sportaanbod volledig jaarprogramma - Ba

isb.colo.ba.be

sportaanbod volledig jaarprogramma - Ba

Deelnameprijs Sportkaart

SPORTKAART

NIEUWE SPORTKAART

= € 3,00

UNISPORT

= één sport

behalve fi tness

MULTISPORT

= alle sporten

behalve fi tness

OMNISPORT

= alle sporten

+ fi tness

ZOMERAANBOD

= beperkt sportaanbod

DUPLIKAAT

Bij verlies of beschadiging van de kaart kan men een duplikaat bekomen € 3,00.

ANNULERING

Terugbetaling van deze kaart of wijziging van activiteit is niet mogelijk.

VERZEKERING

Alle deelnemers zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de activiteit m.u.v. de niet begeleide activiteiten nl.

squash, badminton, tennis en tafeltennis (medische kosten en burgerlijke aansprakelijkheid). Extra verzekeren

van de niet-begeleide activiteiten kan mits een opleg van € 7,00 te betalen. Enkel medische kosten erkend door

het Riziv komen in aanmerking.

KENNISMAKEN

voor

sept.-aug.

vanaf 24 aug

2009

jan.-aug.

vanaf 14 dec

2009

april-aug.

vanaf 29

maart 2010

volwassenen (+ 18j) € 48,00 € 38,00 € 29,00

55-plussers,

+ studenten (+ 18j)

€ 32,00 € 26,00 € 19,00

jongeren (- 18j) € 27,00 € 21,00 € 16,00

volwassenen (+ 18j) € 63,00 € 51,00 € 38,00

55-plussers

studenten (+18j)

€42,00 €34,00 €26,00

jongeren (- 18j) € 37,00 € 30,00 € 22,00

volwassenen (+ 18j) € 110,00 € 88,00 € 66,00

55-plussers

studenten (+18j)

€ 66,00 € 53,00 € 40,00

jongeren (- 18j) € 55,00 € 44,00 € 33,00

juli-aug.

vanaf 1 juli

2010

vanaf 14 jaar € 20,00

UITBREIDING: € 6,00 extra te betalen + verschil tussen beide tarieven.

Kennismaken met één of 2 activiteiten kan door middel van een 2 beurtenkaart (€ 10,00), éénmaal in mindering

te brengen bij aankoop van een Sportkaart.

2 beurtenkaarten zijn uitsluitend te koop bij de lesgevers of bij de controlepost.

7

More magazines by this user
Similar magazines