5 stappen om samen te werken aan uw succes 1 Het ... - Ecolabel

5016.fedimbo.belgium.be

5 stappen om samen te werken aan uw succes 1 Het ... - Ecolabel

H E T E U R O P E E S

E C

O L A B E L

G I D S B I J D E A A N V R A A G V A N H E T E C O L A B E L

5 stappen om samen te werken

aan uw succes

1 Het insturen van de aanvraag

■ Kies tussen de productgroepen die in het systeem zijn opgenomen de categorie waarvoor

u een ecolabel wil aanvragen.

■ Neem contact op met de nationale bevoegde instantie in de lidstaat waar het product is

vervaardigd of voor het eerst in de handel is gebracht. Zij zal uw behoeften analyseren,

technische hulp verlenen en de financiële implicaties bekijken.

■ Verschaf alle informatie en testresultaten nodig om te bewijzen dat uw product voldoet

aan de ecologische eisen en prestatiecriteria.

2 Onderzoek van de aanvraag

De nationale bevoegde instantie zal de aanvraag onderzoeken, de gegeven informatie en

testresultaten vergelijken met de relevante milieu- en prestatiecriteria en mogelijk uw

bedrijf komen inspecteren om te kijken of ook de installaties voldoen aan de gestelde eisen.

3 Het ontvangen van het ecolabel

Indien uw product aan alle relevante milieu- en prestatiecriteria voldoet zal de nationale

bevoegde instantie u officieel de toelating geven het Europees ecolabel op uw product aan

te brengen en in promotiecampagnes te gebruiken. U moet voor het gebruik van de keur

wel een vergoeding betalen. Deze vergoeding kan lager liggen voor kleine en middelgrote

ondernemingen en voor ontwikkelingslanden.

4 Controle op de naleving

Om de reputatie van het Europees ecolabel hoog te houden kan de nationale bevoegde

instantie ook na de toekenning van de keur fabrieken inspecteren en producten testen. Op

die manier kan de consument er zeker van zijn dat de producten in kwestie hun bewijs van

ecologische uitmuntendheid blijven verdienen.

5 Spots op uw inspanningen

Als u het Europees ecolabel eenmaal verkregen hebt kan u de waarde van dit kwaliteitslabel

best onderstrepen door uw product via alle mogelijke communicatiewegen onder de

aandacht te brengen. Vraag bij uw nationale bevoegde instantie na of zij eventueel hulp

voorziet bij promotiecampagnes.

Het Europees ecolabel is verkrijgbaar voor volgende productgroepen:

Kantooruitrusting en

-benodigdheden

Personal computers

Draagbare computers

Kopieerpapier

Matrassen en beddengoed

Beddenlinnen

Matrassen

Huishoudelijke hygiëne

en reiniging

Wasmiddelen

Vaatwasmiddelen

Toiletpapier

Keukenrollen

Tissuepapier

Andere tissuepapierproducten

voor huishoudelijk gebruik

Huishoudapparaten

Vaatwassers

Wasmachines

Koelapparaten

Kleding en schoeisel

Textielproducten

Schoeisel

Doe het zelf

Binnenhuisverf

Binnenhuisvernis

Lampen

Textielproducten voor

binnenhuisdecoratie

Tuinieren

Grondverbeteraars


www.

Oostenrijk

Herr Andreas Tschulik

Bundesministerium für Umwelt

Stubenbastei 5

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 515 22 27 09

Fax (43-1) 515 22 76 49

andreas.tschulik@bmlfuw.gv.at

België

Mevrouw Marleen Van den Brande

Ministerie Volksgezondheid en

Leefmilieu

Rijksadministratief Centrum Vesalius 4

Pachecolaan 19, bus 7

B-1010 Brussel

Tel. (32-2) 210 46 80

Fax (32-2) 210 48 73

ecolabel@health.fgov.be

Denemarken

Lisbeth E. Hansen

Miljømærkesekretariatet

DK-teknik energi & miljø

Gladsaxe Møllevej 15

2860 Søborg

Tel. (+ 45) 39 69 35 36

Fax (+ 45) 39 69 21 22

lehansen@ecolabel.dk

Christian Poll

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen

Strandgade 29

DK-1401 København K

Tel. (+ 45) 32 66 04 24

Fax (+ 45) 32 66 05 31

cp@mst.dk

H E T E U R O P E E S

Finland

Ms Leena Nyqvist-Kuusola

Finnish Standards Association

SFS-Environmental labelling

PO Box 116

FIN-00241 Helsinki

Tel. (358-9) 14 99 33 91

Fax (358-9) 14 99 33 20

leena.nyqvist-kuusola@sfs.fi

Frankrijk

M me Patricia Proia

(AFNOR Certification)

11, avenue Francis de Pressensé

Saint-Denis La Plaine Cedex

F-93571 Paris

Tel. (+ 33) 141 62 86 10

Fax (+ 33) 149 17 90 37

patricia.proia@E-Mail.afnor.fr

E C

Duitsland

Herr Christian Loewe

Umweltbundesamt (FG III 1.3)

Postfach 33 00 22

D-14191 Berlin

Tel. (49-30) 89 03 30 25

Fax (49-30) 89 03 30 99

christian.loewe@uba.de

O L A B E L

Breng een bezoek aan onze website voor de meest

recente informatie in verband met het Europees

ecolabel systeem:

http://europa.eu.int/ecolabel

Netwerk van de nationale bevoegde instanties

Herr Henning Scholtz

RAL, Deutsches Institut für

tesicherung und Kennzeichnung

Siegburger Str. 39

D-52757 Sankt Augustin

Tel. (49-2241) 16 05 23

Fax (49-2241) 16 05 11

RAL-Institute@t-online.de

Griekenland

Ms Amalia Katsoy

PERPA-ASAOS

Patission 147

GR-11251 Athens

Tel. (30-1) 08 64 61 92

Fax (30-1) 08 67 67 72

a.katsou@minenv.gr and

agryllia.dearth@edpp.gr

Italië

Mr Riccardo Rifici

Comitato Ecolabel Ecoaudit

c/o Ministero dell’Ambiente

Via Cristoforo Colombo, 44

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 57 22 50 29

Fax (39) 06 57 22 50 94

ecocom@anpa.it

Mr Francesco Tarisciotti

ANPA

Via Vitaliano Brancati, 48

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 50 07 28 28

Fax (39) 06 50 07 20 78

ecolabel@anpa.it

Island

Ms Sigrun Guomundsdottir

Environmental and Food Agency

PO Box 8080

IS-128 Reykjavik

Tel. (+ 35) 45 85 10 00

Fax (+ 35) 45 85 10 10

sigrung@hollver.is

Ierland

Mr William Burns

National Standards Authority of Ireland

(NSAI)

Forfas, Glasnevin

Ireland-Dublin 9

Tel. (353-1) 807 38 89

Fax (353-1) 807 38 38

burnsw@nsai.ie

Luxemburg

Mr Henri Haine

Ministère de l’Environnement

18, montée de la Pétrusse

L-2918 Luxembourg

Tel. (352) 478 68 16

Fax (352) 40 04 10

henri.haine@mev.etat.lu

Europese Commissie

DG Milieu — D.3.

Wetstraat, 200

B – 1049 Brussel

Nederland

De heer Andre Mascini

Stichting Milieukeur

Eisenhowerlaan 150

2517 KP ’s gravenhage

Tel. (31-70) 358 63 00

Fax (31-70) 350 25 17

milieukeur@milieukeur.nl

Noorwegen

Ms Marianne B. Eskeland

Norwegian Foundation for

Environmental Product

Labelling

Kristian August Gate 5

N-0164 Oslo

Tel. (47) 22 36 57 45

Fax (47) 22 36 07 29

marianne.b.eskeland@ecolabel.no

Portugal

Ms Delfina de Serpa Pinto

Direcção-Geral da Indústria

Campus do Lumiar, Edifício O

Estrada do Paço do Lumiar

P-1649-038 Lisboa

Tel. (351) 2 17 10 20 86

Fax (351) 2 17 10 21 14

delfina.pinto@dgi.min-economia.pt

Spanje

Mr Antón Elejabeitia

Asociación Española de Normalización

y Certificación (AENOR)

Cl. Génova, 6

E-28004 Madrid

Tel. (34) 9 14 32 60 11

Fax (34) 9 13 10 46 83

aeleja@aenor.es

Mr Salvador Samitier i Martí

Direcció General de Qualitat Ambiental

Departament de Medi Ambient

Generalitat de Catalunya

Av. Diagonal, 523-525

E-08029 Barcelona

Tel. (34) 9 34 19 30 85/444 50 00

Fax (34) 9 34 19 76 30

wsamitier@correu.gencat.es

Zweden

Ms Kerstin Sahlén

SIS Ecolabelling

Sankt Paulsg. 6

S-118 80 Stockholm

Tel. (46-8) 55 55 24 06

Fax (46-8) 55 55 24 01

kerstin.sahlen@sismab.se

Verenigd Koninkrijk

Mr Charles Cox

DEFRA

Floor 6/D11, Ashdown House

123 Victoria Street London SW1E 6DE

United Kingdom

Tel. (44-20) 79 44 65 76

Fax (44-20) 79 44 65 59

charles_cox@defra.gsi.gov.uk

Illustraties: Marc Hernu

More magazines by this user
Similar magazines