Onderzoeksprojecten (50 - 100 van 812)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (50 - 100 van 812)

Investigator-Initiated Research Agreement

Universiteit Hasselt

Abstract: De Universiteit Hasselt voert een onderzoek naar " Uptake of Hepatitis C treatment in drug users with chronic Hepatitis C in a substitution

program: the LINK study'. De studie gebeurt onder leiding van prof.dr. Geert Robaeys, verbonden aan het onderzoeksinstituut Biomed van de

Universiteit Hasselt. De basis voor dit onderzoek zijn data die via bevragingen in substitutiecentra worden verzameld, op basis van een protocol en

met goedkeuring van de Ethische Commissie.

Organisaties:

• Immunologie - Biochemie

• Biomedisch Onderzoeks Instituut

Onderzoekers:

• Helene PICCARD

Immunotherapie en stamcel-gemedieerde therapie voor DIPG

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Laboratorium Klinische Immunologie

Onderzoekers:

• Stefaan Van Gool

• Carolien Koks

Perifere bloed monocyten als potentieel predictieve biomarkers voor colorectale kanker diagnose en progressie.

K.U.Leuven

Abstract: Gegeven het hoge aantal colorectale kanker (CRK) patiënten wereldwijd en de limieten van de huidige diagnostische en prognostische

middelen alsook de therapieën voor CRK, is er een dringende nood om de belangrijke biomerkers van CRK te bepalen. Deze biomerkers kunnen

dan gebruikt wordenvoor een vroege diagnose en monitoring van de progressie op een non-invasieve manier. Perifeer bloed is een makkelijk

toegankelijk weefsel en daarom zeer geschikt voor de screening van CRK biomerkers. Onder de cellen die in het bloed circuleren, kunnen

monocyten een interessant doelwit zijn aangezien deze een bron van macrofagen en dendritische cellen vormen die een belangrijke rol spelen in

tumor groei, metastasis en angiogenese, maar ook bij de anti-tumor immuun response. Daarentegen is het nog niet geweten of de genetische

handtekening van monocyten gebruikt kan worden om de progressie van CRK en het risico op metastasen te voorspellen.Dit voorstel zal daarom

onderzoek doen naar perifere bloed monocyt

Organisaties:

• Moleculaire Oncogenese en Angiogenese

Onderzoekers:

• Massimiliano Mazzone

Opsporen van nieuwe genen in ernstige T-cel afhankelijke immuunaandoeningen.

K.U.Leuven

Abstract: Inzicht in de genetische oorzaak van pediatrische immuun ziekten is van cruciaal belang voor diagnose, behandeling ontwerp en de

ontwikkeling van nieuwe therapeutica. Er zijn verschillende grote struikelblokken in dit begrip. Ten eerste, de "outbred" natuur en kleine grootte van

het gezin van de meeste menselijke populaties voorkomt eenvoudige kaart brengen van het menselijk immuunsysteem pathologieën (in

tegenstelling tot muizen). Ten tweede kunnen genetische en omgevingsfactoren wezenlijke aantasting van de klinische presentatie als gevolg van

de onderliggende immunologische defect, waardoor passende indeling problematisch. Ten derde doet de verschillen in het immuunsysteem van

muizen en mensen niet toe in de veronderstelling te worden opgemerkt dat genetische controle ontleed in muizen is rechtstreeks toepasselijk in de

mens. Om dezeblokkades te omzeilen, dit project wil de bevolking-niveau uit te voeren immunologische en genetische analyse vanpediatrische

immuunsysteem pathologieën

Organisaties:

• Labo Genetica van Auto-immuniteit

Onderzoekers:

• Carine Wouters

• Isabelle Meyts

• Adrian Liston

Ophelderen van de rol van microRNA en CD83 in de positieve selectie vanthymocyten.

K.U.Leuven

Abstract: T-cellen hebben een uniek systeem voor de herkenning van ziekteverwekkers. In plaats van met behulp van een reeks van evolutionaire

geteste genen te creëren receptoren kunnen binden en het herkennen van pathogenen, T-cellen te gebruiken genomische snijden en lassen om

een nieuw gen voorpathogeen herkenning, een gebeurtenis die in elke T-cel gebeurt tijdensde ontwikkeling te creëren. De overgrote meerderheid

van deze nieuw gegenereerde T-cel-receptoren zijn nutteloos, niet in staat om bindende pathogenen, een bijproduct van de willekeurige aard van

de creation event. Echter een proces dat bekend staat als positieve selectie in staat is omonkruid uit de nutteloze T-cellen te laten alleen die Tcellen

die, bijtoeval, in staat waren om een nieuwe receptor met het potentieel te maken te binden ziekteverwekkers. Dit is een kritieke gebeurtenis

in de ontwikkeling van T-cellen, zoals het versterkt de ontwikkeling van een breed repertoire van T-cellen kunnen herkennen eventuele

ziekteverwekker

Organisaties:

• Labo Genetica van Auto-immuniteit

Onderzoekers:

• Adrian Liston

Manipulatie van dendrietische cellen en regulatoire T cellen voor tolerantie inductie in autoimmune ziekte modellen.

K.U.Leuven

Abstract: Autoimmune diseases results from a harmful reaction of the immune system against certain cells or cell components of the patient. For

example, in multiple sclerosis, misguided T lymphocytes recognize central nervoussystem myelin sheet antigens and mount a chronic inflammatory

and destructive reaction against it. To initiate an immune reaction properly, T lymphocytes are dependent on specialized antigen-presenting cells:

the dendritic cells, which are able to either license or prevent an adaptive immune response. Dendritic cells deliver various so-called costimulatory

and third signals (based on cell cell interactions and cytokines respectively) that are required for optimal T cell activation and differentiation. This is

also the case for autoimmune reactions. These signals can therefore be manipulated using blocking reagents. Using this approach, it should be

possible to retain the activity of a regulatory subset of T lymphocytes (Treg cells), which down-regulate auto-reactivit

Organisaties:

More magazines by this user
Similar magazines