Onderzoeksprojecten (60 - 70 van 143)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (60 - 70 van 143)

ophoopt in de interstitiële ruimte.

De moeilijkheid bij dit fundamenteel onderzoek ligt hem in het provoceren van een lymfe oedeem bij proefdieren. Gezien er geen referenties zijn in

de literatuur over hoe men een blijvend lymfe oedeem kan creëren blijft tot op heden ook de biochemische evolutie van het oedeem duister en

alleen beperkt tot hypothesen.

Het werk zal in eerste instantie beogen een visualisatietechniek op het punt te stellen van de lymfevaten zonder de proefdieren te moeten

opofferen. Dit gaan we doen met het product ICG (Indigo Cyaan) in te spuiten in de achterpoot van muizen. Dit product wordt in de oogheelkunde

gebruikt om de lymfecirculatie volledig te stoppen en op die manier een secondair lymfe oedeem te verwachten. Biopten zullen genomen worden

om de biochemische evolutie van dat oedeem te volgen in de tijd.

Organisaties:

• Motorische Revalidatie en Kinesitherapie

Onderzoekers:

• PIERRE LIEVENS

Kan niet-invasieve hersenstimulatie BDNF-gemedieerde neuroplasticiteit verbeteren in het gezonde en beschadigde

brein: een nieuw therapeutisch hulpmiddet hersel van een cerebrovasculair accident te bevorderen.

K.U.Leuven

Abstract: Dit project gaat na of "transcranial Direct Current Stimulation (tDCS)"over het brein tot een verhoogde neuroplasticiteit van CVA patiënten

leidt. Onze werkhypothese is dat tDCS processen verhoogd die gerelateerd zijn aan BDNF. Dat is een stof die functionele en structurele plasticiteit

in gang zet. In de mens bestaat een BDNF polymorfisme (een vervanging van Valine door Methionine) dat relatief vaak voorkomt en tot een

gereduceerde neuroplasticiteit van Met dragers leidt. In het fundamentele onderzoeksluik zal een reeks van dubbelblind, sham-gecontrolleerde

studies uitgevoerd worden om na te gaan of er een interactie bestaat tussen het BDNF polymorfisme van het individu en het toedienen van tDCS

tijdens kort- of langdurige motorische training. Neuroplasticiteit zal gemeten worden door gedragsmatige en neurofysiologische metingen, evenals

functioneleen structurele beeldvorming. Onze hypothese luidt dat tDCS het trainingseffect verhoogt voor beide groepen, maar dat een sterkere

gedragsm

Organisaties:

• Bewegingscontrole & Neuroplasticiteit

Onderzoekers:

• Stefan Sunaert

• Stephan Swinnen

• Nicole Wenderoth

• Vincent Thijs

De beoordeling van littekens ten gevolge van brandwonden en de effecten van hydrotherapie, lokale topica en

littekenmassage in de revalidatie van patiënten met ernstige brandwonden

K.U.Leuven

Abstract: In dit onderzoeksproject zullen patiënten met ernstige littekenvorming na brandwonden of avusie traumata worden geïncludeerd. De

algemene hypothese van deze studie is dat patiënten met ernstige littekens, die zowel conventionele therapie (druk- en siliconentherapie and

kinesitherapie) als complementaire therapie (hydrotherapie, littekenhydratatie of massagetherapie) volgen beter en sneller herstellen op het vlak

van functie en littekenheling dan patiënten die enkel een conventionele behandeling krijgen. In het eerste gedeelte zullen we nagaan wat de intraen

interobservator betrouwbaarheid is van twee meetinstrumenten (Dermalab® en Corneometer®) zodat de huidige klinische en objectieve

testbatterij kan wordenuitgebreid, ernstige littekens kunnen worden geëvalueerd en verschillende behandelingen kunnen worden beoordeeld. In het

tweede gedeelte zullenenerzijds de effecten van hydrotherapie (watertraining en thermaal kuren) worden geëvalueerd op het herstel van patiënten

met ernstige lit

Organisaties:

• Musculoskeletale Revalidatie

Onderzoekers:

• Eric Van den Kerckhove

• Filip Staes

• Daniel Daly

• Mieke Anthonissen

Klimaatkamer voor onderzoek op Vlaamse elitesporters en beloftevolle jongeren die deel uitmaken van de Vlaamse

atletenlijst.

K.U.Leuven

Abstract: Klimaatkamer voor onderzoek op Vlaamse elitesporters en beloftevolle jongeren die deel uitmaken van de Vlaamse atletenlijst. Het

opmeten van de gevoeligheid van de individuele atleten voor hoogte of voor dehydratatie met het oog op het uitwerken van een preventieve

strategie; acclimatisatietraining van atleten in de directe voorbereiding op competitiesop hoogte of in een warme omgeving; hypoxietraining bij

atleten ter verbetering van de prestaties in de directe voorbereiding op competities opzeeniveau of op hoogte.

Organisaties:

• Inspanningsfysiologie

Onderzoekers:

• Peter Hespel

Het effect van aërobe training op de fysieke fitheid en zelfredzaamheid na een cerebrovasculair accident.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Patiënten met een cerebrovasculair accident vertonen vaak jaren na het insult motorische en functionele beperkingen, die een grote

impact hebben op het dagelijks functioneren en de levenskwaliteit. Dit resulteert in een verminderde aerobe capaciteit met een verhoogd risico op

cardiovasculair lijden. Het korte en het lange termijn effect van aerobe training op de fysieke fitheid en de zelfredzaamheid werd tot op heden

slechts beperkt gedocumenteerd bij CVA-patiënten. Maar ook schrijven dat je dit gaan doen ! zijn het vijf regels of zinnen, want nu heb je er nog

maar drie zinnen

Organisaties:

• Translationele Neurowetenschappen

Onderzoekers:

• Patrick Cras

More magazines by this user
Similar magazines