Consumentenacceptatie van Radio Frequency Identification

dspace.ou.nl

Consumentenacceptatie van Radio Frequency Identification

Consumentenacceptatie van Radio Frequency Identification: Het gebruik van RFID bij transacties 4

Inhoudsopgave

SAMENVATTING............................................................................................................................................... 2

INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................................................ 4

1 INTRODUCTIE...........................................................................................................................................5

2 LITERATUURSTUDIE ................................................................................................................................. 8

2.1 RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION ............................................................................................................... 8

2.2 UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY............................................................................ 10

2.3 BEPERKING VAN DE ONDERZOEKSOPZET EN ELIMINATIE VAN VARIABELEN............................................................. 12

2.4 DE OORSPRONKELIJKE UTAUT VARIABELEN................................................................................................... 13

2.5 DE VARIABELEN VERTROUWEN, PRIVACY EN BEVEILIGING.................................................................................. 15

2.6 HET GEMODIFICEERDE CONCEPTUEEL MODEL ................................................................................................. 20

3 METHODOLOGIE .................................................................................................................................... 21

3.1 DE ONDERZOEKSAANPAK............................................................................................................................ 21

3.2 VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID............................................................................................................... 23

4 RESULTATEN .......................................................................................................................................... 25

4.1 STEEKPROEF ............................................................................................................................................ 25

4.2 BETROUWBAARHEID.................................................................................................................................. 25

4.3 VALIDITEIT .............................................................................................................................................. 28

4.4 TOETSING HYPOTHESES .............................................................................................................................. 28

5 DISCUSSIE ..............................................................................................................................................30

6 CONCLUSIES, LIMITATIES EN AANBEVELINGEN ......................................................................................33

6.1 CONCLUSIE.............................................................................................................................................. 33

6.2 LIMITATIES EN AANBEVELINGEN ................................................................................................................... 36

REFERENTIES .................................................................................................................................................. 38

BIJLAGE 1; INLEIDING ENQUÊTE.................................................................................................................. 44

BIJLAGE 2; VRAGENLIJST ............................................................................................................................. 46

More magazines by this user
Similar magazines