Onderzoeksprojecten (50 - 100 van 812)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (50 - 100 van 812)

Mechanismen verantwoordelijk voor luchtweg sensibilisatie en tolerantietegen de majeure allergenen van

Dermatophagoides mijten.

K.U.Leuven

Abstract: Verschillende literatuurdata suggereren dat een deficientie van regulatoire T cellen (Treg) aan de basis ligt van het verlies van tolerantie

ende ongecontroleerde sensitisatie aan onschuldige omgevingsallergenen (inhalatie en voedselallergenen) bij atopici. Wij willen ons focussen op

klinisch relevante recombinant allergenen van een majeure allergeen bron (huisstofmijten), met het doel om deze deficientie en de gevolgen ervan

nauwkeuriger te analyseren en om nieuwe methodes te ontwikkelen voor preventie en behandeling. Hierbij zullen we gebruik maken van een

preklinisch model van luchtwegallergie bij muizen, om mechanistische studies uit te voeren over de immunologische en inflammatoire cascades

veroorzaakt door huisstofmijt geïnduceerde luchtweginflammatie. Bovendien werken we aan het creëren van een transgene muisstam met een T

cel receptor die specifiek is voor een dominant epitoop van het huisstofallergeen der p 2. met deze muizen zullen we op een efficiënte manier de

inductie en a

Organisaties:

• Laboratorium Klinische Immunologie

Onderzoekers:

• Jean-Marie Saint-Remy

• Peter Hellings

• Dominique Bullens

• Jan Ceuppens

Beoordeling en behandeling van longschade na hersendood in muismodel.

K.U.Leuven

Abstract: Longtransplantatie is een levensreddende behandeling voor een patiënt die lijdt aan een onomkeerbare en niet met medicatie te

behandelen aandoening, zoals emfyseem, plumonaire fibrose, mucoviscidose en pulmonale hypertensie. Echter, deze levensreddende

behandeling wordt belemmerd door een tekort aan geschikte donororganen. Vandaag de dag zijn hersendode donoren nog altijd de grootste

donorbron voor longtransplantatie. Hersendood is het gevolg van schade aan de hersenen wat leidt tot een verhoogde intracraniale druk en

inklemming van de hersenstam met onomkeerbaar verlies van hersenactiviteit. Naast schadelijke effecten van hersendood op verschillende vitale

organen waaronder de long, kan deze ook leiden tot een veranderende allogeniciteit van het donororgaan en een verhoging van de

immuunrespons van de recipiënt. Het inflammatoire profiel na hersendood wordt gekarakteriseerd door een stijging van cytokines, chemokines en

adhesie moleculen. Het doel van dit project is het bestuderen van

Organisaties:

• Experimentele Thoraxheelkunde

Onderzoekers:

• Geert Verleden

• Dirk Van Raemdonck

Multiple sclerose: van genotype naar fenotype.

K.U.Leuven

Abstract: Multiple sclerose (MS) is een neurologische aandoening met optreden vaninflammatie, demyelinatie en axonaal verlies. De ziekte treft

voornamelijk jongvolwassenen en kan leiden tot belangrijke fysieke en cognitieve beperkingen. Er zijn ongeveer 10,000 personen met MS in belgië

en 2,5 miljoen wereldwijd. De oorzaak van de ziekte is ongekend maar de laatste jaren werd er een belangrijke vooruitgang geboekt. Genetische

studies, waarin onze onderzoeksgroep nauw betrokken was, hebben geleid tot de identificatie van >50 vatbaarheidsgenen voor MS, die de rol van

het afweersysteem in MS bevestigen. Deze dat suggereren de rol van verschillendenetwerken, elk gevoelig aan verschillende therapeutische

strategieën. Verschillen tussen patiënten, niet alleen klinisch, maar ook paraklinisch, pathologisch, immunologisch en biologisch worden meer en

meer in kaartgebracht. Bieuwe behandelingen, elk met een specifiek veiligheids-efficiëntie profiel, komen op de markt. Artsen worden dus

geconfronteerd met d

Organisaties:

• Onderzoeksgr_Exp_Neurologie

Onderzoekers:

• Bénédicte Dubois

• An Goris

De rol van microRNA's in de regulatie van ontsteking en oxidatieve stress in monocyten tijdens obesitas en

geassocieerde metabole aandoeningen.

K.U.Leuven

Abstract: Obesitas is een chronische, complexe aandoening die een belangrijke bijdrage levert tot het globale voorkomen van ziekte en morbiditeit.

Obesitas leidt tot de ontwikkeling van hyperglycemie en diabetes, dyslipidemieen hypertensie (allen componenten van het metaboolsyndroom) en

cardiovasculaire aandoeningen. Circulerende monocyten en weefselmacrofagen spelen een belangrijke rol in de ontstekingscascade en verhoogde

oxidatieve stress geassocieerd met obesitas en obesitasgeïnduceerde metabole en cardiovasculaire aandoeningen. Het doel van dit project is de

moleculaire mechanismen van ontsteking en oxidatieve stress tijdens obesitas en geassocieerde aandoeningen ontrafelen. Meer bepaald gaan we

de betrokkenheid van regulerende microRNAs in de verhoogde ontstekingsgraad en oxidatievestress na. In een eerste deel bepalen we de rol van

microRNAs bij de regulatie van ontsteking, oxidatieve stress en insuline signalering in vitro. Vervolgens gebruiken we transgene zebravislijnen

anbsp;ls snel

Organisaties:

• Artherosclerose en Metabolisme

Onderzoekers:

• Peter Sinnaeve

• Paul Holvoet

• Maarten Hulselmans

De rol van de niet cognate T-cel hulp bij de regulatie van de humorale immuunrespons tegen polysaccharide antigenen.

K.U.Leuven

Abstract: Gekapselde bacteriën, zoals Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza type b en Neisseria meningitidis, kunnen ernstige invasieve

infecties veroorzaken, vooral bij kinderen jonger dan twee jaar, bij patiënten met bepaalde vormen van immuundeficiëntie en bij ouderen. De

infectieskunnen, afhankelijk van de betrokken bacterie, leiden tot o.a. pneumonie, otitis media en meningitis. Antistoffen tegen de kapselpolysacchariden

zijn belangrijk voor bescherming tegen infecties. In het project zal worden nagegaan of de CD40-CD40 ligand interactie een

fysiologische rol speelt bij de antistofvorming tegen polysaccharide antigenen. Tevens zalworden onderzocht of cytokines deze antistofrespons kan

verster- ken via de CD40 ligand pathway, en dus als immuunmodulator zou kunnen gebruiktworden. Het project moet leiden tot een beter in- zicht

in de moleculaire basis van het immuunantwoord tegen PS antigenen....

Organisaties:

More magazines by this user
Similar magazines