Dia's van powerpoint-presentatie (terug)kijken

janson.lea40

Dia's van powerpoint-presentatie (terug)kijken

Effectonderzoek in AH@D

De Educatieve Minor Casus

Amsterdam

12.10.2011


De Minor Casus…

Alle instrumenten

Duurzame effecten: ICL


De Minor

Voorlichting

Minor

E-learning

Effecten van

Beroepsbeeld

Entrée Beroepsveld

Volgen masteropleiding


Instrumenten

Start: 205

Eind: 131

Overlap: 86

Vragenlijsten

Start minor (veel open

vragen

Eind minor (open en

gesloten)


Hoe de minor het

beroepsbeeld veranderde

Retrospectieve

voormeting

vergeleken met

nameting

Schaal 1 = 5:

1= --; 5 = ++


15. Als docent heb je

weinig ruimte voor

fouten

2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2

Voor Na


21. Als docent moet je goed kennis kunnen overdragen

26. Docenten moeten veel orde houden

37. Je moet goed kunnen presenteren als docent

31. Er is voldoende werkgelegenheid voor docenten

11. Als docent heb je fijne werktijden

28. Doceren is dankbaar werk

29. Een docent heeft veel vrijheid in zijn of haar baan

14. Als docent heb je weinig carrière mogelijkheden

Geen verandering tijdens minor

9. Als docent ben je voornamelijk bezig met de vervelend/ongemotiveerde

leerlingen

16. Als docent kun je moeilijk theorieën van je eigen vakgebied bijhouden

10. Als docent heb je een hoog maatschappelijk aanzien

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5


35. Je moet als docent goed ad rem

kunnen reageren

33. Je kunt als docent veel

voldoening uit je werk halen

Neutraal tot vrij plussig wordt plussig….

22. Als docent moet je jezelf goed

ontwikkeld hebben

27. Docenten moeten veel plannen

32. Het beroep van een docent is

dynamisch

38. Je moet vaak thuis doorwerken

als docent

13. Als docent heb je veel ruimte voor

eigen invulling van je baan

25. Docenten hebben een hoge

werkdruk

18. Als docent maak je lange dagen

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Voor Na


25. Docenten hebben een hoge werkdruk

38. Je moet vaak thuis doorwerken als docent

27. Docenten moeten veel plannen

Plussig wordt nog plussiger…

18. Als docent maak je lange dagen

20. Als docent moet je de stof aantrekkelijk kunnen maken

39. Sociale aspecten spelen een grote rol bij het beroep van een docent

33. Je kunt als docent veel voldoening uit je werk halen

12. Als docent heb je veel persoonlijk contact

32. Het beroep van een docent is dynamisch

23. Als docent moet je leerlingen goed kunnen sturen

34. Je moet als docent enthousiasme kunnen opwekken voor je eigen

vakgebied

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

voor na


34. Je moet als docent enthousiasme kunnen opwekken voor je eigen

vakgebied

20. Als docent moet je de stof aantrekkelijk kunnen maken

39. Sociale aspecten spelen een grote rol bij het beroep van een docent

12. Als docent heb je veel persoonlijk contact

23. Als docent moet je leerlingen goed kunnen sturen

33. Je kunt als docent veel voldoening uit je werk halen

27. Docenten moeten veel plannen

32. Het beroep van een docent is dynamisch

38. Je moet vaak thuis doorwerken als docent

25. Docenten hebben een hoge werkdruk

18. Als docent maak je lange dagen

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

voor na


Na Minor

Kans op volgen Master: 6.85

25% zal geen master gaan volgen,

60% vrij zeker wel

Werken in het onderwijs: 7,7

10% vrij zeker niet

70% vrij zeker wel

Werken in het onderwijs:

13%: kans iets minder

32%: geen verandering

45%: kans toegenomen


E-Learning

in Minor

Geen verschil

tussen

instellingen

Frequentie: gemiddeld 6

Nut 6,4

Verbetermogelijkheden: zeker wel

(7,4)


E-Learning

en effecten..

Meer gebruik

- grotere zekerheid beroepsbeeld

- meer kans op volgen master

Hogere waardering nut

- meer zekerheid beroepsbeeld

Hoe meer verbetermogelijkheden

- Meer kans op volgen master


Kwaliteit

Minor

Geen verschil

tussen

instellingen

Verbetermogelijkheden:

gemiddeld 7,2

Geen verband met

toekomstvariabelen


Voorlichting

Voorlichting:

90%: voloende tot goed

50%: goed

Beeld opleiding helder:

65% voldoende tot goed

11,5%: geen helder beeld

Hoe tevredener over de helderheid van het

beeld over de opleiding, hoe tevredener

over de voorlichting

Geen effect op toekomstvariabelen


Voorlichting

Filmpjes

beroepsbeelden

Geen relatie met helderheid

opleidingsbeeld


De Minor Casus…

Alle instrumenten

Duurzame effecten: ICL


Evaluatie

- Voorlichting

- Minor

- E-learning in Minor

Effect Minor

- op toekomstkeuzes

- op beroepsbeeld


Evaluatie

Voorlichting

Minor

E-leaning in Minor

Effect Minor

op toekomstkeuzes

op beroepsbeeld


Ontwikkeling

Instroom, doorstroom, uitstroom

Evaluatie

Proces ALVAST

Effect

Gebruik ALVAST


ICL

&Toekomst

Voorlichting

professionaliseren

(werkgroep)

Landelijk informatiesysteem

aansluiting vooropleiding –

universitaire lerarenopleiding

(ALVAST)

Landelijke voorziening van

e-learning modules

Schoolvakkunde


ICL

&Toekomst

Landelijk systeem voor

instroom-doorstroomuitstroomgegevens


Verdergaande samenwerking…

Nieuw project: toetsen

More magazines by this user
Similar magazines