toe op de detectie en de diagnose van

verstopte impulslijnen,

“Root cause diagnostics” detecteert de

functiestoornissen van uw productieeenheid

door permanent de werking

van de regulering te controleren,

evenals het vooraf ingestelde niveau en

de waarden van de primaire variabelen

die cruciaal zijn voor de werking van het

proces. Kortom, hiermee spoort u

anomalieën op die soms ernstig zijn en

die niet veroorzaakt worden door de

instrumentatie.

Verbe rbe rbeterin rbe rin ringen rin

Verschillende verwante toepassingen

(SNAP-ON) werden verbeterd:

Dat is het geval voor “Engineering Assitant”

voor de multivariabele transmitter

3095 MV en “AMS ValveLink”, de

dynamische online diagnose van

kleppen die een volwaardige onderdeel

van AMS wordt en hiermee

communiceert.

Geavan an an ancee an ee ee eerd ee rd rde rd e o oonderlin

oo

rlin rlinge rlin

verwis wis wisselba wis lba lbaar lba ar arheid ar

AMS

Versie 6 is buitengewoon nuttig om

apparatuur van verschillende merken te

vervangen of, ingeval van eenzelfde

model, om de verschillende versies van

de elektronica met elkaar te vergelijken.

Conf nf nformit nf mit miteit mit it vv

van vv

an d dde

d e “ “gevali “ “ ali alidee ali ee eerd ee rd rde” rd

sec ec ectoren ec

Versie 6 is speciaal aangepast om de

gebruikers van de farmaceutische sector

te helpen om zich te conformeren aan de

regels van 21CFR Part 11:

De auditsectie (Audit Trail) aanvaardt

voortaan de manuele toevoeging van

voorvallen zoals stroomonderbrekingen,

vergissingen van operators of voorvallen

die samenhangen met de vervanging

van apparatuur.

De veiligheid van het kalibratiebeheer

werd verscherpt en verwante programma’s

(SNAP-ON) kunnen nu ook

voorvallen registreren in Audit Trail.

Audit Trail is dus het boorddocument van

de instrumentatie en bewaart de

historiek van alle voorvallen en acties die

betrekking hebben op de instrumentatie

in de productie-eenheid.

PlantWeb News Juni 2002

11


Vortex

Debietmeting

“Reducer” Vortex: Druk uw

ontwerp- en installatiekosten!

We moeten vaststellen dat het gebruik van de vortextechnologie

de voorbije 10 jaar fors toegenomen is omwille

van de hogere betrouwbaarheid en de meer

onderhoudsvriendelijke constructie ten opzichte van andere

gebruikelijke meetprincipes. Nochtans wordt er nog steeds

te weinig aandacht geschonken aan de juiste maat en aan

de installatie van de meter, wat achteraf vaak tot dure

verrassingen leidt. Een voorbeeld:

“Als ik ergens op de plant een vortex zie staan met dezelfde

diameter als de pijp, weet ik uit ervaring dat er iets fout gaat:

ofwel draait de productie-eenheid op een veel te hoge

capaciteit, wat risico’s inhoudt voor het personeel en de

installaties, ofwel meten die mensen geen lage debieten”,

was ooit de uitspraak van de instrumentatieverantwoordelijke

van een beroemde olieraffinaderij in

Fisher-Rosemount NV/SA

Bedrijvenzone Diegem-Zuid

De Kleetlaan 4 B-1831 DIEGEM

Tel +32 (0)2 716 77 11

Fax +32 (0)2 725 83 00

Website : www.EmersonProcess.com

E-mail : info.belgium@EmersonProcess.com

Nederland. En het klinkt net als een vuistregel. De oplossing

ligt nochtans voor de hand maar wordt zelden toegepast

omwille van de prijs: een meter kiezen met een kleinere

maat (b.v. 4” i.p.v. 6”) en verloopstukken inbouwen vóór

en na de meter, maar hiervoor moet men gemakkelijk 725

euro extra uitgeven.

Recentelijk heeft Rosemount dé geknipte oplossing op de

markt gebracht om aan die situatie tegemoet te komen:

de “Reducer”-vortex of 8800CR. Deze uitvoering bevat de

ingebouwde verloopstukken van de flenzen tot aan het

meterlichaam, zodanig dat er geen extra aanpassing moet

worden voorzien op de bestaande pijpleidingen.

U meet met dezelfde nauwkeurigheid én u drukt uw

ontwerpkosten.

In strijd met de fysicawetten? Neen. Rosemount heeft op

dit gebied veel onderzoek verricht en een enorme kennis

opgebouwd. Haar ingenieurs hebben alle verstoringen van

het stromingsprofiel in de intelligentie van het

meetinstrument in kaart gebracht, zodanig dat ze

softwarematig kunnen weggewerkt worden zonder

nauwkeurigheidsverlies.

Om meer informatie te bekomen over deze nieuwe

Vortex 8800CR en alles te vernemen over de

achterliggende technologie, vul de hierbijgevoegde

antwoordfax in of bel Dominique Van Rietvelde op

nummer 02 716 78 45.

© Emerson Process Management 2002

Verantwoordelijke uitgever: Baudouin Leruitte

More magazines by this user
Similar magazines