Tuinieren - Ecolabel

5016.fedimbo.belgium.be

Tuinieren - Ecolabel

Gezonde tuinen De tuin is voor veel

stadsbewoners en mensen in de

buitenwijken het belangrijkste contact

met de natuur. Een goed verzorgde tuin kan een

bron van voedsel, bloemen en rust zijn. Planten

geven frisse lucht en filteren roet en stofdeeltjes uit

de lucht. Tuinieren zonder aandacht kan echter water

en grond vervuilen.

Het Europees Ecolabel helpt uw tuin in harmonie met

de natuur te bloeien. ‘de Bloem’ is uw teken dat het

product dat u gebruikt voor uw tuin:

● goed functioneert;

● het milieu niet schaadt, vooral de

waterhuishouding; en

● duidelijke instructies geeft om het product zuinig

en efficiënt te gebruiken.

Schadelijke stoffen uit bodemverbeteraars en

groeimedia kunnen in het grond- en oppervlaktewater

terecht komen. Producten met het Europees Ecolabel

verminderen deze risico’s en helpen de levenscyclus

van organisch materiaal te verlengen.

Het Europees Ecolabel

Alleen producten, die voldoen aan

strenge eisen aan de prestatie en

milieukwaliteit verkrijgen het Europees

Ecolabel. Producten die het Europees

Ecolabel hebben verkregen, ondergaan

een zware controle naar de genomen

milieumaatregelen, deze resultaten worden

door een onafhankelijke instantie bevestigd.

Andere milieulabels staan voor een milieuoogpunt,

als recycling of energie-efficiëntie, maar het Europees

Ecolabel staat voor een lage milieubelasting voor de

hele levenscyclus van het product — van fabricage

tot weggooien. Consumenten in de Europese Unie,

Noorwegen, Liechtenstein en IJsland kunnen het

label tegenkomen.

Criteria bestaan er voor meer dan 23

productcategorieën en diensten er komen steeds

nieuwe categorieën bij. ‘De Bloem’ is toegekend aan

bijvoorbeeld milieuvriendelijke apparatuur, kleding,

tuinartikelen en toeristische accommodaties.

Zoek de Bloem!

CONTACT INFORMATIE

Europese Commissie: ecolabel@ec.europa.eu

Nationaal bevoegde instanties:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/tools/competentbodies_en.htm

Algemene informatie over ‘de Bloem’: http://ec.europa.eu/ecolabel

Producten met ‘de Bloem’: www.eco-label.com

Het Europees Ecolabel voor toeristische accommodaties:

http://www.eco-label-tourism.com

gedrukt op gerecycleerd papier

© Europese Gemeenschappen, 2006

Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2006

Overneming met bronvermelding toegestaan.

TEKST EN DESIGN Regional Environmental Center • ILLUSTRATIES Laszlo Falvay

Europese Commissie

KH-74-06-758-NL-D

HET EUROPEES ECOLABEL

Tuinieren

Natuurlijk beter


Producten met het

Europees Ecolabel helpen

uw tuin zonder schade

aan andere planten.

Bodemverbeteraar

Milieuvoordelen

• Bodemverbeteraar met het Europees Ecolabel is

schoon (bevat minder dan 0,5% glas, metaal

en plastic).

• Bodemverbeteraar met het Europees Ecolabel

bestaat uit gerecycleerd materiaal, of uit afval

gewonnen organisch materiaal.

• Bodemverbeteraar bevat minimaal 20% organisch

materiaal.

• De producten bevatten geen rioolslib, alleen slib

van strikt gecontroleerde bronnen is toegestaan.

• Minerale grondstoffen die in bodemverbeteraar

zijn gebruikt komen niet uit beschermde

natuurgebieden.

• Er zijn strenge limieten aan de concentratie van

zware metalen of pesticidenresiduen die het

watersysteem kunnen vervuilen.

• Stikstofgehalte is gereguleerd om milieueffecten

zoals watereutrofiëring te verminderen.

• Duidelijke instructies over opslag en gebruik

van het product voorkomt verspilling en

overmatig gebruik.

Groeimedia

Milieuvoordelen

• Tuincompost, ook bekend als groeimedia, bestaat uit

organisch afval van de compostproducent, waardoor

biologisch afval niet op de stortplaats komt.

• Groeimedia met het Europees Ecolabel bevat

opnieuw te gebruiken materialen, of

gecomposteerd organisch afval.

• De producten bevatten geen rioolslib, alleen slib

van strikt gecontroleerde bronnen is toegestaan.

• Minerale grondstoffen die in groeimedia worden

gebruikt komen niet uit beschermde natuurgebieden.

• Producten met het Europees Ecolabel beïnvloeden

de groei van planten niet negatief.

• Groeimedia met het Europees Ecolabel geven

de consument informatie over correct gebruik

en behandeling.

Minder stikstof in

bodemverbeteraar

betekent schonere meren.

Kies voor de

gezondheid en de waarde

BETER VOOR HET LEEFMILIEU

● Er wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van

ziektekiemen zoals salmonella.

● Bodemverbeteraar en groeimedia met het Europees

Ecolabel geven heldere informatie over opslag, gebruik

en behandeling.

● Producten met het Europees Ecolabel voldoen aan

strenge eisen voor zware metalen zoals lood dat

schadelijk is voor de gezondheid.

EEN BESPARING IN UW PORTEMONNEE

● Producten met het Europees Ecolabel voldoen aan

strenge eisen voor onkruidzaden en andere

verontreinigingen.

● De kwaliteit van de producten is gegarandeerd door

verschillende testen van onafhankelijke instanties.

● Instructies over opslag en gebruik helpen u het beste

uit het product te halen.

● Duidelijke etikettering helpt tuiniers de meest

geschikte bodemverbeteraar en

groeimedia te kiezen.

Bodemverbeteraar

met het Europees

Ecolabel bevat

organisch

materiaal voor een

gezondere tuin.

More magazines by this user
Similar magazines