07.08.2013 Views

Cover KM6.indd

Cover KM6.indd

Cover KM6.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Combinatie Wijsman

De historie van een fokker

De één kreeg het met de paplepel ingegoten,

de andere komt pas op latere leeftijd voor het

eerst in aanraking met kleindieren. Toch heeft

iedere liefhebber zijn eigen verhaal. De redactie

van Kleindier magazine is altijd op zoek naar

dit soort verhalen en roept de lezers op om ook

hun verhaal op papier te zetten. Deze maand

openen we deze serie verhalen met een artikel

over de Combinatie Wijsman.

Wie schuilen er achter de Combinatie

Wijsman?

De Combinatie Wijsman bestaat uit vader Kees van

48 jaar, werkzaam als hoofduitvoerder in de bouw,

en zoon Koen van 14 jaar. Koen is verzot op Ajax en

duiven. Sinds 2004 vormen ze een combinatie.

Kees is al vanaf zijn 7 e jaar actief bezig met duiven.

Hij is begonnen met boerenmeeuwtjes in een omgebouwde

buiten-wc, die niet meer in gebruik was.

Nadat er een nieuwe buurman kwam die postduiven

hield kreeg hij, in ruil voor hulp aan de bouw van

zijn nieuwe duivenhok, een ronde van 13 jonge

postduiven inclusief een eenjarig lidmaatschap van

de plaatselijke postduivenvereniging.

Het houden van kleindieren zit overigens bij hen in

de familie. De opa van Kees hield al zolang hij zich

kan herinneren duiven op de boerderij. Dat waren

Oud-Hollandse meeuwen en bastaard meeuwen.

De vader van Kees hield ook duiven, maar niet

in verenigingsverband. Ook dit waren bastaards.

Iedere week kwam er een poelier om overtollige

dieren op te halen en alle jonge duiven gingen voor

de verkoop weg. Deze jonge duiven brachten toen

fl . 0,50 op en dat mochten de kinderen houden

als zakgeld, want met 12 kinderen was het geen

vetpot.

Na een paar jaar met de postduiven gevlogen te

hebben, overigens met wisselend succes, was het tijd

voor een eigen huis, maar zonder tuin, en kwam er

een einde aan de postduivenliefhebberij. Maar er

kwam wel een hokje aan de muur te hangen voor

een paar kroppers.

Na enkele verbouwingen aan dit huis was er een

plat dak ontstaan van ongeveer 24 m² waarop een

duivenhok kon worden geplaatst met daarin een

bont gezelschap aan duiven.

330

Na een paar jaar kwam het huis met

tuin van de buurman te koop. Die

koop was snel beklonken.

Na weer een verbouwingsperiode

van een jaar werden er nieuwe hokken

voor de postduiven gebouwd.

Met de postduiven werden leuke

successen gehaald, onder andere een

1 e van 12.000 duiven en een week

later een 3 e van ruim 8.000 duiven.

Ook hier woonde Kees niet lang. In

1984 werd, wel in hetzelfde dorp,

een bouwkavel gekocht.

Kees heeft hier eigenhandig een

nieuw huis gebouwd. Tijdens de

bouwperiode woonde de familie in

een zomerhuisje op het erf van een

Jonge zwarte Valenciana’s

Een blik in het voedsterduivenhok,

met bovenin een bonte

Nederlandse schoonheidspostduif

boer. Deze boer was ook duivenliefhebber en hierdoor

kon Kees de postduiven aanhouden. Toen in

1985 het huis klaar was moest er uiteraard ook weer

een duivenhok komen. Deze keer werd gekozen

voor een kant-en-klaar hok voor postduiven.

Enkele jaren later ging Kees naar de avondschool

en had daardoor minder tijd voor de postduiven.

De successen met de postduiven werden minder

en daarom besloot Kees om alle postduiven weg

te doen en een duivenras te gaan houden dat hem

gemakkelijker leek.

Op een show bij Avifauna in Alphen a/d Rijn had hij

Valenciana’s gezien. Dit ras leek hem wel wat en het

Jonge roodzilver Valenciana

Tekst: Jan Ubels, foto’s: Kees Wijsman

Koen en Kees Wijsman voor het hok

geluk was aan zijn zijde. Een postduivenman in het

dorp kende iemand die zijn Valenciana’s weg wilde

doen. Dit bleek later om Peter van Rooijen te gaan.

Kees kocht al zijn 9 duiven en wat belangrijker was,

hij kreeg het adres van de sierduivenclub EZHSV

(Eerste Zuid-Hollandse Sierduivenliefhebbers

Vereniging) uit Den Haag. Van deze vereniging is

hij toen lid geworden.

Op de EZHSV-show in dat jaar zaten ook Valenciana’s,

maar die zagen er heel anders uit dan de Valenciana’s

van Kees. Na in contact te zijn gekomen

met een collega-fokker is Kees lid geworden van de

VVF, de Vereniging van Valenciana Fokkers. Hij is

nu al 15 jaar lid van deze vereniging.

Na bij verschillende fokkers duiven aangeschaft te

hebben kwam hij er achter dat van een gemakkelijk

ras geen sprake was, maar wel van een uitdagend

ras.

Zoals de meeste duivenliefhebbers wel weten

brengen Valenciana’s hun eigen jongen niet groot.


Hiervoor heeft Kees Nederlandse Schoonheidspostduiven

in de kleuren geel-dun en sinds enkele

jaren een paar bonte die hij zelf 7 jaar geleden heeft

gecreëerd. Met dit ras wordt nauwelijks geshowd,

maar daar moet verandering in komen. Ze willen

toch wat bonte dieren gaan showen, want ze zijn één

van de weinigen, zo niet de enigen, die bonte op het

hok hebben en die moet je toch laten zien.

Sinds 2004 zijn ze in de club gestart met een

vliegafdeling waarvoor veel animo is, maar het is

wel moeilijk om iedereen van duiven te voorzien.

Je merkt dat de mensen het wat makkelijker in de

hobby willen doen en geen zin hebben in shows en

dat is wel jammer. We zouden best een paar serieuze

showfokkers erbij kunnen gebruiken.

De fokkerij

Kees en Koen fokken dit jaar met 4 koppels Valenciana’s

en er zitten 2 koppels op reserve. Het streven

is om uit ieder koppel 8 tot 10 jongen te fokken. Om

een goed beeld te krijgen hoe ze vererven, wordt

er streng geselecteerd. Vorig jaar werden 5 van de

35 jongen goed bevonden.

Tijdens de opgroeiperiode worden de jonge dieren

Kweekkoppel Valenciana’s,

roodzilver x kakizilver

Kweekkoppel

roodzilver x roodschimmel

1-0 Valenciana

roodzilver, let op

de kopbreedte

bijna dagelijks op vitaliteit beoordeeld en hierop

wordt streng geselecteerd. Ook volwassen dieren

die te lang haperen in gezondheid worden

afgevoerd.

Naar het idee van Kees en Koen is dit de enige

manier om een bovengemiddeld aantal jongen

van een koppel te fokken. Kortweg gezegd, veel

jongen fokken en streng selecteren voor een

gezonde stam duiven.

Dit jaar zijn er ook twee koppels Giant Homers

aangekocht, puur om te zien of de karakters van

deze duiven prettig zijn om op het hok te hebben.

Zo niet, dan gaan ze weer weg. Maar de

eerste belevingen met dit ras staan Kees en Koen

wel aan. Het valt op dat de Giant Homers heel

verdraagzaam zijn tegenover de Valenciana’s.

Het verenigingsleven

Kees en Koen zijn lid van de EZHSV, waarvan Kees

ook commissaris is. Daarnaast zijn zij ook lid van

de VVF, waarvan hij secretaris is. Volgens Kees is

het belangrijk dat, als je lid bent van een club, je

ook wat voor je club betekent.

Jaarlijks worden ongeveer 4 á 5 shows bezocht met

de dieren. Op de clubdag van de VVF kunnen ze

natuurlijk niet ontbreken. Dit is altijd een gezellige

dag die in combinatie met de Marchenero kropperclub

wordt georganiseerd. Deze dag wordt altijd in

het kleindierencentrum in Den Haag gehouden.

Ook gaan de dieren bijna altijd naar Ornithophilia

in Utrecht, een show die ze niet kunnen overslaan

omdat deze meetelt voor het clubkampioenschap

van de VVF. Op de Keistadshow in Amersfoort

wordt ook bijna ieder jaar ingezonden. En dan natuurlijk

de EZHSV-show, dit is hét gebeuren voor

de Valencianafokker, lekker showen in concurrentie

en altijd gezellig. Natuurlijk gaan de duiven ook

altijd naar de NBS-bondsshow welke is ondergebracht

bij Avicultura in Leiden.

Tot slot

Kees geeft tot slot aan dat fokkers

niet zo negatief moeten

doen over een keuring. ‘Het

is maar een momentopname,

de volgende keer beter’ is het

motto van Combinatie Wijsman.

Kees en Koen hebben een eigen

website die te vinden is op

http://www.klkmwijsman.nl.

De VVF is te vinden op

http://valenciana.sierduif.nl.

Jonge geelzilver Valenciana

331

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!