Stamboom van de familie Verheij

home.kpn.nl

Stamboom van de familie Verheij

Stamboom van de familie Verheij

Versie 8 december 2009

Om privacy redenen is uit deze stamboom de nog levende generatie weggelaten (geboren na 1910). Deze

stamboom is verre van volledig. Heeft u betrouwbare gegevens om deze stamboom aan te vullen of oude

familiefoto’s dan hou ik me van harte aanbevolen. De stamboom is met grote zorg samengesteld, als u

aanvullingen of onvolkomenheden ziet, wilt u dat dan aan de webbeheerder doorgeven.

Webbeheerder: G.J. van Rhijn g.j.van.rhijn@hetnet.nl

I Jan (Johannes) Verheij, geb. 1750, † Utrecht donderdag 22 mei 1817, tr. Adriana Pinxe (Pinksen, Prinse, Pinke), geb.

1749, † Utrecht 17 mei 1827, dr. van Coenraad Pinxe en Cornelia van Keulen

Uit dit huwelijk:

1. Coenraad (Coenradus) Verheij, (volgt IIa)

2. Godefridus Verheij geb. Utrecht 1784, bestelder, † Utrecht 21 juli 1849, tr. 1 e Antonia van Eck, tr 2 e Utrecht 6 feb.

1828 Elisabeth Maria Elsendoorn, geb. Utrecht feb. 1783, ged. (RK) Utrecht 22 feb.1783, † Utrecht 19 juli 1849.

(tr. 1 e Johannes Greven, † voor 1828), dr. van Joannes Elsendoorn en Maria Cuijlenburg

3. Hendrik Adriaan (Hendricus Adrianus) Verheij (volgt IIb)

IIa Coenraad (Coenradus) Verheij, geb. 1777 (van I), † Utrecht 10 dec. 1825, tr. Maria Serto (Sarto)

Uit dit 1 e huwelijk:

1. Adriana Verheij, geb. 1803 te Utrecht, tr. Utrecht 21 mei 1823 Lambertus van den Heuvel geb. Maren en Kessel

1799, zn. van Johannes van den Heuvel en Anna van Erp.

2. Laurens (Laurentius) Verheij, ged. 17 december 1803 te Utrecht, tr. De Werken Sleeuwijk 11 sept. 1833 Hendrika

van der Schuit (van der Schuijt), geb. De Werken 12 juli 1800, ged. De Werken 20 juli 1800, † De Werken 22 dec.

1852, dr. van Otto van der Schuijt en Johanna van der Schuit.

Relatie op 33-jarige leeftijd op woensdag 11 september 1833 te De Werken, Sleeuwijk met Laurens (Laurentius)

Verheij, 29 jaar oud (zie 2759).

3. Jan Adrianus (Johannes) Verheij, (volgt IIIa)

4. Maria Verheij, geb. Utrecht 1807, † Veenhuizen, Norg 28 dec. 1873.

5. Johanna Catherina (Joanna) Verheij, geb. Utrecht 1810 tr. Utrecht 20 feb. 1833 Joannes van Bambergen geb.

Amsterdam 1808, zn. van Matthijs van Bambergen en Catharina Heleman

IIIa Jan Adrianus (Johannes) Verheij, geb. Utrecht 1806 tr. 1 e Utrecht 22 april 1829 Antje Enthoven (Eindhoven) geb.

Baambrugge 1807, dr. van Cornelis Enthoven (Eindhoven) en Barbera Okhuijzen, tr. 2e Utrecht 20 mei 1854

Wilhelmina Frederika de Goede, geboren 1831 te Hoeven en St. Martenspolder, kind van Willem de Goede en Maria

Johanna Melser.

Uit 1e huwelijk:

1. Coenraad Adrianus (Coenradus) Verheij, geboren 1830 te Woerden.

IIb Hendrik Adriaan (Hendricus Adrianus) Verheij, geb. Utrecht circa 1792 (van I), tolgaarder te Voorburg, † Voorburg 30

nov. 1859 tr. 2 e Joanna Schoen tr. 1 e Utrecht 4 nov. 1812 Geertruij (Geertruida) Doornberg (Doornbos,

Doornenberg),

geb. Utrecht circa 1790, huisvrouw, † Utrecht 30 juli 1834, dr. van Pieter Doornberg en Aletta (Lotta) Schoenmaker.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Verheij, geb. Utrecht 18 jan. 1813 tr. Voorburg 8 aug. 1847 Adrianus de Haan, geb. Voorschoten 19 jan.

1818, zn. van Pieter de Haan en Jacoba van der Vlugt.

2. Aletta Verheij, geb. Utrecht 17 feb. 1814, † Utrecht 25 aug. 1818.

3. Jan Jelis (Johannes, Jillis) Verheij, volgt IIIb

4. NN kind, geb. en † Utrecht 18 okt. 1817.

IIIb Johannes Jelis Verheij geb. Utrecht 1 feb. 1816 (van IIb), metselaar, †ca 1875, tr. Den Haag 10 mei 1837 Johanna

Meyer (Meijers), geb. rond 1812, dr. van Fredericus Meyer (Meijers) en Maria van der Kamp.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Adrianus Verheij, volgt IV

IV Hendrik Adrianus Verheij (Hendricus) (van III) geboren ca 1838.

tr. 1e 6 nov. 1861 Johanna Spilmes, geb. Voorburg, dr. van Johannes Albertus Spilmes en Hendrika Perquin.

tr. 2e 7 nov. 1866 ‘s Gravenhage met Elisabeth Vroomans, geb. Pijnacker rond 1848 (bron Teele: ca 1843)., dr. van

Johannes Vroomans en Hendrika Perquin

Uit dit tweede huwelijk:

1. Johannes Hendrikus (Jan) Verheij, volgt V

2. Nicolaas Leonardus Verheij, geboren voor 1877

3. Johanna Henderica Maria Verheij, geboren 1885 te Den Haag, overleden op woensdag 4 februari 1920 te

Loosduinen,


V Johannes Hendrikus (Jan /Johannes) Verheij geb. ’s Gravenhage 24 mei 1868 (van IV), overleden Amersfoort 10

sept. 1933, tr.1 e ’s Gravenhage 21 mei 1890 (bron Teele ca 1893) Carolina Alida Kroon, geb. Veur 30 aug. 1868,

overleden Amersfoort 6 juni 1924, dr. van Petrus Jacobus Kroon en Josina Magdalena Meyer.

Tr. 2 e (bron Teele) ca 1904 Maria Jacoba Gallé (Gallie), geb. Wateringen 25 feb. 1883

Uit dit eerste huwelijk:

1 Jorina Helena (Lena) Verheij, volgt VIa

2 Elisabeth Hendrika (Bets) Verheij, geb. 7 maart 1895 ingetreden Amersfoort 15

aug. 1915 in de

congregatie van Onze Lieve Vrouw (kloosterlnaam Zr. Theresina), overleden Amersfoort 14 nov. 1976.

3 Alida Elisabeth (Alie) Verheij, volgt VIb

4 Hendricus Adrianus Stephanus (Henk) Verheij, volgt VI

5 Maria Frederika (Miep) Verheij, geb. 20 aug. 1900 (ongetrouwd)

6 Hendrika Martina Agnes (Henrika) Verheij, volgt VId

7 Wilhelmina Carolina (Mimi) Verheij, volgt VIe

8 Nicolaas Leonardus (Niek) Verheij, geb. Amersfoort 6 feb. 1907, tr. Amersfoort 24 juni 1931 Maria Smit,

geboren Heerhugowaard 1907, dr. van Pieter Smit en Maria Brink. (mogelijk 2 kinderen)

VIa Jozina Helena (Lena, Jorina) Verheij, geb. ’s Gravenhage 3 april 1893 (van V), overleden Amersfoort 17 jan. 1971, tr.

Amersfoort 2 okt. 1917 Hendrikus Johannes (Jan) Viester geb. Zwolle 30 juli 1893, onderwijzer, overleden Amersfoort

1 feb. 1966, zn. van Johannes Hendrikus Viester en Maria Josephina Aloiisia Waanders

Uit dit huwelijk:

…..

Niet zeker:

VIb Alida Elisabeth (Alie/ Alida) Verheij geb. ’s Gravenhage 13 nov. 1896 (van V) tr. Amersfoort 15 sept. 1925 Willem

Bernard Henri (Wim) Helmers, geb. 26 dec. 1890, overleden 20 sept. 1968 (hij tr. 1 e voor 1924 met Alberdina

Josephine Petronella Mussert, zij overleed voor 1925).

Uit zijn eerste huwelijk:

VIc Hendricus Adrianus Stephanus (Henk/ Hendricus) Verheij, geb. ’s Gravenhage 9 juli 1898 (van V), slager, overleden

Amersfoort 2 sept. 1962 tr. 28 okt. 1924 Victoria Maria Josina (Maria) Wolbers, geboren 1902 te Lier, Belgie,

overleden Castricum 7 juli 1986, dr. van Gerard Wolbers en Joanna Maria Elisabeth Cabes.


VId Hendrika Martina Agnes (Henrika) Verheij, geb. Amersfoort 27 aug. 1902 (van V), overleden Princehage Breda 11 feb.

1994, tr. Amersfoort 21 okt. 1926 Christiaan Brandsen geb. Amersfoort 9 aug. 1896, eigenaar van een drankzaak en

agentuur van lijsten en boeken, overleden Princehage, Breda 29 okt. 1975, zn. van Theodorus Hendrikus Gerardus

Brandsen en Francisca Antonia Maria Overgoor

Uit dit huwelijk:

….

VIe Wilhelmina Carolina (Mimi) Verheij, geb. Amersfoort 5 nov. 1905 (van IV) tr Amersfoort 27 december 1927 Ludovicus

Cornelis Antonius Maria Merck, geboren 1901 te Rotterdam, zn. van Antonius Gerardus Josephus Maria Merck,

bijzonder gevolmachtigde, en Maria Johanna Bernardina van Dooren.

Uit dit huwelijk:

….

More magazines by this user
Similar magazines