07.08.2013 Views

Algemene voorwaarden Operationele Leasing

Algemene voorwaarden Operationele Leasing

Algemene voorwaarden Operationele Leasing

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Raamovereenkomst<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

<strong>Operationele</strong> leasing<br />

oktober 2011


Raamovereenkomst<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

<strong>Operationele</strong> leasing<br />

Versie 10/11<br />

1


2<br />

Inhoud<br />

1 Totstandkoming van het leasecontract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

2 Aanvang en duur van de lease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

3 Levering van de auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

4 Gebruik van de auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

5 Leaseprijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

6 Onderhoud en herstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

7 Verzekeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

8 Risicoregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

8 .1 <strong>Algemene</strong> regel risicoregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

8 .2 Voorwerp van de risicoregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

8 .3 Aangifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

8 .3 .1 Aangifte van diefstal van de auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

8 .3 .2 Aangifte van diefstal of verlies van sleutels, autopapieren,<br />

nummerplaten en/of toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

8 .3 .3 Te late en/of onvolledige aangifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

8 .4 Medewerking van de klant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

8 .5 Beperkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

8 .6 Uitsluitingsgronden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

8 .7 Herstelling van de schade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

8 .8 Totaal verlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

8 .9 Geschillen over schadegevallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

9 Brandstof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

10 Vervangwagen/aanloopwagen/kortetermijnwagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

11 Bijstand op de weg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

12 Eigendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

13 Teruggave van de auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

14 Betaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

15 Verbreking van het contract -raamovereenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

16 Overdracht van rechten, betekening aan derden, compensatie, waarborgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />

17 Open calculatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />

18 <strong>Algemene</strong> bepalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24


Van de redactie. Welkom!<br />

Het voltallige KBC Autolease-team heet u van harte<br />

welkom en dankt u alvast voor het vertrouwen dat u<br />

in onze onderneming stelt . U mag er zeker van zijn<br />

dat alle medewerkers al hun kennis en ervaring zullen<br />

inzetten om dat vertrouwen waardig te zijn .<br />

Goede afspraken maken goede vrienden, wordt wel<br />

eens gezegd . Met dat wijze spreekwoord in gedachten<br />

stelde KBC Autolease deze Raamovereenkomst <strong>Algemene</strong><br />

<strong>voorwaarden</strong> <strong>Operationele</strong> leasing samen . Die<br />

overeenkomst bevat alle regels en <strong>voorwaarden</strong> die<br />

van toepassing zijn op de lease van de wagens . Het is<br />

dus een erg belangrijk document dat u best zorgvuldig<br />

leest .<br />

Omdat juridische teksten vaak ‘zware’ – en niet altijd<br />

even begrijpelijke – lectuur vormen, heeft KBC Autolease<br />

deze overeenkomst voor een goed begrip ook<br />

‘vertaald’ in een meer praktijkgerichte tekst .<br />

De juridisch geldende <strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong> staan<br />

op de witte, even genummerde bladzijden op de<br />

linkerpagina . Op de lichtblauwe, oneven genummerde<br />

bladzijden op de rechterpagina vindt u, onder Dienstverlening<br />

en praktijk, een meer concrete verwoording<br />

en praktische uitleg van die juridische tekst .<br />

Is dat niet handig? Zo weet u perfect waar u aan toe<br />

bent qua rechten en plichten en wat u van KBC Autolease<br />

mag verwachten . Beschouw het als een eerste<br />

illustratie van de klantgerichte dienstverlening van<br />

KBC Autolease .<br />

3


4<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

1 Totstandkoming van het leasecontract<br />

a De door KBC Autolease opgestelde offertes zijn<br />

vrijblijvend en verplichten KBC Autolease niet tot<br />

het afsluiten van een leasecontract . Op verzoek van<br />

de klant en op basis van zijn keuze van auto en het<br />

zo nauwkeurig mogelijk geschatte aantal te rijden<br />

kilometers op jaarbasis, stelt KBC Autolease een Offerte<br />

operationele leasing op .<br />

b Telkens wanneer de klant een auto wenst te leasen<br />

bij KBC Autolease, stuurt hij een exemplaar van het<br />

document Offerte operationele leasing, door hem<br />

ondertekend en voorzien van de vermelding ’voor<br />

akkoord’, naar KBC Autolease of plaatst hij een<br />

bestelling via de internetmodule van KBC Autolease<br />

. Daarmee geeft de klant te kennen dat hij op<br />

basis van onderhavige <strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong> een<br />

leasecontract wenst af te sluiten en bevestigt hij zijn<br />

instemming met het leasetarief .<br />

c Door die ondertekening of bestelling via de internetmodule<br />

komt het leasecontract tot stand, tenzij<br />

KBC Autolease binnen 10 werkdagen na ontvangst<br />

van de voor akkoord ondertekende offerte schriftelijk<br />

aan de klant meedeelt dat zij niet tot het sluiten<br />

van een leasecontract wenst over te gaan .<br />

d De klant erkent dat de auto specifiek op zijn aanwijzen<br />

werd aangekocht door KBC Autolease en dat<br />

hij aansprakelijk is voor alle gevolgen van zijn vrije<br />

keuze van de auto .<br />

2 Aanvang en duur van de lease<br />

a De lease van de auto vangt aan op de leveringsdatum<br />

die wordt vermeld op het leveringsattest<br />

(zie 3 .a) van de geleasde auto . Bij ontstentenis van<br />

het leveringsattest of van de vermelding van de<br />

leveringsdatum op het leveringsattest, geldt als<br />

aanvangsdatum de datum vermeld op de inschrijvingskaart<br />

van de auto, uitgereikt door de Dienst<br />

Inschrijving Voertuigen van het Ministerie van Verkeerswezen<br />

.<br />

b Het leasecontract wordt afgesloten voor een welbepaald<br />

aantal maanden en een maximumaantal<br />

kilometers . De lease eindigt van rechtswege op<br />

de vastgelegde einddatum van de lease, zijnde de<br />

begindatum van de lease vermeerderd met de duur,<br />

zelfs wanneer op dat moment het maximumaantal<br />

kilometers niet werd bereikt . KBC Autolease kan<br />

het leasecontract opzeggen bij het bereiken van<br />

de maximale kilometerstand die in de Bijzondere<br />

<strong>voorwaarden</strong> werd overeengekomen, zelfs wanneer<br />

de vastgelegde einddatum van het leasecontract<br />

nog niet werd bereikt, mits het een opzegtermijn<br />

van 14 dagen in acht neemt . In dat geval is de klant<br />

de vergoedingen verschuldigd zoals bepaald in de<br />

artikelen Verbreking van het contract en Teruggave<br />

van de auto hierna . Het maximumaantal kilometers,<br />

de begindatum en de looptijd van de lease worden<br />

voor elke auto vermeld in de Bijzondere <strong>voorwaarden</strong><br />

.<br />

c KBC Autolease heeft het recht om op elk moment<br />

de kilometerstand van de auto op te vragen . De<br />

klant erkent het door de kilometerteller aangegeven<br />

aantal gereden kilometers als juist . De klant verbindt<br />

zich ertoe de kilometerteller niet te wijzigen .<br />

Eventuele defecten aan de kilometerteller moeten<br />

onmiddellijk aan KBC Autolease worden gemeld en<br />

moeten binnen 24 uur worden hersteld . Het aantal<br />

kilometers dat met de defecte kilometerteller werd<br />

gereden, zal door extrapolatie van de laatst bekende<br />

kilometerstand worden bepaald .


Dienstverlening en praktijk<br />

1 Totstandkoming van het leasecontract<br />

De afdeling Sales van KBC Autolease zorgt voor de<br />

opmaak van de offertes . Om een optimale en flexibele<br />

dienstverlening te kunnen garanderen, beschikt die<br />

commerciële afdeling, naast de hoofdzetel in Leuven,<br />

ook nog over een regionaal kantoor in het Groothertogdom<br />

Luxemburg . Door middel van offertes op maat<br />

komen de accountmanagers op een creatieve manier<br />

tegemoet aan de specifieke wensen en behoeften van<br />

de klant .<br />

Duidelijke en overzichtelijke offerte<br />

De offerte bevat een aantal gegevens die samen een<br />

duidelijk overzicht bieden van de aard en de kostprijs<br />

van de dienstverlening .<br />

• Merk en model van de auto met de nettowaarde,<br />

opties en de verkregen fleetkorting . In de prijs zijn<br />

ook de leveringskosten, de wettelijk verplichte<br />

veiligheids- en verzorgingskit en twee rubberen<br />

matten inbegrepen .<br />

• De contractduur en het aantal kilometers: op basis<br />

van het geschatte aantal te rijden kilometers wordt<br />

de ideale leasetermijn berekend .<br />

• In de component ‘financieel gedeelte’ zit - indien<br />

daarvoor geopteerd werd - de vergoeding voor de<br />

risicoaanvaarding door KBC Autolease vervat . Dit<br />

betreft het risico waaraan het voertuig is blootgesteld,<br />

zoals glasschade, eigen schade, diefstal, …<br />

Het eigen risico ten laste van de klant wordt bepaald<br />

volgens een progressief of een vast systeem .<br />

Voor de functionering van het progressief systeem<br />

verwijzen we naar aandachtspunt ‘Wat wordt gefactureerd<br />

aan de klant?’ van Hoofdstuk 8 (Risicoregeling)<br />

.<br />

• Dekkingen:<br />

- BA = de te betalen premie voor de wettelijk verplichte<br />

aansprakelijkheidsverzekering .<br />

- de verzekering Rechtsbijstand .<br />

- de verzekering Lichamelijke Ongevallen Bestuurder<br />

. Deze verzekering verleent dekking in geval<br />

van overlijden, blijvende en tijdelijke arbeidsongeschiktheid<br />

van de bestuurder . Bij de uitbetaling<br />

speelt het geen enkele rol of de bestuurder al<br />

dan niet aansprakelijk is . Klanten die deze verzekering<br />

niet wensen, kunnen opteren voor de<br />

opheffing ervan .<br />

- facultatief kan de klant kiezen voor de verzekering<br />

Lichamelijke Ongevallen Bestuurder en Inzit-<br />

tenden . Dat betekent dat naast de bestuurder<br />

ook de inzittenden (zelfs bij aansprakelijkheid)<br />

een vergoeding zullen ontvangen in geval van<br />

tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of<br />

de nabestaanden in geval van overlijden .<br />

Wagenparkreglement<br />

Het gebruik van een bedrijfsauto door de bestuurder<br />

past in een ruimer juridisch kader . KBC Autolease raadt<br />

zijn klanten aan een wagenparkreglement (carpolicy)<br />

op te stellen . Op die manier wordt elke mogelijke<br />

vorm van discussie uitgesloten . KBC Autolease kan u<br />

vrijblijvend adviseren bij het opstellen van een wagenparkreglement<br />

. Een goed reglement bestaat uit drie<br />

onderdelen:<br />

• Sociaal: met een beschrijving van wie in aanmerking<br />

komt voor een bedrijfsauto, wat het rijden volgens<br />

het principe van de ‘goede huisvader’ inhoudt en de<br />

door de bestuurder te volgen richtlijnen .<br />

• Juridisch: waarin onder andere een antwoord wordt<br />

gegeven op vragen in verband met de aansprakelijkheid,<br />

de betaling van het eigen risico ten laste<br />

van de klant, de inlevering van de auto in geval van<br />

ontslag, betaling van de kosten ontstaan door nalatigheid<br />

van de bestuurder, …<br />

• Fiscaal: bevat een omschrijving van het te verrekenen<br />

aantal privékilometers, voordelen van allerlei<br />

aard, en zo meer .<br />

2 Aanvang en duur van de lease<br />

Vooraleer de bestelling wordt geplaatst, onderzoekt<br />

de Dienst Kredietanalyse op een discrete, snelle en<br />

professionele manier de kredietwaardigheid van<br />

nieuwe klanten . Na goedkeuring wordt de bestelling<br />

geplaatst bij de leverancier . De Dienst Bestellingen<br />

controleert de bestelbon . De Dienst Inverkeerstelling<br />

informeert de klant hieromtrent . De contractduur is in<br />

de offerte bepaald en werd berekend op basis van het<br />

geschatte aantal te rijden kilometers .<br />

5


6<br />

3 Levering van de auto<br />

a De klant neemt de auto bij de leverancier in ontvangst<br />

in naam en voor rekening van KBC Autolease .<br />

Bij de inontvangstneming van de auto tekent de<br />

klant het leveringsattest, dat onvoorwaardelijk vaststelt<br />

dat de auto overeenstemt met de bestelling<br />

en in goede staat van werking is . Mocht de klant de<br />

auto in ontvangst nemen zonder het leveringsattest<br />

te ondertekenen, dan wordt verondersteld dat de<br />

levering zonder voorbehoud heeft plaatsgevonden .<br />

b De klant is verantwoordelijk voor alle documenten<br />

die hem worden toevertrouwd, zoals inschrijvingsbewijs,<br />

gelijkvormigheidsattest, onderhoudsboekje,<br />

het groene verzekeringsbewijs, het belastingvignet,<br />

de vervoervergunning, de radio- en veiligheidscode<br />

. Als die documenten zouden verdwijnen,<br />

dan verbindt de klant zich ertoe dat onmiddellijk<br />

te melden aan KBC Autolease en zelf de door KBC<br />

Autolease gevraagde maatregelen te nemen voor<br />

het verkrijgen van duplicaten . De uit het verlies van<br />

die documenten voortvloeiende schade, kosten en<br />

eventuele waardevermindering van de auto vallen<br />

ten laste van de klant .<br />

c Als de auto niet op de voorziene datum wordt<br />

geleverd, dan wordt de aanvang van het leasecontract<br />

uitgesteld tot op de datum van de effectieve<br />

levering, zonder dat de klant voor dat uitstel enig<br />

verhaal kan uitoefenen op KBC Autolease .<br />

d Vanaf de datum van levering draagt de klant het<br />

risico met betrekking tot het bezit, het gebruik en<br />

de bewaring van de auto .<br />

e Als de klant de bestelling annuleert tussen het<br />

ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering<br />

van de auto, of als de klant weigert de bestelde<br />

auto binnen een redelijke termijn in ontvangst te<br />

nemen, heeft KBC Autolease van rechtswege en<br />

zonder ingebrekestelling het recht alle kosten verbonden<br />

aan de annulering van de bestelling aan te<br />

rekenen aan de klant, met een minimumvergoeding<br />

die 10% bedraagt van de cataloguswaarde van de<br />

auto, tenzij de klant met de leverancier van de auto<br />

een regeling treft waardoor KBC Autolease met<br />

instemming van de leverancier zonder kosten wordt<br />

bevrijd van de bestelling . De door KBC Autolease<br />

eventueel al betaalde Belasting op Inverkeerstelling,<br />

verkeersbelasting, andere heffingen en administratieve<br />

kosten, dienen in ieder geval door de klant te<br />

worden vergoed .<br />

f Na ondertekening van het leveringsattest vermeld<br />

onder 3 .a hierboven, vallen de gedeeltelijke nietlevering,<br />

de niet-conforme levering en/of het buiten<br />

gebruik zijn van de auto onder de verantwoordelijk-<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

heid van de klant en kunnen dergelijke voorvallen<br />

geen aanleiding geven tot uitstel of opschorting van<br />

de betaling van de leasegelden .<br />

g KBC Autolease is niet aansprakelijk voor de gehele<br />

niet-levering, tenzij dit aantoonbaar het gevolg is<br />

van een fout van KBC Autolease .<br />

h KBC Autolease is niet aansprakelijk voor de schade<br />

die zou worden veroorzaakt door gebreken aan de<br />

geleaste auto of het slecht uitvoeren van onderhouds-<br />

of herstellingswerkzaamheden . Evenmin is<br />

KBC Autolease aansprakelijk voor de lichamelijke of<br />

materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van<br />

de auto .<br />

i In verband met de bovenvermelde gebreken<br />

worden tijdens de duur van de overeenkomst alle<br />

overdraagbare verhaalrechten op de leverancier of<br />

de producent overgedragen aan de klant .<br />

4 Gebruik van de auto<br />

a De klant dient de auto te gebruiken als een ‘goede<br />

huisvader’, wat onder meer betekent dat hij zich ertoe<br />

verbindt:<br />

• geen technische wijzigingen in de auto aan te brengen<br />

zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming<br />

van KBC Autolease . Dat geldt eveneens voor<br />

het aanbrengen van accessoires, andere dan in het<br />

leasecontract opgesomd, en voor het aanbrengen<br />

van reclame op welke wijze dan ook . De kosten voor<br />

zulke wijzigingen vallen ten laste van de klant en<br />

worden rechtstreeks door hem voldaan . Alle accessoires<br />

worden van rechtswege en zonder vergoeding<br />

eigendom van KBC Autolease .<br />

• onmiddellijk alle boetes betreffende de auto, opgelegd<br />

door zowel nationale als vreemde autoriteiten,<br />

te betalen .<br />

• de auto niet te gebruiken of niet te laten gebruiken:<br />

- voor bezoldigd personen- of goederenvervoer of<br />

voor het geven van rijlessen aan niet-inwonende<br />

gezinsleden;<br />

- voor autowedstrijden;<br />

- door ongeacht welke persoon onder invloed van<br />

drank of verdovende middelen (inclusief verdovende<br />

geneesmiddelen);<br />

- voor onwettige doeleinden;<br />

- voor een gebruik dat afwijkt van het normale<br />

gebruik volgens de bestemming van de auto;<br />

- voor doeleinden die in strijd zijn met de <strong>voorwaarden</strong><br />

van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering<br />

van motorrijtuigen .<br />

• KBC Autolease onmiddellijk schriftelijk op de hoogte<br />

te brengen van elk voorval of ongeval, opdat dit<br />

geen nadelige weerslag heeft op de veiligheid en/of<br />

de goede werking van de geleaste auto .


Dienstverlening en praktijk<br />

3 Levering van de auto<br />

Het inschrijvingsbewijs (het zogenaamde formulier<br />

705) wordt na controle overgezonden aan de Dienst Inverkeerstelling<br />

voor de aanvraag van de nummerplaat .<br />

Deze dienst verricht alle administratieve, wettelijke<br />

en praktische formaliteiten opdat de wagen op de<br />

gepaste datum volledig naar wens van de klant wordt<br />

geleverd .<br />

Normaal duurt de periode tussen de aanvraag en de<br />

ontvangst maximaal vijf werkdagen . De nummerplaat<br />

wordt op datum van ontvangst per koerier bezorgd<br />

aan de merkdealer . Hetzelfde geldt voor wat de installatie<br />

van toebehoren (zoals bijvoorbeeld hifi-installaties<br />

en mobilofoons) betreft .<br />

De Dienst Inverkeerstelling betaalt de verkeersbelasting<br />

. Voorts wordt de auto voorzien van de vereiste<br />

autopapieren . (In geval van externe verzekering wordt<br />

de betrokken verzekeringsmaatschappij of makelaar<br />

op de hoogte gebracht .) De klant wordt geïnformeerd<br />

over de effectieve leveringsdatum, wat KBC Autolease<br />

ook in staat stelt om de aanloopwagen op te halen op<br />

het tijdstip van levering .<br />

De levering zelf gebeurt meestal bij de merkdealer,<br />

maar desgewenst is ook levering bij de klant-onderneming<br />

of zelfs op het thuisadres van de bestuurder<br />

mogelijk .<br />

Eventuele problemen in verband met de levering<br />

worden door de Dienst Inverkeerstelling opgelost door<br />

bijvoorbeeld in samenspraak met de Dienst Contractbeheer<br />

de overeenkomst voor de huidige bedrijfsauto<br />

te verlengen .<br />

4 Gebruik van de auto<br />

De bestuurder dient de auto te gebruiken met de<br />

nodige zorgvuldigheid, overeenkomstig het juridische<br />

begrip ‘de zorgvuldigheid van een goede huisvader’,<br />

dat in het kader van artikelen 1382, 1383 en volgende<br />

van het Burgerlijk Wetboek wordt gebruikt om de<br />

aansprakelijkheid te bepalen .<br />

De bestuurder verbindt er zich met andere woorden<br />

toe de auto te gebruiken als een normaal, voorzichtig<br />

en redelijk mens .<br />

Concrete voorbeelden hiervan zijn:<br />

• regelmatige controles van vloeistofpeilen (olie en<br />

koelwater om de 1 000 km);<br />

• het in acht nemen van de nodige onderhoudsbeurten;<br />

• geen roekeloze rijstijl hanteren.<br />

Productie- en herstelgaranties gelden slechts op voorwaarde<br />

dat de gebruiker zich aan de zorgvuldigheidsplicht<br />

van een ‘goede huisvader’ houdt .<br />

De klant wordt daarom aangeraden alle instructies<br />

die KBC Autolease en de constructeur meedelen in de<br />

praktische gebruikersmap door te nemen . Daarin vindt<br />

de klant ook alle door hem te volgen procedures in<br />

geval van onderhoud, pech of ongeval .<br />

7


8<br />

b De klant dient op eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid<br />

de wettelijke en reglementaire voorschriften<br />

inzake vervoer, wegverkeer, autokeuring<br />

en fiscale wetgeving met betrekking tot de auto na<br />

te leven . De klant vrijwaart KBC Autolease voor alle<br />

overtredingen en misdrijven met de auto begaan .<br />

Boetes of retributies mogen per post en per e-mail<br />

naar de klant worden verstuurd . Als KBC Autolease<br />

op verzoek van de klant de boetes en retributies<br />

rechtstreeks naar de bestuurder stuurt, waarborgt<br />

de klant dat hij (van) de bestuurders van de wagens:<br />

- de uitdrukkelijke toestemming heeft opdat KBC<br />

Autolease gerechtigd is hun persoonsgegevens<br />

(gegevens identiteitskaart inclusief geboortedatum<br />

en adres) te verwerken en mee te delen met<br />

het oog op het boete- en retributiebeheer;<br />

- de uitdrukkelijke toestemming heeft opdat<br />

boetes en/of retributies naar hun adres mogen<br />

worden verstuurd;<br />

- toestemming heeft dat de boetes/retributies per<br />

e-mail mogen worden verstuurd;<br />

- heeft geïnformeerd over hun recht van toegang<br />

tot en verbetering van hun gegevens .<br />

c De auto mag uitsluitend worden bestuurd door<br />

een houder van een geldig rijbewijs die aan alle<br />

vereisten beantwoordt die onder meer door deze<br />

overeenkomst alsmede door de verzekeraar van<br />

de auto worden opgelegd . De klant verbindt zich<br />

ertoe de verplichtingen die uit deze overeenkomst<br />

voortvloeien aan de gebruikers of bestuurders van<br />

de auto bekend te maken . De klant aanvaardt de<br />

volledige aansprakelijkheid voor de niet-naleving<br />

van deze verplichtingen door de laatstgenoemden .<br />

d De klant verbindt zich ertoe dat de auto het<br />

grondgebied van de Europese Unie, Noorwegen<br />

en Zwitserland niet zal verlaten, behoudens met<br />

de voorafgaande, schriftelijke toestemming van<br />

KBC Autolease . Binnen het grondgebied waarvoor<br />

het verzekeringsbewijs Burgerlijke Aansprakelijkheid<br />

geldt, kan de auto slechts in het buitenland<br />

worden gebruikt voor de normale duur van een<br />

vakantiereis .<br />

e KBC Autolease behoudt zich het recht voor na te<br />

gaan of de klant dit artikel correct naleeft . KBC<br />

Autolease is gemachtigd de auto ten allen tijde te<br />

inspecteren en zich daartoe, zonder voorafgaande<br />

verwittiging, toegang te verschaffen tot de auto,<br />

ongeacht waar deze zich bevindt . De klant stemt<br />

hiermee uitdrukkelijk in en verbindt zich ertoe hieraan<br />

zijn volledige medewerking te verlenen .<br />

5 Leaseprijs<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

a De in de offerte overeengekomen leaseprijs is<br />

gebaseerd op het prijspeil van de offertedatum . De<br />

leaseprijs wordt aangepast overeenkomstig de wijzigingen<br />

die zich voordoen bij de volgende kostencomponenten<br />

van de offerte na de offertedatum:<br />

catalogusprijs, optieprijzen, korting, interestvoet,<br />

verkeersbelasting, belasting op de inverkeerstelling,<br />

verzekeringen, brandstofprijs, accijnzen en andere<br />

wettelijke verplichtingen .<br />

b De maandelijkse leaseprijs is berekend aan de hand<br />

van het door de klant opgegeven geschatte aantal<br />

te rijden kilometers per jaar . Wanneer het aantal<br />

werkelijk gereden kilometers met meer dan 10%<br />

afwijkt van het vooraf door de klant geschatte<br />

kilometeraantal, heeft KBC Autolease het recht<br />

de leaseprijs en/of de looptijd met terugwerkende<br />

kracht aan te passen aan de werkelijke omstandigheden<br />

.<br />

c Bij het beëindigen van het leasecontract zal het<br />

aantal werkelijk afgelegde kilometers dat afwijkt<br />

van het overeengekomen aantal kilometers, worden<br />

verrekend zoals bepaald in de Bijzondere <strong>voorwaarden</strong><br />

.<br />

d Gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst<br />

worden de maandelijkse leasevergoedingen niet<br />

gewijzigd of aangepast, met uitzondering van hetgeen<br />

in 5 .a en 5 .b wordt bepaald en van de gevallen<br />

vermeld in 9 .c van deze overeenkomst . Eveneens<br />

aanvaardt de klant dat inzake verzekering, bijstand,<br />

verkeersbelasting, andere heffingen of kosten door<br />

wijzigingen in de wetgeving betreffende de lease<br />

van een auto, dergelijke verhoging of verlaging van<br />

de kostprijs van een van voormelde componenten<br />

aan hem wordt doorberekend .<br />

6 Onderhoud en herstellingen<br />

a KBC Autolease verbindt zich ertoe alle auto’s die<br />

het least aan de klant te laten onderhouden en de<br />

nodige herstellingen te laten uitvoeren, noodzakelijk<br />

voor de goede werking van de auto’s . De klant<br />

verbindt zich ertoe het onderhoud en de herstellingen<br />

van die auto’s volgens de richtlijnen van KBC<br />

Autolease en van de constructeur te laten uitvoeren .<br />

b De kosten van onderhoud, herstellingen, vervangen<br />

van onderdelen en banden die aan het normale<br />

gebruik van de auto verbonden zijn, toebehoren<br />

en accessoires, evenals van smeermiddelen, koelvloeistof<br />

en het tussentijds bijvullen van olie vallen,<br />

als de component ‘onderhoud’ in de Bijzondere<br />

<strong>voorwaarden</strong> is opgenomen, ten laste van KBC Au-


Dienstverlening en praktijk<br />

5 Leaseprijs<br />

Na ontvangst van het leveringsattest en de factuur<br />

komt het dossier terecht bij de Dienst Opstart Contracten<br />

. Deze dienst heeft vooral een controlerende<br />

functie met de bedoeling een soepel verloop van het<br />

contractbeheer te waarborgen. Tot zijn taken behoren:<br />

• het vergelijken van de factuur met de offerte en de<br />

bestelbon . De Dienst Boekhouding kan de factuur<br />

pas betalen nadat een akkoordnummer is toegekend<br />

door de Dienst Opstart Contracten . Bij een<br />

uitzonderlijke prijsstijging na datum van bestelling<br />

moet het dossier worden herberekend, aangezien<br />

uitsluitend rekening wordt gehouden met de prijzen<br />

op datum van levering . Hetzelfde principe is van<br />

toepassing op extra opties of bij extra inzittenden<br />

bij monovolumes ingeschreven als personenwagens<br />

(vanaf de 6e passagier dient een bijpremie te worden<br />

betaald) .<br />

• het nakijken van de BA-verzekeringspremie.<br />

• het opmaken, per auto, van de Bijzondere <strong>voorwaarden</strong><br />

die onlosmakelijk zijn verbonden met de<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong>, die dienen te worden<br />

ondertekend door de klant . Daaruit is af te leiden<br />

onder welke <strong>voorwaarden</strong> een leasecontract werd<br />

afgesloten .<br />

• het versturen van de eerste maandfactuur, die pro<br />

rato wordt berekend vanaf de leveringsdatum tot<br />

en met het einde van de daaropvolgende maand .<br />

Bijvoorbeeld: als de auto werd geleverd op 15 april,<br />

dan heeft het bedrag van de eerste factuur betrekking<br />

op een periode van anderhalve maand, namelijk<br />

tot en met 31 mei .<br />

Als de auto tijdens de looptijd van het contract meer<br />

of minder kilometers aflegt dan bepaald in het contract,<br />

dan kan de looptijd worden ingekort of verlengd<br />

. Het leasecontract is immers gebaseerd op het<br />

door de klant geschatte aantal kilometers . Als de klant<br />

daar niet om verzoekt, zal de Dienst Contractbeheer<br />

op eigen initiatief voorstellen om de contracten te<br />

herberekenen en aan te passen aan de realiteit, zowel<br />

bij meerwaarden als bij minderwaarden .<br />

De klant kan ook via de Dienst Contractbeheer vragen<br />

het bestaande contract met een korte termijn te<br />

verlengen in afwachting van zijn nieuwe auto . Voorwaarde<br />

is echter dat de absolute kilometerlimiet vastgesteld<br />

door KBC Autolease niet wordt overschreden .<br />

Er kan ook worden geopteerd voor een schorsing van<br />

het leasecontract . Dat is bijvoorbeeld mogelijk in geval<br />

van langdurige ziekte van de bestuurder . Een schorsing<br />

vereist wel de tijdelijke afgifte van de auto . Hoewel<br />

de facturering blijft lopen, worden bij het opnieuw<br />

opstarten van het contract een aantal posten in mindering<br />

gebracht .<br />

Voorts past de Dienst Contractbeheer kosteloos – behoudens<br />

enkele uitzonderingen – de contracten aan<br />

ingeval de klant een extra uitrusting zoals een navigatiesysteem,<br />

airconditioning, plaatsing van een trekhaak<br />

(de keuringskosten van de trekhaak zijn ten laste<br />

van de klant) of een extra service wenst .<br />

De Dienst Contractbeheer behartigt eveneens de<br />

administratie die voortvloeit uit de verandering van<br />

de leasecontractant naar aanleiding van een fusie of<br />

leaseoverdracht als gevolg van de verandering van<br />

werk door de bestuurder, mits de oorspronkelijke leasingnemer<br />

daarmee instemt . Wijzigingen wat betreft<br />

firmanaam, het adres en de bestuurder worden aangepast<br />

in de databank van KBC Autolease .<br />

Met de internettoepassing Reporting en de periodieke<br />

wagenparkoverzichten blijft de wagenparkbeheerder<br />

op de hoogte van de recentste wijzigingen .<br />

6 Onderhoud en herstellingen<br />

De Dienst Technisch Beheer voert onderhandelingen<br />

met invoerders en merkdealers om speciale <strong>voorwaarden</strong><br />

te verkrijgen op onderdelen, banden, onderhouds-<br />

en hersteltarieven en extra garanties bij eventuele<br />

productaansprakelijkheid . Vandaar dat onderhoud,<br />

herstellingen en bandenwissels moeten worden uitgevoerd<br />

door erkende merkdealers of bandencentrales .<br />

De bestuurder die bij het rijden problemen ondervindt,<br />

kan tijdens de kantooruren contact opnemen<br />

met de Customer Care Division van KBC Autolease<br />

of, als het contract daarin voorziet, met de 24 uur<br />

per dag bereikbare bijstandscentrale . In dit verband<br />

werkt KBC Autolease samen met de VAB-pechverhelping<br />

.<br />

KBC Autolease raadt de bestuurders aan de onderhoudsbeurten<br />

te respecteren en ook regelmatig het<br />

oliepeil, het koelwaterpeil en de bandenspanning te<br />

controleren . De bestuurder die de nodige zorgvuldigheid<br />

aan de dag legt (zoals een ‘goede huisvader’),<br />

geniet product- en herstelgaranties (zie ook Hoofdstuk<br />

4 in verband met het gebruik van het voertuig) . Kosten<br />

die daarentegen te wijten zijn aan nalatigheid of onzorgvuldigheid<br />

zoals het niet naleven van de onderhoudsbeurten,<br />

worden verhaald op de klant .<br />

Wat moet de bestuurder doen in geval van<br />

mechanische schade of onderhoud?<br />

Wij raden de bestuurder aan tijdig een afspraak te<br />

maken met een erkende merkdealer . De merkdealer<br />

vraagt vervolgens aan de Dienst Technisch Beheer van<br />

KBC Autolease de toestemming tot het uitvoeren van<br />

de noodzakelijke werkzaamheden . Het is voldoende<br />

dat de bestuurder het werkorder van de garage of<br />

bandencentrale ondertekent met vermelding van zijn<br />

9


10<br />

tolease, behoudens:<br />

• andersluidende bedingen in verband met specifieke<br />

onderhoudscontracten, gespecificeerd in de<br />

Bijzondere <strong>voorwaarden</strong>;<br />

• de herstellingen te wijten aan een gebrek aan<br />

onderhoud (normen van de constructeur – onderhoudsboekje<br />

en/of aanwijzingen van KBC Autolease);<br />

• de herstellingen als gevolg van een ongeval,<br />

tenzij de klant opteert voor de integrale toepassing<br />

van artikel 8 van deze overeenkomst en de<br />

vergoeding voor schade betaalt;<br />

• de herstellingen en onderhoudswerkzaamheden<br />

als gevolg van het niet-naleven van de verplichtingen<br />

vermeld in 4 .a of als gevolg van veranderingen<br />

van oorspronkelijke gegevens;<br />

• de herstellingen van accessoires die niet in het<br />

leasecontract zijn begrepen;<br />

• herstellingen veroorzaakt door het gebruik van<br />

brandstof en additieven die niet zijn voorgeschreven<br />

door de constructeur of importeur;<br />

• de herstellingen te wijten aan nalatigheid of<br />

onvoorzichtigheid van de klant, bijvoorbeeld de<br />

kosten voor het opnieuw coderen van de autoradio<br />

wegens het niet meer kennen van de code;<br />

• het wegwerken van geluiden van de carrosserie<br />

die aan normale slijtage kunnen worden toegeschreven;<br />

• kosten veroorzaakt door de vervoerde goederen;<br />

• alle overige kosten verbonden aan het gebruik<br />

van de auto, zoals brandstofkosten, stallingkosten<br />

en poetskosten .<br />

c De klant is verplicht de auto ter uitvoering van de<br />

gebruikelijke controlebeurten, zoals vastgesteld in<br />

de door de fabrikant gegeven instructies, en voor<br />

andere mechanische onderhoudswerkzaamheden<br />

tijdig bij een door de fabrikant erkend concessiehouder<br />

of agent te brengen . Het is voldoende<br />

dat de bestuurder de werkorder van de garage of<br />

bandencentrale ondertekent met vermelding van<br />

zijn naam om de opdracht te geven tot de gewenste<br />

werkzaamheden . Carrosserieherstellingen en bandenwissels<br />

worden uitgevoerd bij de door KBC Autolease<br />

aangewezen leveranciers .<br />

d De klant verzoekt de in 6 .c genoemde concessiehouder,<br />

agent of leverancier aan KBC Autolease<br />

toestemming te vragen voor het uitvoeren of laten<br />

uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden en/<br />

of herstellingen . Voor de vervanging van banden is<br />

altijd de voorafgaande toestemming van KBC Autolease<br />

vereist . De klant ziet erop toe dat het onderhoudsboekje<br />

wordt ingevuld .<br />

e Kosten voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden<br />

die in het buitenland moeten worden uitgevoerd,<br />

worden zo nodig door de klant zelf betaald .<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

KBC Autolease zal, mits het een factuur op naam<br />

van KBC Autolease ontvangt, achteraf de kosten aan<br />

de klant vergoeden op basis van het Belgische prijsniveau<br />

voor de verrichte werkzaamheden, waarbij<br />

de door KBC Autolease betaalde vergoeding nooit<br />

meer kan bedragen dan de door de klant betaalde<br />

kosten . Voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden<br />

uitgevoerd in het buitenland is altijd de voorafgaande<br />

toestemming van KBC Autolease vereist .<br />

Als dat frequent voorkomt, heeft KBC Autolease het<br />

recht de in de Bijzondere <strong>voorwaarden</strong> vermelde<br />

onderhoudsprijs aan te passen .<br />

f Bij niet-naleving van de bepalingen van 6 .c, 6 .d en<br />

6 .f van onderhavige overeenkomst vallen de kosten<br />

ten laste van de klant, tenzij de klant kan aantonen<br />

dat er sprake was van een noodsituatie, ontstaan<br />

buiten de schuld van de klant, en dat de klant<br />

door overmacht niet in staat was tijdig de vereiste<br />

toestemming aan KBC Autolease te vragen . De klant<br />

dient de nodige medewerking te verlenen voor de<br />

controle van de facturen .<br />

g Banden die niet meer aan de wettelijke voorschriften<br />

voldoen, worden op verzoek van de klant vervangen<br />

door een garagehouder of bandencentrale,<br />

aangewezen door KBC Autolease . De klant ziet zelf<br />

de staat van de banden na . Die moeten voldoen aan<br />

de wettelijke normen .<br />

h De prijzen voor onderhoud en herstellingen, vermeld<br />

in het leasecontract, zijn vast voor de duur van<br />

het contract . Wanneer de index van de consumptieprijzen<br />

met meer dan 20% stijgt of daalt, zal de prijs<br />

van het onderhoud op evenredige wijze worden<br />

aangepast op het eerste verzoek van KBC Autolease .<br />

Verdere aanpassingen kunnen maar gebeuren per<br />

schijf van 20% . De basisindex wordt vastgelegd op<br />

het indexcijfer van de consumptieprijzen van de<br />

maand die voorafgaat aan de maand waarin het<br />

leasecontract is afgesloten .<br />

i Wanneer de auto of een van zijn onderdelen technische<br />

schade heeft geleden door abnormaal gebruik<br />

of een abnormale oorzaak, laat KBC Autolease<br />

de oorzaak van het defect of de schade door zijn<br />

Dienst Technisch Beheer vastleggen in een expertiseverslag,<br />

dat wordt doorgestuurd naar de klant .<br />

In dat verslag wordt de schade ook begroot . Als de<br />

bestuurder verantwoordelijk wordt gesteld, bijvoorbeeld<br />

door het rijden zonder olie, licht KBC Autolease<br />

de klant daarover schriftelijk in .<br />

Bij gebrek aan gemotiveerde betwisting op technisch<br />

vlak binnen 8 werkdagen, wordt de klant<br />

geacht voormeld verslag te hebben aanvaard, zowel<br />

wat de besluiten over de oorzaak van de schade als<br />

de begroting ervan betreft . Het protest is slechts<br />

geldig en ontvankelijk als de klant op technisch vlak


Dienstverlening en praktijk<br />

naam om de opdracht te geven voor de gewenste<br />

werkzaamheden .<br />

De bestuurder die tijdens het rijden problemen ondervindt,<br />

kan tijdens de kantooruren steeds contact opnemen<br />

met KBC Autolease (tel . 016 88 16 00) of indien dit<br />

contractueel voorzien werd met de 24 uursbijstandscentrale<br />

(tel . 02 347 39 02 in België, + 32 2 347 39 02<br />

vanuit het buitenland) .<br />

Bij zware mechanische schade wordt een expert ermee<br />

belast de oorzaak te achterhalen . Als bijvoorbeeld uit<br />

het expertiserapport blijkt dat de schade te wijten is<br />

aan onzorgvuldig rijgedrag, dan zal de wagenparkbeheerder<br />

daarover worden geïnformeerd en worden de<br />

lasten eventueel doorgefactureerd .<br />

Voor zover dat contractueel is bepaald, wordt een<br />

vervangwagen ter beschikking gesteld van de klant<br />

tijdens de duur van de herstelling (zie Hoofdstuk 10:<br />

Vervangwagen/aanloopwagen/kortetermijnwagen) .<br />

7 Verzekeringen<br />

De klant kan opteren voor het ‘pakket inclusief verzekeringen’<br />

of voor het ‘pakket exclusief verzekeringen’ .<br />

Pakket inclusief verzekeringen<br />

• Dit houdt in dat de klant KBC Autolease machtigt<br />

om in zijn naam en voor zijn rekening verzekeringen<br />

af te sluiten, waaronder de verzekering Burgerrechtelijke<br />

Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en<br />

optioneel Lichamelijke Ongevallen Bestuurder en/of<br />

Inzittenden .<br />

• De <strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong> van de polissen kunnen<br />

worden geraadpleegd op het internet .<br />

• De premie voor deze verzekeringen is vermeld in<br />

de offerte, in de Bijzondere <strong>voorwaarden</strong> en op de<br />

factuur .<br />

Verhaal burgerrechtelijke aansprakelijkheid<br />

bestuurders jonger dan 23 jaar<br />

De BA-verzekeraar zal een niet-geïndexeerd bedrag<br />

van 148,74 euro aanrekenen – zonder het bedrag van<br />

de uitgekeerde schadevergoeding te overschrijden –<br />

ingeval een bestuurder jonger dan 23 jaar burgerrechtelijk<br />

aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval<br />

met tegenpartij .<br />

Verzekeren van aanhangwagens :<br />

Voorafgaande opmerking: de beschrijving hieronder is<br />

alleen geldig voor:<br />

• wagens waarvan de BA-verzekering via KBC Autolease<br />

werd afgesloten bij KBC Verzekeringen .<br />

• de BA-verzekering en dus enkel de schade toegebracht<br />

aan derden, niet die aan de aanhangwagen<br />

zelf . Als de sleeplast minder dan 3,5 ton bedraagt,<br />

is er geen probleem voor zover de aanhangwagen<br />

aan het voertuig is gekoppeld . Is de aanhangwagen<br />

niet aan het voertuig gekoppeld, dan dient een<br />

extra verzekering te worden aangevraagd . U kunt<br />

daarvoor contact opnemen met de Customer Care<br />

Division van KBC Autolease of met een KBC-verzekeringsagent<br />

.<br />

Het ‘pakket exclusief verzekeringen’ houdt in dat de<br />

klant zelf zorgt voor het afsluiten van de verzekeringen<br />

.<br />

11


12<br />

de volgens hem vermoedelijke oorzaak van de schade<br />

uiteenzet en onderbouwt . Als de klant tijdig en<br />

geldig protest heeft aangetekend, stellen partijen<br />

samen een expert aan, die het geschil definitief,<br />

bindend, onherroepelijk en zonder enige mogelijkheid<br />

van verhaal beslecht, ook in verband met de<br />

expert zijn kosten, en met als opdracht de oorzaak<br />

van voormelde schade aan de auto te bepalen en<br />

die schade te begroten .<br />

Elke partij zal haar volledige medewerking verlenen<br />

aan het onderzoek en binnen de gestelde termijnen<br />

reageren, zodat de schade voor beide partijen niet<br />

vergroot, bijvoorbeeld door de langdurige onbruikbaarheid<br />

van het voertuig .<br />

7 Verzekeringen<br />

De klant machtigt KBC Autolease, die aanvaardt, om in<br />

zijn naam en voor zijn rekening de door de Belgische<br />

wetgeving verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering<br />

evenals een Rechtsbijstandsverzekering<br />

– waaronder optioneel ook een verzekering Lichamelijke<br />

Ongevallen Bestuurder en/of Inzittenden – af te<br />

sluiten bij KBC Verzekeringen waarin KBC Autolease<br />

als begunstigde wordt aangewezen . De premie voor<br />

die verzekeringen wordt opgenomen in de Bijzondere<br />

<strong>voorwaarden</strong> . Als die verzekeringen niet door<br />

machtiging van KBC Autolease worden afgesloten, is<br />

de klant verplicht ze zelf aan te gaan voor de gehele<br />

duur van de overeenkomst . In het verzekeringscontract<br />

dient te zijn bepaald dat iedere wijziging, opzegging,<br />

vernietiging of schorsing van de polis pas in werking<br />

treedt 14 dagen nadat KBC Autolease daarvan door de<br />

maatschappij per aangetekend schrijven in kennis werd<br />

gesteld .<br />

De klant erkent de polis<strong>voorwaarden</strong> te hebben<br />

ontvangen, er kennis van te hebben genomen en<br />

ze te aanvaarden . Daarbij aansluitend aanvaardt de<br />

klant dat de polis<strong>voorwaarden</strong>, met inbegrip van de<br />

verschuldigde premies, door de verzekeraar eenzijdig<br />

kunnen worden gewijzigd nadat de klant daarvan<br />

schriftelijk op de hoogte werd gebracht .<br />

De klant verklaart dat geen enkele verzekeraar zijn<br />

verzekering heeft geweigerd of opgezegd of onder<br />

bijzondere <strong>voorwaarden</strong> heeft aanvaard .<br />

De klant verbindt zich ertoe de verzekerings<strong>voorwaarden</strong><br />

strikt na te leven, onder meer om de schorsing of<br />

het verval van de polis te vermijden .<br />

8 Risicoregeling<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

8.1 <strong>Algemene</strong> regel risicoregeling<br />

Overeenkomstig de artikelen 1722, 1732, 1733 en 1735<br />

van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en onder de<br />

<strong>voorwaarden</strong>, binnen de beperkingen en behoudens<br />

de uitsluitingen zoals hierna bepaald, aanvaardt KBC<br />

Autolease het risico van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan<br />

van de auto, behoudens ingeval van schuld,<br />

opzet of de fout van de klant zoals hierna bepaald .<br />

8.2 Voorwerp van de risicoregeling<br />

Uitsluitend de volgende risico’s, die oorzaak kunnen<br />

zijn van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de<br />

auto, worden door KBC Autolease ten laste genomen:<br />

• schade aan de auto als gevolg van:<br />

– een aanrijding met een andere auto of met een<br />

hindernis, met inbegrip van wild op de openbare<br />

weg;<br />

– het over de kop gaan;<br />

– de slechte staat van het wegennet of de instorting<br />

van een weg, brug of gebouw;<br />

– natuurgeweld zoals storm- en hagelschade, overstroming,<br />

lawine, grondverschuiving of het vallen<br />

van stenen;<br />

– inbraak of vandalisme of pogingen daartoe;<br />

– brand met inbegrip van smeltschade door kortsluiting,<br />

ontploffing en blikseminslag .<br />

• glasschade;<br />

• diefstal van de auto of beschadiging als gevolg van<br />

de diefstal of van de poging daartoe .<br />

8.3 Aangifte<br />

a De klant is ertoe gehouden binnen 3 werkdagen<br />

per aangetekende brief aangifte te doen aan KBC<br />

Autolease, ter attentie van de Dienst Schade, nadat<br />

de auto:<br />

• geheel of gedeeltelijk is tenietgegaan als gevolg<br />

van elke schade die voortvloeit uit een van de<br />

risico’s vermeld in 8 .2 hierboven;<br />

• betrokken is geweest bij een schade die lichamelijke<br />

schade en/of schade aan goederen van<br />

derden heeft veroorzaakt;<br />

• het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslag<br />

of van andere bewarende of uitvoerende maatregelen<br />

door derden .<br />

b De aangifte door de klant dient te gebeuren aan<br />

de hand van een volledig ingevuld en ondertekend<br />

formulier dat door KBC Autolease ter beschikking<br />

wordt gesteld of, bij gebrek daaraan, aan de hand<br />

van een volledig ingevuld aanrijdingsformulier .<br />

c De klant verbindt zich ertoe aangifte te doen bij<br />

de bevoegde overheid – en de referenties van het<br />

opgestelde proces-verbaal evenals van de verbali-


Dienstverlening en praktijk<br />

8 Risicoregeling<br />

Wat is risicoregeling?<br />

Risico- (of schade)regeling houdt in dat KBC Autolease<br />

de risico’s van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan<br />

van de auto (bijvoorbeeld door diefstal, eigen schade,<br />

storm en glasschade) ten laste neemt – behoudens<br />

opzet, schuld of fout van de klant – tegen een vergoeding<br />

voor risicoaanvaarding .<br />

Wat wordt gefactureerd aan de klant?<br />

Het eigen risico ten laste van de klant wordt bepaald<br />

volgens een vast of een progressief systeem .<br />

Bij het progressief systeem wordt het eigen risico bepaald<br />

op basis van de cataloguswaarde inclusief opties .<br />

Dat betekent concreet:<br />

• Wanneer zich een eerste schade waaraan de klant<br />

schuld heeft (of diefstal) voordoet, wordt 2% van<br />

de catalogusprijs inclusief opties, met een minimum<br />

van X euro (cf . offerte), aangerekend .<br />

• Bij een tweede schade waaraan de klant schuld<br />

heeft (of diefstal) binnen 12 maanden te rekenen<br />

vanaf de eerste schade waaraan de klant schuld<br />

heeft (of diefstal), wordt 2,5% van de catalogusprijs<br />

inclusief opties, met een minimum van Y euro (cf .<br />

offerte), aangerekend .<br />

• Mocht er zich een derde (of meerdere) schade(s)<br />

waaraan de klant schuld heeft (of diefstal) voordoen<br />

binnen 12 maanden te rekenen vanaf het eerste<br />

schadegeval, dan wordt er 3% van de catalogusprijs<br />

inclusief opties, met een minimumbedrag van Z euro<br />

(cf . offerte), aangerekend .<br />

• Nadat de bestuurder 1 jaar schadevrij heeft gereden,<br />

wordt opnieuw het basistarief toegepast .<br />

Bij glasschade geldt een afwijkende regeling . De loutere<br />

herstelling van de ruit (‘smart repair’ door harsinjectie)<br />

is kosteloos . Bij vervanging van de ruit wordt het<br />

eigen risico aangerekend (voor zover dat contractueel<br />

werd bepaald) .<br />

Welke stappen moet de klant ondernemen<br />

in geval van schade?<br />

Als er schade aan de auto ontstaat (als gevolg van<br />

bijvoorbeeld een aanrijding met een andere auto,<br />

vandalisme, diefstal of stormschade), dient de klant<br />

daarvan binnen 3 werkdagen aangifte te doen bij de<br />

Dienst Schadebeheer, die verantwoordelijk is voor de<br />

verwerking van de schadegevallen .<br />

Dat moet gebeuren door middel van het aangifteformulier<br />

dat door KBC Autolease ter beschikking wordt<br />

gesteld en dat deel uitmaakt van de autopapieren .<br />

Die aangifte moet bestaan in een waarheidsgetrouw<br />

relaas van de feiten . Het voorstellen of aanvaarden<br />

van minnelijke schikkingen is uitgesloten . Bij diefstal<br />

van de auto of inbraak (diefstal van de autopapieren)<br />

moet bovendien een klacht worden ingediend bij de<br />

bevoegde overheid .<br />

De Dienst Schadebeheer beschikt over een netwerk<br />

van erkende carrosserieherstellers die beantwoorden<br />

aan de door KBC Autolease gestelde <strong>voorwaarden</strong> op<br />

het gebied van kwaliteit, service en garantie .<br />

• De klant zal worden gecontacteerd door een van<br />

onze erkende carrosserieherstellers, die staan vermeld<br />

op onze website .<br />

• Voor de duur van de herstelling krijgt de klant een<br />

vervangwagen (recent model) ter beschikking .<br />

Als schadeverhaling mogelijk is, moet de Dienst Schadebeheer<br />

een officiële expert aanstellen in overleg<br />

met de verzekeraar . De schadebeheerders staan<br />

rechtstreeks in verbinding met KBC Verzekeringen . Zo<br />

kunnen zij het schadedossier bij deze maatschappij inleiden,<br />

een expert aanstellen in naam en voor rekening<br />

van KBC Verzekeringen (als de conventie van toepassing<br />

is) en de stand van het dossier bij KBC Verzekeringen<br />

opvragen .<br />

Met de internettoepassing Reporting kan de wagenparkbeheerder<br />

het schadeverloop van zijn wagenpark<br />

bijhouden . Statistieken geven een overzicht van het<br />

aantal schadegevallen, de aard van de schade, het<br />

bedrag van de herstelkosten, enz . Op die manier kan<br />

onder meer worden nagegaan welke bestuurders het<br />

vaakst bij ongevallen betrokken zijn .<br />

Tijdens de kantooruren kunt u terecht bij de Customer<br />

Care Division-klantenservicedienst van KBC Autolease<br />

. Voor zover dat contractueel werd bepaald, kan de<br />

klant ook contact opnemen met de VAB-bijstandscentrale<br />

. Als de auto niet ter plaatse rijklaar kan worden<br />

gemaakt, wordt het voertuig door de pechdienst<br />

gesleept naar een erkende carrosseriehersteller . Een<br />

vervangwagen wordt gedurende 5 werkdagen, met<br />

een maximum van 7 kalenderdagen, ter beschikking<br />

gesteld van de klant .<br />

13


14<br />

serende overheid te vermelden in zijn aangifte aan<br />

KBC Autolease – van elk(e) parkeerschade, inbraak,<br />

vandalisme en poging daartoe, evenals van elke<br />

poging tot diefstal, waarbij de schade die daardoor<br />

is ontstaan kennelijk het bedrag van 2 500 euro<br />

overtreft .<br />

8.3.1 Aangifte van diefstal van de auto<br />

a De klant verbindt zich ertoe de diefstal van de auto<br />

binnen 24 uur nadat die zich heeft voorgedaan of<br />

werd vastgesteld dan wel moest worden vastgesteld,<br />

bij de bevoegde overheid aan te geven en<br />

tegen de daders een klacht in te dienen .<br />

b De klant verbindt zich ertoe de Dienst Schade van<br />

KBC Autolease binnen 3 werkdagen na datum van<br />

de schade het attest van klachtindiening per aangetekende<br />

brief te bezorgen evenals – op dezelfde<br />

wijze en binnen dezelfde termijn – het proces-verbaal<br />

van verhoor .<br />

c Ingeval de diefstal van de auto of de poging<br />

daartoe zich in het buitenland heeft voorgedaan,<br />

verbindt de klant zich ertoe om binnen 24 uur na<br />

zijn terugkeer in België eveneens aangifte te doen<br />

en een klacht in te dienen bij de Belgische overheid,<br />

en dat aan KBC Autolease mee te delen op de wijze<br />

en binnen de termijn zoals hierboven vermeld .<br />

d Bij diefstal van de auto verbindt de klant zich ertoe<br />

alle sleutels en originele documenten van de auto<br />

binnen 3 werkdagen na datum van de schade per<br />

aangetekende zending aan KBC Autolease, t .a .v . de<br />

Dienst Schade, terug te bezorgen .<br />

8.3.2 Aangifte van diefstal of verlies van<br />

sleutels, autopapieren, nummerplaten<br />

en/of toebehoren<br />

a Bij diefstal of verlies van een of meer sleutels en/of<br />

van de originele autopapieren en/of van de nummerplaat<br />

en/of van de tankkaart en/of van ander<br />

toebehoren, verbindt de klant zich ertoe om daarvan<br />

bij KBC Autolease evenals bij de bevoegde overheid<br />

binnen 3 werkdagen na de vaststelling ervan<br />

per aangetekende brief aangifte te doen .<br />

b In geval van diefstal van de nummerplaat verbindt<br />

de klant zich ertoe om een duplicaat van het originele<br />

inschrijvingsbewijs van de auto samen met zijn<br />

aangifte aan KBC Autolease terug te zenden .<br />

c Bij diefstal of beschadiging als gevolg van een poging<br />

daartoe, van audio- en/of gsm- en/of gps-installaties<br />

of van ander toebehoren dat mee het voorwerp uitmaakt<br />

van het geleast object, verbindt de klant zich<br />

ertoe om het front, de slede, de originele keycards en<br />

het radiopaspoort van de audio-installatie aan KBC<br />

Autolease terug te zenden .<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

8.3.3 Te late en/of onvolledige aangifte<br />

Iedere aangifte van de schade die te laat of onvolledig<br />

is of die anderszins niet beantwoordt aan de voormelde<br />

aangifteverplichtingen, heeft tot gevolg dat<br />

de contractuele risicoregeling en de tenlasteneming<br />

van de schade door KBC Autolease van rechtswege en<br />

zonder voorafgaande ingebrekestelling vervalt .<br />

8.4 Medewerking van de klant<br />

a De klant verbindt zich ertoe de feitelijke toedracht<br />

van de omstandigheden waarin de schade zich heeft<br />

voorgedaan, volledig en waarheidsgetrouw aan KBC<br />

Autolease en/of aan de bevoegde overheden aan te<br />

geven .<br />

b De klant verbindt zich ertoe om er zorg voor te<br />

dragen dat in verband met de voormelde feitelijke<br />

toedracht dadelijk alle nodige of nuttige bewijselementen<br />

worden verzameld, zoals vaststellingen<br />

door de bevoegde overheid, getuigenverklaringen,<br />

attesten, inlichtingen en documenten van derden,<br />

foto’s en dergelijke meer, en dat dit bewijsmateriaal<br />

onverwijld aan de betrokken overheidsinstanties en<br />

aan KBC Autolease ter beschikking wordt gesteld .<br />

c De klant verbindt zich ertoe zijn volledige en<br />

prompte medewerking te verlenen aan de afhandeling<br />

van de schade, de vaststelling van de aansprakelijkheid<br />

en van de schade, en in voorkomend geval<br />

aan het uitoefenen van verhaal op de aansprakelijke<br />

derde, en dient daartoe onder meer dadelijk gevolg<br />

te geven aan ieder verzoek van de bevoegde overheid<br />

en/of van KBC Autolease om over de schade<br />

aanvullende informatie en/of documenten te verschaffen<br />

en/of om zich met de auto aan te melden<br />

voor het vaststellen van de schade en/of op verzoek<br />

van KBC Autolease een klacht te gaan indienen bij<br />

de bevoegde overheid .<br />

d De klant verbindt zich ertoe om met de voorafgaande<br />

toestemming van KBC Autolease dadelijk alle bewarende<br />

maatregelen te treffen om iedere toename<br />

van opgelopen schade te vermijden of minstens te<br />

beperken .<br />

e De klant dient zich te onthouden van iedere handeling<br />

waardoor de terugvordering van de door KBC<br />

Autolease geleden schade ten aanzien van de aansprakelijke<br />

derde wordt bemoeilijkt of onmogelijk<br />

gemaakt .<br />

f Het is de klant onder geen enkel beding toegestaan<br />

om zijn aansprakelijkheid voor de schade op welke<br />

wijze dan ook te erkennen of om een minnelijke<br />

schikking voor te stellen of te beloven . De klant<br />

dient zich in zijn aangifte of zijn verklaringen te<br />

beperken tot een waarheidsgetrouw relaas van de


<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

feiten en omstandigheden zoals die zich hebben<br />

voorgedaan .<br />

g De klant dient zich ook te onthouden van iedere<br />

handeling waardoor de tegensprekelijke vaststelling<br />

van de schade aan de auto wordt bemoeilijkt of onmogelijk<br />

gemaakt, bijvoorbeeld door het aanbrengen<br />

van wijzigingen in de geheel of gedeeltelijk<br />

tenietgegane auto .<br />

h Iedere tekortkoming aan de voormelde verplichtingen<br />

zal ertoe leiden dat de contractuele risicoregeling<br />

en de tenlasteneming van de schade door KBC<br />

Autolease van rechtswege en zonder voorafgaande<br />

ingebrekestelling vervalt .<br />

i Voor zover de klant erin slaagt op een afdoende<br />

wijze te bewijzen dat zijn tekortkoming minstens<br />

gedeeltelijk geen invloed heeft gehad op de geleden<br />

schade, zal de klant slechts aansprakelijk zijn<br />

voor de schade of iedere toename van schade die<br />

een gevolg is van zijn verzuim .<br />

8.5 Beperkingen<br />

a De klant verbindt zich ertoe bij elke schade die een<br />

gevolg is van een van de risico’s vermeld in 8 .2 ., een<br />

deel van de schade, waarvan het bedrag forfaitair in<br />

de Bijzondere <strong>voorwaarden</strong> wordt bepaald, zelf ten<br />

laste te nemen .<br />

b Dit eigen risico wordt eenmalig per schade aangerekend,<br />

waarbij als één schade wordt aangemerkt<br />

alle schade die uit hetzelfde schadeverwekkend feit<br />

voortvloeit .<br />

c De betaling van dit eigen risico wordt door de klant<br />

op eenvoudig verzoek van KBC Autolease voldaan .<br />

d KBC Autolease verbindt zich ertoe om het bedrag<br />

van dit eigen risico aan de klant terug te betalen,<br />

nadat en voor zover het een vergoeding van de<br />

schade door de aansprakelijke derde geïnd heeft .<br />

e KBC Autolease is gemachtigd het bedrag van het eigen<br />

risico evenredig te verhogen ingeval het aantal<br />

schadeverwekkende feiten (die niet aan een derde<br />

aansprakelijke kunnen worden toegerekend) of<br />

hun omvang over de looptijd van de overeenkomst<br />

kennelijk onredelijk of overdreven hoog oploopt in<br />

vergelijking met de gemiddelde schade van het hele<br />

wagenpark van KBC Autolease, meer bepaald als<br />

die gemiddelde schade met meer dan 30% wordt<br />

overschreden .<br />

f Wanneer de auto wordt teruggevonden binnen<br />

dertig dagen na datum van de aangifte van de<br />

diefstal aan KBC Autolease, dan wordt de uitvoering<br />

van het leasecontract met betrekking tot die auto<br />

normaal voortgezet . Op eenvoudig verzoek van KBC<br />

Autolease dient de klant een verklaring af te leggen<br />

bij de bevoegde overheid die de auto heeft teruggevonden,<br />

om de vrijgave van de auto te verkrijgen<br />

. Als de auto niet wordt teruggevonden binnen<br />

dezelfde termijn, dan geldt het leasecontract van<br />

rechtswege als verbroken op datum van de diefstal .<br />

g De kosten voor het aanvragen en uitreiken van duplicaten<br />

van inschrijvingsbewijzen, nummerplaten,<br />

sleutels en autopapieren of andere toebehoren zijn<br />

steeds ten laste van de klant .<br />

h Bij diefstal van een of meer sleutels van de auto<br />

zijn de kosten voor de vervanging van de sloten<br />

van de auto ten laste van KBC Autolease, als uit het<br />

strafdossier blijkt dat de sleutels door middel van<br />

geweld, braak of inklimming in de woning werden<br />

ontvreemd en dat inbraaksporen werden vastgesteld<br />

.<br />

i De kosten voor de herstelling of de vervanging van<br />

toebehoren die geen deel uitmaken van het voorwerp<br />

van het leasecontract, zijn steeds ten laste van<br />

de klant .<br />

8.6 Uitsluitingsgronden<br />

a KBC Autolease aanvaardt geen enkel risico van het<br />

geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de geleaste<br />

auto, ingeval van schuld, het opzet of de fout van<br />

de klant, overeenkomstig de bepalingen van artikel<br />

1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek en<br />

de hiernavolgende <strong>voorwaarden</strong> .<br />

b In een dergelijk geval is KBC Autolease ertoe gerechtigd<br />

de overeenkomst met de klant met onmiddellijke<br />

inwerkingtreding te ontbinden en is deze<br />

laatste ertoe gehouden om alle schade zelf ten laste<br />

te nemen door onder meer de herstellingskostprijs<br />

of de openstaande boekwaarde met extra verbrekingsvergoeding<br />

van 3%, berekend op de openstaande<br />

boekwaarde, aan KBC Autolease te vergoeden<br />

.<br />

c De volgende omstandigheden worden gelijkgesteld<br />

met opzet, schuld of fout, zodat de klant er hoe dan<br />

ook toe gehouden is het risico en de schade zelf te<br />

dragen wanneer:<br />

• de toegelaten bestuurder niet voldeed aan de<br />

<strong>voorwaarden</strong> om de auto te mogen besturen,<br />

zoals voorgeschreven door de Belgische wetten<br />

en verordeningen of door de burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekeraar,<br />

zoals onder meer ingeval<br />

de schade zich voordeed buiten het territoriale<br />

toepassingsgebied van de burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering,<br />

tenzij KBC Autolease<br />

15


16<br />

voorafgaandelijk en schriftelijk met een dergelijk<br />

gebruik heeft ingestemd;<br />

• de schade opzettelijk werd veroorzaakt door de<br />

klant of door een van zijn gezinsleden of aangestelden<br />

voor wie hij aansprakelijk is, of met de<br />

medeplichtigheid van een van hen;<br />

• de bestuurder zich in een staat van alcoholintoxicatie,<br />

dronkenschap of onder invloed van verdovende<br />

of opwekkende middelen bevond;<br />

• de bestuurder de schade heeft veroorzaakt als<br />

gevolg van roekeloos rijgedrag of het rijden met<br />

een onaangepaste snelheid, onder meer rekening<br />

houdend met de weersomstandigheden, zoals<br />

mist, ijzel, sneeuw en zware regenval;<br />

• de auto door toedoen van de klant, zijn aangestelden<br />

of lasthebbers, niet meer voldeed aan de<br />

autokeuringsreglementering, zoals het rijden met<br />

banden met een onvoldoende profieldiepte;<br />

• de auto niet werd gebruikt of onderhouden zoals<br />

in de leasingovereenkomst bepaald, zoals in geval<br />

van ieder gebruik voor de deelname aan snelheids-,<br />

regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden,<br />

met uitzondering van louter toeristische<br />

rondritten of oriëntatieritten, of voor weddenschappen<br />

of uitdagingen;<br />

• de auto was verhuurd of onderverhuurd of<br />

beroepshalve werd uitgeleend of ter beschikking<br />

gesteld, behoudens wanneer het leasecontract<br />

de verhuring of onderverhuring uitdrukkelijk<br />

toestond;<br />

• de schade werd veroorzaakt bij het laden of het<br />

lossen van de auto, door overbelasting van de<br />

auto, door de lading of door oorzaken van radioactieve<br />

aard;<br />

• de schade werd veroorzaakt als gevolg van<br />

oorlog, burgeroorlog, oproer, betoging, staking,<br />

lock-out of gewelddaden van collectieve aard;<br />

• de bestuurder verkeerd of te laat tankt of de<br />

sleutel van de auto insluit;<br />

• de bestuurder kleine brandschade aan het interieur<br />

veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld een gaatje<br />

dat in de autostoel is gebrand door een sigaret;<br />

• bij de schade geen derde betrokken was, noch als<br />

slachtoffer, noch als aansprakelijke of als getuige<br />

en de objectieve omstandigheden van de schade<br />

onder meer naar tijd en plaats van die aard waren<br />

dat het feitenrelaas van de klant zoals vermeld in<br />

zijn aangifte kennelijk in redelijkheid niet aannemelijk<br />

is, waarbij de bewijslast voor de geloofwaardigheid<br />

van dat relaas bij de klant berust;<br />

• de schade niet is aangemeld binnen de termijn en<br />

in de vorm die bij deze overeenkomst zijn opgelegd<br />

of wanneer de klant niet zijn volledige en<br />

prompte medewerking verleent aan de afhandeling<br />

van de schade;<br />

• in geval van diefstal, inbraak, vandalisme of poging<br />

daartoe:<br />

– ingeval de auto door toedoen van de klant en<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van KBC Autolease<br />

niet was voorzien van het in deze overeenkomst<br />

vereiste antidiefstalsysteem;<br />

– ingeval de auto niet behoorlijk gesloten was of<br />

het antidiefstalsysteem niet was ingeschakeld op<br />

het ogenblik van de feiten;<br />

– ingeval de klant niet alle sleutels van zowel de<br />

auto als het antidiefstalsysteem bij KBC Autolease<br />

inlevert binnen dezelfde termijn en op dezelfde<br />

wijze als werd bedongen voor de aangifte van de<br />

schade;<br />

– ingeval er niet in de voorgeschreven vormen en<br />

binnen drie werkdagen na datum van de feiten<br />

een klacht werd ingediend bij de bevoegde overheid;<br />

– ingeval schade werd veroorzaakt aan vervoerde<br />

goederen zoals bijvoorbeeld cd’s, een laptop, een<br />

gsm, gps, audio-installatie of ander toebehoren<br />

dat geen deel uitmaakt van de auto en dat eigendom<br />

is van de klant of van derden;<br />

– ingeval de auto wordt ontvreemd door de klant<br />

zelf of door zijn werknemer, zijn aangestelde of<br />

door onverschillig welke derde aan wie de klant<br />

de auto heeft toevertrouwd, hetgeen niet als<br />

diefstal wordt beschouwd en daarmee ook niet<br />

wordt gelijkgesteld .<br />

d Wanneer KBC Autolease zich op een uitsluitingsgrond<br />

beroept of zich daartoe het recht wenst voor<br />

te behouden, dan zal het de klant daarvan per aangetekende<br />

brief in kennis stellen zodra KBC Autolease<br />

het bestaan van de uitsluitingsgrond vaststelt .<br />

e Na ontvangst van het door KBC Autolease ter beschikking<br />

gestelde formulier of, bij gebrek daaraan,<br />

aan de hand van een volledig ingevuld aanrijdingsformulier<br />

en eventueel van het attest van klachtindiening<br />

en van het proces-verbaal van verhoor, het<br />

expertiseverslag, het strafdossier en in voorkomend<br />

geval de herstellingsfactuur, stelt KBC Autolease de<br />

eindafrekening op van de sommen die de klant aan<br />

KBC Autolease verschuldigd is .<br />

f Die sommen zijn opeisbaar, betaalbaar en rentedragend<br />

op dezelfde wijze als de leasevergoedingen .<br />

8.7 Herstelling van de schade<br />

a Geen enkele herstelling mag worden uitgevoerd<br />

zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming<br />

van KBC Autolease .<br />

b Elke schade die voor herstelling in aanmerking<br />

komt, wordt in een door KBC Autolease aangewezen<br />

carrosseriebedrijf hersteld, uitsluitend conform<br />

zijn opdracht en instructies .<br />

c De herstelling en zo nodig de vervanging van een


<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

ruit mag uitsluitend door een door KBC Autolease<br />

aangewezen hersteller worden uitgevoerd .<br />

d De klant is niet bevoegd om de door KBC Autolease<br />

aangewezen hersteller of enig ander hersteller in<br />

zijn naam en voor zijn rekening enige opdracht of<br />

instructies te geven; de kosten verbonden aan de<br />

uitvoering van een dergelijke opdracht of instructie<br />

blijven uitsluitend ten laste van de opdrachtgevende<br />

klant .<br />

e De auto dient in een nette toestand voor het<br />

vaststellen van de schade en de herstelling ervan<br />

binnengeleverd te worden op het tijdstip en de<br />

plaats die door KBC Autolease aan de klant worden<br />

meegedeeld . Extra kosten die een gevolg zijn van de<br />

vuile toestand waarin de auto verkeert of van de te<br />

late inlevering ervan, zijn ten laste van de klant .<br />

f KBC Autolease is ertoe gerechtigd te eisen dat de<br />

kostprijs van herstellingswerkzaamheden die in het<br />

buitenland werden uitgevoerd, door de klant worden<br />

voorgefinancierd; nadat KBC Autolease heeft<br />

kunnen vaststellen dat aan alle <strong>voorwaarden</strong> van<br />

deze overeenkomst werd voldaan, zal het deze kostprijs<br />

aan de klant terugbetalen, binnen de hierna<br />

bepaalde beperkingen .<br />

g Bij de aflevering van de herstelde auto door de<br />

hersteller is de klant ertoe gehouden om de vervangwagen<br />

terug in te leveren en de goede uitvoering<br />

van de herstellingen te controleren; iedere<br />

tekortkoming van uitgevoerde herstellingen dient<br />

hij schriftelijk aan KBC Autolease te melden binnen<br />

24 uur na de vaststelling ervan .<br />

i Voor zover alle <strong>voorwaarden</strong> van deze overeenkomst<br />

werden vervuld, wordt de kostprijs van de uitgevoerde<br />

herstelling binnen de hiernavolgende beperkingen<br />

door KBC Autolease ten laste genomen .<br />

8.8 Totaal verlies<br />

a Als de auto volledig is tenietgegaan als gevolg van<br />

het feit dat een of meer van de in 8 .2 vermelde risico’s<br />

zich hebben voorgedaan, dan is de schade van<br />

de auto zoals hierna gedefinieerd ten laste van KBC<br />

Autolease .<br />

b Met totaal verlies wordt bedoeld elke schade waarvan<br />

het bedrag voor het herstellen of herbouwen<br />

het verschil overtreft tussen de waarde van de auto<br />

vóór het schadegeval en de wrakwaarde of elke<br />

schade waardoor de auto om technische redenen<br />

niet herstelbaar is .<br />

c De beslissing of een auto al dan niet totaal is tenietgegaan,<br />

wordt op een voor de partijen bindende<br />

wijze genomen door de autodeskundige die door<br />

KBC Autolease wordt aangewezen .<br />

d Wanneer aldus wordt beslist dat de auto totaal is<br />

tenietgegaan, wordt het leasecontract van rechtswege<br />

verbroken op datum van het ongeval . Tot die<br />

datum blijven de leasevergoedingen verschuldigd .<br />

e De klant is ertoe gehouden alle originele autopapieren<br />

en sleutels ontvangen bij de aflevering van<br />

de auto binnen 3 werkdagen per aangetekende<br />

brief bij KBC Autolease in te leveren . In voorkomend<br />

geval zal de klant aansprakelijk zijn voor alle schadelijke<br />

gevolgen van zijn verzuim .<br />

8.9 Geschillen over schadegevallen<br />

Op straffe van verval binnen 8 dagen na datum van<br />

de kennisgeving door KBC Autolease aan de klant<br />

van zijn beslissing om al dan niet tot herstelling over<br />

te gaan, of in voorkomend geval van de door KBC<br />

Autolease voorgestelde herstellingswijze en/of herstellingskostprijs,<br />

is de klant er eventueel toe gehouden<br />

om die beslissing, dan wel de voorgestelde herstellingswijze<br />

of -kostprijs of de omvang van de schade op<br />

ernstig gemotiveerde gronden bij aangetekende brief<br />

te betwisten . Ingeval de klant betwist in voormelde<br />

zin, zal meteen de aanstelling op gemeenschappelijke<br />

kosten van een onafhankelijke autodeskundige als<br />

arbiter worden gevorderd . Partijen komen overeen de<br />

besluiten van de aangestelde arbiter definitief, onherroepelijk<br />

en zonder enige mogelijkheid van verhaal<br />

te aanvaarden, ook in verband met diens kosten . Elke<br />

partij zal zijn volledige medewerking verlenen aan het<br />

onderzoek en binnen de vooropgestelde termijnen<br />

reageren zodat de schade voor beide partijen niet<br />

vergroot, bijvoorbeeld door langdurige immobilisatie<br />

van het voertuig .<br />

17


18<br />

9 Brandstof<br />

a Wanneer de klant daarvoor opteert, kan KBC Autolease<br />

een brandstofkaart ter beschikking stellen . De<br />

klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de<br />

kaart en de bescherming van de geheime code .<br />

b In geval van verlies of diefstal van de brandstofkaart<br />

dient de klant KBC Autolease daarvan zo snel<br />

mogelijk schriftelijk in kennis te stellen, zodat de<br />

nodige stappen kunnen worden ondernomen om<br />

de kaart te blokkeren . De klant blijft verantwoordelijk<br />

voor het gebruik van de verloren of gestolen<br />

kaart tot bij de blokkering of teruggave ervan aan<br />

KBC Autolease . Bij vervanging van een verloren of<br />

beschadigde kaart dient een vergoeding te worden<br />

betaald .<br />

c De in het leasecontract begrepen brandstofkosten<br />

zijn een provisie, gebaseerd op de kostprijs van de<br />

brandstof op het ogenblik van het afsluiten van<br />

het leasecontract, op het geschatte verbruik van<br />

de desbetreffende wagen en op het overeengekomen<br />

kilometeraantal . Als de prijs van de brandstof<br />

verandert, of wanneer het werkelijke verbruik niet<br />

in overeenstemming blijkt te zijn met het geschatte<br />

verbruik, kan de brandstofprovisie door KBC Autolease<br />

worden aangepast .<br />

d Periodiek is er een afrekening tussen de brandstofprovisie<br />

en de werkelijke brandstofkosten . Samen<br />

met de afrekening ontvangt de klant een gedetailleerde<br />

staat die alle transacties met de brandstofkaart<br />

bevat over de periode waarop de afrekening<br />

betrekking heeft .<br />

e KBC Autolease behoudt zich het recht voor op ieder<br />

ogenblik het gebruik van de brandstofkaarten te<br />

beëindigen en zal de klant voorafgaand schriftelijk<br />

informeren . De klant kan hiervoor geen schadevergoeding<br />

eisen en dient in dat geval, evenals zodra<br />

de overeenkomst om welke reden dan ook beëindigd<br />

wordt, de uitgereikte kaarten binnen 7 dagen<br />

aan KBC Autolease terug te bezorgen .<br />

10 Vervangwagen/aanloopwagen/<br />

kortetermijnwagen<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

a Ingeval het leasecontract in een vervangwagen<br />

voorziet, zal KBC Autolease voor alle herstellingen<br />

en/of diefstal waardoor de auto langer dan 24 uur<br />

onbruikbaar is, een vervangwagen ter beschikking<br />

van de klant stellen . De transportkosten voor het<br />

leveren van de vervangwagen in een ander land dan<br />

België zijn gratis voor zover de klant internationale<br />

pechbijstand VAB in het leasecontract heeft onderschreven<br />

.<br />

b Met de vervangwagen afgelegde kilometers worden<br />

beschouwd als zijnde afgelegd met de in lease<br />

gegeven auto en worden verrekend zoals bepaald in<br />

5 .b . en 5 .c . van onderhavige overeenkomst .<br />

c Nadat de onbruikbare auto is hersteld, informeert<br />

de klant KBC Autolease onmiddellijk dat de vervangwagen<br />

weer ter beschikking is . Bij niet-naleving<br />

van deze bepaling worden de extra dagen vervangwagen<br />

aangerekend tegen het op dat ogenblik<br />

geldende verhuurtarief .<br />

d Bij uitzondering kan KBC Autolease in geval van<br />

hoge reparatie- of onderhoudskosten een auto voor<br />

de verdere duur van het leasecontract permanent<br />

vervangen door een auto van gelijk of nagenoeg<br />

gelijk type met niet meer gereden kilometers en in<br />

soortgelijke staat als de te vervangen auto .<br />

e In afwachting van de levering van de leasewagen<br />

kan KBC Autolease een aanloopwagen ter beschikking<br />

stellen van de klant .<br />

• De klant geniet het aanloopwagentarief wanneer<br />

hij meteen een leasewagen bestelt .<br />

• De klant betaalt het kortetermijntarief zolang hij<br />

geen leasewagen bestelt . Bij de bestelling van<br />

een leasewagen zal de klant alsnog retroactief<br />

tot maximaal 6 maanden terug in de tijd het<br />

voordelige aanlooptarief genieten, doordat hem<br />

het verschil tussen het kortetermijntarief en het<br />

aanloopwagentarief zal worden gecrediteerd .<br />

• De klant kan ook een kortetermijnwagen huren<br />

bij KBC Autolease, zonder de bestelling van een<br />

leasewagen, tegen het kortetermijntarief .<br />

De huurtarieven, het gedeelte eigen risico ten laste<br />

van de klant en andere gebruiks<strong>voorwaarden</strong> zijn<br />

vastgelegd in de door KBC Autolease gepubliceerde<br />

tarieftabellen .<br />

f Alle bepalingen van deze overeenkomst zijn van<br />

toepassing op vervangwagens, aanloopwagens en<br />

kortetermijnwagens .


Dienstverlening en praktijk<br />

9 Brandstof<br />

Steeds meer klanten opteren voor de opname van<br />

brandstof in het leasecontract . De gespecialiseerde<br />

Dienst Brandstofbeheer van KBC Autolease biedt een<br />

totale service op het gebied van tankkaarten en brandstofbeheer<br />

.<br />

Deze geïntegreerde brandstofservice biedt heel wat<br />

voordelen .<br />

• Totale service: alle aspecten op het gebied van<br />

brandstof en tankkaarten (aanvraag, vervanging,<br />

stopzetting, rapportering, e .d .) worden verzorgd<br />

door de Dienst Brandstofbeheer .<br />

• Volledige integratie: de brandstofprovisie is volledig<br />

vervat in de offerte, de Bijzondere <strong>voorwaarden</strong> en<br />

in de maandelijkse all-infactuur .<br />

• Extra kortingen: KBC Autolease voert permanent<br />

onderhandelingen met de brandstofleveranciers<br />

over de afname van brandstofvolumes, wat resulteert<br />

in extra kortingen aan de pomp, of met het<br />

oog op het afsluiten van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten<br />

.<br />

• Gemakkelijk en flexibel gebruik: KBC Autolease<br />

biedt momenteel een aantal tankkaarten aan die<br />

nationaal en/of internationaal bruikbaar zijn . De<br />

kaarten gelden in principe voor alle brandstofproducten<br />

(met één kaart kan zowel diesel als super<br />

en lpg worden getankt), maar het gebruik kan ook<br />

worden beperkt tot één product (bv . alleen diesel) .<br />

• Overzichtelijke rapportering: KBC Autolease levert<br />

naast een periodieke afrekening per kwartaal – en<br />

desgewenst zelfs per maand – een overzicht af<br />

van het gebruik van de tankkaarten . De gegevens<br />

omvatten plaats en datum van de tankbeurten, het<br />

aantal getankte liters, de brandstofsoort en het<br />

bedrag .<br />

KBC Autolease biedt momenteel de volgende beschikbare<br />

tankkaarten aan:<br />

• NTC-kaart (Network Tank Card): deze speciaal voor<br />

leasemaatschappijen ontwikkelde tankkaart is<br />

bruikbaar in alle Belgische Shell-, Esso- en Total-stations<br />

. U geniet een aanzienlijke korting, afhankelijk<br />

van uw tankvolume .<br />

• NTI-kaart (Network Tank Card International): behalve<br />

in alle Belgische Shell-, Esso- en Total-stations,<br />

kunt u met deze kaart ook terecht in alle Europese<br />

Shell- en Esso-stations (en u kunt er ook tolgeld mee<br />

betalen) .<br />

• Lukoil Fleet Card: de Lukoil Fleet Card is bruikbaar<br />

in alle Belgische Lukoil-stations en biedt extra hoge<br />

kortingen, afhankelijk van het tankvolume .<br />

De tankkaarten zijn bovendien veilig in het gebruik .<br />

• Onmiddellijke blokkering: bij verlies of diefstal<br />

wordt de tankkaart na waarschuwing van KBC Au-<br />

tolease of, buiten de kantooruren, via Card Stop op<br />

het nummer 070 344 344 onmiddellijk geblokkeerd .<br />

• Snel herstel: als de tankkaart werd geblokkeerd na<br />

het intoetsen van een verkeerde code, wordt de<br />

kaart na melding aan de Dienst Brandstofbeheer<br />

binnen een uur vrijgegeven .<br />

Wanneer de wagenparkbeheerder dat toestaat, is de<br />

tankkaart (geldig voor alle producten) ook bruikbaar<br />

voor de vervangwagen .<br />

Ingeval de bestuurder de tankbeurt zelf betaalde<br />

door het niet functioneren van de tankkaart, dan is<br />

die extra uitgave recupereerbaar . Daartoe volstaat<br />

de voorlegging van de tankbon of van het bewijs van<br />

betaling met vermelding van de nummerplaat en het<br />

rekeningnummer .<br />

10 Vervangwagen/aanloopwagen/<br />

kortetermijnwagen<br />

Voor zover dat contractueel werd bepaald, wordt door<br />

de Dienst Korte Termijn bij herstellingen van langere<br />

duur (meer dan 7 kalenderdagen) een vervangwagen<br />

ter beschikking gesteld van de bestuurder . Deze dienst<br />

– die kan putten uit een eigen kortetermijnwagenpark<br />

van recente voertuigen – levert ook de aanloopwagen<br />

in afwachting van de levering van de eigenlijke leasewagen<br />

.<br />

De keuze van aanloopwagen is in principe vrij . Meestal<br />

wordt voorgesteld om voor de aanloopwagen één<br />

klasse lager te kiezen dan die van de bestelde leasewagen.<br />

De reden hiervoor is eenvoudig: de tarieven<br />

voor kortetermijnverhuur liggen hoger, aangezien het<br />

recente voertuigen betreft die sneller moeten worden<br />

afgeschreven . Om dezelfde prijscategorie te kunnen<br />

hanteren als voor de leasewagen, is de aanloopwagen<br />

een klasse lager . In elk geval wordt, voor zover mogelijk,<br />

ingegaan op specifieke wensen van de klant .<br />

Het kortetermijnwagenpark is fysiek niet aanwezig op<br />

de hoofdvestiging van KBC Autolease in Leuven, maar<br />

bevindt zich op het bedrijfsterrein van onze logistieke<br />

partner, VAB Fleet Services. Deze firma zorgt voor het<br />

onderhoud en het transport van de auto’s naar en<br />

van de klanten . Gemiddeld 96% van het wagenpark<br />

is ‘in roulatie’ . Bij elke ophaling of levering van een<br />

auto worden de kilometerstand, de tankinhoud en<br />

de zichtbare schade (door middel van digitale foto’s)<br />

vastgelegd . Deze elektronische fotodossiers zijn via het<br />

internet raadpleegbaar door de Dienst Korte Termijn,<br />

wat een snelle en efficiënte dienstverlening verzekert .<br />

Deze auto’s kunnen – net zoals de leasewagens – worden<br />

gebruikt om naar het buitenland te reizen . Alleen<br />

voor landen buiten de Europese Unie, Zwitserland<br />

en Noorwegen dient de Dienst Verzekeringen op de<br />

19


20<br />

11 Bijstand op de weg<br />

De klant machtigt KBC Autolease, die aanvaardt, om<br />

in zijn naam en voor zijn rekening bijstandsverzekeringen<br />

af te sluiten . De klant verklaart kennis te hebben<br />

genomen van de verzekerings<strong>voorwaarden</strong> en die te<br />

hebben aanvaard .<br />

12 Eigendom<br />

a KBC Autolease is de eigenaar van de auto . Zonder<br />

voorafgaande schriftelijke toestemming van KBC<br />

Autolease mag de klant de auto op geen enkele<br />

wijze vervreemden of bezwaren met rechten ten<br />

gunste van anderen . Leaseoverdracht, onderleasing,<br />

verhuur of onderverhuring, zowel kosteloos als<br />

tegen vergoeding, kan alleen met de voorafgaande,<br />

schriftelijke toestemming van KBC Autolease .<br />

b Ingeval het aan de klant uitdrukkelijk is toegestaan<br />

de auto onder te verhuren, dan moet hij zijn onderhuurder<br />

iedere verhuur of onderverhuring van de<br />

auto verbieden, evenals iedere overdracht van de uit<br />

dit contract voortspruitende rechten, behoudens de<br />

uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming<br />

van KBC Autolease .<br />

c In geval van onderverhuring is de klant steeds solidair<br />

en ondeelbaar gehouden tot de verplichtingen<br />

van de onderhuurder voor de duur van het contract .<br />

d Wanneer de klant geen eigenaar is van het onroerend<br />

goed waar de vennootschaps- of exploitatiezetel<br />

gevestigd is, of wanneer hij ophoudt eigenaar<br />

te zijn van die onroerende goederen tijdens de<br />

duur van deze overeenkomst, zal de klant aan de<br />

eigenaar van het onroerend goed betekenen dat<br />

de auto niet tot zijn eigendom behoort, en aldus<br />

niet onderworpen kan worden aan het voorrecht<br />

waarvan sprake is in artikel 20,1 van de Wet van 16<br />

december 1851 . De klant dient KBC Autolease onmiddellijk<br />

schriftelijk op de hoogte te brengen van<br />

iedere adreswijziging, zowel van de klant als van de<br />

eigenaar van het onroerend goed waar de vennootschaps-<br />

of exploitatiezetel van de klant is gevestigd .<br />

e Bij een effectieve of dreigende schending van de<br />

eigendomsrechten op de auto van KBC Autolease<br />

door derden, dient de klant deze laatsten onmiddellijk<br />

op de hoogte te brengen van de eigendomsrechten<br />

van KBC Autolease of de nodige maatregelen te<br />

treffen om die schending te doen ophouden .<br />

f In de volgende gevallen dient de klant KBC Autolease<br />

onmiddellijk per aangetekende brief te waarschuwen:<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

• als de auto volledig of gedeeltelijk gestolen, beschadigd<br />

of opgeëist wordt;<br />

• als de auto betrokken is bij een schadegeval dat<br />

lichamelijke of materiële schade tot gevolg heeft;<br />

• als een derde geheel of gedeeltelijk beslag legt<br />

of bewarende maatregelen treft met betrekking<br />

tot de auto .<br />

g KBC Autolease kan, ter bescherming van zijn rechten,<br />

alle maatregelen treffen die het nodig acht .<br />

De kosten daarvan zijn voor rekening van de klant,<br />

tenzij die maatregelen worden genomen als gevolg<br />

van een fout die uitsluitend aan KBC Autolease is<br />

toe te rekenen .<br />

13 Teruggave van de auto<br />

a Aan het einde van de lease, of bij de verbreking van<br />

het leasecontract, dient de klant samen met de auto<br />

ook alle documenten en accessoires die in de auto<br />

aanwezig waren bij de levering, op zijn kosten terug<br />

te geven op de plaats vastgesteld door KBC Autolease<br />

. Levert hij die documenten en/of accessoires<br />

bij de teruggave van de geleaste auto niet in, dan<br />

is de klant aansprakelijk voor alle schade en kosten<br />

gedragen door KBC Autolease als gevolg van het<br />

verlies van de documenten en/of accessoires .<br />

Ingeval aan het einde van de lease of op ieder ander<br />

ogenblik waarop KBC Autolease zich genoodzaakt<br />

ziet de auto terug te eisen, de auto niet wordt<br />

teruggegeven binnen een periode van 5 dagen,<br />

is KBC Autolease of zijn mandataris gerechtigd de<br />

auto, zonder enige formaliteit en onverminderd<br />

zijn andere rechten, terug te nemen, waar de auto<br />

zich ook mag bevinden . De kosten daarvan zijn voor<br />

rekening van de klant . Bovendien is de klant een<br />

schadeloosstelling voor het gebruik van de auto<br />

verschuldigd voor die periode, gelijk aan het bedrag<br />

van de maandelijkse leaseprijs, waarbij elke begonnen<br />

periode in haar totaliteit verschuldigd is . Tot de<br />

datum waarop de auto door KBC Autolease wordt<br />

teruggenomen, blijven de bepalingen van onderhavige<br />

overeenkomst en van de Bijzondere <strong>voorwaarden</strong><br />

van toepassing .<br />

b De auto dient in goede en nette staat en onbeschadigd<br />

te worden ingeleverd .<br />

c KBC Autolease is gerechtigd aan de klant de kosten<br />

aan te rekenen van de waardevermindering,<br />

ontstaan door schade die niet wordt gedekt door de<br />

verzekering of door de risicoregeling zoals bepaald<br />

in artikel 8, door onzorgvuldig beheer, door niet-naleving<br />

van artikel 4 of van artikel 13 .d, en die wordt<br />

vastgesteld bij inlevering van de auto aan het einde<br />

van de lease .


Dienstverlening en praktijk<br />

hoogte te worden gebracht . Dat geldt trouwens ook<br />

voor de eigenlijke leasewagen . In een voertuiggebonden<br />

bijstand in het buitenland is eveneens voorzien via<br />

de formule Euro Silver .<br />

De tarieven van de kortetermijnwagens kunt u raadplegen<br />

op de website van KBC Autolease,<br />

www.kbcautolease.be (FAQ – Korte Termijn).<br />

11 Bijstand op de weg<br />

Voor zover dat contractueel werd bedongen, kan<br />

de klant in geval van schade of panne contact opnemen<br />

met de pechdienst op het telefoonnummer<br />

02 347 39 02 (vanuit het buitenland: 00 32 2 347 39 02).<br />

De centrale stuurt een technicus langs om de auto<br />

rijklaar te maken . Is dat niet mogelijk, dan wordt de<br />

wagen afgesleept naar een door KBC Autolease erkende<br />

carrosseriehersteller .<br />

Met uitzondering van de formule VHB – waarbij men<br />

alleen recht heeft op herstelling en slepen van de auto<br />

in België en Luxemburg – wordt gedurende 5 werkdagen,<br />

met een maximum van 7 kalenderdagen, een<br />

vervangwagen (categorie B) ter beschikking gesteld<br />

van de bestuurder .<br />

De klant kan vrijblijvend kiezen uit verschillende formules,<br />

waaronder:<br />

• Silver Belux: van toepassing in België en Luxemburg.<br />

• VIP Silver: idem als voorgaande formule, op één<br />

punt na: de technicus brengt onmiddellijk een vervangwagen<br />

mee .<br />

• Euro Silver: van toepassing in Europa. Dit is een<br />

voertuiggebonden bijstand . Gedekt zijn de afsleep<br />

naar een merkgarage, het repatriëren van de auto<br />

met aanhangwagen (als de kostprijs van herstelling<br />

in het buitenland te hoog ligt), repatriëring van de<br />

inzittenden per trein of per vliegtuig (afhankelijk<br />

van de afstand), het ter beschikking stellen van een<br />

vervangwagen voor 5 werkdagen met een maximum<br />

van 7 kalenderdagen .<br />

• Euro Gold: hierbij wordt de formule Euro Silver<br />

gekoppeld aan een extra personenbijstand (zoals<br />

tegemoetkoming in de medische kosten als gevolg<br />

van ziekte of ongeval in het buitenland en repatriëring<br />

van het stoffelijk overschot naar België) .<br />

13 Teruggave van de auto<br />

Twee à drie maanden voor de einddatum van het<br />

leasecontract krijgt de klant daarvan bericht . De auto<br />

wordt op de laatste dag ofwel opgehaald door KBC<br />

Autolease ofwel door de klant ingeleverd bij de Dienst<br />

Remarketing .<br />

VAB Fleet Services voert een controle uit. Dat houdt<br />

in dat een terugnameformulier wordt ingevuld met<br />

vermelding van de zichtbare schade . Digitale foto’s<br />

worden genomen van de schade en van de autopapieren<br />

. Dit elektronische dossier wordt op het internet geplaatst<br />

ter inzage door de experts en de Dienst Schade .<br />

Andere schade dan normale gebruiksschade wordt<br />

gefactureerd als eindecontractschade . KBC Autolease<br />

hanteert bij de bepaling van de normale gebruiksschade<br />

uitsluitend objectieve criteria en richtlijnen<br />

van de Belgische Beroepsvereniging van Voertuigenverhuurders<br />

(Renta) . Dankzij het zogenaamde smart<br />

repair (alternatieve hersteltechnieken met een goede<br />

prijs-kwaliteitverhouding) kunnen de kosten laag worden<br />

gehouden .<br />

Dan pas wordt het contract definitief stopgezet en<br />

afgerekend . De afrekening wordt opgemaakt op basis<br />

van de kilometerstand en de datum van inlevering .<br />

De eventueel te veel gefactureerde periode wordt<br />

terugbetaald (de facturen zijn immers vooraf betaalbaar)<br />

. De dienst Einde Contracten doet al het nodige<br />

om de nummerplaat te schrappen bij de DIV en om de<br />

verzekering stop te zetten .<br />

Aanvragen tot vroegtijdige stopzetting van het<br />

leasecontract worden eveneens behandeld door deze<br />

dienst . Naast het verschil tussen de openstaande boekwaarde<br />

en de marktwaarde (bepaald door de Dienst<br />

Remarketing, Eurotax of Comaubel) wordt een verbrekingsvergoeding<br />

aangerekend . De verbrekingsvergoeding<br />

voor een full-service-contract is gelijk aan 3%<br />

van de openstaande boekwaarde . Voor een financiële<br />

leasing is dat 5% van de openstaande boekwaarde .<br />

De verkeersboetes en retributies die KBC Autolease<br />

ontvangt, worden doorgestuurd naar de klant . De<br />

klant betaalt de boetes en verstrekt de overheid de<br />

gevraagde informatie . Hetzelfde geldt voor wat de<br />

uitnodigingen voor de autokeuring betreft . (De Dienst<br />

Remarketing verkoopt auto’s die niet worden overgenomen<br />

door de klant . De Dienst Remarketing is<br />

gevestigd in de Ambachtsstraat 10 in 1840 Londerzeel<br />

(telefoonnummer 052 31 70 10) . Tijdens de week is<br />

het kantoor doorlopend open van 9u00 tot 12u00 en<br />

van 13u00 tot 17u00 uur . Geïnteresseerden kunnen<br />

vrijblijvend een bezoekje brengen . Particulieren zijn<br />

eveneens welkom elke zaterdag, doorlopend van 10<br />

tot 16 uur .<br />

21


22<br />

d De klant mag de door hem eventueel ingebouwde<br />

vervangstukken, uitrusting, toebehoren en reclame<br />

verwijderen, met dien verstande dat alleen die elementen<br />

die bij verwijdering geen beschadigingen<br />

tot gevolg hebben, mogen worden gedemonteerd .<br />

KBC Autolease zal geen enkele schadevergoeding<br />

verschuldigd zijn voor aldus niet afgenomen elementen<br />

.<br />

14 Betaling<br />

a De klant betaalt de in het leasecontract overeengekomen<br />

prijs en de overige kosten die volgens deze<br />

overeenkomst voor zijn rekening zijn . Die betalingen<br />

gebeuren per bankdomiciliëring . De maandelijkse<br />

betalingen zijn bij vooruitbetaling op de eerste<br />

werkdag van elke kalendermaand verschuldigd .<br />

De factuur voor de maandelijkse betaling wordt<br />

opgemaakt en gedateerd in de maand voorafgaand<br />

aan de maand waarop het leasebedrag betrekking<br />

heeft, met uitzondering van de facturering voor<br />

de eerste leaseperiode . Alle andere dan maandelijkse<br />

betalingen die de klant uit hoofde van deze<br />

overeenkomst aan KBC Autolease verschuldigd is,<br />

zijn contant betaalbaar (binnen 8 dagen na factuurdatum)<br />

. Alle leasebedragen die betrekking hebben<br />

op een gedeelte van een maand, worden pro rato<br />

berekend .<br />

b In geval van te late betaling van onverschillig welk<br />

bedrag dat uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd<br />

is door de klant, heeft KBC Autolease van<br />

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling<br />

recht op verwijlinterest van 1% per maand tot<br />

op de dag van integrale betaling evenals op een<br />

forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van<br />

het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum<br />

van 125 euro en een maximum van 1 250 euro per<br />

onbetaald gebleven bedrag .<br />

De maandelijkse interest is volledig verschuldigd<br />

voor elke begonnen kalendermaand . Het staat KBC<br />

Autolease vrij van de klant terugbetaling te vorderen<br />

van de reële en bewezen kosten die zijn ontstaan<br />

als gevolg van zijn verzuim .<br />

c Als tussen de klant en KBC Autolease de afspraak<br />

bestaat dat bepaalde factureringen aan de bestuurder<br />

worden gericht, blijft de klant gehouden<br />

die facturen te voldoen wanneer de bestuurder in<br />

gebreke blijft en/of wanneer KBC Autolease niet<br />

over de nodige gegevens voor facturering aan de<br />

bestuurder beschikt .<br />

15 Verbreking van het contract-<br />

raamovereenkomst<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

Deze algemene <strong>voorwaarden</strong> gelden als raamovereenkomst,<br />

dewelke wordt afgesloten voor onbepaalde<br />

duur . KBC Autolease en de klant hebben de mogelijkheid<br />

op ieder ogenblik af te zien van het aangaan van<br />

nieuwe leasecontracten in het kader van deze raamovereenkomst<br />

.<br />

De raamovereenkomst eindigt in dit geval bij afloop<br />

van het laatste leasecontract .<br />

De rechten en verplichtingen uit de voor de beëindiging<br />

van de <strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong> gesloten leasecontracten<br />

alsook de rechten en verplichtingen die<br />

voor partijen voortvloeien uit deze <strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

blijven bestaan tot het tijdstip waarop alle<br />

leasecontracten zijn beëindigd .<br />

In onderstaande gevallen is KBC Autolease van rechtswege<br />

en zonder ingebrekestelling gerechtigd het<br />

leasecontract en alle andere met de klant gesloten<br />

leasecontracten te verbreken en de auto(‘s) terug te<br />

nemen en te verkopen, waarbij de kosten daarvan voor<br />

rekening van de klant zijn:<br />

• niet-tijdige betaling van twee leasetermijnen;<br />

• niet-uitvoering of niet-naleving van een van de<br />

bepalingen van deze overeenkomst;<br />

• niet-uitvoerbaarheid van het contract om een reden<br />

die niet aan KBC Autolease kan worden toegerekend;<br />

• verzoek om uitstel van betaling of verzoek tot<br />

gerechtelijke reorganisatie, faillissement, protest of<br />

beslag ten laste van de klant;<br />

• ontbinding van de vennootschap-klant;<br />

• gegronde vrees voor niet-verhaalbaarheid van de<br />

leasetermijnen;<br />

• verkoop, inbreng of overdracht van de aandelen of<br />

deelbewijzen van de vennootschap-klant aan een<br />

derde die niet werd aanvaard door KBC Autolease;<br />

• verbreking, schorsing of nietigverklaring door de<br />

verzekeringsmaatschappij van een van de contracten<br />

zoals bepaald in hoofdstuk 7 van deze overeenkomst;<br />

• overlijden van de klant (natuurlijke persoon);<br />

• waardevermindering van de gestelde waarborgen<br />

en zekerheden;<br />

• (verzoek om) uitstel van betaling of faillissement,<br />

protest of beslag ten laste van de klant;<br />

• definitief en totaal tenietgaan van de auto, onder<br />

meer als gevolg van diefstal;<br />

• het zich in het buitenland vestigen door de klant.<br />

• de onbestuurbaarheid van de vennootschap-klant,<br />

bv . in geval van het overlijden van de zaakvoerder<br />

van een eenpersoons BVBA .<br />

• effectieve of dreigende schending van de eigendomsrechten<br />

op het materiaal door aanspraken van<br />

derden


Dienstverlening en praktijk<br />

Ongeveer 90% van de auto’s wordt verkocht aan professionele<br />

opkopers in binnen- en buitenland . Opkopers<br />

van tweedehands voertuigen krijgen het aanbod<br />

van KBC Autolease aan tweedehands wagens wekelijks<br />

via een speciale internettoepassing op www .kbc .<br />

remarketing .be . Zij moeten via die weg bieden .<br />

De interesse van particulieren in jonge tweedehands<br />

wagens is de laatste jaren opmerkelijk gestegen . Voor<br />

de verkoop aan particulieren worden meestal auto’s<br />

afkomstig uit faillissementen of contractverbrekingen<br />

aangeboden . Dankzij de ‘reconditioning’-behandeling<br />

ziet de auto er zo goed als nieuw uit . De auto wordt<br />

onderworpen aan de verplichte autokeuring en<br />

vervolgens in perfecte staat aan de koper afgeleverd,<br />

conform de wettelijke garantie .<br />

14 Betaling<br />

De kosten worden door de verschillende diensten afzonderlijk<br />

geboekt in de databank van KBC Autolease,<br />

genaamd Leasebase+ . Dat heeft als voordeel dat de<br />

Dienst Boekhouding op een snelle en accurate manier<br />

de gegevens kan verwerken . Dit systeem maakt het<br />

mogelijk op ieder ogenblik een kosten-batenanalyse<br />

uit te voeren per voertuig en per kostprijscomponent<br />

(zoals interest, onderhoud, e .d .), wat zich weerspiegelt<br />

in de leasefactuur die de klant maandelijks<br />

ontvangt .<br />

KBC Autolease streeft ernaar zijn facturen zo overzichtelijk<br />

mogelijk op te stellen . Om die reden worden,<br />

naast het totale te betalen bedrag, ook per auto de<br />

identificatiegegevens (contract- en dossiernummer,<br />

nummerplaat, e .d .) inclusief de verschillende componenten<br />

die de leaseprijs bepalen (brandstofbeheer,<br />

bijstand, e .d .) vermeld .<br />

Naast de klassieke verzending per post kunnen de<br />

facturen op verzoek van de klant ook elektronisch<br />

worden verstuurd . Een gesorteerde facturering per bedrijfseenheid<br />

behoort eveneens tot de mogelijkheden .<br />

De betalingen gebeuren per bankdomiciliëring .<br />

In geval van tegenboeking, meestal bij ontoereikend<br />

fonds op rekening van de klant, wordt de Dienst Debiteurenbeheer<br />

ingeschakeld . In een eerste fase wordt<br />

de klant telefonisch gecontacteerd, met de vraag het<br />

achterstallige saldo aan te zuiveren . Daarna worden<br />

achtereenvolgens een herinnering, een aanmaningsbrief<br />

en een aangetekend bericht van ingebrekestelling<br />

naar de klant gestuurd . Wordt het debetsaldo<br />

niet vereffend, dan wordt het contract of worden de<br />

contracten eenzijdig opgezegd . De betrokken voertuigen<br />

worden te koop aangeboden door de Dienst<br />

Remarketing .<br />

Faillissementen worden opgespoord in het Belgisch<br />

Staatsblad . KBC Autolease dient een provisionele<br />

schuldvordering in bij de curator . De opbrengst van de<br />

verkoop van de auto wordt in mindering gebracht op<br />

de definitieve schuldvordering . Borgen worden verzocht<br />

het resterende negatieve saldo te storten . Als de<br />

borg weigert zijn verplichtingen na te komen, wordt<br />

een beroep gedaan op een advocaat .<br />

23


24<br />

Het verbreken van een of meer bestanddelen van het<br />

leasecontract kan alleen tegen een forfaitaire verbrekingsvergoeding<br />

die 15% bedraagt van de normaal<br />

resterende vergoedingen voor dat bestanddeel .<br />

In geval van verbreking is de klant de betaling verschuldigd<br />

van een forfaitaire schadevergoeding,<br />

definitief vastgelegd op de openstaande boekwaarde,<br />

te verhogen met een forfaitaire herbeleggingsvergoeding<br />

van 3% van dat bedrag, verminderd met de<br />

waarde (exclusief btw) van de auto zoals gepubliceerd<br />

in de ‘overnamequotering’ van de vzw Federauto op<br />

het ogenblik van de inlevering . De bepalingen van het<br />

artikel Teruggave van de auto hierboven blijven onverminderd<br />

van toepassing .<br />

16 Overdracht van rechten, betekening aan<br />

derden, compensatie, waarborgen<br />

a KBC Autolease mag haar rechten op de auto of die<br />

ten aanzien van de klant overdragen, in pand geven<br />

of op om het even welke wijze als zekerheid stellen<br />

ten gunste van een derde . De klant aanvaardt<br />

daaraan in voorkomend geval zijn medewerking te<br />

zullen verlenen .<br />

b Alle rekeningen van de klant bij KBC Autolease<br />

vormen onderrekeningen van een en dezelfde<br />

hoofdrekening, zodat KBC Autolease gerechtigd is<br />

compensatie toe te passen .<br />

c Alle zekerheden die KBC Autolease onder zich heeft<br />

krachtens andere contracten die het met de klant<br />

heeft afgesloten, evenals alle sommen die bij KBC<br />

Autolease als waarborg werden gedeponeerd, ook<br />

voor andere contracten, strekken tot zekerheid van<br />

alle verbintenissen van de klant uit hoofde van deze<br />

overeenkomst . De schuldvordering van KBC Autolease<br />

die voortvloeit uit deze overeenkomst kan<br />

worden gecompenseerd met de sommen die KBC<br />

Autolease uit hoofde van andere overeenkomsten<br />

aan de klant zou verschuldigd zijn .<br />

d Contanten of garanties die als zekerheid aan KBC<br />

Autolease werden overhandigd, brengen geen<br />

rente op . Waarborgen, van welke aard ook, zullen<br />

pas aan de klant worden teruggegeven nadat die al<br />

zijn verplichtingen, ook die uit hoofde van andere<br />

overeenkomsten met KBC Autolease, volledig heeft<br />

uitgevoerd .<br />

17 Open calculatie<br />

a Partijen kunnen in de Bijzondere <strong>voorwaarden</strong><br />

opteren voor de zogenaamde open calculatie, wat<br />

inhoudt dat KBC Autolease het beheer voert van de<br />

auto’s van de klant tegen de reële kostprijs, alleen<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

verhoogd met een provisie voor de verstrekte diensten<br />

.<br />

b Open calculatie kan worden toegepast als de klant<br />

over een wagenpark van minimaal 10 auto’s beschikt<br />

.<br />

c KBC Autolease verbindt zich ertoe de klant periodiek<br />

te informeren over de ontvangen bedragen en<br />

over de reële, bruto of forfaitair begrote kosten .<br />

d Bij de beëindiging van het leasecontract wordt het<br />

kilometerverschil verrekend . Vervolgens wordt een<br />

afrekening opgemaakt van de kosten en opbrengsten<br />

van banden, onderhoud en vervangwagen . Bovendien<br />

wordt de gerealiseerde verkoopopbrengst<br />

van de auto afgerekend met de vooraf vastgestelde<br />

restwaarde . Op die manier wordt een eindresultaat<br />

berekend per auto .<br />

e Het individuele eindresultaat per auto wordt samengevoegd<br />

met de eindresultaten voor alle auto’s van<br />

leasecontracten die binnen hetzelfde jaar geëindigd<br />

zijn . De positieve en negatieve saldi worden verrekend,<br />

wat uiteindelijk het totaalresultaat oplevert .<br />

f Als het totaalresultaat positief is, dan wordt het uitbetaald<br />

aan de klant in het kalenderjaar volgend op<br />

de stopzetting van de contracten, op voorwaarde<br />

dat er minimaal 10 auto’s in het wagenpark zijn op<br />

datum van 31 december van het afgelopen kalenderjaar<br />

.<br />

18 <strong>Algemene</strong> bepalingen<br />

a Alle kosten voor KBC Autolease verbonden aan de<br />

uitoefening en het behoud van zijn rechten, zoals<br />

bijvoorbeeld kosten voor incasso en kosten voor gerechtelijke<br />

procedures, kunnen door KBC Autolease<br />

ten laste van de klant worden gebracht en dienen<br />

door de klant op eerste verzoek te worden betaald .<br />

b Voor de uitvoering van onderhavige overeenkomst<br />

doen de partijen keuze van woonplaats, KBC<br />

Autolease op zijn vennootschapszetel, de klant in<br />

de woonplaats of zetel vermeld in de Bijlage bij de<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong> .<br />

c De afstand of wijziging van rechten is alleen mogelijk<br />

bij uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst .<br />

d De uitoefening van ongeacht welke verbintenis door<br />

KBC Autolease is onderworpen aan de opschortende<br />

voorwaarde dat de klant zelf al zijn verbintenissen<br />

uit hoofde van deze of enige andere overeenkomst<br />

die hij met KBC Autolease heeft gesloten,<br />

onverkort heeft uitgevoerd .


Dienstverlening en praktijk<br />

17 Open calculatie<br />

De afweging tussen gesloten en open calculatie is een<br />

beleidsmatige keuze . De klant kan kiezen voor open<br />

calculatie wanneer hij denkt een invloed te kunnen<br />

uitoefenen op de exploitatieresultaten, bijvoorbeeld<br />

door het rijgedrag van de bestuurders positief te beïnvloeden<br />

.<br />

• Bij gesloten calculatie wordt een vaste leaseprijs per<br />

maand gehanteerd . Aan het einde van de overeenkomst<br />

zijn alle winsten of verliezen voor de leasingmaatschappij<br />

.<br />

• Bij open calculatie wordt de eventuele winst op<br />

bepaalde componenten teruggestort aan de klant<br />

(onder de <strong>voorwaarden</strong> vermeld in artikel 17 hierboven)<br />

.<br />

25


26<br />

e Voor eensluidend verklaarde afschriften van de<br />

boekhouding van KBC Autolease, evenals alle op die<br />

basis afgeleverde rekeningoverzichten en afrekeningen<br />

gelden tussen partijen als een voldoende<br />

bewijs, behoudens tegenbewijs .<br />

f . De klant erkent en aanvaardt dat alle briefwisseling<br />

van KBC Autolease per e-mail kan verzonden<br />

worden naar het e-mail adres dat de klant aan KBC<br />

Autolease heeft opgegeven . Het verzendingsbericht<br />

geldt als voldoende bewijs van aflevering van de<br />

e-mail . De klant erkent en aanvaardt dat de dossiers<br />

van KBC Autolease, met inbegrip van o .m . alle<br />

contracten, contractuele documenten en briefwisseling,<br />

elektronisch bewaard kunnen worden . KBC<br />

Autolease heeft bijgevolg het recht om, ongeacht<br />

de aard of de waarde en tegenover iedereen, het<br />

bewijs van eender welk feit, handeling of verbintenis<br />

i .v .m . deze overeenkomst, te leveren aan de<br />

hand van een afschrift van het elektronisch bewaard<br />

origineel . De klant aanvaardt dat deze afschriften<br />

dezelfde bewijskracht hebben als een originele<br />

onderhandse akte conform de bepalingen van het<br />

Burgerlijk Wetboek en doet bijgevolg uitdrukkelijk<br />

afstand van het recht om de voorlegging van originele<br />

documenten te eisen .<br />

g Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door<br />

het Belgische recht . Alle betwistingen waartoe deze<br />

overeenkomst aanleiding kan geven, vallen onder<br />

de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken<br />

van het gerechtelijk arrondissement Brussel, desgevallend<br />

de Vrederechter van het 4de kanton .<br />

h De klant verbindt zich ertoe KBC Autolease op<br />

eerste verzoek een volledig exemplaar van zijn jaarrekeningen<br />

te bezorgen en de door KBC Autolease<br />

gewenste toelichtingen te verschaffen .<br />

i De rechten die KBC Autolease uit deze overeenkomst<br />

kan putten, zijn cumulatief ten aanzien van<br />

het gemene recht en kunnen worden uitgeoefend<br />

zo vaak als KBC Autolease het nodig acht .<br />

j Deze overeenkomst bevat het geheel van de afspraken<br />

die tussen partijen werden gemaakt met<br />

betrekking tot de lease van het bovenvermelde materieel<br />

en vervangt als zodanig alle eerdere afspraken<br />

en mededelingen tussen partijen .<br />

k KBC Autolease NV verwerkt de gegevens van de<br />

klant en die van de bestuurders van de auto’s in<br />

naam en voor rekening van de klant, voor het<br />

beheer van de diensten waarop de klant als contractant<br />

en bestuurder als belanghebbende partij een<br />

beroep doet, met name onder meer: ’wagenparkbeheer,<br />

beheer van administratieve sancties, verzekeringen,<br />

beheer van betwistingen, met inbegrip van<br />

<strong>Algemene</strong> <strong>voorwaarden</strong><br />

de rapportering daarover, public relations en rekeningenbeheer’<br />

. KBC Autolease kan voor de uitvoering<br />

van voormelde diensten een beroep doen op<br />

gespecialiseerde derden, die alleen voor de uitvoering<br />

van hun dienstverlening toegang verkrijgen tot<br />

die gegevens .<br />

Behoudens verzet van de klant of bestuurders van<br />

auto’s mogen de verwerkte gegevens worden meegedeeld<br />

aan alle andere vennootschappen van de<br />

KBC-groep, waarvan een lijst kan worden opgevraagd<br />

. Die vennootschappen mogen de gegevens<br />

gebruiken voor administratieve en commerciële<br />

doeleinden en met het oog op het risico- en fraudebeheer<br />

. Het betreft alle relevante informatie over<br />

de volledige en gedetailleerde klantenrelatie en het<br />

allesomvattende klantenprofiel .<br />

De klant waarborgt dat hij de bepalingen van de privacywetgeving<br />

zal naleven en dat hij de persoonsgegevens<br />

van de bestuurders van auto’s conform<br />

de privacywetgeving alleen zal gebruiken voor het<br />

algemeen wagenparkbeheer . Klanten die gegevens<br />

meedelen van bestuurders van auto’s, gaan de verbintenis<br />

aan die mededelingen slechts te doen voor<br />

zover de natuurlijke personen daarvan voldoende<br />

op de hoogte zijn en daarmee instemmen . De klant<br />

informeert de bestuurders van auto’s over hun recht<br />

van toegang en verbetering van hun gegevens conform<br />

de privacywetgeving .<br />

Wanneer de klant de verwerking van de boetes en<br />

retributies aan KBC Autolease toevertrouwt en KBC<br />

Autolease die gegevens vervolgens aan de klant<br />

doorgeeft, dan verklaart de klant die gegevens<br />

uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met<br />

artikel 8§2c van de Wet van 8-12-1992 op de bescherming<br />

van de persoonlijke levenssfeer (verwerking<br />

van gerechtelijke gegevens noodzakelijk voor het<br />

beheer van eigen geschillen) .<br />

l De klant verklaart op eigen initiatief en op eigen<br />

verantwoordelijkheid de beslissing te hebben genomen<br />

de leasing aan te gaan, en op de hoogte te<br />

zijn van de (para)fiscale en juridische gevolgen en<br />

risico’s ervan . De klant ontslaat KBC Autolease van<br />

iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die<br />

hieruit zou voortvloeien . Indien KBC Autolease enig<br />

juridisch, fiscaal en/of ander advies verstrekt, dan<br />

gebeurt dit vrijblijvend, en garandeert zij in geen<br />

enkel opzicht de juistheid of volledigheid ervan . Elke<br />

verspreiding of reproductie van eventuele adviezen<br />

is verboden, ongeacht de vorm of de middelen .


28<br />

Contactgegevens en informatie<br />

De Customer Care Division-klantenservicedienst van KBC Autolease is bereikbaar per<br />

telefoon op het nummer 016 88 16 00 en per fax op het nummer 016 88 16 50 .<br />

Nadere informatie over de organisatie, werking en dienstverlening van<br />

KBC Autolease kunt u inwinnen op het internetadres www .kbcautolease .be .<br />

KBC Autolease NV/SA<br />

Prof . R . Van Overstraetenplein 5<br />

3000 Leuven<br />

Tel . 016 88 16 00<br />

Fax 016 88 16 50<br />

autolease@kbcautolease .be<br />

www .kbcautolease .be


10-2011<br />

KBC Autolease NV<br />

Prof. R. Van Overstraetenplein 5, 3000 Leuven<br />

Tel. 016 88 16 00<br />

Fax 016 88 16 50<br />

autolease@kbcautolease.be<br />

www.kbcautolease.be<br />

Een onderneming van de KBC-groep<br />

SAP 11583 – D/2010/7434/04

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!