Algemene voorwaarden Operationele Leasing

multimediafiles.kbcgroup.eu

Algemene voorwaarden Operationele Leasing

Raamovereenkomst

Algemene voorwaarden

Operationele leasing

oktober 2011


Raamovereenkomst

Algemene voorwaarden

Operationele leasing

Versie 10/11

1


2

Inhoud

1 Totstandkoming van het leasecontract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Aanvang en duur van de lease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3 Levering van de auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4 Gebruik van de auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5 Leaseprijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

6 Onderhoud en herstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

7 Verzekeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

8 Risicoregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

8 .1 Algemene regel risicoregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

8 .2 Voorwerp van de risicoregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

8 .3 Aangifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

8 .3 .1 Aangifte van diefstal van de auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

8 .3 .2 Aangifte van diefstal of verlies van sleutels, autopapieren,

nummerplaten en/of toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

8 .3 .3 Te late en/of onvolledige aangifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

8 .4 Medewerking van de klant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

8 .5 Beperkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

8 .6 Uitsluitingsgronden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

8 .7 Herstelling van de schade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

8 .8 Totaal verlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

8 .9 Geschillen over schadegevallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

9 Brandstof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

10 Vervangwagen/aanloopwagen/kortetermijnwagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

11 Bijstand op de weg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

12 Eigendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

13 Teruggave van de auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

14 Betaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

15 Verbreking van het contract -raamovereenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

16 Overdracht van rechten, betekening aan derden, compensatie, waarborgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

17 Open calculatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

18 Algemene bepalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24


Van de redactie. Welkom!

Het voltallige KBC Autolease-team heet u van harte

welkom en dankt u alvast voor het vertrouwen dat u

in onze onderneming stelt . U mag er zeker van zijn

dat alle medewerkers al hun kennis en ervaring zullen

inzetten om dat vertrouwen waardig te zijn .

Goede afspraken maken goede vrienden, wordt wel

eens gezegd . Met dat wijze spreekwoord in gedachten

stelde KBC Autolease deze Raamovereenkomst Algemene

voorwaarden Operationele leasing samen . Die

overeenkomst bevat alle regels en voorwaarden die

van toepassing zijn op de lease van de wagens . Het is

dus een erg belangrijk document dat u best zorgvuldig

leest .

Omdat juridische teksten vaak ‘zware’ – en niet altijd

even begrijpelijke – lectuur vormen, heeft KBC Autolease

deze overeenkomst voor een goed begrip ook

‘vertaald’ in een meer praktijkgerichte tekst .

De juridisch geldende Algemene voorwaarden staan

op de witte, even genummerde bladzijden op de

linkerpagina . Op de lichtblauwe, oneven genummerde

bladzijden op de rechterpagina vindt u, onder Dienstverlening

en praktijk, een meer concrete verwoording

en praktische uitleg van die juridische tekst .

Is dat niet handig? Zo weet u perfect waar u aan toe

bent qua rechten en plichten en wat u van KBC Autolease

mag verwachten . Beschouw het als een eerste

illustratie van de klantgerichte dienstverlening van

KBC Autolease .

3


4

Algemene voorwaarden

1 Totstandkoming van het leasecontract

a De door KBC Autolease opgestelde offertes zijn

vrijblijvend en verplichten KBC Autolease niet tot

het afsluiten van een leasecontract . Op verzoek van

de klant en op basis van zijn keuze van auto en het

zo nauwkeurig mogelijk geschatte aantal te rijden

kilometers op jaarbasis, stelt KBC Autolease een Offerte

operationele leasing op .

b Telkens wanneer de klant een auto wenst te leasen

bij KBC Autolease, stuurt hij een exemplaar van het

document Offerte operationele leasing, door hem

ondertekend en voorzien van de vermelding ’voor

akkoord’, naar KBC Autolease of plaatst hij een

bestelling via de internetmodule van KBC Autolease

. Daarmee geeft de klant te kennen dat hij op

basis van onderhavige Algemene voorwaarden een

leasecontract wenst af te sluiten en bevestigt hij zijn

instemming met het leasetarief .

c Door die ondertekening of bestelling via de internetmodule

komt het leasecontract tot stand, tenzij

KBC Autolease binnen 10 werkdagen na ontvangst

van de voor akkoord ondertekende offerte schriftelijk

aan de klant meedeelt dat zij niet tot het sluiten

van een leasecontract wenst over te gaan .

d De klant erkent dat de auto specifiek op zijn aanwijzen

werd aangekocht door KBC Autolease en dat

hij aansprakelijk is voor alle gevolgen van zijn vrije

keuze van de auto .

2 Aanvang en duur van de lease

a De lease van de auto vangt aan op de leveringsdatum

die wordt vermeld op het leveringsattest

(zie 3 .a) van de geleasde auto . Bij ontstentenis van

het leveringsattest of van de vermelding van de

leveringsdatum op het leveringsattest, geldt als

aanvangsdatum de datum vermeld op de inschrijvingskaart

van de auto, uitgereikt door de Dienst

Inschrijving Voertuigen van het Ministerie van Verkeerswezen

.

b Het leasecontract wordt afgesloten voor een welbepaald

aantal maanden en een maximumaantal

kilometers . De lease eindigt van rechtswege op

de vastgelegde einddatum van de lease, zijnde de

begindatum van de lease vermeerderd met de duur,

zelfs wanneer op dat moment het maximumaantal

kilometers niet werd bereikt . KBC Autolease kan

het leasecontract opzeggen bij het bereiken van

de maximale kilometerstand die in de Bijzondere

voorwaarden werd overeengekomen, zelfs wanneer

de vastgelegde einddatum van het leasecontract

nog niet werd bereikt, mits het een opzegtermijn

van 14 dagen in acht neemt . In dat geval is de klant

de vergoedingen verschuldigd zoals bepaald in de

artikelen Verbreking van het contract en Teruggave

van de auto hierna . Het maximumaantal kilometers,

de begindatum en de looptijd van de lease worden

voor elke auto vermeld in de Bijzondere voorwaarden

.

c KBC Autolease heeft het recht om op elk moment

de kilometerstand van de auto op te vragen . De

klant erkent het door de kilometerteller aangegeven

aantal gereden kilometers als juist . De klant verbindt

zich ertoe de kilometerteller niet te wijzigen .

Eventuele defecten aan de kilometerteller moeten

onmiddellijk aan KBC Autolease worden gemeld en

moeten binnen 24 uur worden hersteld . Het aantal

kilometers dat met de defecte kilometerteller werd

gereden, zal door extrapolatie van de laatst bekende

kilometerstand worden bepaald .


Dienstverlening en praktijk

1 Totstandkoming van het leasecontract

De afdeling Sales van KBC Autolease zorgt voor de

opmaak van de offertes . Om een optimale en flexibele

dienstverlening te kunnen garanderen, beschikt die

commerciële afdeling, naast de hoofdzetel in Leuven,

ook nog over een regionaal kantoor in het Groothertogdom

Luxemburg . Door middel van offertes op maat

komen de accountmanagers op een creatieve manier

tegemoet aan de specifieke wensen en behoeften van

de klant .

Duidelijke en overzichtelijke offerte

De offerte bevat een aantal gegevens die samen een

duidelijk overzicht bieden van de aard en de kostprijs

van de dienstverlening .

• Merk en model van de auto met de nettowaarde,

opties en de verkregen fleetkorting . In de prijs zijn

ook de leveringskosten, de wettelijk verplichte

veiligheids- en verzorgingskit en twee rubberen

matten inbegrepen .

• De contractduur en het aantal kilometers: op basis

van het geschatte aantal te rijden kilometers wordt

de ideale leasetermijn berekend .

• In de component ‘financieel gedeelte’ zit - indien

daarvoor geopteerd werd - de vergoeding voor de

risicoaanvaarding door KBC Autolease vervat . Dit

betreft het risico waaraan het voertuig is blootgesteld,

zoals glasschade, eigen schade, diefstal, …

Het eigen risico ten laste van de klant wordt bepaald

volgens een progressief of een vast systeem .

Voor de functionering van het progressief systeem

verwijzen we naar aandachtspunt ‘Wat wordt gefactureerd

aan de klant?’ van Hoofdstuk 8 (Risicoregeling)

.

• Dekkingen:

- BA = de te betalen premie voor de wettelijk verplichte

aansprakelijkheidsverzekering .

- de verzekering Rechtsbijstand .

- de verzekering Lichamelijke Ongevallen Bestuurder

. Deze verzekering verleent dekking in geval

van overlijden, blijvende en tijdelijke arbeidsongeschiktheid

van de bestuurder . Bij de uitbetaling

speelt het geen enkele rol of de bestuurder al

dan niet aansprakelijk is . Klanten die deze verzekering

niet wensen, kunnen opteren voor de

opheffing ervan .

- facultatief kan de klant kiezen voor de verzekering

Lichamelijke Ongevallen Bestuurder en Inzit-

tenden . Dat betekent dat naast de bestuurder

ook de inzittenden (zelfs bij aansprakelijkheid)

een vergoeding zullen ontvangen in geval van

tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of

de nabestaanden in geval van overlijden .

Wagenparkreglement

Het gebruik van een bedrijfsauto door de bestuurder

past in een ruimer juridisch kader . KBC Autolease raadt

zijn klanten aan een wagenparkreglement (carpolicy)

op te stellen . Op die manier wordt elke mogelijke

vorm van discussie uitgesloten . KBC Autolease kan u

vrijblijvend adviseren bij het opstellen van een wagenparkreglement

. Een goed reglement bestaat uit drie

onderdelen:

• Sociaal: met een beschrijving van wie in aanmerking

komt voor een bedrijfsauto, wat het rijden volgens

het principe van de ‘goede huisvader’ inhoudt en de

door de bestuurder te volgen richtlijnen .

• Juridisch: waarin onder andere een antwoord wordt

gegeven op vragen in verband met de aansprakelijkheid,

de betaling van het eigen risico ten laste

van de klant, de inlevering van de auto in geval van

ontslag, betaling van de kosten ontstaan door nalatigheid

van de bestuurder, …

• Fiscaal: bevat een omschrijving van het te verrekenen

aantal privékilometers, voordelen van allerlei

aard, en zo meer .

2 Aanvang en duur van de lease

Vooraleer de bestelling wordt geplaatst, onderzoekt

de Dienst Kredietanalyse op een discrete, snelle en

professionele manier de kredietwaardigheid van

nieuwe klanten . Na goedkeuring wordt de bestelling

geplaatst bij de leverancier . De Dienst Bestellingen

controleert de bestelbon . De Dienst Inverkeerstelling

informeert de klant hieromtrent . De contractduur is in

de offerte bepaald en werd berekend op basis van het

geschatte aantal te rijden kilometers .

5


6

3 Levering van de auto

a De klant neemt de auto bij de leverancier in ontvangst

in naam en voor rekening van KBC Autolease .

Bij de inontvangstneming van de auto tekent de

klant het leveringsattest, dat onvoorwaardelijk vaststelt

dat de auto overeenstemt met de bestelling

en in goede staat van werking is . Mocht de klant de

auto in ontvangst nemen zonder het leveringsattest

te ondertekenen, dan wordt verondersteld dat de

levering zonder voorbehoud heeft plaatsgevonden .

b De klant is verantwoordelijk voor alle documenten

die hem worden toevertrouwd, zoals inschrijvingsbewijs,

gelijkvormigheidsattest, onderhoudsboekje,

het groene verzekeringsbewijs, het belastingvignet,

de vervoervergunning, de radio- en veiligheidscode

. Als die documenten zouden verdwijnen,

dan verbindt de klant zich ertoe dat onmiddellijk

te melden aan KBC Autolease en zelf de door KBC

Autolease gevraagde maatregelen te nemen voor

het verkrijgen van duplicaten . De uit het verlies van

die documenten voortvloeiende schade, kosten en

eventuele waardevermindering van de auto vallen

ten laste van de klant .

c Als de auto niet op de voorziene datum wordt

geleverd, dan wordt de aanvang van het leasecontract

uitgesteld tot op de datum van de effectieve

levering, zonder dat de klant voor dat uitstel enig

verhaal kan uitoefenen op KBC Autolease .

d Vanaf de datum van levering draagt de klant het

risico met betrekking tot het bezit, het gebruik en

de bewaring van de auto .

e Als de klant de bestelling annuleert tussen het

ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering

van de auto, of als de klant weigert de bestelde

auto binnen een redelijke termijn in ontvangst te

nemen, heeft KBC Autolease van rechtswege en

zonder ingebrekestelling het recht alle kosten verbonden

aan de annulering van de bestelling aan te

rekenen aan de klant, met een minimumvergoeding

die 10% bedraagt van de cataloguswaarde van de

auto, tenzij de klant met de leverancier van de auto

een regeling treft waardoor KBC Autolease met

instemming van de leverancier zonder kosten wordt

bevrijd van de bestelling . De door KBC Autolease

eventueel al betaalde Belasting op Inverkeerstelling,

verkeersbelasting, andere heffingen en administratieve

kosten, dienen in ieder geval door de klant te

worden vergoed .

f Na ondertekening van het leveringsattest vermeld

onder 3 .a hierboven, vallen de gedeeltelijke nietlevering,

de niet-conforme levering en/of het buiten

gebruik zijn van de auto onder de verantwoordelijk-

Algemene voorwaarden

heid van de klant en kunnen dergelijke voorvallen

geen aanleiding geven tot uitstel of opschorting van

de betaling van de leasegelden .

g KBC Autolease is niet aansprakelijk voor de gehele

niet-levering, tenzij dit aantoonbaar het gevolg is

van een fout van KBC Autolease .

h KBC Autolease is niet aansprakelijk voor de schade

die zou worden veroorzaakt door gebreken aan de

geleaste auto of het slecht uitvoeren van onderhouds-

of herstellingswerkzaamheden . Evenmin is

KBC Autolease aansprakelijk voor de lichamelijke of

materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van

de auto .

i In verband met de bovenvermelde gebreken

worden tijdens de duur van de overeenkomst alle

overdraagbare verhaalrechten op de leverancier of

de producent overgedragen aan de klant .

4 Gebruik van de auto

a De klant dient de auto te gebruiken als een ‘goede

huisvader’, wat onder meer betekent dat hij zich ertoe

verbindt:

• geen technische wijzigingen in de auto aan te brengen

zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming

van KBC Autolease . Dat geldt eveneens voor

het aanbrengen van accessoires, andere dan in het

leasecontract opgesomd, en voor het aanbrengen

van reclame op welke wijze dan ook . De kosten voor

zulke wijzigingen vallen ten laste van de klant en

worden rechtstreeks door hem voldaan . Alle accessoires

worden van rechtswege en zonder vergoeding

eigendom van KBC Autolease .

• onmiddellijk alle boetes betreffende de auto, opgelegd

door zowel nationale als vreemde autoriteiten,

te betalen .

• de auto niet te gebruiken of niet te laten gebruiken:

- voor bezoldigd personen- of goederenvervoer of

voor het geven van rijlessen aan niet-inwonende

gezinsleden;

- voor autowedstrijden;

- door ongeacht welke persoon onder invloed van

drank of verdovende middelen (inclusief verdovende

geneesmiddelen);

- voor onwettige doeleinden;

- voor een gebruik dat afwijkt van het normale

gebruik volgens de bestemming van de auto;

- voor doeleinden die in strijd zijn met de voorwaarden

van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

van motorrijtuigen .

• KBC Autolease onmiddellijk schriftelijk op de hoogte

te brengen van elk voorval of ongeval, opdat dit

geen nadelige weerslag heeft op de veiligheid en/of

de goede werking van de geleaste auto .


Dienstverlening en praktijk

3 Levering van de auto

Het inschrijvingsbewijs (het zogenaamde formulier

705) wordt na controle overgezonden aan de Dienst Inverkeerstelling

voor de aanvraag van de nummerplaat .

Deze dienst verricht alle administratieve, wettelijke

en praktische formaliteiten opdat de wagen op de

gepaste datum volledig naar wens van de klant wordt

geleverd .

Normaal duurt de periode tussen de aanvraag en de

ontvangst maximaal vijf werkdagen . De nummerplaat

wordt op datum van ontvangst per koerier bezorgd

aan de merkdealer . Hetzelfde geldt voor wat de installatie

van toebehoren (zoals bijvoorbeeld hifi-installaties

en mobilofoons) betreft .

De Dienst Inverkeerstelling betaalt de verkeersbelasting

. Voorts wordt de auto voorzien van de vereiste

autopapieren . (In geval van externe verzekering wordt

de betrokken verzekeringsmaatschappij of makelaar

op de hoogte gebracht .) De klant wordt geïnformeerd

over de effectieve leveringsdatum, wat KBC Autolease

ook in staat stelt om de aanloopwagen op te halen op

het tijdstip van levering .

De levering zelf gebeurt meestal bij de merkdealer,

maar desgewenst is ook levering bij de klant-onderneming

of zelfs op het thuisadres van de bestuurder

mogelijk .

Eventuele problemen in verband met de levering

worden door de Dienst Inverkeerstelling opgelost door

bijvoorbeeld in samenspraak met de Dienst Contractbeheer

de overeenkomst voor de huidige bedrijfsauto

te verlengen .

4 Gebruik van de auto

De bestuurder dient de auto te gebruiken met de

nodige zorgvuldigheid, overeenkomstig het juridische

begrip ‘de zorgvuldigheid van een goede huisvader’,

dat in het kader van artikelen 1382, 1383 en volgende

van het Burgerlijk Wetboek wordt gebruikt om de

aansprakelijkheid te bepalen .

De bestuurder verbindt er zich met andere woorden

toe de auto te gebruiken als een normaal, voorzichtig

en redelijk mens .

Concrete voorbeelden hiervan zijn:

• regelmatige controles van vloeistofpeilen (olie en

koelwater om de 1 000 km);

• het in acht nemen van de nodige onderhoudsbeurten;

• geen roekeloze rijstijl hanteren.

Productie- en herstelgaranties gelden slechts op voorwaarde

dat de gebruiker zich aan de zorgvuldigheidsplicht

van een ‘goede huisvader’ houdt .

De klant wordt daarom aangeraden alle instructies

die KBC Autolease en de constructeur meedelen in de

praktische gebruikersmap door te nemen . Daarin vindt

de klant ook alle door hem te volgen procedures in

geval van onderhoud, pech of ongeval .

7


8

b De klant dient op eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid

de wettelijke en reglementaire voorschriften

inzake vervoer, wegverkeer, autokeuring

en fiscale wetgeving met betrekking tot de auto na

te leven . De klant vrijwaart KBC Autolease voor alle

overtredingen en misdrijven met de auto begaan .

Boetes of retributies mogen per post en per e-mail

naar de klant worden verstuurd . Als KBC Autolease

op verzoek van de klant de boetes en retributies

rechtstreeks naar de bestuurder stuurt, waarborgt

de klant dat hij (van) de bestuurders van de wagens:

- de uitdrukkelijke toestemming heeft opdat KBC

Autolease gerechtigd is hun persoonsgegevens

(gegevens identiteitskaart inclusief geboortedatum

en adres) te verwerken en mee te delen met

het oog op het boete- en retributiebeheer;

- de uitdrukkelijke toestemming heeft opdat

boetes en/of retributies naar hun adres mogen

worden verstuurd;

- toestemming heeft dat de boetes/retributies per

e-mail mogen worden verstuurd;

- heeft geïnformeerd over hun recht van toegang

tot en verbetering van hun gegevens .

c De auto mag uitsluitend worden bestuurd door

een houder van een geldig rijbewijs die aan alle

vereisten beantwoordt die onder meer door deze

overeenkomst alsmede door de verzekeraar van

de auto worden opgelegd . De klant verbindt zich

ertoe de verplichtingen die uit deze overeenkomst

voortvloeien aan de gebruikers of bestuurders van

de auto bekend te maken . De klant aanvaardt de

volledige aansprakelijkheid voor de niet-naleving

van deze verplichtingen door de laatstgenoemden .

d De klant verbindt zich ertoe dat de auto het

grondgebied van de Europese Unie, Noorwegen

en Zwitserland niet zal verlaten, behoudens met

de voorafgaande, schriftelijke toestemming van

KBC Autolease . Binnen het grondgebied waarvoor

het verzekeringsbewijs Burgerlijke Aansprakelijkheid

geldt, kan de auto slechts in het buitenland

worden gebruikt voor de normale duur van een

vakantiereis .

e KBC Autolease behoudt zich het recht voor na te

gaan of de klant dit artikel correct naleeft . KBC

Autolease is gemachtigd de auto ten allen tijde te

inspecteren en zich daartoe, zonder voorafgaande

verwittiging, toegang te verschaffen tot de auto,

ongeacht waar deze zich bevindt . De klant stemt

hiermee uitdrukkelijk in en verbindt zich ertoe hieraan

zijn volledige medewerking te verlenen .

5 Leaseprijs

Algemene voorwaarden

a De in de offerte overeengekomen leaseprijs is

gebaseerd op het prijspeil van de offertedatum . De

leaseprijs wordt aangepast overeenkomstig de wijzigingen

die zich voordoen bij de volgende kostencomponenten

van de offerte na de offertedatum:

catalogusprijs, optieprijzen, korting, interestvoet,

verkeersbelasting, belasting op de inverkeerstelling,

verzekeringen, brandstofprijs, accijnzen en andere

wettelijke verplichtingen .

b De maandelijkse leaseprijs is berekend aan de hand

van het door de klant opgegeven geschatte aantal

te rijden kilometers per jaar . Wanneer het aantal

werkelijk gereden kilometers met meer dan 10%

afwijkt van het vooraf door de klant geschatte

kilometeraantal, heeft KBC Autolease het recht

de leaseprijs en/of de looptijd met terugwerkende

kracht aan te passen aan de werkelijke omstandigheden

.

c Bij het beëindigen van het leasecontract zal het

aantal werkelijk afgelegde kilometers dat afwijkt

van het overeengekomen aantal kilometers, worden

verrekend zoals bepaald in de Bijzondere voorwaarden

.

d Gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst

worden de maandelijkse leasevergoedingen niet

gewijzigd of aangepast, met uitzondering van hetgeen

in 5 .a en 5 .b wordt bepaald en van de gevallen

vermeld in 9 .c van deze overeenkomst . Eveneens

aanvaardt de klant dat inzake verzekering, bijstand,

verkeersbelasting, andere heffingen of kosten door

wijzigingen in de wetgeving betreffende de lease

van een auto, dergelijke verhoging of verlaging van

de kostprijs van een van voormelde componenten

aan hem wordt doorberekend .

6 Onderhoud en herstellingen

a KBC Autolease verbindt zich ertoe alle auto’s die

het least aan de klant te laten onderhouden en de

nodige herstellingen te laten uitvoeren, noodzakelijk

voor de goede werking van de auto’s . De klant

verbindt zich ertoe het onderhoud en de herstellingen

van die auto’s volgens de richtlijnen van KBC

Autolease en van de constructeur te laten uitvoeren .

b De kosten van onderhoud, herstellingen, vervangen

van onderdelen en banden die aan het normale

gebruik van de auto verbonden zijn, toebehoren

en accessoires, evenals van smeermiddelen, koelvloeistof

en het tussentijds bijvullen van olie vallen,

als de component ‘onderhoud’ in de Bijzondere

voorwaarden is opgenomen, ten laste van KBC Au-


Dienstverlening en praktijk

5 Leaseprijs

Na ontvangst van het leveringsattest en de factuur

komt het dossier terecht bij de Dienst Opstart Contracten

. Deze dienst heeft vooral een controlerende

functie met de bedoeling een soepel verloop van het

contractbeheer te waarborgen. Tot zijn taken behoren:

• het vergelijken van de factuur met de offerte en de

bestelbon . De Dienst Boekhouding kan de factuur

pas betalen nadat een akkoordnummer is toegekend

door de Dienst Opstart Contracten . Bij een

uitzonderlijke prijsstijging na datum van bestelling

moet het dossier worden herberekend, aangezien

uitsluitend rekening wordt gehouden met de prijzen

op datum van levering . Hetzelfde principe is van

toepassing op extra opties of bij extra inzittenden

bij monovolumes ingeschreven als personenwagens

(vanaf de 6e passagier dient een bijpremie te worden

betaald) .

• het nakijken van de BA-verzekeringspremie.

• het opmaken, per auto, van de Bijzondere voorwaarden

die onlosmakelijk zijn verbonden met de

Algemene voorwaarden, die dienen te worden

ondertekend door de klant . Daaruit is af te leiden

onder welke voorwaarden een leasecontract werd

afgesloten .

• het versturen van de eerste maandfactuur, die pro

rato wordt berekend vanaf de leveringsdatum tot

en met het einde van de daaropvolgende maand .

Bijvoorbeeld: als de auto werd geleverd op 15 april,

dan heeft het bedrag van de eerste factuur betrekking

op een periode van anderhalve maand, namelijk

tot en met 31 mei .

Als de auto tijdens de looptijd van het contract meer

of minder kilometers aflegt dan bepaald in het contract,

dan kan de looptijd worden ingekort of verlengd

. Het leasecontract is immers gebaseerd op het

door de klant geschatte aantal kilometers . Als de klant

daar niet om verzoekt, zal de Dienst Contractbeheer

op eigen initiatief voorstellen om de contracten te

herberekenen en aan te passen aan de realiteit, zowel

bij meerwaarden als bij minderwaarden .

De klant kan ook via de Dienst Contractbeheer vragen

het bestaande contract met een korte termijn te

verlengen in afwachting van zijn nieuwe auto . Voorwaarde

is echter dat de absolute kilometerlimiet vastgesteld

door KBC Autolease niet wordt overschreden .

Er kan ook worden geopteerd voor een schorsing van

het leasecontract . Dat is bijvoorbeeld mogelijk in geval

van langdurige ziekte van de bestuurder . Een schorsing

vereist wel de tijdelijke afgifte van de auto . Hoewel

de facturering blijft lopen, worden bij het opnieuw

opstarten van het contract een aantal posten in mindering

gebracht .

Voorts past de Dienst Contractbeheer kosteloos – behoudens

enkele uitzonderingen – de contracten aan

ingeval de klant een extra uitrusting zoals een navigatiesysteem,

airconditioning, plaatsing van een trekhaak

(de keuringskosten van de trekhaak zijn ten laste

van de klant) of een extra service wenst .

De Dienst Contractbeheer behartigt eveneens de

administratie die voortvloeit uit de verandering van

de leasecontractant naar aanleiding van een fusie of

leaseoverdracht als gevolg van de verandering van

werk door de bestuurder, mits de oorspronkelijke leasingnemer

daarmee instemt . Wijzigingen wat betreft

firmanaam, het adres en de bestuurder worden aangepast

in de databank van KBC Autolease .

Met de internettoepassing Reporting en de periodieke

wagenparkoverzichten blijft de wagenparkbeheerder

op de hoogte van de recentste wijzigingen .

6 Onderhoud en herstellingen

De Dienst Technisch Beheer voert onderhandelingen

met invoerders en merkdealers om speciale voorwaarden

te verkrijgen op onderdelen, banden, onderhouds-

en hersteltarieven en extra garanties bij eventuele

productaansprakelijkheid . Vandaar dat onderhoud,

herstellingen en bandenwissels moeten worden uitgevoerd

door erkende merkdealers of bandencentrales .

De bestuurder die bij het rijden problemen ondervindt,

kan tijdens de kantooruren contact opnemen

met de Customer Care Division van KBC Autolease

of, als het contract daarin voorziet, met de 24 uur

per dag bereikbare bijstandscentrale . In dit verband

werkt KBC Autolease samen met de VAB-pechverhelping

.

KBC Autolease raadt de bestuurders aan de onderhoudsbeurten

te respecteren en ook regelmatig het

oliepeil, het koelwaterpeil en de bandenspanning te

controleren . De bestuurder die de nodige zorgvuldigheid

aan de dag legt (zoals een ‘goede huisvader’),

geniet product- en herstelgaranties (zie ook Hoofdstuk

4 in verband met het gebruik van het voertuig) . Kosten

die daarentegen te wijten zijn aan nalatigheid of onzorgvuldigheid

zoals het niet naleven van de onderhoudsbeurten,

worden verhaald op de klant .

Wat moet de bestuurder doen in geval van

mechanische schade of onderhoud?

Wij raden de bestuurder aan tijdig een afspraak te

maken met een erkende merkdealer . De merkdealer

vraagt vervolgens aan de Dienst Technisch Beheer van

KBC Autolease de toestemming tot het uitvoeren van

de noodzakelijke werkzaamheden . Het is voldoende

dat de bestuurder het werkorder van de garage of

bandencentrale ondertekent met vermelding van zijn

9


10

tolease, behoudens:

• andersluidende bedingen in verband met specifieke

onderhoudscontracten, gespecificeerd in de

Bijzondere voorwaarden;

• de herstellingen te wijten aan een gebrek aan

onderhoud (normen van de constructeur – onderhoudsboekje

en/of aanwijzingen van KBC Autolease);

• de herstellingen als gevolg van een ongeval,

tenzij de klant opteert voor de integrale toepassing

van artikel 8 van deze overeenkomst en de

vergoeding voor schade betaalt;

• de herstellingen en onderhoudswerkzaamheden

als gevolg van het niet-naleven van de verplichtingen

vermeld in 4 .a of als gevolg van veranderingen

van oorspronkelijke gegevens;

• de herstellingen van accessoires die niet in het

leasecontract zijn begrepen;

• herstellingen veroorzaakt door het gebruik van

brandstof en additieven die niet zijn voorgeschreven

door de constructeur of importeur;

• de herstellingen te wijten aan nalatigheid of

onvoorzichtigheid van de klant, bijvoorbeeld de

kosten voor het opnieuw coderen van de autoradio

wegens het niet meer kennen van de code;

• het wegwerken van geluiden van de carrosserie

die aan normale slijtage kunnen worden toegeschreven;

• kosten veroorzaakt door de vervoerde goederen;

• alle overige kosten verbonden aan het gebruik

van de auto, zoals brandstofkosten, stallingkosten

en poetskosten .

c De klant is verplicht de auto ter uitvoering van de

gebruikelijke controlebeurten, zoals vastgesteld in

de door de fabrikant gegeven instructies, en voor

andere mechanische onderhoudswerkzaamheden

tijdig bij een door de fabrikant erkend concessiehouder

of agent te brengen . Het is voldoende

dat de bestuurder de werkorder van de garage of

bandencentrale ondertekent met vermelding van

zijn naam om de opdracht te geven tot de gewenste

werkzaamheden . Carrosserieherstellingen en bandenwissels

worden uitgevoerd bij de door KBC Autolease

aangewezen leveranciers .

d De klant verzoekt de in 6 .c genoemde concessiehouder,

agent of leverancier aan KBC Autolease

toestemming te vragen voor het uitvoeren of laten

uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden en/

of herstellingen . Voor de vervanging van banden is

altijd de voorafgaande toestemming van KBC Autolease

vereist . De klant ziet erop toe dat het onderhoudsboekje

wordt ingevuld .

e Kosten voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden

die in het buitenland moeten worden uitgevoerd,

worden zo nodig door de klant zelf betaald .

Algemene voorwaarden

KBC Autolease zal, mits het een factuur op naam

van KBC Autolease ontvangt, achteraf de kosten aan

de klant vergoeden op basis van het Belgische prijsniveau

voor de verrichte werkzaamheden, waarbij

de door KBC Autolease betaalde vergoeding nooit

meer kan bedragen dan de door de klant betaalde

kosten . Voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden

uitgevoerd in het buitenland is altijd de voorafgaande

toestemming van KBC Autolease vereist .

Als dat frequent voorkomt, heeft KBC Autolease het

recht de in de Bijzondere voorwaarden vermelde

onderhoudsprijs aan te passen .

f Bij niet-naleving van de bepalingen van 6 .c, 6 .d en

6 .f van onderhavige overeenkomst vallen de kosten

ten laste van de klant, tenzij de klant kan aantonen

dat er sprake was van een noodsituatie, ontstaan

buiten de schuld van de klant, en dat de klant

door overmacht niet in staat was tijdig de vereiste

toestemming aan KBC Autolease te vragen . De klant

dient de nodige medewerking te verlenen voor de

controle van de facturen .

g Banden die niet meer aan de wettelijke voorschriften

voldoen, worden op verzoek van de klant vervangen

door een garagehouder of bandencentrale,

aangewezen door KBC Autolease . De klant ziet zelf

de staat van de banden na . Die moeten voldoen aan

de wettelijke normen .

h De prijzen voor onderhoud en herstellingen, vermeld

in het leasecontract, zijn vast voor de duur van

het contract . Wanneer de index van de consumptieprijzen

met meer dan 20% stijgt of daalt, zal de prijs

van het onderhoud op evenredige wijze worden

aangepast op het eerste verzoek van KBC Autolease .

Verdere aanpassingen kunnen maar gebeuren per

schijf van 20% . De basisindex wordt vastgelegd op

het indexcijfer van de consumptieprijzen van de

maand die voorafgaat aan de maand waarin het

leasecontract is afgesloten .

i Wanneer de auto of een van zijn onderdelen technische

schade heeft geleden door abnormaal gebruik

of een abnormale oorzaak, laat KBC Autolease

de oorzaak van het defect of de schade door zijn

Dienst Technisch Beheer vastleggen in een expertiseverslag,

dat wordt doorgestuurd naar de klant .

In dat verslag wordt de schade ook begroot . Als de

bestuurder verantwoordelijk wordt gesteld, bijvoorbeeld

door het rijden zonder olie, licht KBC Autolease

de klant daarover schriftelijk in .

Bij gebrek aan gemotiveerde betwisting op technisch

vlak binnen 8 werkdagen, wordt de klant

geacht voormeld verslag te hebben aanvaard, zowel

wat de besluiten over de oorzaak van de schade als

de begroting ervan betreft . Het protest is slechts

geldig en ontvankelijk als de klant op technisch vlak


Dienstverlening en praktijk

naam om de opdracht te geven voor de gewenste

werkzaamheden .

De bestuurder die tijdens het rijden problemen ondervindt,

kan tijdens de kantooruren steeds contact opnemen

met KBC Autolease (tel . 016 88 16 00) of indien dit

contractueel voorzien werd met de 24 uursbijstandscentrale

(tel . 02 347 39 02 in België, + 32 2 347 39 02

vanuit het buitenland) .

Bij zware mechanische schade wordt een expert ermee

belast de oorzaak te achterhalen . Als bijvoorbeeld uit

het expertiserapport blijkt dat de schade te wijten is

aan onzorgvuldig rijgedrag, dan zal de wagenparkbeheerder

daarover worden geïnformeerd en worden de

lasten eventueel doorgefactureerd .

Voor zover dat contractueel is bepaald, wordt een

vervangwagen ter beschikking gesteld van de klant

tijdens de duur van de herstelling (zie Hoofdstuk 10:

Vervangwagen/aanloopwagen/kortetermijnwagen) .

7 Verzekeringen

De klant kan opteren voor het ‘pakket inclusief verzekeringen’

of voor het ‘pakket exclusief verzekeringen’ .

Pakket inclusief verzekeringen

• Dit houdt in dat de klant KBC Autolease machtigt

om in zijn naam en voor zijn rekening verzekeringen

af te sluiten, waaronder de verzekering Burgerrechtelijke

Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en

optioneel Lichamelijke Ongevallen Bestuurder en/of

Inzittenden .

• De Algemene voorwaarden van de polissen kunnen

worden geraadpleegd op het internet .

• De premie voor deze verzekeringen is vermeld in

de offerte, in de Bijzondere voorwaarden en op de

factuur .

Verhaal burgerrechtelijke aansprakelijkheid

bestuurders jonger dan 23 jaar

De BA-verzekeraar zal een niet-geïndexeerd bedrag

van 148,74 euro aanrekenen – zonder het bedrag van

de uitgekeerde schadevergoeding te overschrijden –

ingeval een bestuurder jonger dan 23 jaar burgerrechtelijk

aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval

met tegenpartij .

Verzekeren van aanhangwagens :

Voorafgaande opmerking: de beschrijving hieronder is

alleen geldig voor:

• wagens waarvan de BA-verzekering via KBC Autolease

werd afgesloten bij KBC Verzekeringen .

• de BA-verzekering en dus enkel de schade toegebracht

aan derden, niet die aan de aanhangwagen

zelf . Als de sleeplast minder dan 3,5 ton bedraagt,

is er geen probleem voor zover de aanhangwagen

aan het voertuig is gekoppeld . Is de aanhangwagen

niet aan het voertuig gekoppeld, dan dient een

extra verzekering te worden aangevraagd . U kunt

daarvoor contact opnemen met de Customer Care

Division van KBC Autolease of met een KBC-verzekeringsagent

.

Het ‘pakket exclusief verzekeringen’ houdt in dat de

klant zelf zorgt voor het afsluiten van de verzekeringen

.

11


12

de volgens hem vermoedelijke oorzaak van de schade

uiteenzet en onderbouwt . Als de klant tijdig en

geldig protest heeft aangetekend, stellen partijen

samen een expert aan, die het geschil definitief,

bindend, onherroepelijk en zonder enige mogelijkheid

van verhaal beslecht, ook in verband met de

expert zijn kosten, en met als opdracht de oorzaak

van voormelde schade aan de auto te bepalen en

die schade te begroten .

Elke partij zal haar volledige medewerking verlenen

aan het onderzoek en binnen de gestelde termijnen

reageren, zodat de schade voor beide partijen niet

vergroot, bijvoorbeeld door de langdurige onbruikbaarheid

van het voertuig .

7 Verzekeringen

De klant machtigt KBC Autolease, die aanvaardt, om in

zijn naam en voor zijn rekening de door de Belgische

wetgeving verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering

evenals een Rechtsbijstandsverzekering

– waaronder optioneel ook een verzekering Lichamelijke

Ongevallen Bestuurder en/of Inzittenden – af te

sluiten bij KBC Verzekeringen waarin KBC Autolease

als begunstigde wordt aangewezen . De premie voor

die verzekeringen wordt opgenomen in de Bijzondere

voorwaarden . Als die verzekeringen niet door

machtiging van KBC Autolease worden afgesloten, is

de klant verplicht ze zelf aan te gaan voor de gehele

duur van de overeenkomst . In het verzekeringscontract

dient te zijn bepaald dat iedere wijziging, opzegging,

vernietiging of schorsing van de polis pas in werking

treedt 14 dagen nadat KBC Autolease daarvan door de

maatschappij per aangetekend schrijven in kennis werd

gesteld .

De klant erkent de polisvoorwaarden te hebben

ontvangen, er kennis van te hebben genomen en

ze te aanvaarden . Daarbij aansluitend aanvaardt de

klant dat de polisvoorwaarden, met inbegrip van de

verschuldigde premies, door de verzekeraar eenzijdig

kunnen worden gewijzigd nadat de klant daarvan

schriftelijk op de hoogte werd gebracht .

De klant verklaart dat geen enkele verzekeraar zijn

verzekering heeft geweigerd of opgezegd of onder

bijzondere voorwaarden heeft aanvaard .

De klant verbindt zich ertoe de verzekeringsvoorwaarden

strikt na te leven, onder meer om de schorsing of

het verval van de polis te vermijden .

8 Risicoregeling

Algemene voorwaarden

8.1 Algemene regel risicoregeling

Overeenkomstig de artikelen 1722, 1732, 1733 en 1735

van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en onder de

voorwaarden, binnen de beperkingen en behoudens

de uitsluitingen zoals hierna bepaald, aanvaardt KBC

Autolease het risico van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan

van de auto, behoudens ingeval van schuld,

opzet of de fout van de klant zoals hierna bepaald .

8.2 Voorwerp van de risicoregeling

Uitsluitend de volgende risico’s, die oorzaak kunnen

zijn van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de

auto, worden door KBC Autolease ten laste genomen:

• schade aan de auto als gevolg van:

– een aanrijding met een andere auto of met een

hindernis, met inbegrip van wild op de openbare

weg;

– het over de kop gaan;

– de slechte staat van het wegennet of de instorting

van een weg, brug of gebouw;

– natuurgeweld zoals storm- en hagelschade, overstroming,

lawine, grondverschuiving of het vallen

van stenen;

– inbraak of vandalisme of pogingen daartoe;

– brand met inbegrip van smeltschade door kortsluiting,

ontploffing en blikseminslag .

• glasschade;

• diefstal van de auto of beschadiging als gevolg van

de diefstal of van de poging daartoe .

8.3 Aangifte

a De klant is ertoe gehouden binnen 3 werkdagen

per aangetekende brief aangifte te doen aan KBC

Autolease, ter attentie van de Dienst Schade, nadat

de auto:

• geheel of gedeeltelijk is tenietgegaan als gevolg

van elke schade die voortvloeit uit een van de

risico’s vermeld in 8 .2 hierboven;

• betrokken is geweest bij een schade die lichamelijke

schade en/of schade aan goederen van

derden heeft veroorzaakt;

• het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslag

of van andere bewarende of uitvoerende maatregelen

door derden .

b De aangifte door de klant dient te gebeuren aan

de hand van een volledig ingevuld en ondertekend

formulier dat door KBC Autolease ter beschikking

wordt gesteld of, bij gebrek daaraan, aan de hand

van een volledig ingevuld aanrijdingsformulier .

c De klant verbindt zich ertoe aangifte te doen bij

de bevoegde overheid – en de referenties van het

opgestelde proces-verbaal evenals van de verbali-


Dienstverlening en praktijk

8 Risicoregeling

Wat is risicoregeling?

Risico- (of schade)regeling houdt in dat KBC Autolease

de risico’s van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan

van de auto (bijvoorbeeld door diefstal, eigen schade,

storm en glasschade) ten laste neemt – behoudens

opzet, schuld of fout van de klant – tegen een vergoeding

voor risicoaanvaarding .

Wat wordt gefactureerd aan de klant?

Het eigen risico ten laste van de klant wordt bepaald

volgens een vast of een progressief systeem .

Bij het progressief systeem wordt het eigen risico bepaald

op basis van de cataloguswaarde inclusief opties .

Dat betekent concreet:

• Wanneer zich een eerste schade waaraan de klant

schuld heeft (of diefstal) voordoet, wordt 2% van

de catalogusprijs inclusief opties, met een minimum

van X euro (cf . offerte), aangerekend .

• Bij een tweede schade waaraan de klant schuld

heeft (of diefstal) binnen 12 maanden te rekenen

vanaf de eerste schade waaraan de klant schuld

heeft (of diefstal), wordt 2,5% van de catalogusprijs

inclusief opties, met een minimum van Y euro (cf .

offerte), aangerekend .

• Mocht er zich een derde (of meerdere) schade(s)

waaraan de klant schuld heeft (of diefstal) voordoen

binnen 12 maanden te rekenen vanaf het eerste

schadegeval, dan wordt er 3% van de catalogusprijs

inclusief opties, met een minimumbedrag van Z euro

(cf . offerte), aangerekend .

• Nadat de bestuurder 1 jaar schadevrij heeft gereden,

wordt opnieuw het basistarief toegepast .

Bij glasschade geldt een afwijkende regeling . De loutere

herstelling van de ruit (‘smart repair’ door harsinjectie)

is kosteloos . Bij vervanging van de ruit wordt het

eigen risico aangerekend (voor zover dat contractueel

werd bepaald) .

Welke stappen moet de klant ondernemen

in geval van schade?

Als er schade aan de auto ontstaat (als gevolg van

bijvoorbeeld een aanrijding met een andere auto,

vandalisme, diefstal of stormschade), dient de klant

daarvan binnen 3 werkdagen aangifte te doen bij de

Dienst Schadebeheer, die verantwoordelijk is voor de

verwerking van de schadegevallen .

Dat moet gebeuren door middel van het aangifteformulier

dat door KBC Autolease ter beschikking wordt

gesteld en dat deel uitmaakt van de autopapieren .

Die aangifte moet bestaan in een waarheidsgetrouw

relaas van de feiten . Het voorstellen of aanvaarden

van minnelijke schikkingen is uitgesloten . Bij diefstal

van de auto of inbraak (diefstal van de autopapieren)

moet bovendien een klacht worden ingediend bij de

bevoegde overheid .

De Dienst Schadebeheer beschikt over een netwerk

van erkende carrosserieherstellers die beantwoorden

aan de door KBC Autolease gestelde voorwaarden op

het gebied van kwaliteit, service en garantie .

• De klant zal worden gecontacteerd door een van

onze erkende carrosserieherstellers, die staan vermeld

op onze website .

• Voor de duur van de herstelling krijgt de klant een

vervangwagen (recent model) ter beschikking .

Als schadeverhaling mogelijk is, moet de Dienst Schadebeheer

een officiële expert aanstellen in overleg

met de verzekeraar . De schadebeheerders staan

rechtstreeks in verbinding met KBC Verzekeringen . Zo

kunnen zij het schadedossier bij deze maatschappij inleiden,

een expert aanstellen in naam en voor rekening

van KBC Verzekeringen (als de conventie van toepassing

is) en de stand van het dossier bij KBC Verzekeringen

opvragen .

Met de internettoepassing Reporting kan de wagenparkbeheerder

het schadeverloop van zijn wagenpark

bijhouden . Statistieken geven een overzicht van het

aantal schadegevallen, de aard van de schade, het

bedrag van de herstelkosten, enz . Op die manier kan

onder meer worden nagegaan welke bestuurders het

vaakst bij ongevallen betrokken zijn .

Tijdens de kantooruren kunt u terecht bij de Customer

Care Division-klantenservicedienst van KBC Autolease

. Voor zover dat contractueel werd bepaald, kan de

klant ook contact opnemen met de VAB-bijstandscentrale

. Als de auto niet ter plaatse rijklaar kan worden

gemaakt, wordt het voertuig door de pechdienst

gesleept naar een erkende carrosseriehersteller . Een

vervangwagen wordt gedurende 5 werkdagen, met

een maximum van 7 kalenderdagen, ter beschikking

gesteld van de klant .

13


14

serende overheid te vermelden in zijn aangifte aan

KBC Autolease – van elk(e) parkeerschade, inbraak,

vandalisme en poging daartoe, evenals van elke

poging tot diefstal, waarbij de schade die daardoor

is ontstaan kennelijk het bedrag van 2 500 euro

overtreft .

8.3.1 Aangifte van diefstal van de auto

a De klant verbindt zich ertoe de diefstal van de auto

binnen 24 uur nadat die zich heeft voorgedaan of

werd vastgesteld dan wel moest worden vastgesteld,

bij de bevoegde overheid aan te geven en

tegen de daders een klacht in te dienen .

b De klant verbindt zich ertoe de Dienst Schade van

KBC Autolease binnen 3 werkdagen na datum van

de schade het attest van klachtindiening per aangetekende

brief te bezorgen evenals – op dezelfde

wijze en binnen dezelfde termijn – het proces-verbaal

van verhoor .

c Ingeval de diefstal van de auto of de poging

daartoe zich in het buitenland heeft voorgedaan,

verbindt de klant zich ertoe om binnen 24 uur na

zijn terugkeer in België eveneens aangifte te doen

en een klacht in te dienen bij de Belgische overheid,

en dat aan KBC Autolease mee te delen op de wijze

en binnen de termijn zoals hierboven vermeld .

d Bij diefstal van de auto verbindt de klant zich ertoe

alle sleutels en originele documenten van de auto

binnen 3 werkdagen na datum van de schade per

aangetekende zending aan KBC Autolease, t .a .v . de

Dienst Schade, terug te bezorgen .

8.3.2 Aangifte van diefstal of verlies van

sleutels, autopapieren, nummerplaten

en/of toebehoren

a Bij diefstal of verlies van een of meer sleutels en/of

van de originele autopapieren en/of van de nummerplaat

en/of van de tankkaart en/of van ander

toebehoren, verbindt de klant zich ertoe om daarvan

bij KBC Autolease evenals bij de bevoegde overheid

binnen 3 werkdagen na de vaststelling ervan

per aangetekende brief aangifte te doen .

b In geval van diefstal van de nummerplaat verbindt

de klant zich ertoe om een duplicaat van het originele

inschrijvingsbewijs van de auto samen met zijn

aangifte aan KBC Autolease terug te zenden .

c Bij diefstal of beschadiging als gevolg van een poging

daartoe, van audio- en/of gsm- en/of gps-installaties

of van ander toebehoren dat mee het voorwerp uitmaakt

van het geleast object, verbindt de klant zich

ertoe om het front, de slede, de originele keycards en

het radiopaspoort van de audio-installatie aan KBC

Autolease terug te zenden .

Algemene voorwaarden

8.3.3 Te late en/of onvolledige aangifte

Iedere aangifte van de schade die te laat of onvolledig

is of die anderszins niet beantwoordt aan de voormelde

aangifteverplichtingen, heeft tot gevolg dat

de contractuele risicoregeling en de tenlasteneming

van de schade door KBC Autolease van rechtswege en

zonder voorafgaande ingebrekestelling vervalt .

8.4 Medewerking van de klant

a De klant verbindt zich ertoe de feitelijke toedracht

van de omstandigheden waarin de schade zich heeft

voorgedaan, volledig en waarheidsgetrouw aan KBC

Autolease en/of aan de bevoegde overheden aan te

geven .

b De klant verbindt zich ertoe om er zorg voor te

dragen dat in verband met de voormelde feitelijke

toedracht dadelijk alle nodige of nuttige bewijselementen

worden verzameld, zoals vaststellingen

door de bevoegde overheid, getuigenverklaringen,

attesten, inlichtingen en documenten van derden,

foto’s en dergelijke meer, en dat dit bewijsmateriaal

onverwijld aan de betrokken overheidsinstanties en

aan KBC Autolease ter beschikking wordt gesteld .

c De klant verbindt zich ertoe zijn volledige en

prompte medewerking te verlenen aan de afhandeling

van de schade, de vaststelling van de aansprakelijkheid

en van de schade, en in voorkomend geval

aan het uitoefenen van verhaal op de aansprakelijke

derde, en dient daartoe onder meer dadelijk gevolg

te geven aan ieder verzoek van de bevoegde overheid

en/of van KBC Autolease om over de schade

aanvullende informatie en/of documenten te verschaffen

en/of om zich met de auto aan te melden

voor het vaststellen van de schade en/of op verzoek

van KBC Autolease een klacht te gaan indienen bij

de bevoegde overheid .

d De klant verbindt zich ertoe om met de voorafgaande

toestemming van KBC Autolease dadelijk alle bewarende

maatregelen te treffen om iedere toename

van opgelopen schade te vermijden of minstens te

beperken .

e De klant dient zich te onthouden van iedere handeling

waardoor de terugvordering van de door KBC

Autolease geleden schade ten aanzien van de aansprakelijke

derde wordt bemoeilijkt of onmogelijk

gemaakt .

f Het is de klant onder geen enkel beding toegestaan

om zijn aansprakelijkheid voor de schade op welke

wijze dan ook te erkennen of om een minnelijke

schikking voor te stellen of te beloven . De klant

dient zich in zijn aangifte of zijn verklaringen te

beperken tot een waarheidsgetrouw relaas van de


Algemene voorwaarden

feiten en omstandigheden zoals die zich hebben

voorgedaan .

g De klant dient zich ook te onthouden van iedere

handeling waardoor de tegensprekelijke vaststelling

van de schade aan de auto wordt bemoeilijkt of onmogelijk

gemaakt, bijvoorbeeld door het aanbrengen

van wijzigingen in de geheel of gedeeltelijk

tenietgegane auto .

h Iedere tekortkoming aan de voormelde verplichtingen

zal ertoe leiden dat de contractuele risicoregeling

en de tenlasteneming van de schade door KBC

Autolease van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekestelling vervalt .

i Voor zover de klant erin slaagt op een afdoende

wijze te bewijzen dat zijn tekortkoming minstens

gedeeltelijk geen invloed heeft gehad op de geleden

schade, zal de klant slechts aansprakelijk zijn

voor de schade of iedere toename van schade die

een gevolg is van zijn verzuim .

8.5 Beperkingen

a De klant verbindt zich ertoe bij elke schade die een

gevolg is van een van de risico’s vermeld in 8 .2 ., een

deel van de schade, waarvan het bedrag forfaitair in

de Bijzondere voorwaarden wordt bepaald, zelf ten

laste te nemen .

b Dit eigen risico wordt eenmalig per schade aangerekend,

waarbij als één schade wordt aangemerkt

alle schade die uit hetzelfde schadeverwekkend feit

voortvloeit .

c De betaling van dit eigen risico wordt door de klant

op eenvoudig verzoek van KBC Autolease voldaan .

d KBC Autolease verbindt zich ertoe om het bedrag

van dit eigen risico aan de klant terug te betalen,

nadat en voor zover het een vergoeding van de

schade door de aansprakelijke derde geïnd heeft .

e KBC Autolease is gemachtigd het bedrag van het eigen

risico evenredig te verhogen ingeval het aantal

schadeverwekkende feiten (die niet aan een derde

aansprakelijke kunnen worden toegerekend) of

hun omvang over de looptijd van de overeenkomst

kennelijk onredelijk of overdreven hoog oploopt in

vergelijking met de gemiddelde schade van het hele

wagenpark van KBC Autolease, meer bepaald als

die gemiddelde schade met meer dan 30% wordt

overschreden .

f Wanneer de auto wordt teruggevonden binnen

dertig dagen na datum van de aangifte van de

diefstal aan KBC Autolease, dan wordt de uitvoering

van het leasecontract met betrekking tot die auto

normaal voortgezet . Op eenvoudig verzoek van KBC

Autolease dient de klant een verklaring af te leggen

bij de bevoegde overheid die de auto heeft teruggevonden,

om de vrijgave van de auto te verkrijgen

. Als de auto niet wordt teruggevonden binnen

dezelfde termijn, dan geldt het leasecontract van

rechtswege als verbroken op datum van de diefstal .

g De kosten voor het aanvragen en uitreiken van duplicaten

van inschrijvingsbewijzen, nummerplaten,

sleutels en autopapieren of andere toebehoren zijn

steeds ten laste van de klant .

h Bij diefstal van een of meer sleutels van de auto

zijn de kosten voor de vervanging van de sloten

van de auto ten laste van KBC Autolease, als uit het

strafdossier blijkt dat de sleutels door middel van

geweld, braak of inklimming in de woning werden

ontvreemd en dat inbraaksporen werden vastgesteld

.

i De kosten voor de herstelling of de vervanging van

toebehoren die geen deel uitmaken van het voorwerp

van het leasecontract, zijn steeds ten laste van

de klant .

8.6 Uitsluitingsgronden

a KBC Autolease aanvaardt geen enkel risico van het

geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de geleaste

auto, ingeval van schuld, het opzet of de fout van

de klant, overeenkomstig de bepalingen van artikel

1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek en

de hiernavolgende voorwaarden .

b In een dergelijk geval is KBC Autolease ertoe gerechtigd

de overeenkomst met de klant met onmiddellijke

inwerkingtreding te ontbinden en is deze

laatste ertoe gehouden om alle schade zelf ten laste

te nemen door onder meer de herstellingskostprijs

of de openstaande boekwaarde met extra verbrekingsvergoeding

van 3%, berekend op de openstaande

boekwaarde, aan KBC Autolease te vergoeden

.

c De volgende omstandigheden worden gelijkgesteld

met opzet, schuld of fout, zodat de klant er hoe dan

ook toe gehouden is het risico en de schade zelf te

dragen wanneer:

• de toegelaten bestuurder niet voldeed aan de

voorwaarden om de auto te mogen besturen,

zoals voorgeschreven door de Belgische wetten

en verordeningen of door de burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekeraar,

zoals onder meer ingeval

de schade zich voordeed buiten het territoriale

toepassingsgebied van de burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering,

tenzij KBC Autolease

15


16

voorafgaandelijk en schriftelijk met een dergelijk

gebruik heeft ingestemd;

• de schade opzettelijk werd veroorzaakt door de

klant of door een van zijn gezinsleden of aangestelden

voor wie hij aansprakelijk is, of met de

medeplichtigheid van een van hen;

• de bestuurder zich in een staat van alcoholintoxicatie,

dronkenschap of onder invloed van verdovende

of opwekkende middelen bevond;

• de bestuurder de schade heeft veroorzaakt als

gevolg van roekeloos rijgedrag of het rijden met

een onaangepaste snelheid, onder meer rekening

houdend met de weersomstandigheden, zoals

mist, ijzel, sneeuw en zware regenval;

• de auto door toedoen van de klant, zijn aangestelden

of lasthebbers, niet meer voldeed aan de

autokeuringsreglementering, zoals het rijden met

banden met een onvoldoende profieldiepte;

• de auto niet werd gebruikt of onderhouden zoals

in de leasingovereenkomst bepaald, zoals in geval

van ieder gebruik voor de deelname aan snelheids-,

regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden,

met uitzondering van louter toeristische

rondritten of oriëntatieritten, of voor weddenschappen

of uitdagingen;

• de auto was verhuurd of onderverhuurd of

beroepshalve werd uitgeleend of ter beschikking

gesteld, behoudens wanneer het leasecontract

de verhuring of onderverhuring uitdrukkelijk

toestond;

• de schade werd veroorzaakt bij het laden of het

lossen van de auto, door overbelasting van de

auto, door de lading of door oorzaken van radioactieve

aard;

• de schade werd veroorzaakt als gevolg van

oorlog, burgeroorlog, oproer, betoging, staking,

lock-out of gewelddaden van collectieve aard;

• de bestuurder verkeerd of te laat tankt of de

sleutel van de auto insluit;

• de bestuurder kleine brandschade aan het interieur

veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld een gaatje

dat in de autostoel is gebrand door een sigaret;

• bij de schade geen derde betrokken was, noch als

slachtoffer, noch als aansprakelijke of als getuige

en de objectieve omstandigheden van de schade

onder meer naar tijd en plaats van die aard waren

dat het feitenrelaas van de klant zoals vermeld in

zijn aangifte kennelijk in redelijkheid niet aannemelijk

is, waarbij de bewijslast voor de geloofwaardigheid

van dat relaas bij de klant berust;

• de schade niet is aangemeld binnen de termijn en

in de vorm die bij deze overeenkomst zijn opgelegd

of wanneer de klant niet zijn volledige en

prompte medewerking verleent aan de afhandeling

van de schade;

• in geval van diefstal, inbraak, vandalisme of poging

daartoe:

– ingeval de auto door toedoen van de klant en

Algemene voorwaarden

zonder uitdrukkelijke toestemming van KBC Autolease

niet was voorzien van het in deze overeenkomst

vereiste antidiefstalsysteem;

– ingeval de auto niet behoorlijk gesloten was of

het antidiefstalsysteem niet was ingeschakeld op

het ogenblik van de feiten;

– ingeval de klant niet alle sleutels van zowel de

auto als het antidiefstalsysteem bij KBC Autolease

inlevert binnen dezelfde termijn en op dezelfde

wijze als werd bedongen voor de aangifte van de

schade;

– ingeval er niet in de voorgeschreven vormen en

binnen drie werkdagen na datum van de feiten

een klacht werd ingediend bij de bevoegde overheid;

– ingeval schade werd veroorzaakt aan vervoerde

goederen zoals bijvoorbeeld cd’s, een laptop, een

gsm, gps, audio-installatie of ander toebehoren

dat geen deel uitmaakt van de auto en dat eigendom

is van de klant of van derden;

– ingeval de auto wordt ontvreemd door de klant

zelf of door zijn werknemer, zijn aangestelde of

door onverschillig welke derde aan wie de klant

de auto heeft toevertrouwd, hetgeen niet als

diefstal wordt beschouwd en daarmee ook niet

wordt gelijkgesteld .

d Wanneer KBC Autolease zich op een uitsluitingsgrond

beroept of zich daartoe het recht wenst voor

te behouden, dan zal het de klant daarvan per aangetekende

brief in kennis stellen zodra KBC Autolease

het bestaan van de uitsluitingsgrond vaststelt .

e Na ontvangst van het door KBC Autolease ter beschikking

gestelde formulier of, bij gebrek daaraan,

aan de hand van een volledig ingevuld aanrijdingsformulier

en eventueel van het attest van klachtindiening

en van het proces-verbaal van verhoor, het

expertiseverslag, het strafdossier en in voorkomend

geval de herstellingsfactuur, stelt KBC Autolease de

eindafrekening op van de sommen die de klant aan

KBC Autolease verschuldigd is .

f Die sommen zijn opeisbaar, betaalbaar en rentedragend

op dezelfde wijze als de leasevergoedingen .

8.7 Herstelling van de schade

a Geen enkele herstelling mag worden uitgevoerd

zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming

van KBC Autolease .

b Elke schade die voor herstelling in aanmerking

komt, wordt in een door KBC Autolease aangewezen

carrosseriebedrijf hersteld, uitsluitend conform

zijn opdracht en instructies .

c De herstelling en zo nodig de vervanging van een


Algemene voorwaarden

ruit mag uitsluitend door een door KBC Autolease

aangewezen hersteller worden uitgevoerd .

d De klant is niet bevoegd om de door KBC Autolease

aangewezen hersteller of enig ander hersteller in

zijn naam en voor zijn rekening enige opdracht of

instructies te geven; de kosten verbonden aan de

uitvoering van een dergelijke opdracht of instructie

blijven uitsluitend ten laste van de opdrachtgevende

klant .

e De auto dient in een nette toestand voor het

vaststellen van de schade en de herstelling ervan

binnengeleverd te worden op het tijdstip en de

plaats die door KBC Autolease aan de klant worden

meegedeeld . Extra kosten die een gevolg zijn van de

vuile toestand waarin de auto verkeert of van de te

late inlevering ervan, zijn ten laste van de klant .

f KBC Autolease is ertoe gerechtigd te eisen dat de

kostprijs van herstellingswerkzaamheden die in het

buitenland werden uitgevoerd, door de klant worden

voorgefinancierd; nadat KBC Autolease heeft

kunnen vaststellen dat aan alle voorwaarden van

deze overeenkomst werd voldaan, zal het deze kostprijs

aan de klant terugbetalen, binnen de hierna

bepaalde beperkingen .

g Bij de aflevering van de herstelde auto door de

hersteller is de klant ertoe gehouden om de vervangwagen

terug in te leveren en de goede uitvoering

van de herstellingen te controleren; iedere

tekortkoming van uitgevoerde herstellingen dient

hij schriftelijk aan KBC Autolease te melden binnen

24 uur na de vaststelling ervan .

i Voor zover alle voorwaarden van deze overeenkomst

werden vervuld, wordt de kostprijs van de uitgevoerde

herstelling binnen de hiernavolgende beperkingen

door KBC Autolease ten laste genomen .

8.8 Totaal verlies

a Als de auto volledig is tenietgegaan als gevolg van

het feit dat een of meer van de in 8 .2 vermelde risico’s

zich hebben voorgedaan, dan is de schade van

de auto zoals hierna gedefinieerd ten laste van KBC

Autolease .

b Met totaal verlies wordt bedoeld elke schade waarvan

het bedrag voor het herstellen of herbouwen

het verschil overtreft tussen de waarde van de auto

vóór het schadegeval en de wrakwaarde of elke

schade waardoor de auto om technische redenen

niet herstelbaar is .

c De beslissing of een auto al dan niet totaal is tenietgegaan,

wordt op een voor de partijen bindende

wijze genomen door de autodeskundige die door

KBC Autolease wordt aangewezen .

d Wanneer aldus wordt beslist dat de auto totaal is

tenietgegaan, wordt het leasecontract van rechtswege

verbroken op datum van het ongeval . Tot die

datum blijven de leasevergoedingen verschuldigd .

e De klant is ertoe gehouden alle originele autopapieren

en sleutels ontvangen bij de aflevering van

de auto binnen 3 werkdagen per aangetekende

brief bij KBC Autolease in te leveren . In voorkomend

geval zal de klant aansprakelijk zijn voor alle schadelijke

gevolgen van zijn verzuim .

8.9 Geschillen over schadegevallen

Op straffe van verval binnen 8 dagen na datum van

de kennisgeving door KBC Autolease aan de klant

van zijn beslissing om al dan niet tot herstelling over

te gaan, of in voorkomend geval van de door KBC

Autolease voorgestelde herstellingswijze en/of herstellingskostprijs,

is de klant er eventueel toe gehouden

om die beslissing, dan wel de voorgestelde herstellingswijze

of -kostprijs of de omvang van de schade op

ernstig gemotiveerde gronden bij aangetekende brief

te betwisten . Ingeval de klant betwist in voormelde

zin, zal meteen de aanstelling op gemeenschappelijke

kosten van een onafhankelijke autodeskundige als

arbiter worden gevorderd . Partijen komen overeen de

besluiten van de aangestelde arbiter definitief, onherroepelijk

en zonder enige mogelijkheid van verhaal

te aanvaarden, ook in verband met diens kosten . Elke

partij zal zijn volledige medewerking verlenen aan het

onderzoek en binnen de vooropgestelde termijnen

reageren zodat de schade voor beide partijen niet

vergroot, bijvoorbeeld door langdurige immobilisatie

van het voertuig .

17


18

9 Brandstof

a Wanneer de klant daarvoor opteert, kan KBC Autolease

een brandstofkaart ter beschikking stellen . De

klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de

kaart en de bescherming van de geheime code .

b In geval van verlies of diefstal van de brandstofkaart

dient de klant KBC Autolease daarvan zo snel

mogelijk schriftelijk in kennis te stellen, zodat de

nodige stappen kunnen worden ondernomen om

de kaart te blokkeren . De klant blijft verantwoordelijk

voor het gebruik van de verloren of gestolen

kaart tot bij de blokkering of teruggave ervan aan

KBC Autolease . Bij vervanging van een verloren of

beschadigde kaart dient een vergoeding te worden

betaald .

c De in het leasecontract begrepen brandstofkosten

zijn een provisie, gebaseerd op de kostprijs van de

brandstof op het ogenblik van het afsluiten van

het leasecontract, op het geschatte verbruik van

de desbetreffende wagen en op het overeengekomen

kilometeraantal . Als de prijs van de brandstof

verandert, of wanneer het werkelijke verbruik niet

in overeenstemming blijkt te zijn met het geschatte

verbruik, kan de brandstofprovisie door KBC Autolease

worden aangepast .

d Periodiek is er een afrekening tussen de brandstofprovisie

en de werkelijke brandstofkosten . Samen

met de afrekening ontvangt de klant een gedetailleerde

staat die alle transacties met de brandstofkaart

bevat over de periode waarop de afrekening

betrekking heeft .

e KBC Autolease behoudt zich het recht voor op ieder

ogenblik het gebruik van de brandstofkaarten te

beëindigen en zal de klant voorafgaand schriftelijk

informeren . De klant kan hiervoor geen schadevergoeding

eisen en dient in dat geval, evenals zodra

de overeenkomst om welke reden dan ook beëindigd

wordt, de uitgereikte kaarten binnen 7 dagen

aan KBC Autolease terug te bezorgen .

10 Vervangwagen/aanloopwagen/

kortetermijnwagen

Algemene voorwaarden

a Ingeval het leasecontract in een vervangwagen

voorziet, zal KBC Autolease voor alle herstellingen

en/of diefstal waardoor de auto langer dan 24 uur

onbruikbaar is, een vervangwagen ter beschikking

van de klant stellen . De transportkosten voor het

leveren van de vervangwagen in een ander land dan

België zijn gratis voor zover de klant internationale

pechbijstand VAB in het leasecontract heeft onderschreven

.

b Met de vervangwagen afgelegde kilometers worden

beschouwd als zijnde afgelegd met de in lease

gegeven auto en worden verrekend zoals bepaald in

5 .b . en 5 .c . van onderhavige overeenkomst .

c Nadat de onbruikbare auto is hersteld, informeert

de klant KBC Autolease onmiddellijk dat de vervangwagen

weer ter beschikking is . Bij niet-naleving

van deze bepaling worden de extra dagen vervangwagen

aangerekend tegen het op dat ogenblik

geldende verhuurtarief .

d Bij uitzondering kan KBC Autolease in geval van

hoge reparatie- of onderhoudskosten een auto voor

de verdere duur van het leasecontract permanent

vervangen door een auto van gelijk of nagenoeg

gelijk type met niet meer gereden kilometers en in

soortgelijke staat als de te vervangen auto .

e In afwachting van de levering van de leasewagen

kan KBC Autolease een aanloopwagen ter beschikking

stellen van de klant .

• De klant geniet het aanloopwagentarief wanneer

hij meteen een leasewagen bestelt .

• De klant betaalt het kortetermijntarief zolang hij

geen leasewagen bestelt . Bij de bestelling van

een leasewagen zal de klant alsnog retroactief

tot maximaal 6 maanden terug in de tijd het

voordelige aanlooptarief genieten, doordat hem

het verschil tussen het kortetermijntarief en het

aanloopwagentarief zal worden gecrediteerd .

• De klant kan ook een kortetermijnwagen huren

bij KBC Autolease, zonder de bestelling van een

leasewagen, tegen het kortetermijntarief .

De huurtarieven, het gedeelte eigen risico ten laste

van de klant en andere gebruiksvoorwaarden zijn

vastgelegd in de door KBC Autolease gepubliceerde

tarieftabellen .

f Alle bepalingen van deze overeenkomst zijn van

toepassing op vervangwagens, aanloopwagens en

kortetermijnwagens .


Dienstverlening en praktijk

9 Brandstof

Steeds meer klanten opteren voor de opname van

brandstof in het leasecontract . De gespecialiseerde

Dienst Brandstofbeheer van KBC Autolease biedt een

totale service op het gebied van tankkaarten en brandstofbeheer

.

Deze geïntegreerde brandstofservice biedt heel wat

voordelen .

• Totale service: alle aspecten op het gebied van

brandstof en tankkaarten (aanvraag, vervanging,

stopzetting, rapportering, e .d .) worden verzorgd

door de Dienst Brandstofbeheer .

• Volledige integratie: de brandstofprovisie is volledig

vervat in de offerte, de Bijzondere voorwaarden en

in de maandelijkse all-infactuur .

• Extra kortingen: KBC Autolease voert permanent

onderhandelingen met de brandstofleveranciers

over de afname van brandstofvolumes, wat resulteert

in extra kortingen aan de pomp, of met het

oog op het afsluiten van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten

.

• Gemakkelijk en flexibel gebruik: KBC Autolease

biedt momenteel een aantal tankkaarten aan die

nationaal en/of internationaal bruikbaar zijn . De

kaarten gelden in principe voor alle brandstofproducten

(met één kaart kan zowel diesel als super

en lpg worden getankt), maar het gebruik kan ook

worden beperkt tot één product (bv . alleen diesel) .

• Overzichtelijke rapportering: KBC Autolease levert

naast een periodieke afrekening per kwartaal – en

desgewenst zelfs per maand – een overzicht af

van het gebruik van de tankkaarten . De gegevens

omvatten plaats en datum van de tankbeurten, het

aantal getankte liters, de brandstofsoort en het

bedrag .

KBC Autolease biedt momenteel de volgende beschikbare

tankkaarten aan:

• NTC-kaart (Network Tank Card): deze speciaal voor

leasemaatschappijen ontwikkelde tankkaart is

bruikbaar in alle Belgische Shell-, Esso- en Total-stations

. U geniet een aanzienlijke korting, afhankelijk

van uw tankvolume .

• NTI-kaart (Network Tank Card International): behalve

in alle Belgische Shell-, Esso- en Total-stations,

kunt u met deze kaart ook terecht in alle Europese

Shell- en Esso-stations (en u kunt er ook tolgeld mee

betalen) .

• Lukoil Fleet Card: de Lukoil Fleet Card is bruikbaar

in alle Belgische Lukoil-stations en biedt extra hoge

kortingen, afhankelijk van het tankvolume .

De tankkaarten zijn bovendien veilig in het gebruik .

• Onmiddellijke blokkering: bij verlies of diefstal

wordt de tankkaart na waarschuwing van KBC Au-

tolease of, buiten de kantooruren, via Card Stop op

het nummer 070 344 344 onmiddellijk geblokkeerd .

• Snel herstel: als de tankkaart werd geblokkeerd na

het intoetsen van een verkeerde code, wordt de

kaart na melding aan de Dienst Brandstofbeheer

binnen een uur vrijgegeven .

Wanneer de wagenparkbeheerder dat toestaat, is de

tankkaart (geldig voor alle producten) ook bruikbaar

voor de vervangwagen .

Ingeval de bestuurder de tankbeurt zelf betaalde

door het niet functioneren van de tankkaart, dan is

die extra uitgave recupereerbaar . Daartoe volstaat

de voorlegging van de tankbon of van het bewijs van

betaling met vermelding van de nummerplaat en het

rekeningnummer .

10 Vervangwagen/aanloopwagen/

kortetermijnwagen

Voor zover dat contractueel werd bepaald, wordt door

de Dienst Korte Termijn bij herstellingen van langere

duur (meer dan 7 kalenderdagen) een vervangwagen

ter beschikking gesteld van de bestuurder . Deze dienst

– die kan putten uit een eigen kortetermijnwagenpark

van recente voertuigen – levert ook de aanloopwagen

in afwachting van de levering van de eigenlijke leasewagen

.

De keuze van aanloopwagen is in principe vrij . Meestal

wordt voorgesteld om voor de aanloopwagen één

klasse lager te kiezen dan die van de bestelde leasewagen.

De reden hiervoor is eenvoudig: de tarieven

voor kortetermijnverhuur liggen hoger, aangezien het

recente voertuigen betreft die sneller moeten worden

afgeschreven . Om dezelfde prijscategorie te kunnen

hanteren als voor de leasewagen, is de aanloopwagen

een klasse lager . In elk geval wordt, voor zover mogelijk,

ingegaan op specifieke wensen van de klant .

Het kortetermijnwagenpark is fysiek niet aanwezig op

de hoofdvestiging van KBC Autolease in Leuven, maar

bevindt zich op het bedrijfsterrein van onze logistieke

partner, VAB Fleet Services. Deze firma zorgt voor het

onderhoud en het transport van de auto’s naar en

van de klanten . Gemiddeld 96% van het wagenpark

is ‘in roulatie’ . Bij elke ophaling of levering van een

auto worden de kilometerstand, de tankinhoud en

de zichtbare schade (door middel van digitale foto’s)

vastgelegd . Deze elektronische fotodossiers zijn via het

internet raadpleegbaar door de Dienst Korte Termijn,

wat een snelle en efficiënte dienstverlening verzekert .

Deze auto’s kunnen – net zoals de leasewagens – worden

gebruikt om naar het buitenland te reizen . Alleen

voor landen buiten de Europese Unie, Zwitserland

en Noorwegen dient de Dienst Verzekeringen op de

19


20

11 Bijstand op de weg

De klant machtigt KBC Autolease, die aanvaardt, om

in zijn naam en voor zijn rekening bijstandsverzekeringen

af te sluiten . De klant verklaart kennis te hebben

genomen van de verzekeringsvoorwaarden en die te

hebben aanvaard .

12 Eigendom

a KBC Autolease is de eigenaar van de auto . Zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van KBC

Autolease mag de klant de auto op geen enkele

wijze vervreemden of bezwaren met rechten ten

gunste van anderen . Leaseoverdracht, onderleasing,

verhuur of onderverhuring, zowel kosteloos als

tegen vergoeding, kan alleen met de voorafgaande,

schriftelijke toestemming van KBC Autolease .

b Ingeval het aan de klant uitdrukkelijk is toegestaan

de auto onder te verhuren, dan moet hij zijn onderhuurder

iedere verhuur of onderverhuring van de

auto verbieden, evenals iedere overdracht van de uit

dit contract voortspruitende rechten, behoudens de

uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming

van KBC Autolease .

c In geval van onderverhuring is de klant steeds solidair

en ondeelbaar gehouden tot de verplichtingen

van de onderhuurder voor de duur van het contract .

d Wanneer de klant geen eigenaar is van het onroerend

goed waar de vennootschaps- of exploitatiezetel

gevestigd is, of wanneer hij ophoudt eigenaar

te zijn van die onroerende goederen tijdens de

duur van deze overeenkomst, zal de klant aan de

eigenaar van het onroerend goed betekenen dat

de auto niet tot zijn eigendom behoort, en aldus

niet onderworpen kan worden aan het voorrecht

waarvan sprake is in artikel 20,1 van de Wet van 16

december 1851 . De klant dient KBC Autolease onmiddellijk

schriftelijk op de hoogte te brengen van

iedere adreswijziging, zowel van de klant als van de

eigenaar van het onroerend goed waar de vennootschaps-

of exploitatiezetel van de klant is gevestigd .

e Bij een effectieve of dreigende schending van de

eigendomsrechten op de auto van KBC Autolease

door derden, dient de klant deze laatsten onmiddellijk

op de hoogte te brengen van de eigendomsrechten

van KBC Autolease of de nodige maatregelen te

treffen om die schending te doen ophouden .

f In de volgende gevallen dient de klant KBC Autolease

onmiddellijk per aangetekende brief te waarschuwen:

Algemene voorwaarden

• als de auto volledig of gedeeltelijk gestolen, beschadigd

of opgeëist wordt;

• als de auto betrokken is bij een schadegeval dat

lichamelijke of materiële schade tot gevolg heeft;

• als een derde geheel of gedeeltelijk beslag legt

of bewarende maatregelen treft met betrekking

tot de auto .

g KBC Autolease kan, ter bescherming van zijn rechten,

alle maatregelen treffen die het nodig acht .

De kosten daarvan zijn voor rekening van de klant,

tenzij die maatregelen worden genomen als gevolg

van een fout die uitsluitend aan KBC Autolease is

toe te rekenen .

13 Teruggave van de auto

a Aan het einde van de lease, of bij de verbreking van

het leasecontract, dient de klant samen met de auto

ook alle documenten en accessoires die in de auto

aanwezig waren bij de levering, op zijn kosten terug

te geven op de plaats vastgesteld door KBC Autolease

. Levert hij die documenten en/of accessoires

bij de teruggave van de geleaste auto niet in, dan

is de klant aansprakelijk voor alle schade en kosten

gedragen door KBC Autolease als gevolg van het

verlies van de documenten en/of accessoires .

Ingeval aan het einde van de lease of op ieder ander

ogenblik waarop KBC Autolease zich genoodzaakt

ziet de auto terug te eisen, de auto niet wordt

teruggegeven binnen een periode van 5 dagen,

is KBC Autolease of zijn mandataris gerechtigd de

auto, zonder enige formaliteit en onverminderd

zijn andere rechten, terug te nemen, waar de auto

zich ook mag bevinden . De kosten daarvan zijn voor

rekening van de klant . Bovendien is de klant een

schadeloosstelling voor het gebruik van de auto

verschuldigd voor die periode, gelijk aan het bedrag

van de maandelijkse leaseprijs, waarbij elke begonnen

periode in haar totaliteit verschuldigd is . Tot de

datum waarop de auto door KBC Autolease wordt

teruggenomen, blijven de bepalingen van onderhavige

overeenkomst en van de Bijzondere voorwaarden

van toepassing .

b De auto dient in goede en nette staat en onbeschadigd

te worden ingeleverd .

c KBC Autolease is gerechtigd aan de klant de kosten

aan te rekenen van de waardevermindering,

ontstaan door schade die niet wordt gedekt door de

verzekering of door de risicoregeling zoals bepaald

in artikel 8, door onzorgvuldig beheer, door niet-naleving

van artikel 4 of van artikel 13 .d, en die wordt

vastgesteld bij inlevering van de auto aan het einde

van de lease .


Dienstverlening en praktijk

hoogte te worden gebracht . Dat geldt trouwens ook

voor de eigenlijke leasewagen . In een voertuiggebonden

bijstand in het buitenland is eveneens voorzien via

de formule Euro Silver .

De tarieven van de kortetermijnwagens kunt u raadplegen

op de website van KBC Autolease,

www.kbcautolease.be (FAQ – Korte Termijn).

11 Bijstand op de weg

Voor zover dat contractueel werd bedongen, kan

de klant in geval van schade of panne contact opnemen

met de pechdienst op het telefoonnummer

02 347 39 02 (vanuit het buitenland: 00 32 2 347 39 02).

De centrale stuurt een technicus langs om de auto

rijklaar te maken . Is dat niet mogelijk, dan wordt de

wagen afgesleept naar een door KBC Autolease erkende

carrosseriehersteller .

Met uitzondering van de formule VHB – waarbij men

alleen recht heeft op herstelling en slepen van de auto

in België en Luxemburg – wordt gedurende 5 werkdagen,

met een maximum van 7 kalenderdagen, een

vervangwagen (categorie B) ter beschikking gesteld

van de bestuurder .

De klant kan vrijblijvend kiezen uit verschillende formules,

waaronder:

• Silver Belux: van toepassing in België en Luxemburg.

• VIP Silver: idem als voorgaande formule, op één

punt na: de technicus brengt onmiddellijk een vervangwagen

mee .

• Euro Silver: van toepassing in Europa. Dit is een

voertuiggebonden bijstand . Gedekt zijn de afsleep

naar een merkgarage, het repatriëren van de auto

met aanhangwagen (als de kostprijs van herstelling

in het buitenland te hoog ligt), repatriëring van de

inzittenden per trein of per vliegtuig (afhankelijk

van de afstand), het ter beschikking stellen van een

vervangwagen voor 5 werkdagen met een maximum

van 7 kalenderdagen .

• Euro Gold: hierbij wordt de formule Euro Silver

gekoppeld aan een extra personenbijstand (zoals

tegemoetkoming in de medische kosten als gevolg

van ziekte of ongeval in het buitenland en repatriëring

van het stoffelijk overschot naar België) .

13 Teruggave van de auto

Twee à drie maanden voor de einddatum van het

leasecontract krijgt de klant daarvan bericht . De auto

wordt op de laatste dag ofwel opgehaald door KBC

Autolease ofwel door de klant ingeleverd bij de Dienst

Remarketing .

VAB Fleet Services voert een controle uit. Dat houdt

in dat een terugnameformulier wordt ingevuld met

vermelding van de zichtbare schade . Digitale foto’s

worden genomen van de schade en van de autopapieren

. Dit elektronische dossier wordt op het internet geplaatst

ter inzage door de experts en de Dienst Schade .

Andere schade dan normale gebruiksschade wordt

gefactureerd als eindecontractschade . KBC Autolease

hanteert bij de bepaling van de normale gebruiksschade

uitsluitend objectieve criteria en richtlijnen

van de Belgische Beroepsvereniging van Voertuigenverhuurders

(Renta) . Dankzij het zogenaamde smart

repair (alternatieve hersteltechnieken met een goede

prijs-kwaliteitverhouding) kunnen de kosten laag worden

gehouden .

Dan pas wordt het contract definitief stopgezet en

afgerekend . De afrekening wordt opgemaakt op basis

van de kilometerstand en de datum van inlevering .

De eventueel te veel gefactureerde periode wordt

terugbetaald (de facturen zijn immers vooraf betaalbaar)

. De dienst Einde Contracten doet al het nodige

om de nummerplaat te schrappen bij de DIV en om de

verzekering stop te zetten .

Aanvragen tot vroegtijdige stopzetting van het

leasecontract worden eveneens behandeld door deze

dienst . Naast het verschil tussen de openstaande boekwaarde

en de marktwaarde (bepaald door de Dienst

Remarketing, Eurotax of Comaubel) wordt een verbrekingsvergoeding

aangerekend . De verbrekingsvergoeding

voor een full-service-contract is gelijk aan 3%

van de openstaande boekwaarde . Voor een financiële

leasing is dat 5% van de openstaande boekwaarde .

De verkeersboetes en retributies die KBC Autolease

ontvangt, worden doorgestuurd naar de klant . De

klant betaalt de boetes en verstrekt de overheid de

gevraagde informatie . Hetzelfde geldt voor wat de

uitnodigingen voor de autokeuring betreft . (De Dienst

Remarketing verkoopt auto’s die niet worden overgenomen

door de klant . De Dienst Remarketing is

gevestigd in de Ambachtsstraat 10 in 1840 Londerzeel

(telefoonnummer 052 31 70 10) . Tijdens de week is

het kantoor doorlopend open van 9u00 tot 12u00 en

van 13u00 tot 17u00 uur . Geïnteresseerden kunnen

vrijblijvend een bezoekje brengen . Particulieren zijn

eveneens welkom elke zaterdag, doorlopend van 10

tot 16 uur .

21


22

d De klant mag de door hem eventueel ingebouwde

vervangstukken, uitrusting, toebehoren en reclame

verwijderen, met dien verstande dat alleen die elementen

die bij verwijdering geen beschadigingen

tot gevolg hebben, mogen worden gedemonteerd .

KBC Autolease zal geen enkele schadevergoeding

verschuldigd zijn voor aldus niet afgenomen elementen

.

14 Betaling

a De klant betaalt de in het leasecontract overeengekomen

prijs en de overige kosten die volgens deze

overeenkomst voor zijn rekening zijn . Die betalingen

gebeuren per bankdomiciliëring . De maandelijkse

betalingen zijn bij vooruitbetaling op de eerste

werkdag van elke kalendermaand verschuldigd .

De factuur voor de maandelijkse betaling wordt

opgemaakt en gedateerd in de maand voorafgaand

aan de maand waarop het leasebedrag betrekking

heeft, met uitzondering van de facturering voor

de eerste leaseperiode . Alle andere dan maandelijkse

betalingen die de klant uit hoofde van deze

overeenkomst aan KBC Autolease verschuldigd is,

zijn contant betaalbaar (binnen 8 dagen na factuurdatum)

. Alle leasebedragen die betrekking hebben

op een gedeelte van een maand, worden pro rato

berekend .

b In geval van te late betaling van onverschillig welk

bedrag dat uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd

is door de klant, heeft KBC Autolease van

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling

recht op verwijlinterest van 1% per maand tot

op de dag van integrale betaling evenals op een

forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van

het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum

van 125 euro en een maximum van 1 250 euro per

onbetaald gebleven bedrag .

De maandelijkse interest is volledig verschuldigd

voor elke begonnen kalendermaand . Het staat KBC

Autolease vrij van de klant terugbetaling te vorderen

van de reële en bewezen kosten die zijn ontstaan

als gevolg van zijn verzuim .

c Als tussen de klant en KBC Autolease de afspraak

bestaat dat bepaalde factureringen aan de bestuurder

worden gericht, blijft de klant gehouden

die facturen te voldoen wanneer de bestuurder in

gebreke blijft en/of wanneer KBC Autolease niet

over de nodige gegevens voor facturering aan de

bestuurder beschikt .

15 Verbreking van het contract-

raamovereenkomst

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden als raamovereenkomst,

dewelke wordt afgesloten voor onbepaalde

duur . KBC Autolease en de klant hebben de mogelijkheid

op ieder ogenblik af te zien van het aangaan van

nieuwe leasecontracten in het kader van deze raamovereenkomst

.

De raamovereenkomst eindigt in dit geval bij afloop

van het laatste leasecontract .

De rechten en verplichtingen uit de voor de beëindiging

van de Algemene voorwaarden gesloten leasecontracten

alsook de rechten en verplichtingen die

voor partijen voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden

blijven bestaan tot het tijdstip waarop alle

leasecontracten zijn beëindigd .

In onderstaande gevallen is KBC Autolease van rechtswege

en zonder ingebrekestelling gerechtigd het

leasecontract en alle andere met de klant gesloten

leasecontracten te verbreken en de auto(‘s) terug te

nemen en te verkopen, waarbij de kosten daarvan voor

rekening van de klant zijn:

• niet-tijdige betaling van twee leasetermijnen;

• niet-uitvoering of niet-naleving van een van de

bepalingen van deze overeenkomst;

• niet-uitvoerbaarheid van het contract om een reden

die niet aan KBC Autolease kan worden toegerekend;

• verzoek om uitstel van betaling of verzoek tot

gerechtelijke reorganisatie, faillissement, protest of

beslag ten laste van de klant;

• ontbinding van de vennootschap-klant;

• gegronde vrees voor niet-verhaalbaarheid van de

leasetermijnen;

• verkoop, inbreng of overdracht van de aandelen of

deelbewijzen van de vennootschap-klant aan een

derde die niet werd aanvaard door KBC Autolease;

• verbreking, schorsing of nietigverklaring door de

verzekeringsmaatschappij van een van de contracten

zoals bepaald in hoofdstuk 7 van deze overeenkomst;

• overlijden van de klant (natuurlijke persoon);

• waardevermindering van de gestelde waarborgen

en zekerheden;

• (verzoek om) uitstel van betaling of faillissement,

protest of beslag ten laste van de klant;

• definitief en totaal tenietgaan van de auto, onder

meer als gevolg van diefstal;

• het zich in het buitenland vestigen door de klant.

• de onbestuurbaarheid van de vennootschap-klant,

bv . in geval van het overlijden van de zaakvoerder

van een eenpersoons BVBA .

• effectieve of dreigende schending van de eigendomsrechten

op het materiaal door aanspraken van

derden


Dienstverlening en praktijk

Ongeveer 90% van de auto’s wordt verkocht aan professionele

opkopers in binnen- en buitenland . Opkopers

van tweedehands voertuigen krijgen het aanbod

van KBC Autolease aan tweedehands wagens wekelijks

via een speciale internettoepassing op www .kbc .

remarketing .be . Zij moeten via die weg bieden .

De interesse van particulieren in jonge tweedehands

wagens is de laatste jaren opmerkelijk gestegen . Voor

de verkoop aan particulieren worden meestal auto’s

afkomstig uit faillissementen of contractverbrekingen

aangeboden . Dankzij de ‘reconditioning’-behandeling

ziet de auto er zo goed als nieuw uit . De auto wordt

onderworpen aan de verplichte autokeuring en

vervolgens in perfecte staat aan de koper afgeleverd,

conform de wettelijke garantie .

14 Betaling

De kosten worden door de verschillende diensten afzonderlijk

geboekt in de databank van KBC Autolease,

genaamd Leasebase+ . Dat heeft als voordeel dat de

Dienst Boekhouding op een snelle en accurate manier

de gegevens kan verwerken . Dit systeem maakt het

mogelijk op ieder ogenblik een kosten-batenanalyse

uit te voeren per voertuig en per kostprijscomponent

(zoals interest, onderhoud, e .d .), wat zich weerspiegelt

in de leasefactuur die de klant maandelijks

ontvangt .

KBC Autolease streeft ernaar zijn facturen zo overzichtelijk

mogelijk op te stellen . Om die reden worden,

naast het totale te betalen bedrag, ook per auto de

identificatiegegevens (contract- en dossiernummer,

nummerplaat, e .d .) inclusief de verschillende componenten

die de leaseprijs bepalen (brandstofbeheer,

bijstand, e .d .) vermeld .

Naast de klassieke verzending per post kunnen de

facturen op verzoek van de klant ook elektronisch

worden verstuurd . Een gesorteerde facturering per bedrijfseenheid

behoort eveneens tot de mogelijkheden .

De betalingen gebeuren per bankdomiciliëring .

In geval van tegenboeking, meestal bij ontoereikend

fonds op rekening van de klant, wordt de Dienst Debiteurenbeheer

ingeschakeld . In een eerste fase wordt

de klant telefonisch gecontacteerd, met de vraag het

achterstallige saldo aan te zuiveren . Daarna worden

achtereenvolgens een herinnering, een aanmaningsbrief

en een aangetekend bericht van ingebrekestelling

naar de klant gestuurd . Wordt het debetsaldo

niet vereffend, dan wordt het contract of worden de

contracten eenzijdig opgezegd . De betrokken voertuigen

worden te koop aangeboden door de Dienst

Remarketing .

Faillissementen worden opgespoord in het Belgisch

Staatsblad . KBC Autolease dient een provisionele

schuldvordering in bij de curator . De opbrengst van de

verkoop van de auto wordt in mindering gebracht op

de definitieve schuldvordering . Borgen worden verzocht

het resterende negatieve saldo te storten . Als de

borg weigert zijn verplichtingen na te komen, wordt

een beroep gedaan op een advocaat .

23


24

Het verbreken van een of meer bestanddelen van het

leasecontract kan alleen tegen een forfaitaire verbrekingsvergoeding

die 15% bedraagt van de normaal

resterende vergoedingen voor dat bestanddeel .

In geval van verbreking is de klant de betaling verschuldigd

van een forfaitaire schadevergoeding,

definitief vastgelegd op de openstaande boekwaarde,

te verhogen met een forfaitaire herbeleggingsvergoeding

van 3% van dat bedrag, verminderd met de

waarde (exclusief btw) van de auto zoals gepubliceerd

in de ‘overnamequotering’ van de vzw Federauto op

het ogenblik van de inlevering . De bepalingen van het

artikel Teruggave van de auto hierboven blijven onverminderd

van toepassing .

16 Overdracht van rechten, betekening aan

derden, compensatie, waarborgen

a KBC Autolease mag haar rechten op de auto of die

ten aanzien van de klant overdragen, in pand geven

of op om het even welke wijze als zekerheid stellen

ten gunste van een derde . De klant aanvaardt

daaraan in voorkomend geval zijn medewerking te

zullen verlenen .

b Alle rekeningen van de klant bij KBC Autolease

vormen onderrekeningen van een en dezelfde

hoofdrekening, zodat KBC Autolease gerechtigd is

compensatie toe te passen .

c Alle zekerheden die KBC Autolease onder zich heeft

krachtens andere contracten die het met de klant

heeft afgesloten, evenals alle sommen die bij KBC

Autolease als waarborg werden gedeponeerd, ook

voor andere contracten, strekken tot zekerheid van

alle verbintenissen van de klant uit hoofde van deze

overeenkomst . De schuldvordering van KBC Autolease

die voortvloeit uit deze overeenkomst kan

worden gecompenseerd met de sommen die KBC

Autolease uit hoofde van andere overeenkomsten

aan de klant zou verschuldigd zijn .

d Contanten of garanties die als zekerheid aan KBC

Autolease werden overhandigd, brengen geen

rente op . Waarborgen, van welke aard ook, zullen

pas aan de klant worden teruggegeven nadat die al

zijn verplichtingen, ook die uit hoofde van andere

overeenkomsten met KBC Autolease, volledig heeft

uitgevoerd .

17 Open calculatie

a Partijen kunnen in de Bijzondere voorwaarden

opteren voor de zogenaamde open calculatie, wat

inhoudt dat KBC Autolease het beheer voert van de

auto’s van de klant tegen de reële kostprijs, alleen

Algemene voorwaarden

verhoogd met een provisie voor de verstrekte diensten

.

b Open calculatie kan worden toegepast als de klant

over een wagenpark van minimaal 10 auto’s beschikt

.

c KBC Autolease verbindt zich ertoe de klant periodiek

te informeren over de ontvangen bedragen en

over de reële, bruto of forfaitair begrote kosten .

d Bij de beëindiging van het leasecontract wordt het

kilometerverschil verrekend . Vervolgens wordt een

afrekening opgemaakt van de kosten en opbrengsten

van banden, onderhoud en vervangwagen . Bovendien

wordt de gerealiseerde verkoopopbrengst

van de auto afgerekend met de vooraf vastgestelde

restwaarde . Op die manier wordt een eindresultaat

berekend per auto .

e Het individuele eindresultaat per auto wordt samengevoegd

met de eindresultaten voor alle auto’s van

leasecontracten die binnen hetzelfde jaar geëindigd

zijn . De positieve en negatieve saldi worden verrekend,

wat uiteindelijk het totaalresultaat oplevert .

f Als het totaalresultaat positief is, dan wordt het uitbetaald

aan de klant in het kalenderjaar volgend op

de stopzetting van de contracten, op voorwaarde

dat er minimaal 10 auto’s in het wagenpark zijn op

datum van 31 december van het afgelopen kalenderjaar

.

18 Algemene bepalingen

a Alle kosten voor KBC Autolease verbonden aan de

uitoefening en het behoud van zijn rechten, zoals

bijvoorbeeld kosten voor incasso en kosten voor gerechtelijke

procedures, kunnen door KBC Autolease

ten laste van de klant worden gebracht en dienen

door de klant op eerste verzoek te worden betaald .

b Voor de uitvoering van onderhavige overeenkomst

doen de partijen keuze van woonplaats, KBC

Autolease op zijn vennootschapszetel, de klant in

de woonplaats of zetel vermeld in de Bijlage bij de

Algemene voorwaarden .

c De afstand of wijziging van rechten is alleen mogelijk

bij uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst .

d De uitoefening van ongeacht welke verbintenis door

KBC Autolease is onderworpen aan de opschortende

voorwaarde dat de klant zelf al zijn verbintenissen

uit hoofde van deze of enige andere overeenkomst

die hij met KBC Autolease heeft gesloten,

onverkort heeft uitgevoerd .


Dienstverlening en praktijk

17 Open calculatie

De afweging tussen gesloten en open calculatie is een

beleidsmatige keuze . De klant kan kiezen voor open

calculatie wanneer hij denkt een invloed te kunnen

uitoefenen op de exploitatieresultaten, bijvoorbeeld

door het rijgedrag van de bestuurders positief te beïnvloeden

.

• Bij gesloten calculatie wordt een vaste leaseprijs per

maand gehanteerd . Aan het einde van de overeenkomst

zijn alle winsten of verliezen voor de leasingmaatschappij

.

• Bij open calculatie wordt de eventuele winst op

bepaalde componenten teruggestort aan de klant

(onder de voorwaarden vermeld in artikel 17 hierboven)

.

25


26

e Voor eensluidend verklaarde afschriften van de

boekhouding van KBC Autolease, evenals alle op die

basis afgeleverde rekeningoverzichten en afrekeningen

gelden tussen partijen als een voldoende

bewijs, behoudens tegenbewijs .

f . De klant erkent en aanvaardt dat alle briefwisseling

van KBC Autolease per e-mail kan verzonden

worden naar het e-mail adres dat de klant aan KBC

Autolease heeft opgegeven . Het verzendingsbericht

geldt als voldoende bewijs van aflevering van de

e-mail . De klant erkent en aanvaardt dat de dossiers

van KBC Autolease, met inbegrip van o .m . alle

contracten, contractuele documenten en briefwisseling,

elektronisch bewaard kunnen worden . KBC

Autolease heeft bijgevolg het recht om, ongeacht

de aard of de waarde en tegenover iedereen, het

bewijs van eender welk feit, handeling of verbintenis

i .v .m . deze overeenkomst, te leveren aan de

hand van een afschrift van het elektronisch bewaard

origineel . De klant aanvaardt dat deze afschriften

dezelfde bewijskracht hebben als een originele

onderhandse akte conform de bepalingen van het

Burgerlijk Wetboek en doet bijgevolg uitdrukkelijk

afstand van het recht om de voorlegging van originele

documenten te eisen .

g Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door

het Belgische recht . Alle betwistingen waartoe deze

overeenkomst aanleiding kan geven, vallen onder

de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken

van het gerechtelijk arrondissement Brussel, desgevallend

de Vrederechter van het 4de kanton .

h De klant verbindt zich ertoe KBC Autolease op

eerste verzoek een volledig exemplaar van zijn jaarrekeningen

te bezorgen en de door KBC Autolease

gewenste toelichtingen te verschaffen .

i De rechten die KBC Autolease uit deze overeenkomst

kan putten, zijn cumulatief ten aanzien van

het gemene recht en kunnen worden uitgeoefend

zo vaak als KBC Autolease het nodig acht .

j Deze overeenkomst bevat het geheel van de afspraken

die tussen partijen werden gemaakt met

betrekking tot de lease van het bovenvermelde materieel

en vervangt als zodanig alle eerdere afspraken

en mededelingen tussen partijen .

k KBC Autolease NV verwerkt de gegevens van de

klant en die van de bestuurders van de auto’s in

naam en voor rekening van de klant, voor het

beheer van de diensten waarop de klant als contractant

en bestuurder als belanghebbende partij een

beroep doet, met name onder meer: ’wagenparkbeheer,

beheer van administratieve sancties, verzekeringen,

beheer van betwistingen, met inbegrip van

Algemene voorwaarden

de rapportering daarover, public relations en rekeningenbeheer’

. KBC Autolease kan voor de uitvoering

van voormelde diensten een beroep doen op

gespecialiseerde derden, die alleen voor de uitvoering

van hun dienstverlening toegang verkrijgen tot

die gegevens .

Behoudens verzet van de klant of bestuurders van

auto’s mogen de verwerkte gegevens worden meegedeeld

aan alle andere vennootschappen van de

KBC-groep, waarvan een lijst kan worden opgevraagd

. Die vennootschappen mogen de gegevens

gebruiken voor administratieve en commerciële

doeleinden en met het oog op het risico- en fraudebeheer

. Het betreft alle relevante informatie over

de volledige en gedetailleerde klantenrelatie en het

allesomvattende klantenprofiel .

De klant waarborgt dat hij de bepalingen van de privacywetgeving

zal naleven en dat hij de persoonsgegevens

van de bestuurders van auto’s conform

de privacywetgeving alleen zal gebruiken voor het

algemeen wagenparkbeheer . Klanten die gegevens

meedelen van bestuurders van auto’s, gaan de verbintenis

aan die mededelingen slechts te doen voor

zover de natuurlijke personen daarvan voldoende

op de hoogte zijn en daarmee instemmen . De klant

informeert de bestuurders van auto’s over hun recht

van toegang en verbetering van hun gegevens conform

de privacywetgeving .

Wanneer de klant de verwerking van de boetes en

retributies aan KBC Autolease toevertrouwt en KBC

Autolease die gegevens vervolgens aan de klant

doorgeeft, dan verklaart de klant die gegevens

uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met

artikel 8§2c van de Wet van 8-12-1992 op de bescherming

van de persoonlijke levenssfeer (verwerking

van gerechtelijke gegevens noodzakelijk voor het

beheer van eigen geschillen) .

l De klant verklaart op eigen initiatief en op eigen

verantwoordelijkheid de beslissing te hebben genomen

de leasing aan te gaan, en op de hoogte te

zijn van de (para)fiscale en juridische gevolgen en

risico’s ervan . De klant ontslaat KBC Autolease van

iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die

hieruit zou voortvloeien . Indien KBC Autolease enig

juridisch, fiscaal en/of ander advies verstrekt, dan

gebeurt dit vrijblijvend, en garandeert zij in geen

enkel opzicht de juistheid of volledigheid ervan . Elke

verspreiding of reproductie van eventuele adviezen

is verboden, ongeacht de vorm of de middelen .


28

Contactgegevens en informatie

De Customer Care Division-klantenservicedienst van KBC Autolease is bereikbaar per

telefoon op het nummer 016 88 16 00 en per fax op het nummer 016 88 16 50 .

Nadere informatie over de organisatie, werking en dienstverlening van

KBC Autolease kunt u inwinnen op het internetadres www .kbcautolease .be .

KBC Autolease NV/SA

Prof . R . Van Overstraetenplein 5

3000 Leuven

Tel . 016 88 16 00

Fax 016 88 16 50

autolease@kbcautolease .be

www .kbcautolease .be


10-2011

KBC Autolease NV

Prof. R. Van Overstraetenplein 5, 3000 Leuven

Tel. 016 88 16 00

Fax 016 88 16 50

autolease@kbcautolease.be

www.kbcautolease.be

Een onderneming van de KBC-groep

SAP 11583 – D/2010/7434/04

More magazines by this user
Similar magazines