Consumentenacceptatie van Radio Frequency Identification

dspace.ou.nl

Consumentenacceptatie van Radio Frequency Identification

Consumentenacceptatie van Radio Frequency Identification: Het gebruik van RFID bij transacties 2

Samenvatting

Aanleiding en probleemstelling

Radio Frequency Identification (RFID) is een informatietechnologie die gebruik maakt van

radiogolven om objecten op afstand uniek te kunnen identificeren. De technologie bestaat uit een

RFID chip met een antenne en een leesapparaat. Omdat de kosten van RFID-chips, leesapparaten en

de randapparatuur omlaag zijn gegaan, is het gebruik van de technologie aantrekkelijker geworden.

Zo wordt RFID bijvoorbeeld steeds meer gebruikt bij transacties van consumenten. Via RFID gaan

betalingen snel, zodat wachtrijen bij de kassa kunnen worden voorkomen (Moon en Ngai, 2008). Het

succes van een technologie wordt in hoge mate bepaald door de acceptatie van de gebruiker, in dit

geval door de consument (Roussos, 2004). Ook het consumentenvertrouwen is een belangrijke factor

(Hossain en Prybutok, 2008, Roussos en Moussouri, 2004, Bélanger en Carter, 2008). Met de

opkomst van RFID is een discussie ontstaan over de beveiliging van persoonlijke gegevens (Kelly en

Erickson, 2005, Sarma et al., 2003, Hossain en Prybutok, 2008) en de privacy van consumenten (Jones

et al., 2004, Peslak, 2005, Thiesse, 2007, Astani en Bjorke, 2007). Privacy, beveiliging en vertrouwen

lijken daarom belangrijke aspecten te zijn die de consumentenacceptatie van RFID beïnvloeden.

Aspecten die de acceptatie van RFID beïnvloeden zijn nog maar zelden getest (Müller-Seitz et al.,

2009). (Matta en Moberg, 2006)) concluderen dat er onderzoek nodig is naar de factoren die de

adoptie van RFID beïnvloeden. Zo is bijvoorbeeld de invloed van privacy- en beveiliging-issues op de

acceptatie van RFID niet bekend (Ngai et al., 2008). Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te

krijgen in het adoptieproces van de consument. De probleemstelling luidt:

Literatuur

Welke factoren zijn bepalend voor de intentie van consumenten om gebruik te

maken van met RFID geïntegreerde betaalmiddelen?

De Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) van Venkatesh et al. (2003) geldt

als het belangrijkste theoriemodel voor adoptieonderzoek (Min et al., 2008). De verklarende

variabelen in het UTAUT-model zijn de verwachte prestatie, de verwachte inspanning, de sociale

invloed en de gebruiksintentie. Daarnaast kent het UTAUT twee modererende variabelen die ook in

dit onderzoek zijn gebruikt, namelijk leeftijd en geslacht. Het model wordt in dit onderzoek

aangevuld met de variabelen vertrouwen, privacy en beveiliging omdat deze een belangrijke rol lijken

te spelen in het adoptieproces van RFID. Verder is in de literatuurstudie gebleken dat de variabele

vertrouwen kan worden opgedeeld in vertrouwen in de relatie en vertrouwen in de technologie.

More magazines by this user
Similar magazines