Handleiding voor het indienen van gegevens - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Handleiding voor het indienen van gegevens - ECHA - Europa

REACH-IT

Gebruikershandleid

ing voor de

industrie

Deel 01 – Aan de slag met

REACH-IT

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


2

REACH-IT Gebruikershandleiding voor

de industrie Versie: 2.0

Versie Wijzigingen

2.0 Document in nieuwe lay-out. Figuren en links bijgewerkt.

1.1 Nieuw format toegepast. Deel van de inhoud verplaatst naar andere

delen van de handleiding.

1.0 Eerste versie.

Deel 01 – Aan de slag met REACH-IT

Referentie: ECHA-12-G-16-NL

Publicatiedatum: juli 2012

Taal: NL

© Europees Agentschap voor chemische stoffen, 2012

Voorblad © Europees Agentschap voor chemische stoffen

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid: Dit is een werkvertaling van een

document dat oorspronkelijk in het Engels werd gepubliceerd en dat op de ECHA-website

beschikbaar is.

Overname is toegestaan mits de bron volledig wordt vermeld in de volgende vorm: “Bron:

Europees Agentschap voor chemische stoffen, http://echa.europa.eu/”, en mits dit schriftelijk

wordt gemeld aan de eenheid Communicatie bij ECHA (publications@echa.europa.eu).

Dit document is beschikbaar in de volgende 22 talen:

Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws,

Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en

Zweeds

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit document, kunt u deze via het

informatieaanvraagformulier versturen naar de helpdesk van ECHA. Vermeld hierbij de

referentie en de publicatiedatum. Het informatieaanvraagformulier is te vinden op de pagina

Contact op:

http://echa.europa.eu/about/contact_en.asp

Europees Agentschap voor chemische stoffen

Postadres: P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland

Bezoekadres: Annankatu 18, Helsinki, Finland

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


Deel 01 – Aan de slag met REACH-IT Publicatiedatum: juli 2012 3

Table of Contents

1. DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE INDUSTRIE GEBRUIKEN ................................. 4

1.1 Doelstelling ....................................................................................................................... 4

1.2 Structuur .......................................................................................................................... 4

1.3 Conventies........................................................................................................................ 5

1.4 Pictogrammen ................................................................................................................... 5

1.5 Tekstconventies................................................................................................................. 5

1.6 Knoppen & links................................................................................................................. 5

1.7 Help................................................................................................................................. 6

1.8 WAT IS REACH-IT?............................................................................................................. 7

1.9 Achtergrond ...................................................................................................................... 7

1.10 Wie gebruikt REACH-IT? .................................................................................................... 7

1.11 Autoriteiten ..................................................................................................................... 7

1.12 Industrie......................................................................................................................... 7

1.13 Architectuur van REACH-IT ................................................................................................ 8

1.14 Koppeling tussen REACH-IT en IUCLID 5 ............................................................................. 9

1.15 Vereisten van REACH-IT .................................................................................................... 10

1.16 Algemene structuur ECHA REACH-IT ................................................................................... 10

1.17 Navigatie in REACH-IT ...................................................................................................... 13

1.18 Algemene regels .............................................................................................................. 13

1.19 Wizardregels.................................................................................................................... 13

1.20 ONDERSTEUNING KRIJGEN................................................................................................ 13

ECHA-website ......................................................................................................................... 13

ECHA-helpdesk ....................................................................................................................... 13

FAQ-document ........................................................................................................................ 14

Table of Figures and Tables

Figuur 1: Voornaamste navigatieregels in REACH-IT ......................................................... 6

Figuur 2: Architectuur van REACH-IT................................................................................. 9

Figuur 3: De structuur van een normale pagina in de interface voor REACH-IT ................. 11

Figuur 4: Navigatiehulpmiddelen met een succesbericht worden groen weergegeven ...... 12

Figuur 5: Voorbeeld van een in rood weergegeven foutbericht.......................................... 12

Tabel 1: De delen van de gebruikershandleiding voor de industrie .................................. 4

Tabel 2: Verschillen tussen REACH-IT en IUCLID 5

.......................................................... 10

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


4

REACH-IT Gebruikershandleiding voor

de industrie Versie: 2.0

1. DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE INDUSTRIE

GEBRUIKEN

1.1 Doelstelling

Deze gebruikershandleiding voor de industrie (Industry User Manuel - IUM) is het naslagwerk

voor alle functionaliteiten van REACH-IT die beschikbaar zijn en komen voor de industrie. Deze

IUM is bedoeld voor alle gebruikers in de industrie die REACH-IT moeten gebruiken om

gegevens in te dienen of te bekijken. De verschillende gebruikers van REACH-IT zijn

beschreven in deel 2 (Aanmelding en accountbeheer).

Naarmate er meer functionaliteiten beschikbaar komen, zullen er aanvullende en bijgewerkte

delen van deze IUM worden uitgebracht en beschikbaar worden gemaakt via de ECHA-website

(http://echa.europa.eu/nl/support/dossier-submission-tools/reach-it).

1.2 Structuur

Deze IUM bestaat uit verschillende delen die de vele aspecten van REACH-IT beschrijven. Om

het gebruiksgemak te vergroten, aangezien sommige onderwerpen voor bepaalde gebruikers

relevanter zijn dan andere, worden de verschillende delen afzonderlijk gepubliceerd op de

ECHA-website. De delen die op dit moment beschikbaar zijn, vindt u in Tabel 1.

Tabel 1: De delen van de gebruikershandleiding voor de industrie

Nummer Naam

01 Aan de slag met REACH-IT

02 Aanmelding en accountbeheer

03 Inloggen en postvak

04 Late preregistratie

05 Pre-SIEF

06 Dossier indienen

07 Gezamenlijke indiening

08 Facturering

09 Geavanceerd zoeken

10 Een registratienummer aanvragen voor

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


Deel 01 – Aan de slag met REACH-IT Publicatiedatum: juli 2012 5

een aangemelde stof

11 Online dossiers maken en indienen van

verzoeken

15 Uw fabrikanten of importeurs beheren

16 Een I&E-kennisgeving maken en

indienen via REACH-IT

17 Wijziging van rechtspersoon

Deel 1 (Aan de slag met REACH-IT) introduceert de achtergrond van REACH-IT en de definities

en concepten die u moet kennen voordat u verder kunt gaan met de volgende delen.

Deel 2 en verder beschrijven de stap-voor-stapinstructies voor REACH-IT, van aanmelden tot

inloggen, zoeken en andere functies. De stap-voor-stapinstructies zijn zo visueel mogelijk

gemaakt, zodat de lezer de schermen en voorbeelden eenvoudig kan volgen.

Daarom wordt sterk aangeraden dit deel 1 (hoofdstuk 1 tot en met 3) te lezen, zodat de

andere delen beter te begrijpen en uit te voeren zijn. De IUM als geheel is echter zo

geschreven dat de lezer ook rechtstreeks naar de andere delen kan gaan.

1.3 Conventies

De volgende conventies worden in deze hele IUM gebruikt.

1.4 Pictogrammen

Pictogrammen die in deze IUM worden gebruikt:

Tip verwijst naar een handige truc of helpt u iets belangrijks te begrijpen.

Dit symbool markeert iets wat u moet onthouden, bijv. hoe u een moeilijke

stap doorloopt.

Dit pictogram betekent dat wat volgt technische informatie is. U hoeft deze

niet te lezen als u dat niet wilt, maar het vergroot wel uw begrip.

Waarschuwing dat u moet oppassen voor een veelgemaakte fout.

1.5 Tekstconventies

Tekst tussen < > verwijst altijd naar opdrachten, knoppen of links die u op schermen of in de

teksten van REACH-IT-pagina’s kunt vinden.

1.6 Knoppen & links

In REACH-IT worden twee typen knoppen gebruikt, namelijk actieknoppen en keuzerondjes.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


6

REACH-IT Gebruikershandleiding voor

de industrie Versie: 2.0

Actieknoppen vindt u onder aan het inhoudpaneel van een pagina. Ze worden gebruikt voor

basishandelingen zoals , , enz.

Keuzerondjes (vergelijkbaar met selectievakjes) vindt u in de eerste kolom van tabellen (naast

een record). Ze worden gebruikt om dat specifieke record te selecteren.

De links in REACH-IT kunnen verschillende functies hebben.

Op pagina’s, bovenaan het inhoudpaneel: de links worden gebruikt om terug te gaan naar

informatie in eerdere delen of om naar het volgende onderdeel te gaan.

Op pagina’s, boven tabellen: de links worden gebruikt om records toe te voegen (bijv. een

nieuwe contactpersoon).

In tabellen: de links worden gebruikt om gedetailleerde informatie over een geselecteerd

record te bekijken.

De specifieke link staat onderaan de

inlogpagina.

Figuur 1 illustreert de voornaamste vormen van navigatie.

Figuur 1: Voornaamste navigatieregels in REACH-IT

De schermafbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld. Ze kunnen

voorbeeldingaven bevatten die niet mogen worden gezien als geldige ingaven die door de

gebruikers kunnen worden gebruikt.

1.7 Help

REACH-IT heeft op dit moment twee helpfuncties.

Het blauw omkaderde vraagteken dat naast enkele invoervelden staat; als u de muis over

dit symbool beweegt, worden tips en uitleg over dat invoerveld weergegeven.

De link in de rechterbovenhoek van de beginpagina van REACH-IT (Figuur 3)

brengt u naar de webpagina van de ECHA-helpdesk, waar u een vraag kunt sturen over elk

aspect van REACH, waaronder REACH-IT.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


Deel 01 – Aan de slag met REACH-IT Publicatiedatum: juli 2012 7

1.8 WAT IS REACH-IT?

1.9 Achtergrond

Het centrale IT-systeem dat de vereisten van de REACH-verordening (EG nr. 1907/2006,

hierna te noemen REACH) ondersteunt, heet REACH-IT. Het doel van REACH-IT is:

ervoor zorgen dat de REACH-procedures binnen het Europees Agentschap voor chemische

stoffen (ECHA of Agentschap), de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, de industrie en

andere betrokkenen worden ondersteund door passende IT-systemen en overeenkomstige

interfaces, zodat wordt voldaan aan andere vereisten van de wetgeving, zoals de artikelen 77

(taken van het Agentschap) en 111 (formaten en programmatuur voor de indiening van

informatie bij het Agentschap).

Het REACH-IT-systeem is een centraal systeem dat wordt uitgevoerd bij ECHA. REACH-IT heeft

twee fundamentele groepen partijen waarvoor het passende functies biedt.

Industrie-interface: hier kan een bedrijf zich bijvoorbeeld aanmelden, stoffen preregistreren,

contactgegevens verkrijgen van andere bedrijven die dezelfde stof hebben gepreregistreerd,

registraties indienen, facturen downloaden en de status van ingediende registraties en

betalingen controleren. Daarnaast kunnen er dossiers worden opgesteld, bijv.

informatieverzoeken.

Voorbeelden van gebruikers van de Industriehomepage: fabrikanten, importeurs, derde

vertegenwoordigers, enige vertegenwoordigers, downstreamgebruikers.

Agentschapinterface: dit gedeelte van REACH-IT ondersteunt het dagelijks werk met

betrekking tot het beheer van regelgevingsprocessen door ECHA.

De gebruikers van de Agentschapinterface zijn werknemers van ECHA en van bevoegde

autoriteiten in de lidstaten.

1.10 Wie gebruikt REACH-IT?

REACH-IT wordt gebruikt door zogenoemde “partijen”, die deelnemers aan het systeem

vertegenwoordigen. Partijen zijn verdeeld in drie groepen, die elk toegang hebben tot

specifieke functionaliteiten.

1.11 Autoriteiten

REACH-IT biedt specifieke ondersteuning aan medewerkers van ECHA en van bevoegde

autoriteiten in de lidstaten voor het volgen van de dossiers die zijn ingediend door de

industrie, het uitvoeren van evaluaties en het communiceren met de industrie en tussen

autoriteiten. ECHA is een unieke partij die het Agentschap vertegenwoordigt. Medewerkers van

de bevoegde autoriteiten in de lidstaten worden gezien als externe gebruikers van het REACH-

IT-systeem en zij kunnen alleen de gegevens in het systeem zien die voor hen relevant zijn.

1.12 Industrie

REACH-IT wordt gebruikt voor veilige indiening van gegevens/dossiers door de industrie en

veilige bekendmaking van informatie aan de industrie, zoals een beschikking over een dossier,

registratienummers enzovoort. Industriepartijen mogen alleen hun eigen gegevens zien en

bijwerken.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


8

REACH-IT Gebruikershandleiding voor

de industrie Versie: 2.0

Industriepartijen kunnen worden onderverdeeld in (paragraaf 3.1):

Bedrijf dat de fabrikant, importeur, downstreamgebruiker (downstream user - DU) en/of

enige vertegenwoordiger (only representative - OR) vertegenwoordigt.

Derde vertegenwoordiger (third party representative - TPR) die namens een bedrijf

deelneemt aan gezamenlijk gebruik van informatie [REACH, artikel 4].

Gegevenshouder (data holder - DH) die partijen vertegenwoordigt die in het bezit zijn van

informatie over gepreregistreerde stoffen en informatie indient [REACH, artikel 28, lid 7] (bijv.

beroepsverenigingen).

1.13 Architectuur van REACH-IT

Het REACH-IT-systeem bestaat uit twee afzonderlijke toepassingen (Figuur 2):

De hoofdtoepassing omvat alle modules die nodig zijn voor het hoofddoel van REACH. Zij

ondersteunt de voornaamste functies die beschikbaar zijn voor de geauthenticeerde partijen,

d.w.z. de industrie, ECHA en de bevoegde autoriteiten in de lidstaten. De hoofdtoepassing

filtert ook vóór verspreiding vertrouwelijke informatie weg.

De verspreidingstoepassing is ontwikkeld om niet-vertrouwelijke gegevens in een aparte

databank te bewaren. Zij ondersteunt de raadpleging van openbare gegevens door nietgeauthenticeerde

partijen, d.w.z. partijen die zich niet hoeven aan te melden in REACH-IT en

niet geïdentificeerd hoeven te worden (bijv. burgers en andere belanghebbende partijen).

De hoofdtoepassing van REACH-IT en de verspreidingstoepassing zijn fysiek

gescheiden toepassingen met afzonderlijke servers, databanken en subnetwerken.

Figuur 2 hieronder geeft een overzicht van de interacties via REACH-IT tussen ECHA en de

industrie. U ziet hierin de toepassingen, de voornaamste interne modules daarvan en de

relaties ertussen, evenals de belangrijkste gegevens- en interactiestromen.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


Deel 01 – Aan de slag met REACH-IT Publicatiedatum: juli 2012 9

Figuur 2: Architectuur van REACH-IT

REACH-IT bevat verschillende gegevensstromen, zoals: aanmelding, interne berichten en

betalingsgegevens.

1.14 Koppeling tussen REACH-IT en IUCLID 5

IUCLID 5 is de softwaretoepassing die is ontwikkeld voor en kosteloos beschikbaar wordt

gesteld aan de industrie voor het vastleggen en opslaan van gegevens over de eigen stoffen

van gebruikers in hun lokale IT-omgeving en het indienen van deze gegevens bij ECHA in het

correcte format.

Zie voor meer informatie over IUCLID 5 de IUCLID 5-website op http://iuclid.eu.

Figuur 2 toont ook de koppeling tussen REACH-IT en IUCLID 5 en laat zien dan IUCLID 5 door

alle partijen moet worden gebruikt als een aparte toepassing voor het opstellen van de

dossiers (bijv. registraties).

Als partijen zich hebben aangemeld, kunnen uit IUCLID 5 geëxporteerde dossiers in REACH-IT

worden geladen om ze in te dienen bij ECHA.

De toepassingen REACH-IT en IUCLID 5 staan volledig los van elkaar en zijn niet

bedoeld om elkaar te vervangen (Tabel 2).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


10

REACH-IT Gebruikershandleiding voor

de industrie Versie: 2.0

Tabel 2: Verschillen tussen REACH-IT en IUCLID 5

REACH-IT IUCLID 5

Webtoepassing 1- Client-servertoepassing

2- Stand-alonetoepassing [gedecentraliseerd

systeem, lokaal geïnstalleerd]

Beperkt tot REACH-verordening Wereldwijd gebruikt, ook voor andere

regelgevingsdoeleinden naast REACH (bijv.

OESO-programma voor chemische stoffen met

een hoog productievolume (HPV), EUwetgeving

inzake biociden, enz.)

Toepassing waarin dossiers worden

ingediend door gebruikers

Systeem voor meerdere partijen

waarvan de industrie en de

autoriteiten samen gebruikmaken

1.15 Vereisten van REACH-IT

Toepassing die informatie over chemische

stoffen vastlegt en opslaat voor verschillende

regelgevingsdoeleinden, wereldwijd

Elke installatie is in essentie een systeem voor

één partij

Om REACH-IT te kunnen gebruiken, heeft de potentiële gebruiker het volgende nodig:

Een computer met internetaansluiting, bij voorkeur breedband om de indiening van grote

dossierbestanden mogelijk te maken.

Adobe Acrobat Reader (nieuwste versie) voor het weergeven van indieningsverslagen en

facturen.

De REACH-IT-toepassing is getest met:

- Internet Explorer 7.0 en hoger op een Microsoft Windows-platform

- Mozilla Firefox 3.0 en hoger op een Microsoft Windows-platform

Bij gebruik van een eerdere versie van Internet Explorer of Mozilla Firefox kunnen

sommige functies van REACH-IT minder goed werken.

1.16 Algemene structuur ECHA REACH-IT

REACH-IT is beschibaar via het internet op het volgende adres:

https://reach-it.echa.europa.eu/

De interface is een webtoepassing die wordt uitgevoerd in een webbrowser. De algemene

structuur van de interface is geïllustreerd in Figuur 3 hieronder.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


Deel 01 – Aan de slag met REACH-IT Publicatiedatum: juli 2012 11

Figuur 3: De structuur van een normale pagina in de interface voor REACH-IT

Het functiemenu aan de linkerkant geeft de functionaliteiten weer die op dit moment

beschikbaar zijn voor het gebruikersaccount.

In de bovenbalk ziet u de link naar de ECHA-webpagina waar u een vraag kunt

stellen aan de ECHA-helpdesk over elk aspect van REACH.

De balk met gebruikersaccountinstellingen geeft het profiel van de op dit moment

ingelogde gebruiker weer (namen en ). De functionaliteiten

en zijn ook vanuit deze balk te bereiken.

De balk met tabbladen van de wizardpagina geeft specifieke tabbladen weer voor de op dit

moment gekozen menuoptie. Elk tabblad is een link naar een verdere verdeling van de functies

die beschikbaar zijn onder de menuoptie. Het actieve tabblad wordt met een witte achtergrond

weergegeven.

Afhankelijk van de desbetreffende wizardpagina kunnen er een of meer actieknoppen op een

pagina staan, bijvoorbeeld of .

Het pad naar de wizardpagina is een hiërarchische lijst van links naar rechts van de

pagina’s die de gebruiker heeft doorlopen om op de huidige pagina te komen. Het pad laat de

gebruiker zien waar hij is in de toepassing. Het pad bestaat uit aanklikbare links waarmee de

gebruiker terug kan keren naar de bijbehorende pagina’s tot aan de beginpagina.

In websitetermen worden sitepaden die de voortgang aangeven bij het navigeren

in een site ‘broodkruimels’ genoemd. Ze laten de gebruiker zien hoe hij terug kan

komen bij zijn beginpunt.

Een algemene navigatiekruimel (=link) staat helemaal boven in de balk. Met deze

broodkruimel kunt u naar hogere niveaus van de site navigeren (zie ook Figuur 4).

De huidige navigatiekruimel (= tabblad) laat zien waar u bent op de huidige pagina

(zie ook Figuur 4).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


12

REACH-IT Gebruikershandleiding voor

de industrie Versie: 2.0

De functies die beschikbaar zijn in een gebruikersaccount zijn afhankelijk van het

partijtype van het account en de gebruikersrol(len).

De inhoud van de pagina is afhankelijk van de geselecteerde functie en handeling. Boven aan

de pagina is een ruimte waar berichten worden weergegeven die de gebruiker vertellen of een

handeling gelukt is of niet. Een positief bericht dat een positieve uitkomst bevestigt, is groen

gemarkeerd, zoals hieronder is weergegeven in Figuur 4.

Figuur 4: Navigatiehulpmiddelen met een succesbericht worden groen

weergegeven

Een foutbericht is rood gemarkeerd, zoals is weergegeven in Figuur 5. Het kan bijvoorbeeld

gebeuren dat een verplicht veld niet is ingevuld of dat gegevens niet in de juiste vorm zijn

ingevoerd. Foutberichten bevatten informatie die de gebruiker kan helpen het probleem op te

lossen.

Figuur 5: Voorbeeld van een in rood weergegeven foutbericht

Om in te loggen moet de gebruiker zijn of haar authenticatiegegevens invullen en de tekens

die worden weergegeven in de CAPTCHA invoeren in het veld . Het

idee van een CAPTCHA is dat een computer de tekens niet kan lezen, maar een mens wel. De

CAPTCHA zorgt er dus voor dat alleen mensen kunnen inloggen. Zo wordt voorkomen dat er

bijvoorbeeld een computer wordt gebruikt om automatisch in te loggen en te proberen het

wachtwoord te raden.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


Deel 01 – Aan de slag met REACH-IT Publicatiedatum: juli 2012 13

CAPTCHA staat voor Completely Automated Public Turing test to tell Computers

and Humans Apart. Dit is een categorie van technologieën die worden gebruikt om

te garanderen dat een online transactie wordt uitgevoerd door een mens en niet

door een computer. Willekeurige woorden of letters worden op vervormde wijze

weergegeven, zodat ze wel door mensen te ontcijferen zijn, maar niet door

software. De gebruikers wordt gevraagd over te typen wat ze op het scherm zien

om er zeker van te zijn dat ze mensen zijn.

1.17 Navigatie in REACH-IT

1.18 Algemene regels

REACH-IT is een webtoepassing en daarom worden de pagina’s weergegeven als

webformulieren. Complexe informatie is gestructureerd in tabbladen. Gegevensvelden staan

aan de linkerzijde van het scherm en invoervelden aan de rechterzijde (Figuur 3). Indien van

toepassing, is onder het gegevensveld meestal een korte toelichting weergegeven (btw- en D-

U-N-S-nummers hebben bijvoorbeeld een specifieke notatie en daarvan wordt een voorbeeld

gegeven). Verplichte velden zijn gemarkeerd met een oranje asterisk ( ).

Informatie wordt standaard weergegeven als alleen-lezen. Afhankelijk van zijn rol (zie

paragraaf 3.2.1) kan de gebruiker overschakelen naar de bewerkmodus.

Denk er bij het bijwerken van informatie in REACH-IT aan om op te

klikken, want het systeem vraagt niet of u de wijzigingen wilt opslaan.

1.19 Wizardregels

Bij het navigeren door een wizard (bijv. voor de aanmelding) moeten de vereiste handelingen

in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd: het beginsel “één stap, één formulier, één

tabblad” geldt. Dit houdt in dat de gebruiker de vereiste gegevens op één tabblad tegelijk

moet invoeren. Met de knoppen en onder aan het inhoudpaneel kunt u

van het ene naar het andere tabblad gaan. Gegevens worden pas opgeslagen als u op

klikt. Naar voren navigeren is pas mogelijk als de huidige stappen correct zijn uitgevoerd.

Door achteruit te navigeren kan de gebruiker eerder opgeslagen gegevens

wijzigen, maar dit geldt niet voor het gebruikers-ID.

1.20 ONDERSTEUNING KRIJGEN

ECHA-website

De ECHA-website dient als brandpunt voor nieuws, informatie en IT-hulpmiddelen met

betrekking tot REACH. Hij wordt onderhouden en voortdurend bijgewerkt door ECHA op het

volgende adres:

http://echa.europa.eu

De ECHA-website heeft een speciaal menu voor REACH-IT op:

http://echa.europa.eu/nl/support/dossier-submission-tools/reach-it

ECHA-helpdesk

De ECHA-helpdesk is de voornaamste bron van antwoorden op vragen over REACH-IT,

IUCLID 5 en de REACH-wetgeving.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


14

REACH-IT Gebruikershandleiding voor

de industrie Versie: 2.0

Hebt u een vraag, zoek dan eerst het antwoord in de documentatie die beschikbaar is via de

ECHA-website. Als u geen geschikt antwoord kunt vinden, raadpleegt u de ECHA-helpdesk.

Deze behandelt vragen van klanten op een gestandaardiseerde en tijdige manier om

hoogwaardige oplossingen te garanderen. Contactformulieren vindt u op het volgende adres:

http://echa.europa.eu/nl/contact. De webformulieren van REACH-IT en IUCLID 5 mogen alleen

worden gebruikt om technische ondersteuning voor de IT-hulpmiddelen te vragen.

FAQ-document

ECHA heeft verschillende FAQ-documenten ontwikkeld op basis van de vragen die de helpdesk

van ECHA heeft beantwoord over REACH-IT. U vindt ze op de pagina’s voor

informatieverzoeken en registratie en op het volgende adres:

http://echa.europa.eu/nl/support/faqs/reach-it-frequently-asked-questions

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

ANNANKATU 18, P.O. BOX 400,

FI-00121 HELSINKI, FINLAND

ECHA.EUROPA.EU

More magazines by this user
Similar magazines