Views
5 years ago

1. Inleiding 2. Impulssubsidies …in een notendop

1. Inleiding 2. Impulssubsidies …in een notendop

1. Inleiding 2. Impulssubsidies …in een

1. Inleiding Op 19 september 2008 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit goed bij het decreet over de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid voor het krijgen van de impulssubsidies. Dit uitvoeringsbesluit bepaalt de spelregels voor het extra 5 de hoofdstuk/thema van het sportbeleidsplan. Met de impulssubsidies wil Vlaams minister van sport B. Anciaux de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider in de sportclubs verbeteren. Met 0,8 euro per inwoner aan middelen kan het stadsbestuur initiatieven nemen om de kwaliteit en het aantal jeugdsportbegeleiders in de clubs te stimuleren. Dit betekent dat de lokale besturen tijdens de herfst van 2008 een beleidsplan moeten opmaken waarbij ze hun actiepunten duidelijk maken. De Vlaamse overheid meent dat de gemeenten het best geplaatst zijn om in het lokale sportlandschap coördinerend op te treden om zo de sportclubs te ondersteunen. 2. Impulssubsidies …in een notendop 2.1 Enkele begrippen Om begripsverwarring te voorkomen worden in het uitvoeringsbesluit enkele termen afgebakend: - jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar - jeugdsportbegeleider: sporttechnische begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende sportvereniging - jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak -erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het gemeentebestuur Deze laatste bepaling treedt pas in werking op 1 januari 2010. Tot dan kunnen sportverenigingen die niet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie in aanmerking komen voor een impulssubsidie. De gemeenteraad heeft in zitting van 4 december 2008 in art. 3 van het nieuwe subsidiereglement de erkenningsvoorwaarden voor een sportclub omschreven. 2.2 Doelstelling Voor de periode 2009-2013 koos de Vlaamse Regering als beleidsprioriteit “de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen, aangesloten bij een erkende Vlaamse sporfederatie”. Deze beleidsdoelstelling die de Vlaamse regering met de impulssubsidie beoogt, is het verkrijgen van meer en hoger sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, actief in meer erkende sportverenigingen. Een degelijk gekwalificeerde trainer, die met kennis van zaken op een pedagogisch, medisch en ethisch verantwoorde manier de kinderen en de jongeren kan vormen en opleiden in die sport, kan laten doorgroeien naar mooie resultaten en plezier kan laten 1

Verban Jou Vrese (1): Inleiding - Lyttelton-Oos-gemeente
Presentatie 1 - Inleiding en doel van de dag (M.Adriaanse)
Deel 1 - inleiding in de procescontrole IPC8-2010 - Thinktwise.be
Voorbeeld Titel 1 - vb. : Deel 1 : Inleiding - Vad.be
1. Inleiding 2. Onkruidbestrijding
1 Jeugdplan van OWIOS 2011 1 Inhoud 2 Inleiding 3 De ...
I. Impulssubsidie: de kwaliteitsverhoging van de ...
1 Documentatie over alfatraining 1 Inleiding 2 ... - Lineaverde
Inhoud 1. Inleiding 2. Kaders en achtergronden van veiligheid op ...
Page 1 Roma in Temse Omgevingsanalyse Page 2 1. Inleiding ...
1. Inleiding 2. Omroepcodes intypen
Brief aan de TK over participatiebanen 1. Inleiding 2. Inhoudelijk ...
1. Inleiding 2. Wettelijk kader - gemeente Eindhoven
Inhoud 1 Inleiding 2 Programmeren 3 Parameterbeschrijving
1. Inleiding 2. Bemonstering van het zaad 3. Resultaten
1. Inleiding 2. De grootte (resolutie) van de foto - PlantFocus
1 Inleiding 2 Waarom automatiseren? - Induteq
Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding 2 Resultaten
HOOFDSTUK 1 : INLEIDING - Gemeente Zaventem
ECN Beleidsstudies Benutting restwarmte 1. Inleiding 2 ...
Inleiding 1. Situering 2. Advies van Vlacoro
1. Inleiding 2. Competenties en bekwaamheden - Christiaan ...
1. Inleiding 2. Doelstelling en opzet van het Groenplan
Wat doet het ISW? 1. Inleiding 2. Werkwijze en ... - Besluitvorming
INHOUD Voorwoord 1 Inleiding 2 Geschiedenis van de oprichting ...
1. Inleiding 2. Het ontstaan van visziekten 3. Het herkennen van ...
Hoofdstuk 1: Inleiding - BAM