Views
5 years ago

Thesis _W_2.pdf

Thesis _W_2.pdf

WaterReijk werkt!

WaterReijk werkt! Onderzoek naar gastgerichte product-markt-partnercombinaties voor de regio WaterReijk Weerribben Wieden Auteur Jasper Hiddinga In opdracht van Saxion Kenniscentrum Business Development Aangeboden aan Gemeente Steenwijkerland Eerste examinator Rijk van Essen Tweede examinator Bas Jansen Publicatiedatum 1 oktober 2010 Onderzoek naar gastgerichte product-markt-partner-combinaties | Voorwoord 2

Voorwoord Voor u ligt een afstudeerrapport van een onderzoek over hoe een goede doelgroepsegmentatie kan leiden tot het juist afstemmen van het aanbod op de wensen en behoeften van de bezoekers in de regio WaterReijk Weerribben Wieden. Eind mei 2010 ben ik begonnen met het afstuderen, wat de laatste fase van mijn opleiding Hoger Hotelonderwijs betekende. Oorspronkelijk zou ik beginnen in februari 2010, maar omdat ik eerst een pré-master Master of Business Administration heb gevolgd aan de Universiteit van Twente, ben ik met een vertraging van twee maanden alsnog begonnen met afstuderen. Ik heb gedurende de opleiding altijd de intentie en ambitie gehad om op hoog niveau af te studeren. Via het kenniscentrum van Saxion, ben ik in aanraking gekomen met het project WaterReijk Werkt! Dit is een contract dat loopt van februari 2009 tot en met februari 2013 tussen de gemeente Steenwijkerland en Saxion. De regio WaterReijk Weerribben Wieden is de jongste van de toeristische regio’s in Overijssel. De regio die bestuurlijk alleen bestaat uit de gemeente Steenwijkerland heeft hierdoor echter veel daadkracht op het gebied van toeristische en recreatieve ontwikkeling. Het strategische vraagstuk waar deze regio mee te maken krijgt is het zorgen voor een goede match tussen vlag en lading. In mijn onderzoek diende onderzocht te worden hoe de regio haar gastgerichte aanbod kan koppelen aan de wensen en behoeften van gasten door middel van doelgroepsegmentatie. De afgelopen vier maanden heb ik met plezier gewerkt aan een zeer leerzaam project, waarbij ik mijn opgedane kennis kon toepassen en verder ontwikkelen. Via deze gelegenheid wil ik ook graag een aantal personen bedanken voor de totstandkoming van dit rapport. Rijk van Essen (eerste examinator) Bas Jansen (tweede examinator en opdrachtgever) Adri Ooms (gebiedsregisseur WaterReijk Weerribben Wieden) Ilse Boers (merkleider WaterReijk Weerribben Wieden Marketing) Paul van den Berg (gemeente Steenwijkerland) Rienk van Marle (onderzoeksdocent Saxion) Ook wil ik graag de ondernemers en een aantal vrienden en mijn familie bedanken die mij hebben geholpen met het afnemen van de enquêtes en de steun gedurende mijn afstudeerperiode. Jasper Hiddinga Deventer, september 2010 Onderzoek naar gastgerichte product-markt-partner-combinaties | Voorwoord 3

Thesis Dennis Santbulte.pdf
Wat is media(wijsheid)? – Master Thesis - Vijselaar en Sixma
studiereeks2.pdf (0.64MB) - VRWI
Lees hier het volledige dossier (pdf) - Weliswaar
finalVersion - Erasmus University Thesis Repository - Erasmus ...
februari(pdf, 2 MB) - UWV
pdf rapport 2006-03 - Stowa
COMMCollection 15 Communicatie-acties evalueren (PDF ... - Fedweb
Buitenspelen vandaag... (pdf, 578KB) - Steunpunt Jeugd
MemoRad 2006-4.pdf - Nederlandse Vereniging voor Radiologie
"Verminderen van suïcidaliteit Beleidsadvies" PDF ... - Rijksoverheid.nl
"Verminderen van suïcidaliteit Beleidsadvies" PDF ... - Rijksoverheid.nl
Ontwikkelstrategie Drielandenpunt_concept5_180413.pdf
download PDF - DTZ Zadelhoff
Woonvisie Spetterend wonen in de Drechtsteden 2010-2020
Verkenning-woningbouwprogrammering-Amersfoort
Download printvriendelijke PDF - Trendwatching
Regionalisering, wiedurft?.pdf - BrandweerKennisNet
MarathonMagazine1213.pdf
Verkeersveilig- heidsenquete op autosnelweg - Federale politie
Aanbod lager onderwijs ( pdf ) - Museum Plantin-Moretus