TENTOONSTELLING

resources21.kb.nl

TENTOONSTELLING

TENTOONSTELLING

VAN

WERKEN DER LEDEN VAN

„DE ZUID-NEDERLANDSCHE

ONAFHANKELIJKEN"

WAARAAN VERBONDEN

EERE-TENTOONSTELLING

VAN BEELDHOUWWERKEN

DOOR

H. J. SIEGERS

EINDHOVEN

STEDELIJK VAN ABBE-MUSEUM


TENTOONSTELLING

VAN f

WERKEN DER LEDEN Wjtó

„DE ZUID-NEDERLANDSQg If B

ONAFHANKELÜKEN"\%l\

WAARAAN VERBONDEN

EERE-TENTOONSTELLING

VAN BEELDHOUWWERKEN

DOOR

H. J. SIEGERS

EINDHOVEN

STEDELIJK VAN ABBE-MUSEUM


Duur der tentoonstelling:

15 Juni—7 Juli.

Dagelijks geopend van 11 — 1 en 2—4.30.

Toegangsprijs 10 cent.


BESTUUR DER VEREENIGING VAN

BEELDENDE KUNSTENAARS

„DE ZUIDNEDERLANDSCHE ONAFHANKELIJKEN"

C. J. G. PERQUIN, Voorzitter. Roostenlaan 28,

Tel. 4038.

G. BERGMAN, Secretaris. Heezerweg 212,

Tel. 2484.

N. TH. REINDERS, Penningmeester. Orchideeënstr. 55

H. KOK, 2e Secretaris.

Rek. Nutsspaarbank 14613.

JOH. NICOLAAS Jr., Adviseerend lid.


BESTUUR VAN HET MUSEUM.

A. VERDIJK, Burgemeester.

J. L. VAN ENGELAND, Wethouder.

P. P. J. A. VAN DER PUTT, Wethouder.

F. K. BUSKENS, Wethouder.

A. J. VERHAGEN, Wethouder.

J. M. SANDERS, Secretaris.

COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET

STEDELIJK VAN ABBE-MUSEUM.

A. VERDIJK, Voorzitter.

A. C. J. M. SCHELLENS.

CHR. WIJNEN.

Dr. W. J. A. VISSER, Secretaris.

5


SCHILDERIJEN.

J. AARTS.

1. Stilleven met brood. f 100.—

H. VAN BAAR.

2. Maanlandschap. n. t. k.

3. Stadsgezicht ('s-Bosch). n. t. k.

4. Onderstuk Molen (Leende). n. t. k.

5. Portret. n. t. k.

S. J. BAKERMANS.

6. Mistige morgen. n. t. k.

7. Winterlandschap. n. t. k.

8. Winterlandschap. n. t. k.

G. BERGMAN.

9. Kamerven bij Gerwen. i 175.—

10. La Roche (België). f 125.—

11. Naakt. f125.—

M. J. BIES.

12. De sloot. f 600.—

13. Landschap met booten. f450.—

14. Oude klotkuil. f 250.—

15. Boschpartij. f 200.—

G. C. E. BURGER.

16. Zeedennen. n. t. k.

17. Aardappelen en uien. n. t. k.

i)


J. VAN DAM.

18. Interieur.

n. t. k.

C. DORLEIJN.

19. Zonnebloemen. n. t. k.

20. Sweikhuizen in Meimaand. n. t. k.

21. Merkelbeek bij de populieren. f 90.—

CHARLES EYCK.

22. Stilleven. n. t. k.

T. GIJSSEN.

23. Vloed. n. t. k.

24. Landschap met ven. f 125.—

25. Visschersbooten. n. t. k.

J. HAMILTON.

26. Winter. f 100.—

27. Oirschotsche heide. f 60.—

28. Zonnebloem. f 75.—

29. Langs de Dommel. f 75.—

H. HASENBOS.

30. Heidegezicht. f 325.—

31. Brabantsch landschap, boerderij. f 275.—

B. J. VAN DEN HEUVEL.

32. Portret Mej. A. f 250.—

33. Stilleven. f 300.—

34. Bloemen. f 100.—

35. Druiven. f 100.—

7


P. H. JOOSSE.

36. Oude vrouw. f 85.—

37. De roeiboot. f 60.—

J. G. KAM.

38. Riddersporen. f 150.—

W. DE KOK.

39. Zigeunerin (Haagsch woonwagenkamp). f 350.—

40. De Heer Th. Sanders. n. t. k.

41. Zelfportret. n. t. k.

42. Mevrouw de Kok. n. t. k.

ANTOON KRUIJSEN.

43. Madonna. f 275.—

44. Kathedraal. f 400.—

45. Zelfportret. f 700.—

TOON LEARBUCH.

46. Volop zomer. f 120.—

47. Levensavond. n. t. k.

48. Barnevelder. f 150.—

MEVR. M. G. KORTENHORST-KLOPPENBURG

49. Druiven. f 75.—

H. MAAS.

50. Portret Mr. v. K. n. t. k.

51. Portret de Heer v. S. n. t. k.

52. Portret Mia M. n. t. k.

8


JOH. NICOLAAS Jr.

53. Chrysanten. n. t. k.

54. Beeldhouwer H. J. Siegers. f 100.—

55. Korenschoven te Mierlo. f 250.—

ARTHUR NOLS.

56. Mergelgroeve. f 60.—

57. Voorjaarsstemming (Simpelveld). f 80.—

58. Dennengroep (Heerlerbaan). f 60.—

O J. G. PERQUIN.

59. Familiegroep. n. t. k.

60. Portret de Heer J. V. H. n. t. k.

61. Zinnia's. f 350.—

62. Christus in den Olijvenhof. n. t. k.

H. RITZEN.

63. Herfst in Limburg. f 750.—

64. Limburg in bloei. f 350.—

65. Koekelberg. f 350.—

66. Biezenhof. f 350.—

M. H. VAN RIJN.

67. Herfst in Brabant. f 150.—

68. Stroobloemen. f 250.—

69. Oude dingen. f 120.—

70. Boeken. f 90.—

MARTIN ROESTENBURG.

71. Winterlandschapmorgen. n. t. k.

9


72. De beemd. f 250.—

73. Maasdijk. n. t. k.

74. Aardappelrooiers. n. t. k.

A. P. J. SIBENS.

75. Winteravond. f 175.—

76. Wind. f 100.—

77. Winterlandschap. f 125.—

78. Herfstlandschap. f 150.—

EDMOND VAN SIJBEN.

79. Duinlandschap. f 75.—

80. Korenschoven. f 75.—

J. M. F. VAN DE VEN.

81. Kinderportret. n. t. k.

82. Meisjesportret. n. t. k.

83. Bloemen. f 225.—

84. Stilleven met tulpen. f 300.—

P. A. J. VRIENS.

85. Kustdorpstraat zomeravond. f 100.—

A. J. ZOETMULDER.

86. Brabantsche boer. n. t. k.

87. Studiekop. f 50.—

88. Stilleven met komkommers. f 100.—

89. Stilleven dahlia's. f 50.—

10


AQUARELLEN.

Mevr. M. G. KORTENHORST-KLOPPENBURG.

90. Generaria's in kas. f 85.—

91. Magnolia's. f 100.—

92. Cactus. f 85.—

N. TH. REINDERS.

93. Duinen. f 50.—

TEEKENINGEN EN

GRAFISCH WERK.

G. BERGMAN.

94. Portret Ab (teekening). n. t. k.

95. Langs de Waal (litho) ingelijst. f 20.—

96. Molen bij Leende (linoleumsnede) ingel. f 15.—

B. J. VAN DEN HEUVEL.

97. Broer van den schilder (houtskool). f 50.—

JOH. NICOLAAS Jr.

98. Neushoornvogel (ets) oningelijst. f 5.—

99. Madoereesche praauw (ets) oningelijst. f 5.—

J. C. VAN OPHEUSDEN.

100. Salome (beitswerk). f 80.—

N. TH. REINDERS.

101. Brabantsch landschap (houtsnede) oningel. f 7.50

102. Langs de Tongelreep (houtsnede) oningel. f 10.—

1 1


EERE-TENTOONSTELLING

NAAR AANLEIDING VAN DEN ZEVENTIGSTEN

VERJAARDAG VAN DEN BEELDHOUWER

H. J. SIEGERS.

Titel: Materiaal:

1. Droomverlangen Mahoniehout

2. Mediteerende Christus Eikenhout

3. Buurpraatje Eikenhout

4. Wanhoop Eikenhout

5. Kniertje Gipssteen

6. Kinderbusten Gipssteen

7. Kinderbuste Kunststeen

8. Reliëf van de Kinderen v. G. . . . Kunststeen

9. Christus Esdoornhout

10. Buste Terra-Cotta

11. Christus H.H Eikenhout

12. Reliëf Kunststeen

13. Buste Gips

14. Wroeging Kunststeen

15. Moeder en kind Esdoornhout

16. Wever Beukenhout

17. Eierboerin Gipssteen

18. Reliëf kinderportret Palmhout

19. Haringmeisje Eikenhout

20. Houthakker Kunststeen

21. Smart Perenhout

22. Reliefportret Brons

23. Madonna Plataanhout

24. De Judaskus Gep. gips

12


IN DEZE SERIE VERSCHENEN:

No. 1. Hedendaagsche Nederlandsche Kunst.

18 April—15 Juni 1936.

No. 2. Tentoonstelling van hedendaagsche Belgische

Schilder- en Beeldhouwkunst.

22 Mei—ljuli 1937.

No. 3. Tentoonstelling van 19e en 20e eeuwsche

schilderijen uit Eindhovensch part. bezit.

22 December 1937—16 Januari 1938.

No. 4. Van Dongen. 1877—1937.

4 Februari—6 Maart 1938.

No. 5. Jan Sluyters.

24 Maart—25 April 1938.

No. 6. Schilders van de Haagsche School.

11 Jun—1 Juli 1938.

No. 7. Noord-Brabantsch Kunstbezit.

15 Augustus—15 September 1938.

No. 8. Bergensche School.

5 April—8 Mei 1939.

No. 9. Tentoonstelling van Noord-Brabantsche

Schilder- en Beeldhouwkunst.

26 Juli—18 September 1939.

No. 10. Eeuwfeest Tentoonstelling van Schilderijen

en Beeldhouwwerken.

Vervaardigd door leden van de Maatschappij

„Arti et Amicitiae".

23 December 1939—28 Januari 1940.

z.o.z.


De werken van den beeldhouwer Siegers werden

welwillend in bruikleen gegeven door

de Heeren

J. Bruynes, Ed. van Buul, M. F. J. Coppens, Mr.

G. J. van den Dungen. Mevr. Elias-Prins. de Heeren

H. J. van Gestel. Ir. J. L. H. Jonker, H. C. E. Kennen.

R. Mignot. Jan Pessers. Dr. L. van der Putt. J. Pij­

nenburg, Leo Schellens, W. Swinkels. Dr. Th. van Urk.

Theo Vrijdag. M. van der Waerden.


No. 11. Tentoonstelling van Werken van de leden

van het Schilderkundig Genootschap Pulchri

Studio.

23 Maart—15 April 1940.

No. 12. Tentoonstelling van Schilderijen uit de ver­

zameling van wijlen den Heer Henri v. Abbe.

26 December 1940—15 Januari 1941.

No. 13. J. H. Jurres.

23 Februari—17 Maart 1941.

No. 14. Betsy Westendorp-Osieck. 1880-1940.

11 Mei—9 Juni 1941.

No. 15. Tentoonstelling van Werken der Leden van

„De Zuid-Nederlandsche Onafhankelijken",

waaraan verbonden Eere-Tentoonstelling

van Beeldhouwwerken door H. J. Siegers.

15 Juni—7 Juli 1941.

More magazines by this user
Similar magazines