Presentatie bekijken

janson.lea40

Presentatie bekijken

NoN satis scire

• Partners: alle 13 universitaire

lerarenopleidingen (UvA penvoerder)

• Doel project:

inzicht verkrijgen in een goede

beoordelingspraktijk

deze praktijk implementeren

en evalueren


Doelstelling

• Beoordelingspraktijk (ULO’s) minder

arbeidsintensief en eenduidiger maken

Vermindering werkdruk

opleiders

Verbetering studievoortgang

studenten


Activiteiten

Bachelor Master

UvA UU UL TUE

UvA - UL UvA UvA - UL

Inhoud

Projectmanagement

Effectmeting

Disseminatie


WP2. De effect meeting


Resultaat WP3

• Digitale itembank en

beoordelingsprocedure voor toetsing

kennisbasis aanstaande docenten

(bachelor en master)


Resultaat WP4

• Digitale beoordelingsprocedure voor

beoordeling van onderzoeksplannen

van aanstaande docenten (master)


Resultaat WP5

• Procedure voor beoordeling van

digitale video-opnames van

lespraktijk van aanstaande docenten

(bachelor en master)


Resultaat WP6

• Zelftoetsen voor beoordeling van

competenties van aanstaande

docenten in hun digitale portfolio

(bachelor en master)


Context

• De universiteit, het vakgebied, minor of

master

• Verbetering of vernieuwing

– situatie vooraf situatie nu

• Proces evaluatie

– Hoe verliep de implementatie?

• Schaal van de implementatie


Instrumenten

• Evaluatie-instrumenten in de vorm van

zelfrapportage-instrumenten

– Docenten vragenlijst

– Studenten vragenlijst

• Pilot beschrijvingsformat voor het meten

van de context variabelen


Resultaat

• Rapport over de effecten van digitaal

toetsen in de leraren opleidingen op de

werkdruk van docenten en de studie

voorgang van studenten

• Nadruk op mechanisme waaronder deze

effecten tot stand komen

• Inzicht in de rol van de verschillen in

context op de effecten


Effecten van digitaal toetsen in

de lerarenopleidingen

“Non satis scire”


• Inge Molenaar,

– i.molenaar@uva.nl

• Alessandra Corda

Contact

– A.Corda@ICLON.leidenuniv.nl

More magazines by this user
Similar magazines