Masteropleidingen - Technische Universiteit Eindhoven

w3.tue.nl

Masteropleidingen - Technische Universiteit Eindhoven

Instroom 2010-2011

Masteropleidingen

Algemene informatie

Where innovation starts


Masteropleidingen

Dit is de algemene mastergids van de Technische

Universiteit Eindhoven (TU/e). Je vindt hier

informatie over alles wat met studeren aan de TU/e

te maken heeft. Zo lees je welke toelatingseisen

er gelden en wat er te doen is in het veelzijdige

studentenleven van Eindhoven.

Daarnaast is er per masteropleiding een brochure

beschikbaar. Je kunt deze downloaden of bestellen

via onze studievoorlichtingssite:

www.tue.nl/masteropleidingen.

Studeren aan de TU/e - masteropleidingen

masteropleidingen

Studeren aan de TU/e

Instroom studiejaar 2010 - 2011

TU/e: een goede keuze

Studeren aan de TU/e betekent dat je kiest voor

een universiteit met hoogwaardig onderwijs en

onderzoek. De TU/e is een middelgrote universiteit

met een open, vriendelijke sfeer. Er zijn uitstekende

voorzieningen voor studenten in Eindhoven,

een moderne stad met veel mogelijkheden voor

een onvergetelijke studietijd. De TU/e heeft vele

internationale contacten met vooraanstaande

universiteiten. Stage lopen of het volgen van een

aantal vakken aan een buitenlandse universiteit

kan daardoor vrij eenvoudig worden georganiseerd.

Er zijn veel en goede relaties met hightechbedrijven

en organisaties in de regio. Daar pluk je de vruchten

van bij opdrachten, stages, afstuderen en werk.

De TU/e geeft je een basis mee voor het leven.

Als Eindhovense ingenieur ga je een afwisselende,

uitdagende, lucratieve en maatschappelijk nuttige

carrière tegemoet.

Technische Universiteit Eindhoven:

Where innovation starts.


Technische Universiteit Eindhoven:

Where innovation starts

Inhoud

1 Kiezen voor de Technische Universiteit Eindhoven 4

• De TU/e-ingenieur

• Profiel van de universiteit

• De beste technische universiteit

• Onderwijs en onderzoek verweven

• Onderzoeksgebieden

• Ondernemerschap

• Samenwerking 3 technische universiteiten

• Doorstroom 3 technische universiteiten

• Kennis in praktijk

• Samenwerking met overige universiteiten

• Internationale samenwerking

• Samenwerking op onderzoeksgebied

2 Een masteropleiding aan de TU/e 8

• Opleidingen en speciale programma’s

• Ingenieur en Master of Science

• Drempelloos doorstromen

• Doorstromen met deficiëntieprogramma

• Van hbo naar masteropleiding

• Studievoortgang

• Persoonlijke studiebegeleiding

• Over de grens

3 Een studie met een eigen accent 12

• Studeren in combinatie met werken

• Deeltijd studeren

• Lerarenopleiding

• Certificaat Technologie en Duurzame Ontwikkeling

• Certificaat Technisch Management

• Certificaat Ontwikkelingsproblematiek en Techniek

• Certificaat Technology Entrepreneurship

• Philosophy Certificate

4 Na de masteropleiding 14

• Loopbaan

• Promoveren

• Ontwerpersopleidingen

• Postacademische opleidingen en cursussen

Studeren aan de TU/e - masteropleidingen

5 Toelating, inschrijving en financiën 16

• Hbo-studenten

- Toelating en aanmelding

- TU/e-minor tijdens je hbo-opleiding

- Schakelprogramma

• W.o.-studenten

- Toelating en aanmelding

- Automatisch doorstromen

- Doorstromen met minor

- Doorstromen met extra programma

• Voor hbo- en w.o-studenten

- Inschrijving

- Collegegeld

- Studiefinanciering

- Boeken, dictaten en materialen

- Studieprestaties bijhouden

- Wat kost studeren?

- Notebook

6 Eindhoven studentenstad 20

• Uitgaan: voor ieder wat wils

• Kunst en cultuur

• Sport: passief én actief

• Studentencentra

• Studieverenigingen

• Studentenverenigingen

• Student en samenleving

• Bestuursfuncties en commissiewerk

• Cursor

7 Heen en weer reizen of op kamers? 24

• Reizen

• Op kamers

• Studentenhuisvesting

• Andere woningverhuurders

• Zelf zoeken

• Verzekeringen

8 Doorstroommogelijkheden 26

• Doorstroommogelijkheden na de hbo-bacheloropleiding

• Doorstroommogelijkheden na de w.o.-bacheloropleiding

9 Voorlichtingsactiviteiten, adressen en route 34

• Voorlichtingsactiviteiten

• Handige telefoonnummers en adressen

• Hoe kom je bij de TU/e?


4 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen

Kiezen voor een masteropleiding betekent ook

kiezen voor een universiteit. Het hoogwaardig

onderwijs en onderzoek van de TU/e zijn sterk

met elkaar verweven. Wat dat voor jou betekent,

lees je hier.

1 De beste technische universiteit

Kiezen voor de Technische

Universiteit Eindhoven

De TU/e-ingenieur

Met een diploma van de TU/e op zak kun je

complexe vraagstukken analyseren en op basis

daarvan oplossingen ontwikkelen. Je bent een

probleemoplosser die nieuwe producten, processen

en systemen ontwerpt. Daarmee bied je de

samenleving nieuwe kansen op duurzaamheid,

veiligheid, gezondheid, welzijn en welvaart.

Je studeert in een moderne stad met vele

voorzieningen voor studenten en mogelijkheden

voor een gevarieerde en onvergetelijke studietijd.

De TU/e geeft je als afgestudeerde een basis

mee voor het leven. Je kunt zelfstandig nieuwe

ontwikkelingen oppikken en je steeds richten op

nieuwe maatschappelijke uitdagingen. De TU/e

leidt je dan ook niet op voor een baan, maar voor

een loopbaan. Als Eindhovense ingenieur ga

je een afwisselende, uitdagende, lucratieve en

maatschappelijk nuttige carrière tegemoet.

Profiel van de universiteit

De TU/e is een middelgrote universiteit, met 7000

studenten, 230 hoogleraren, 690 promovendi en

3000 medewerkers. De TU/e biedt 11 bacheloropleidingen

en één speciaal bachelorprogramma,

22 masteropleidingen en 5 speciale masterprogramma’s.

De sfeer is op de TU/e volgens studenten open,

informeel en vriendelijk. Als student kom je

hierdoor gemakkelijk in contact met docenten

en medewerkers. De TU/e is een internationaal

vooraanstaande universiteit die gespecialiseerd

is in Engineering Science & Technology. Met

kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek

draagt de universiteit bij aan de vooruitgang van de

technische wetenschappen, aan de ontwikkeling

van technologische innovaties en daarmee aan de

groei van welvaart en welzijn in de regio Eindhoven,

maar ook ver daarbuiten.

In het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek uit 2008

naar hogescholen en universiteiten van tijdschrift

Elsevier komt de TU/e als beste technische

universiteit van Nederland uit de bus. Volgens de

hoogleraren die deelnamen, heeft ‘Eindhoven’ de

beste opleidingen Elektrotechniek, Informatica,

Bedrijfskunde en Wiskunde.

TU/e wereldwijd nummer 1

in onderzoek met industrie

Elsevier liet voor het onderzoek niet alleen

hoogleraren opleidingen beoordelen - waarbij

ze overigens niet op de eigen opleiding mochten

stemmen - maar ook studenten. Ook in deze

beoordeling staat Eindhoven op veel plaatsen

bovenaan. Volgens studenten heeft de TU/e de

beste opleidingen Biomedische Technologie,

Bouwkunde en Werktuigbouwkunde.

De TU/e is wereldwijd nummer 1 als het gaat om het

aantal wetenschappelijke publicaties dat in samenwerking

met de industrie is gepubliceerd. Dat blijkt

uit een onderzoek uit 2009 opgesteld door het Leids

Center for Science and Technology Studies (CWTS). Dit

houdt in dat de TU/e wereldwijd het meest bijdraagt

aan de wetenschappelijke kennis van bedrijven.

TU/e: een goede keuze!

In deze gids kun je lezen waarom een studie aan de

TU/e een goede keuze is. De belangrijkste redenen

staan hieronder alvast voor je op een rijtje:

• Hoogwaardig onderwijs en onderzoek

• Uitstekende studentenbegeleiding

• Internationale contacten

• Open en informele sfeer

• Afgestudeerden gewild op arbeidsmarkt

• Compacte campus dichtbij NS-station

• Moderne studentenstad Eindhoven

• Veel ondernemerschap in hightech regio

Onderwijs en onderzoek verweven

Het onderwijs van de TU/e is in sterke mate

verweven met onderzoek. Dit betekent dat je

als student dicht bij de laatste technologische

ontwikkelingen staat en onderwijs krijgt van een

docent die betrokken is bij het onderzoek op de

TU/e. De universiteit heeft naast inspirerende

colleges, kleinschalige instructiebijeenkomsten

en begeleide zelfstudie, ook Ontwerpgericht

Onderwijs (OGO). Je werkt daarbij in teamverband

aan technologische ontwerpopdrachten en je voert

praktijkstages en afstudeerprojecten uit in het

bedrijfsleven of bij overheden. Als TU/e-student

verwerf je hierdoor niet alleen een grondige

vakwetenschappelijke basis, maar je ontwikkelt ook

je sociale en communicatieve vaardigheden.

5


6

Onderzoeksgebieden

De TU/e blinkt uit in acht omvangrijke

onderzoeksgebieden:

• Biomedical Engineering Sciences;

• Broadband Telecommunication Technologies;

• Catalysis and Process Engineering;

• Logistics, Operations and Information Systems;

• Mechanics and Control;

• Nano-engineering of Functional Materials

and Devices;

• Polymer Science and Technology;

• Science and Engineering of Embedded Systems.

De TU/e heeft twee koestergebieden:

• Comfort Technology;

• Ambient Intelligence.

De Eindhovense onderzoekers beschikken

over moderne en unieke onderzoeksapparatuur

en laboratoria

De Eindhovense onderzoekers beschikken over

moderne en unieke onderzoeksapparatuur en

laboratoria. Een groot aantal faculteiten maakt

bijvoorbeeld gebruik van een ultramoderne

cleanroom op de campus. De TU/e zet in Nederland

ook de toon met deelname in het Dutch Polymer

Institute, het Embedded Systems Institute en

het Center for Translational Molecular Medicine.

Ook neemt de TU/e actief deel aan het door

Philips, IMEC en TNO opgerichte Holst Centre voor

autonome draadloze systemen en systemen op

folie. Samen met bedrijven en overheden in de

regio werkt de TU/e verder in tal van projecten mee

aan de versterking van de economische structuur.

Bijzonder nauwe banden zijn er met Philips

Research. Wereldwijd heeft meer dan 20% van de

bij Philips Research werkzame onderzoekers zijn

opleiding gevolgd aan de TU/e.

Samenwerking 3 technische universiteiten

De Technische Universiteit Eindhoven, de

Technische Universiteit Delft en de Universiteit

Twente hebben zich verenigd in de 3TU.Federatie.

Gezamenlijk zijn zij een aantal landelijke master-

opleidingen aan het opzetten.

Deze masters zijn: Embedded Systems, Sustainable

Energy Technology, Construction Management

and Engineering, Systems and Control, Science

Education and Communication.

De gezamenlijke masteropleidingen zorgen ervoor

dat je als student de beste kwaliteit van onderwijs

in het betreffende vakgebied krijgt. Je volgt

onderwijs bij docenten die op hun vakgebied tot de

absolute top behoren.

Doorstroom 3 technische universiteiten

De samenwerking tussen 3TU zorgt ook voor een

goede doorstroming tussen bachelor- en masteropleidingen

onderling. Hiervoor is een doorstroommatrix

ontwikkeld. Voor elke masteropleiding

die de TU/e aanbiedt, kun je in de matrix in

hoofdstuk 8 zien met welke bacheloropleidingen

van de drie technische universiteiten je toegang

hebt. Je doorstroommogelijkheden zijn daarmee

aanmerkelijk vergroot.

Kennis in praktijk

De TU/e vindt het belangrijk dat kennis die op de

universiteit vergaard wordt, in de maatschappij kan

worden ingezet. In onnoemelijk veel ontwikkelde

producten, processen en systemen zit kennis

verwerkt die afkomstig is van de TU/e. Oprolbare

beeldschermen bijvoorbeeld zijn mogelijk dankzij

kennis die ontwikkeld is door polymeer- en

fotonica-experts van de TU/e. Dankzij onderzoek

door biomedisch technologen van de TU/e is het in

de toekomst mogelijk bij hartpatiënten ‘natuurlijke’

hartkleppen te implanteren die gekweekt zijn uit

stamcellen uit het lichaam van die patiënten zelf.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe TU/ekennis

in de praktijk wordt gebracht.

De TU/e en de technische universiteiten van Delft

en Twente werken samen in het 3TU Innovation Lab.

Dit lab richt zich op ‘kennisvalorisatie’: het creëren

van een omgeving waarin onderzoek, onderwijs

en ondernemerschap elkaar optimaal ontmoeten,

bespelen en versterken.

Het 3TU Innovation Lab vertaalt wetenschappelijke

uitkomsten naar bruikbare producten en processen.

De activiteiten richten zich op de samenwerking

met het grootbedrijf, de ontwikkeling van

innovatieprojecten en stimulering van business

development met het MKB. Als je als afgestudeerde

van de TU/e wil starten met een technologieintensief

en kennisintensief bedrijf, kan het 3TU

Innovation Lab je hierbij ondersteunen.

Samenwerking met overige universiteiten

Behalve samenwerking tussen de drie TU’s heeft

de TU/e ook hechte banden met de Universiteit

Maastricht en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Zo worden de opleidingen van de faculteit

Biomedische Technologie samen met de Universiteit

Maastricht (UM) en het academisch ziekenhuis

Maastricht (azM) verzorgd. De technische vakken

worden gegeven door docenten van de TU/e.

De biologische en de geneeskundige kennis komt

van Maastricht. De TU/e werkt met de Radboud

Universiteit Nijmegen samen op het gebied van

onderwijs en onderzoek. Aan beide universiteiten

zijn er binnen de scheikunde- en natuurkunde-

opleidingen vakken te volgen op het gebied van

nano-engineering.

Internationale samenwerking

Ook internationaal heeft de TU/e vele

samenwerkingsverbanden met vooraanstaande

universiteiten. Zo werkt de TU/e in België

bijvoorbeeld samen met de Katholieke Universiteit

Leuven en de Universiteit Hasselt, in Duitsland

met Technische Universität München, in Oostenrijk

met de Johannes Keppler Universität in Linz en

in Denemarken met de Technical University of

Denmark. Daarnaast zijn er onder meer in het

kader van het Erasmusprogramma overeenkomsten

gesloten met vele andere Europese universiteiten.

In China heeft de TU/e samenwerkingsrelaties

met de Northeastern University in Shenyang,

met de Zhejiang University in Hangzou en met

de Jiao Tong University en Fudan University in

Shanghai. In Singapore werkt de TU/e samen

met de National University of Singapore. Ook

zijn er samenwerkingsverbanden in India met de

Manipal University en het International Institute of

Information Technology in Bangalore. Verder zijn

er onder andere goede contacten in Amerika met

het Georgia Institute of Technology in Atlanta en in

Australië met de RMIT University Melbourne.

De TU/e is tevens lid van een aantal Europese

netwerken van vooraanstaande technische

universiteiten, waaronder het CLUSTER- en

CESAER-netwerk.

Samenwerking op onderzoeksgebied

De TU/e heeft een leidende rol in het Dutch Polymer

Institute (DPI), één van de vier Technologische

Topinstituten in Nederland. Andere universiteiten

die hierin participeren zijn: de universiteiten

van Groningen, Twente, Utrecht, Amsterdam,

Wageningen en Delft. Daarnaast participeert de

TU/e samen met de Technische Universiteit Delft,

de Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit

Groningen in nog een ander Technologisch

Studeren aan de TU/e - masteropleidingen 7

Topinstituut, het Netherlands Institute for

Metals Research (NIMR).

De TU/e is bovendien penvoerder van tien door

de Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen erkende onderzoekscholen,

waaronder Communication Technology, Basic

Research and Applications (COBRA) en het

Euler Institute for Discrete Mathematics and its

Applications (EIDMA). De TU/e werkt hier onder

andere samen met de Technische Universiteit Delft,

de Universiteit Twente, de Universiteit van Tilburg

en de Rijksuniversiteit Groningen.

Internationaal heeft de TU/e vele samen-

werkingsverbanden met vooraanstaande

universiteiten

De TU/e participeert verder in elf onderzoekscholen.

Voorbeelden daarvan zijn het Burgerscentrum voor

Stromingsleer, het Netherlands Graduate School

for Housing and Urban Research (NETHUR), het

National Research Center Photonics (NRC Photonics)

en de National Research School Combination

Catalysis (NRSC Catalysis). Kijk voor meer informatie

op www.tue.nl (bij onderzoek) of op www.knaw.nl.

Kortom, de TU/e biedt je een interessant netwerk

op het gebied van onderwijs en onderzoek, waar je

zeker voordeel uit kunt halen.


8

2

Kies je een masteropleiding, dan moet deze

aansluiten op je bachelor- of hbo-opleiding. Hoe

het met de doorstroom zit, met studiebegeleiding en

de mogelijkheden die je hebt om in het buitenland te

studeren, staat in dit hoofdstuk vermeld.

Een masteropleiding

aan de TU/e

De Technische Universiteit Eindhoven biedt

22 reguliere masteropleidingen en 5 speciale

masterprogramma’s aan.

Masteropleidingen

• Applied Physics

• Architecture, Building and Planning

• Automotive Technology

• Biomedical Engineering

• Building Services

• Business Information Systems

• Chemical Engineering

• Computer Science and Engineering

• Construction Management and Engineering

• Electrical Engineering

• Embedded Systems

• Human-Technology Interaction

• Industrial and Applied Mathematics

• Industrial Design

• Innovation Management

• Innovation Sciences

• Mechanical Engineering

• Medical Engineering

• Operations Management and Logistics

• Science Education and Communication

(lerarenopleidingen)

• Sustainable Energy Technology

• Systems and Control

Studeren aan de TU/e - masteropleidingen

Speciale masterprogramma’s

• Broadband Telecommunication Technologies

• Fluid and Solid Mechanics

• Information Security Technology

• Nano-Engineering

• Polymers and Composites

Het onderscheid tussen ‘regulier’ en ‘speciaal’

heeft betrekking op de formele status. De relatief

nieuwe speciale programma’s zijn (nog) niet als

zelfstandige opleiding erkend. Deze speciale

masterprogramma’s spelen in op de hedendaagse

maatschappelijke ontwikkelingen en bevinden

zich daarom nog in een aanloopfase. Bovendien

zijn deze speciale masters vaak multidisciplinair;

een aantal opleidingen geeft samen vorm aan

deze speciale masterprogramma’s. Tijdens

de masteropleiding kun je je in verschillende

onderzoeksterreinen verdiepen. In de opleidingsbrochures

kun je per opleiding lezen waarin je kunt

afstuderen. Je kunt deze downloaden of bestellen

via onze studievoorlichtingssite:

www.tue.nl/masteropleidingen.

9


10

Ingenieur en Master of Science

Na het behalen van het masterdiploma aan de

TU/e mag je de titel ingenieur (ir.) of Master of

Science (MSc) voeren. Wanneer je een speciaal

masterprogramma afsluit, krijg je het Master of

Science-diploma van de masteropleiding waaronder

het speciale programma valt.

Drempelloos doorstromen

Wanneer je een bacheloropleiding volgt aan één

van de drie technische universiteiten, kun je na

je studie nog alle kanten uit. Zo kun je na het

behalen van het Bachelor of Science-diploma

op de TU/e automatisch doorstromen naar de

aansluitende masteropleidingen op de TU/e.

Daarnaast kun je ook terecht bij de Technische

Universiteit Delft en de Universiteit Twente. Een

overzicht van aansluitende masteropleidingen na je

bacheloropleiding vind je in hoofdstuk 8.

Doorstromen met deficiëntieprogramma

Wil je doorstromen naar een andere TU/emasteropleiding

dan de richting van je bachelor,

dan kun je tijdens je bacheloropleiding een gerichte

doorstroomminor volgen. Door deze minor is de

aansluiting tussen de bachelor en masteropleiding

beter. Je kunt er ook voor kiezen om na je bacheloropleiding

een deficiëntieprogramma te volgen.

Dit is een programma van maximaal een half jaar

(dertig studiepunten) waarmee je toegang krijgt

tot een veel groter aantal masteropleidingen, ook

buiten de TU/e. Meer hierover lees je in hoofdstuk 5.

Van hbo naar masteropleiding

Ben je nog bezig met je hbo-opleiding, dan

kun je een TU/e-minor volgen tijdens je hboopleiding.

Voorafgaande aan deze minor volg je

in de avonduren het vak Basiswiskunde dat je

toegang geeft tot de TU/e-minor. De TU/e-minor

is onderdeel van je hbo-opleiding maar wordt

door de TU/e verzorgd. Met deze minor en enkele

aanvullende vakken kun je doorstromen naar een

masteropleiding van de TU/e.

Wanneer je je hbo-bacheloropleiding al hebt

afgerond, kun je na je hbo-opleiding een schakel-

programma volgen aan de TU/e. Heb je dit schakelprogramma

afgerond, dan kun je doorstromen

naar een TU/e-masteropleiding. Alles over de

toelatingseisen kun je lezen in hoofdstuk 5.

Een overzicht van aansluitende masteropleidingen

na het hbo vind je in hoofdstuk 8.

Studievoortgang

De TU/e hanteert de European Credit Transfer

System (ECTS) om je studievoortgang te registreren.

De masteropleidingen duren twee jaar en

vertegenwoordigen 120 ECTS, ook wel

studiepunten genoemd. Een academisch jaar

begint en eindigt in augustus/september.

Persoonlijke studiebegeleiding

Al vanaf het begin van de masteropleiding heb

je veel persoonlijk contact met docenten en

mentoren, vooral in de onderwijsgroepen en

tijdens practica. Zij zien hoe je studeert en of je

inspanningen de gewenste resultaten hebben.

Bij het Onderwijs en Studenten Service Centrum

(STU) krijg je informatie, advies en trainingen op

het gebied van bijvoorbeeld studievaardigheden

en studiekeuze. In de laatste fase van de opleiding

kun je bij STU ook terecht voor informatie, advies

en training op het gebied van solliciteren.

Zie ook www.tue.nl/stu.

Over de grens

Met het bachelor-mastersysteem krijgen

studenten een internationaal erkend diploma.

Daardoor is het voor studenten eenvoudig om

na een Nederlandse bacheloropleiding een

masteropleiding in het buitenland te doen. Dit

geldt uiteraard ook andersom: buitenlandse

studenten kunnen eenvoudiger in Nederland

studeren. De TU/e streeft ernaar dat haar

masterstudenten een aantal studiepunten

Studeren aan de TU/e - masteropleidingen 11

in het buitenland behalen. Dit betekent dat je

bijvoorbeeld een stage of afstudeeropdracht over

de grens uitvoert of dat je een semester in een

ander land gaat studeren en daar vakken gaat

volgen.

Je voert een stage of afstudeeropdracht

uit over de grens of je studeert een

semester in een ander land

Als je een stage of een afstudeeropdracht uitvoert

of vakken volgt in het buitenland in een speciaal

uitwisselingsprogramma voor studenten, dan

kun je hiervoor financiële ondersteuning of een

beurs aanvragen. Bovendien is er begeleiding

en ondersteuning vanuit jouw opleiding. Meer

informatie kun je krijgen bij het International

Relations Office van het Onderwijs en Studenten

Service Centrum (STU): www.tue.nl/goingabroad.


12 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen

3

Studeren in voltijd kan altijd en overal.

Maar wat als je iets anders wilt?

De vele mogelijkheden op de TU/e.

Een studie met een

eigen accent

Studeren in combinatie met werken

Duaal leren is een onderwijsvorm waarbij je

studeren combineert met werken. Door de beroepsoriëntatie

te integreren in de opleiding ontstaat

er een natuurlijke aansluiting met de praktijk. De

masteropleidingen die dit aanbieden zijn op dit

moment Chemical Engineering en Building Services.

Deeltijd studeren

Een aantal masteropleidingen aan de TU/e kun

je ook in deeltijd volgen. Wel verschilt het per

opleiding hoe deze vorm van onderwijs wordt

aangeboden. Je kunt hiervoor het beste contact

opnemen met de opleiding van je keuze.

Lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden, kan dat bij de Eindhoven

School of Education (ESoE). Je kunt hier de masteropleiding

Science Education and Communication

volgen en een eerstegraadslesbevoegdheid

behalen. Afhankelijk van je vooropleiding kun

je je specialiseren in wiskunde, natuurkunde,

scheikunde of informatica. Het is overigens niet

zo dat alleen studenten wiskunde, natuurkunde,

scheikunde en informatica hier terecht kunnen. Je

kunt bijvoorbeeld ook met je bacheloropleiding

Werktuigbouwkunde je eerstegraadsbevoegdheid

halen. Je wordt opgeleid om les te geven in de

bovenbouw van de havo en het vwo. Daarnaast mag

je ook in de onderbouw en het vmbo en mbo les

geven. Meer informatie over de lerarenopleiding

vind je op: www.esoe.nl.

Certificaat Technologie en Duurzame Ontwikkeling

Binnen elke masteropleiding van de TU/e kun je

een ‘duurzaam’ accent aanbrengen door milieu- en

energievakken te volgen en je afstudeerproject uit

te voeren op dat gebied. Op die manier werk je mee

aan het bedenken van technologische oplossingen

voor de milieuproblemen van de toekomst. Daarbij

kun je denken aan producten met een lange levensduur

en grote repareerbaarheid, die gemaakt zijn

met zo min mogelijk grondstoffen en energie en die

zo min mogelijk afval opleveren.

Een voorbeeld is een energiezuinig huis of

een auto met een superzuinige motor die lang

meegaat. Hiervoor krijg je bij het afstuderen een

extra certificaat. De onderwerpen zijn meestal

tamelijk technisch. Maar naast techniek leer je

ook het een en ander over menselijk gedrag en

over de economische haalbaarheid van nieuwe

technologieën. Het certificaat Technologie en

Duurzame Ontwikkeling (TDO) beslaat minimaal

twintig studiepunten en bestaat deels uit verplichte

vakken en deels uit keuzevakken.

Certificaat Technisch Management

Veel ingenieurs komen na verloop van tijd terecht in

een leidinggevende functie. Om je op zo’n functie

voor te bereiden, kun je je afstudeerprogramma

verbreden met een aantal vakken op het gebied

van ‘technologiemanagement’. De TU/e heeft een

veelzijdig pakket aan mogelijkheden waarmee je

een extra certificaat kunt halen. Als je daarvoor

kiest, heb je bij sollicitaties vaak een streepje voor.

Certificaat Techniek, Ontwikkeling en

Globalisering

Het certificaat Techniek, Ontwikkeling en

Globalisering is zowel van belang voor studenten die

later in ontwikkelingslanden willen gaan werken,

als voor degenen die vanuit Europa te maken krijgen

met ontwikkelingsproblematiek. Bijvoorbeeld

door middel van samenwerking met overzeese

partnerbedrijven op het gebied van ‘research &

development’ of internationale marktontwikkeling.

Vanwege de steeds verdergaande globalisering is er

een toenemende vraag naar ingenieurs die kennis

en vaardigheden hebben om in verschillende

instituten en cultuurgebieden effectief te kunnen

werken, en die goed kunnen functioneren in

multinationaal samengestelde projectteams.

Het certificaat omvat 21 studiepunten en wordt

aangeboden door de faculteit Industrial Engineering

& Innovation Sciences. Het programma kan worden

gevolgd door alle studenten van de TU/e.

Certificaat Technology Entrepreneurship

Voor masterstudenten die geïnteresseerd zijn

in ondernemen is er het Certificaat Technology

Entrepreneurship (CTE). Het CTE geeft studenten

de kans om hun ondernemersgerichte vaardigheden

te verbeteren. Het certificaat staat open

voor alle masterstudenten en wordt uitgegeven

door de faculteit Industrial Engineering &

Innovation Sciences en TU/e Innovation Lab.

Het certificaatprogramma bestaat uit keuzevakken,

die allemaal gerelateerd zijn aan het thema

ondernemen en worden verzorgd door de faculteit

Industrial Engineering & Innovation Sciences.

Ook een cursus ondernemersvaardigheden,

aangeboden in samenwerking met het Onderwijs

en Studenten Service Centrum is onderdeel van

het certificaatprogramma. Ten slotte doe je een

Afstudeerproject Technology Entrepreneurship (ATE)

gebaseerd op een innovatief idee dat is ontwikkeld

aan de TU/e. Dit idee moet meestal nog verder

uitgewerkt worden, zowel op technisch als op

bedrijfskundig vlak. De benodigde kennis is vaak

niet in één persoon te vinden. Daarom kunnen er

meerdere afstudeerprojecten (van verschillende

opleidingen) worden gecombineerd rondom

hetzelfde idee.

Philosophy Certificate

Het certificaat “Philosophy: Philosophical

Reflection on Science and Technology” is er voor

de student met de filosofische inslag. Je krijgt

training in het stellen van de juiste vragen en

leert ‘denkfouten’ te voorkomen als het gaat over

filosofische vraagstukken. Meer informatie is

alleen in het Engels verkrijgbaar via

www.tue.nl, kopje onderwijs, certificaten.

13

Kijk voor meer informatie over

de certificaatprogramma’s op

www.tue.nl/masteropleidingen.


14 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen

4

Voor wie na de masteropleiding verder wil studeren,

is het goed om te weten dat de TU/e verschillende

vervolgopleidingen in huis heeft. De belangrijkste

staan hier voor je op een rijtje.

Na de masteropleiding

Loopbaan

Als Eindhovense ingenieur beschik je over een

stevige wetenschappelijke basis en diepgang

én over de nodige competenties om je in

uiteenlopende sectoren en functies te kunnen

ontplooien. Afgestudeerde TU/e-studenten gaan

dan ook een afwisselende, uitdagende, lucratieve

en maatschappelijk nuttige carrière tegemoet.

Ze worden onder andere (bio)medisch ingenieur,

architect, constructeur, onderzoeker, ontwerper,

projectleider, informatiemanager, (beleids)adviseur

of docent. Afgestudeerde TU/e’ers krijgen later in

hun loopbaan vaak een leidinggevende positie of

zij worden bijvoorbeeld directeur in een industriële

omgeving. Daarnaast worden steeds meer

afgestudeerden zelfstandig ondernemer. Alumni

van de TU/e vind je in de landelijke politiek, in het

management van onderzoeksinstellingen en in de

directie van topbedrijven in Nederland.

Promoveren

Voor wie na de masteropleiding verder wil studeren,

is het goed te weten dat de TU/e verschillende

vervolgopleidingen in huis heeft. Zo kun je ervoor

kiezen om na je master te gaan promoveren,

waarmee je de doctorstitel (dr.) verkrijgt. Dit

betekent dat je aan het begin staat van een

wetenschappelijke carrière.

Als promovendus ben je in dienst van de

universiteit en je vervult hiervoor een belangrijke

functie: je zorgt voor de reputatie en continuïteit

van het onderzoek. Je moet dan ook beschikken

over een gezonde dosis nieuwsgierigheid en

motivatie om je onderzoeksgebied uit te diepen.

zelfstandigheid, goede communicatieve vaardigheden

en het vermogen om samen te werken.

Promoveren is werken aan de toekomst; die

van jezelf en die van de maatschappij. Je houdt

je bezig met boeiende onderwerpen waarbij je

onder begeleiding van onder meer een professor

je uitputtend verdiept in een onderwerp. Met

het onderzoek breng je de wetenschappelijke

kennis van dat onderwerp verder. De hele

wetenschappelijke wereld profiteert daar natuurlijk

van mee. Je legt de bevindingen vast in een

proefschrift, dat je ten overstaan van een commissie

tijdens een openbare promotiezitting verdedigt.

Na je vierjarige promotie kun je doorgaan met

onderzoek aan de universiteit, maar ook zijn

er veel bedrijven die staan te springen om een

gepromoveerd academicus. Je hebt immers bewezen

dat je op zeer hoog niveau kunt werken en je

beschikt over specifieke kennis die voor een bedrijf

of onderzoeksinstituut van grote waarde kan zijn.

Ontwerpersopleidingen

Als je overweegt om na afronding van je

masteropleiding aan een loopbaan als

technologisch ontwerper in de industrie of het

bedrijfsleven te beginnen, dan kun je daarvoor

terecht bij de 3TU.School for Technological

Design, Stan Ackermans Institute. Dit is een

samenwerkingsverband tussen de drie technische

universiteiten in Nederland. Het instituut biedt

elf verschillende ontwerpersopleidingen, waarin

je als trainee in twee jaar wordt opgeleid tot

technologisch ontwerper. Op de eerste plaats doe

je veel kennis en communicatieve vaardigheden

op en daarnaast werk je veel in teamwork en zul

je vaak presentaties houden. Bij een succesvolle

afronding ontvang je het PDEng-diploma

(Professional Doctorate in Engineering). Als je een

ontwerpersopleiding hebt afgerond, start je in een

nieuwe baan meestal een paar treetjes hoger dan

jaargenoten die meteen na het behalen van hun

masterdiploma zijn gaan werken.

Kijk voor meer informatie op: www.3tu.nl/sai.

Postacademische opleidingen en cursussen

De TiasNimbas Business School van de Technische

Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Tilburg

verzorgt deeltijdopleidingen voor professionals

op academisch niveau in diverse vakgebieden. De

wisselwerking tussen praktische toepasbaarheid en

conceptuele kennis staat hierin centraal.

Alumni van de TU/e vind je in de landelijke

politiek, in het management van

onderzoeksinstellingen en in de directie

van topbedrijven in Nederland

Door gebruik te maken van het complementaire

karakter van beide universiteiten, biedt TiasNimbas

Business School een integraal opleidingspakket aan.

Kijk voor meer informatie op: www.tiasnimbas.edu.

15


16 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen

Wat heb je nodig om te kunnen starten met een

masteropleiding aan de TU/e?

5 Vraag je studiebegeleider naar de mogelijkheden.

Toelating, inschrijving

en financiën

Hbo-studenten

Toelating en aanmelding

Via twee wegen kun je als hbo’er een bewijs van

toelating behalen voor een aansluitende masteropleiding

van de TU/e. Namelijk door een

TU/e-minor te volgen tijdens je hbo-opleiding

of een schakelprogramma te volgen.

TU/e-minor tijdens je hbo-opleiding

Studenten met een bachelordiploma van een hboopleiding

hebben een bewijs van toelating nodig om

te kunnen worden toegelaten tot een aansluitende

masteropleiding. Dit kun je onder andere verkrijgen

door het succesvol afronden van een TU/e-minor en

enkele aanvullende vakken tijdens je hbo-opleiding.

Dit houdt in dat je tijdens je hbo-opleiding een

pakket van 30 - 40 (afhankelijk van de masteropleiding

die je wil gaan volgen) studiepunten aan

vakken volgt dat speciaal is opgezet om je voor te

bereiden op het wetenschappelijk onderwijs. Ook

wanneer je na je afstuderen niet wilt doorstuderen,

is het interessant om deze minor te volgen. Je leert

bijvoorbeeld hoe je wetenschappelijk onderzoek

moet uitvoeren. Als je wilt gaan werken in een onderzoeksomgeving,

bijvoorbeeld bij Philips, TNO of in

een laboratorium, kan dit je een voorsprong geven

op andere hbo-studenten.

Voordat je aan de minor mag deelnemen moet je het

vak Basiswiskunde behaald hebben. Dit vak wordt

aan de TU/e gegeven en door je hbo-instelling

ondersteund met werkcolleges. In het begin van

de minor kies je de masteropleiding die je kunt

gaan volgen na het behalen van je hbo-diploma.

De vakken die je volgt zijn afhankelijk van deze

masterrichting. Meer informatie over de minor kun

je vinden op www.tue.nl/hbo-doorstroomminoren.

Met Fontys Hogescholen (Eindhoven, Venlo),

Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Zuyd,

Avans Hogescholen (Tilburg, Breda, Den Bosch) en

Faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool

Utrecht heeft de TU/e hier afspraken over gemaakt.

Ook als je studeert aan een andere hogeschool

zijn er misschien mogelijkheden voor het volgen

van de minor. Neem hiervoor contact op met je

studieloopbaanbegeleider of de coördinator van

de minor die je graag zou gaan volgen. Als je de

TU/e-minor met de aanvullende vakken succesvol

hebt afgerond en je hbo-diploma hebt gehaald, kun

je je aanmelden voor een TU/e-masteropleiding via

het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU).

Via de website www.tue.nl/masteropleidingen kun je

het aanmeldingsformulier invullen en vind je verdere

informatie over de toelatingsprocedure van de

masteropleidingen. Heb je je via STU aangemeld, dan

ontvang je automatisch een inschrijfpakket waarmee

je je kunt inschrijven voor een masteropleiding.

Schakelprogramma

Als je geen TU/e-minor hebt gevolgd, kun je na je

afstuderen aan het hbo een schakelprogramma

volgen bij de TU/e. Dit bereidt je voor op toelating

tot een aansluitende masteropleiding. Omdat

het schakelprogramma is ingebed in de bacheloropleidingen

van de TU/e, moet je je voor de

desbetreffende bacheloropleiding vooraanmelden

en inschrijven. Je moet dus wel toelaatbaar zijn tot

de desbetreffende bacheloropleiding, zie hiervoor

www.tue.nl/stu.

Na afronding van het schakelprogramma krijg je

geen diploma van de bacheloropleiding, maar wel

een bewijs van toelating tot de masteropleiding. Een

schakelprogramma kan een omvang van maximaal

veertig studiepunten hebben (acht maanden). Als

je je wilt aanmelden voor het schakelprogramma,

kun je je vooraanmelden bij de Informatie Beheer

Groep (IB-Groep), zie hiervoor www.studielink.nl.

Na aanmelding krijg je begin juli automatisch een

inschrijfpakket toegezonden waarmee je je kunt

inschrijven voor een TU/e-bacheloropleiding. Een

overzicht van aansluitende masteropleidingen na

het hbo vind je in hoofdstuk 8.

W.o.-studenten

Toelating en aanmelding

Automatisch doorstromen

Na het behalen van je Bachelor of Science-diploma

aan de Technische Universiteit Eindhoven, kun je

alle kanten uit. Zo kun je drempelloos doorstromen

naar één van de aansluitende masteropleidingen

van de TU/e of van de Technische Universiteit Delft

of de Universiteit Twente.

Een overzicht van aansluitende masteropleidingen

na de bacheloropleiding vind je in hoofdstuk 8.

17


18

Doorstromen met minor

Misschien kom je er tijdens je bacheloropleiding

achter dat je naar een andere masteropleiding wilt

doorstromen, dan in de richting van je bachelor.

Je kunt dan tijdens je bacheloropleiding een

doorstroomminor kiezen, waarmee je rechtstreeks

kunt doorstromen naar de TU/e-masteropleiding

van jouw keuze.

Doorstromen met extra programma

Ook kun je na het behalen van je bachelordiploma

een extra programma van een half jaar volgen.

Met dit deficiëntieprogramma krijg je toegang

tot een veel groter aantal masteropleidingen. Dit

kunnen masteropleidingen zijn van de Technische

Universiteit Eindhoven, maar ook van de Technische

Universiteit Delft en de Universiteit Twente.

Kijk voor een overzicht van mogelijkheden op

www.tue.nl/masteropleidingen.

Na het behalen van je bacheloropleiding

kun je alle kanten uit

Als je je als w.o.-student wilt aanmelden voor de

masteropleiding gaat dat niet via de Informatie

Beheer Groep (IB-Groep), maar via het Onderwijs

en Studenten Service Centrum (STU) van de TU/e.

Dit geldt zowel voor studenten die al aan de TU/e

studeren als voor studenten van een andere

universiteit.

Voor hbo- en w.o.-studenten

Inschrijving

Je kunt je aan een universiteit inschrijven

als voltijdstudent, deeltijdstudent, duale

student of als extraneus. Als student mag je

onderwijs volgen, tentamens afleggen, meedoen

met sportactiviteiten, gebruik maken van

studiebegeleiding, enzovoorts. Je komt alleen

voor studiefinanciering in aanmerking als je staat

ingeschreven als voltijdstudent en de Nederlandse

nationaliteit bezit (op enkele uitzonderingen na).

Collegegeld

Het collegegeld voor het wetenschappelijk

onderwijs voor het studiejaar 2009 - 2010 is

vastgesteld op 1.620 euro. Dit bedrag geldt

voor alle studenten die in het bezit zijn van de

nationaliteit van een land binnen de Europees

Economische Ruimte (EER). Voor studenten met

een andere nationaliteit die zich inschrijven voor

een masteropleiding, geldt het collegegeldtarief

van 8.600 euro. Het genoemde collegegeldtarief

(1.620 euro) geldt zowel voor inschrijving

als student aan een voltijdopleiding als voor

inschrijving als student aan een deeltijdopleiding.

Het collegegeld voor de duale opleiding Building

Services en Chemical Engineering bedraagt 5.245

euro voor studenten met EER-nationaliteiten.

Studenten buiten de EER betalen 8.600 euro. Het is

mogelijk het collegegeld gespreid te betalen in vijf

gelijke termijnen, met uitzondering van extraneï.

Voor extraneï gelden aangepaste bedragen.

Zie voor de actuele gegevens: www.tue.nl/stu.

Studiefinanciering

De Wet Studiefinanciering (WSF) geldt voor

studerenden in het hoger onderwijs. Je krijgt als

student een prestatiebeurs in de vorm van een

rentedragende lening. Deze wordt bij voldoende

studieresultaten achteraf in een gift omgezet. De

beurs is beperkt tot de duur van de opleiding, dus

drie jaar voor een bacheloropleiding en twee jaar

voor een masteropleiding. Aansluitend aan de

prestatiebeurs kun je nog drie jaar rentedragend

lenen. De ov-jaarkaart maakt onderdeel uit van

de studiefinanciering. De lening wordt omgezet

in een gift als je binnen tien jaar na je eerste

studiefinanciering voor het hoger onderwijs een

masterdiploma haalt. Het aantal jaren beurs dat

omgezet wordt in een definitieve gift bedraagt

nooit meer dan de duur van een opleiding. Dit

betekent drie jaar voor een bacheloropleiding en

nog eens twee jaar voor een masteropleiding. Bij

studievertraging door bijzondere omstandigheden

kun je financiële ondersteuning krijgen uit

het afstudeerfonds van de TU/e of je kunt een

jaar extra studiefinanciering op grond van een

functiebeperking aanvragen bij de IB-Groep.

Rentedragende leningen moeten later - bij

voldoende inkomen en naar draagkracht - worden

terugbetaald. Voor gehandicapte studenten zijn er

speciale regelingen. Wil je hier meer over weten,

neem dan contact op met een studentenadviseur of

studentendecaan van STU. Daarnaast is er ook

uitgebreide informatie te vinden over studeren

met een functiebeperking bij het expertisecentrum

Handicap & Studie, telefoon (030) 275 3300,

of kijk op www.handicap-studie.nl.

Voor uitgebreide informatie en vragen over

studiefinanciering kun je terecht bij het STU,

telefoon (040) 247 4747 of een regiokantoor van

de Informatie Beheer Groep (IB-Groep), telefoon

(050) 599 77 55 of kijk op www.ib-groep.nl.

Brochures over dit onderwerp zijn verkrijgbaar bij

scholen, postkantoren, bibliotheken en het STU.

Boeken, dictaten en materialen

Informatie over wat je nodig hebt voor je studie

krijg je aan het begin van het studiejaar. De

studieboeken koop je vaak voordelig via de

studievereniging van je opleiding. Voor veel vakken

zijn er uitstekende dictaten te koop op de TU/e.

Studieprestaties bijhouden

De TU/e houdt je studieprestaties bij in de vorm van

studiepunten. Je kunt op elk gewenst moment zelf

je studievoortgang in de gaten houden via internet.

Deze gegevens zijn alleen door jou zelf te bekijken.

Je ontvangt hiervoor een toegangscode van de TU/e.

Wat kost studeren?

Hieronder vind je een voorbeeld van wat de

uitgaven en inkomsten van een student per jaar

zouden kunnen zijn. Het maakt verschil welke

opleiding je doet en of je op kamers woont of bij

je ouders.

Uitgaven

Collegegeld 1.620 euro

Studiekosten

(incl. notebook) 640 euro

Kamerhuur 3.600 euro

Levensonderhoud 3.800 euro

Verzekeringen 1.028 euro

Totaal per jaar 10.688 euro

Inkomsten (studiefinanciering)

Basisbeurs (uitwonend) 259,76 euro p.m.

Aanvullende beurs 231,43 euro (max.) p.m.

Lening 284,19 euro (max.) p.m.

Totaal per jaar 9.3004,56 euro

Er zijn enkele nuttige boekjes te koop over de

kosten van studeren, bijvoorbeeld Geldwijzer

studenten. Dit boekje is te bestellen bij het Nibud,

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting te

Utrecht (www.nibud.nl).

Studeren aan de TU/e - masteropleidingen 19

Notebook

Als TU/e-student kun je tegen zeer gunstige

voorwaarden een notebook aanschaffen met

daarop alle software die je voor je studie nodig

hebt. Het aanbod bestaat uit een pakket hardware,

accessoires, software en diensten. Thuis of op de

universiteit maak je gebruik van het geavanceerde,

universitaire computernetwerk. Je kunt bijvoorbeeld

databases raadplegen, elektronische publicaties

lezen, proeftentamens maken en simulaties

en berekeningen uitvoeren. Jaarlijks neemt

meer dan 95% van de studenten deel aan deze

notebookregeling.

In totaal kost de notebook 1.600 euro. Hiervan

betaal je zelf 800 euro. Voor de resterende 800 euro

teken je een schuldbekentenis.

Deze schuld vermindert gedurende je studie

en wordt kwijtgescholden als je de studie met

goed gevolg afrondt óf als je langer dan drie

aaneengesloten jaren student bent geweest aan

de TU/e.

Als TU/e-student kun je tegen zeer

gunstige voorwaarden een notebook

aanschaffen

Raadpleeg voor aanvullende informatie over de

onderwerpen die in dit hoofdstuk behandeld

worden de website van het Onderwijs en

Studenten Service Centrum (STU) van de TU/e:

www.tue.nl/stu.


20

6

Voor de circa 24.000 hbo’ers en TU/e-studenten is er

in Eindhoven veel te beleven. Kom je hier studeren?

Dan ga je een bruisend en divers studentenleven

tegemoet.

Eindhoven studentenstad

Uitgaan: voor ieder wat wils

Eindhoven is een veelzijdige stad waar voor

studenten alles aanwezig is wat ze kunnen wensen.

Het nachtleven van Eindhoven trekt mensen uit

de stad en van ver daarbuiten. Beroemd is het

Stratumseind waar honderden meters cafés

aaneengesloten in een lange straat liggen. Er

zijn volop (dance)cafés en kroegen, eettentjes

en loungegelegenheden. Iedereen vindt hier wel

een plek naar zijn of haar smaak. Studenten zijn

op het Stratumseind ruim vertegenwoordigd en

er vinden regelmatig in cafés studentenfeesten

plaats. Ook jouw toekomstige studievereniging

zal vast en zeker af en toe een kroeg afhuren voor

een spetterend feest. Maar Eindhoven is meer: op

het Wilhelminaplein kun je betaalbaar en gezellig

dineren in één van de eetcafés en je kunt er dansen

op andere muziek dan je op het Stratumseind

hoort. Op zondagmiddag luisteren liefhebbers er

naar liveconcerten van jazz- of bluesmuzikanten.

Voor de Markt geldt hetzelfde. Onweerstaanbaar in

de zomer zijn de terrasjes waar je eindeloos kunt

genieten van de zon, de drankjes en het voorbij

wandelende publiek. Het Stationsplein en de

Dommelstraat zijn dé plekken voor de avond en de

nacht. Je vindt er lekker eten, gezellige terrasjes en

een overvloed aan dancegelegenheden.

Kunst en cultuur

Voor liefhebbers van kunst en cultuur is er genoeg

te doen in Eindhoven. Zo kun je naar concerten of

theatervoorstellingen in de schouwburg, naar film-

en theaterhuizen, naar concerten in het Frits Philips

Muziekcentrum en voor livemuziek en dansavonden

kun je de Effenaar bezoeken. Voor moderne kunst

kun je naar het Van Abbemuseum, waar naast een

steeds wisselend tentoonstellingsprogramma ook

de internationaal bekende collectie wordt getoond.

Op de TU/e-campus staat De Zwarte Doos, een

gezellige plek waar iedereen terecht kan om te

kletsen, iets te drinken en te eten. Het café is

de hele dag open en is een verzamelplaats voor

studenten. Bij lekker weer gaat het buitenterras

open en heb je uitzicht op de rivier De Dommel. Ook

In het Eindhovense studentenleven nemen cultuurverenigingen

een belangrijke plaats in. Honderden studenten

maken muziek, dansen, spelen toneel en fotograferen. Het

blijft voor de cultuurverenigingen vaak niet bij repeteren en

oefenen alleen. Zo speelt toneelclub Doppio regelmatig op de

TU/e en in de grootste zalen van Eindhoven. De verenigingen

voor Spaanse volksmuziek, Tuna en Tuniña, gaan zelfs de

hele wereld rond om op bijeenkomsten en bij bevriende

zijn er drie conferentiezalen en een bioscoopzaal

met honderd stoelen. Daarmee is de TU/e één van

de weinige universiteiten die in het bezit is van

een bioscoop. Drie dagen per week worden er films

gedraaid tegen een gereduceerd studententarief.

Sport: passief én actief

Sport staat centraal in Eindhoven en op de

universiteit. Het TU/e-sportcentrum heeft de meest

uitgebreide faciliteiten van alle Nederlandse

universiteiten. Geen stad in Nederland met zoveel

studentensport. Je kunt je aansluiten bij veertig

verenigingen en elk jaar komen er nieuwe bij.

Kun je jouw favoriete sport nog niet in Eindhoven

doen? Richt dan een eigen vereniging op! Maar

kijk vooral eerst naar wat er al is: aerobics, aikido,

aquajoggen, aquarobics, atletiek, badminton,

basketbal, blessurebegeleiding, boksen, beweging

op muziek, breakdance, capoeira, cardiofitness,

circuittraining, curling, duiken, fitness, golf,

handbal, handboogschieten, hockey, honkbal,

ijshockey, judo, kanoën, karate, kickboxen,

klim- en bergsport, kobudo, korfbal, krachtsport,

outdoorsporten, paardrijden, racen, roeien, rugby,

schaatsen, schermen, skating, snowboard,

softbal/honkbal, spinnen, squash, streetdance, t’ai

chi, tae bo, taekwondo, tafeltennis, tennis, triatlon,

turnen, voetbal, volleybal, waterpolo, wielrennen,

Studeren aan de TU/e - masteropleidingen

clubs in andere landen muziek te maken. Dansvereniging

Footloose geeft regelmatig dansvoorstellingen en het is niet

uitzonderlijk als je ergens op de TU/e of daarbuiten tegen

een tentoonstelling van fotoclub Dekate Mousa aanloopt.

De meeste verenigingen hebben hun oefenruimtes en ateliers

in studentencentrum De Bunker in Eindhoven. Daarmee komen

de creatieve studenten gemakkelijk bij elkaar over de vloer en

kunnen ze elkaar tot nog grotere hoogten brengen!

windsurfen, yoga, zaalhandbal, zaalvoetbal, zeilen,

zelfverdediging, zweefvliegen en zwemmen.

Veel van de sporten doe je in en rond het

sportcentrum op de TU/e-campus. Daar tref je

honderden andere sportliefhebbers die gebruik

maken van de vele zalen en andere ruimtes waar

alle mogelijke activiteiten worden gedaan. Alles

wat je kunt wensen is er aanwezig; er is zelfs een

zwembad in het sportcentrum.

Met een sportkaart van 70 euro

kun je het hele studiejaar aan alle

activiteiten deelnemen

Met een sportkaart van ongeveer 70 euro kun

je het hele studiejaar aan alle activiteiten

deelnemen. Voor het lidmaatschap van een

studentensportvereniging betaal je contributie.

Veel studentensportverenigingen nemen deel aan

landelijke competities. Kijk voor meer informatie

op: www.tue.nl/sportcentrum.

21


22 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen

Ook heeft de stad Eindhoven veel te bieden op

het gebied van sport. Voor topvoetbal ga je naar

het Philips Stadion: het voetbaltheater van de

Europese topclub PSV. In Eindhoven-Zuid speelt

de tophockeyclub Oranje Zwart en op hetzelfde

sportpark staat een arena waar regelmatig grote

internationale sportwedstrijden plaatsvinden,

zoals Davis Cup-tennis en EK’s en WK’s in

bijvoorbeeld volleybal, tafeltennis en darts. Wil je

zelf actief bezig zijn, dan zijn er zwembaden zoals

zwemparadijs De Tongelreep, er is een kunstijsbaan

waar ook wedstrijden worden gereden, er zijn

klimmuren, midgetgolfbanen, skatehallen en

bowlingbanen.

Kijk niet raar op als je op een dag met

studiegenoten in het vliegtuig naar

China zit

Studentencentra

In het studentencentrum de Bunker, dat vlakbij de

TU/e-campus ligt, ontmoeten studenten van de

TU/e en het hbo elkaar. Gezelligheidsverenigingen

hebben er hun eigen sociëteit en op drukke dagen

zijn er honderden studenten die samen in of rond

het gebouw zitten, tafelvoetballen of muziek maken.

Scala is het culturele studentencentrum dat ook in

De Bunker gehuisvest is. Hier hebben de culturele

studentenverenigingen zoals de film- en fotovereniging,

muziekgezelschappen, de bigband, de

toneelclub en de dansvereniging een onderkomen.

Ze repeteren ’s avonds en in het weekend. Als ze

tevreden zijn, dan gaan ze naar de stad of de TU/ecampus

om hun kunsten te tonen.

Studieverenigingen

Elke opleiding heeft een eigen studievereniging;

een club voor en door studenten met als doel het

voor elkaar zo aangenaam en leerzaam mogelijk te

maken. Zo organiseert de vereniging excursies en

buitenlandse studiereizen, vaak in samenwerking

met de faculteit waar je studeert. Je moet dus niet

raar opkijken als je op een dag met studiegenoten

in het vliegtuig naar bijvoorbeeld China zit! Maar ook

studieboeken koop je vaak voordeliger via de studievereniging

en er is altijd wel een ouderejaars die je

kan vertellen waar je in je studie op moet letten of

wat je nog te wachten staat. Een studievereniging

organiseert ook feesten en sportevenementen.

Studentenverenigingen

Bij een leven als student hoort voor velen een

studentenvereniging, ook wel gezelligheidsvereniging

genoemd. Je treft er studenten van de

TU/e en hbo-instellingen. Op de verenigingen is er

Studeren aan de TU/e betekent studeren in het technologisch

hart van Nederland. In Zuidoost-Brabant zijn veel innoverende

bedrijven gevestigd, zoals Philips, DAF Trucks, ASML, TomTom

en FEI. De TU/e speelt een actieve rol in internationale

samenwerking met overheden, kennisinstellingen en bedrijven

in de driehoek Eindhoven – Leuven – Aken. Zo is de TU/e

betrokken bij een initiatief van Philips, het Interuniversitair

Micro Elektronica Centrum (IMEC) in Leuven. Ook heeft de

TU/e samen met onder meer TNO en Philips op de High Tech

Campus Eindhoven het Holst Centre opgericht. Dit is een

Europees topinstituut voor autonome draadloze microsystemen

en systemen op folie. Deze systemen zijn van

toepassing in tal van sectoren, zoals in de medische wereld

en de consumentenelektronica. Verder heeft de TU/e samen

met Philips, de Universiteit Maastricht en het academisch

ziekenhuis Maastricht op de High Tech Campus in Eindhoven

uiteraard veel tijd voor gezelligheid en ontspanning.

Je leert er nieuwe vrienden kennen en met een

beetje geluk kom je iemand tegen die jou aan een

kamer helpt. Misschien wel in een huis van de

vereniging. Er zijn meer dan tien heel verschillende

gezelligheidsverenigingen, variërend van clubs met

enkele tientallen tot groepen met honderden leden.

Allemaal hebben ze hun eigen sfeer, gebruiken en

activiteiten. Je kunt het beste zelf even gaan kijken

of het iets voor jou is.

Student en samenleving

Als je belangstelling hebt voor maatschappelijke

vraagstukken, dan is er genoeg te doen. Zo zijn er

bijvoorbeeld de wetenschapswinkels: studentenorganisaties

waar individuele burgers, nonprofitorganisaties

of bedrijven hun technologische

vraagstukken voorleggen. Als student leer je er

je kennis in de praktijk toe te passen. Bovendien

doe je hier bestuurservaring op en staat er vaak

een financiële vergoeding tegenover. Organisaties

als Integrand en Unipartners bieden je tijdens de

studie al de mogelijkheid ervaring op te doen

in het bedrijfsleven; je kunt er tegen mooie

vergoedingen op jouw niveau werken in

bedrijven en instellingen. Meer informatie:

www.integrand.nl en www.unipartners.nl/eindhoven.

Verder is er een oecumenische kerk, de

het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM)

opgezet. Dit instituut heeft internationale samenwerkingen

met verschillende kennisinstellingen in de regio Aken. Ook op

het gebied van onderwijs is Eindhoven met de TU/e en andere

onderwijsinstellingen zoals Fontys Hogescholen en de Design

Academy toonaangevend.

Maar Eindhoven is meer dan alleen technologie en onderwijs.

Zo is de stad en de omgeving opvallend groen. Nabij het

centrum liggen bijvoorbeeld het Stadswandelpark en de

Genneper Parken met volop recreatiemogelijkheden.

Je kunt je ook prima vermaken in de levendige binnenstad.

Je kunt in Eindhoven uitstekend winkelen en het is er heerlijk

toeven op een van de vele terrasjes. En als je toe bent aan

vakantie of een weekendje weg, dan boek je een goedkoop

vliegticket vanaf Eindhoven Airport.

Eindhovense Studentenkerk, waar jonge mensen

zich bezighouden met allerlei levensvragen.

Zie ook www.tue.nl/esk.

Bestuursfuncties en commissiewerk

Bij verenigingen, organisaties en commissies leer

je veel over organiseren en bestuurswerk. Door je

naast je studie te ontplooien in een bestuursfunctie

kun je ervaring opdoen die van belang is voor jouw

persoonlijke ontwikkeling. Bij sollicitaties wordt

daar nogal eens naar gevraagd. De TU/e kent een

systeem van bestuursbeurzen voor studenten die

dit soort werk op zich nemen. Meer informatie:

www.tue.nl/stu.

Cursor

Cursor is de gratis universiteitskrant van de TU/e

die iedere donderdagochtend verschijnt. Cursor

bevat nieuws, achtergronden, interviews en opinies

over onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,

cultuur, studentenleven en alles wat je verder moet

weten. Cursor is ook te lezen op www.tue.nl/cursor.

Kijk ook eens op www.shift040.nl. Je vindt er het

laatste nieuws uit Eindhoven studentenstad.

23


24 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen

7

Woon je te ver van Eindhoven vandaan om iedere

dag heen en weer te reizen? Wil je sowieso op

kamers of blijf je voorlopig toch liever thuis wonen?

Heen en weer reizen

of op kamers?

Reizen

De TU/e ligt in het centrum van Eindhoven, slechts

700 meter van het NS- en busstation. Je kunt er

dus voor kiezen om buiten Eindhoven te blijven

wonen en heen en weer te reizen. Alle gebouwen

van de universiteit, het sportcentrum en het

studentencentrum liggen binnen een straal van

500 meter rond het Hoofdgebouw. Zowel het station

als de TU/e-campus is dus probleemloos te voet of

op de fiets bereikbaar vanaf het centrum.

Op kamers

Veel studenten kiezen ervoor om op kamers te gaan.

Je kunt een kamer huren in een studentenhuis, bij

een hospita of samen met vrienden een huis of

appartement huren. De huur voor een kamer is in

Eindhoven over het algemeen lager dan in andere

studentensteden. De meeste kamers zijn tussen

de 16 m 2 en 25 m 2 groot en variëren in huurprijs

van ongeveer 175 tot 350 euro per maand. Het is

verstandig op tijd te beginnen met het zoeken naar

woonruimte, er zijn namelijk wachtlijsten,

al zijn die de laatste jaren een stuk korter

geworden. De gemeente Eindhoven heeft nieuwe

studentenwoningen hoog op de agenda staan,

waardoor de bouw van nieuwe studentencomplexen

niet stilstaat.

De huur van kamers in Eindhoven

is over het algemeen laag

Studentenhuisvesting

Woningverhuurder Vestide is met ruim 2500 kamers

voor studenten de grootste verhuurder voor

studenten in Eindhoven. Inschrijven kan via de

website en is gratis. Als je 35 of meer kilometer

van Eindhoven woont, krijg je een afstandsbonus

bij Vestide. Deze afstandsbonus houdt in dat je

inschrijfduur cadeau krijgt. Deze bonus wordt

berekend aan de hand van je postcode van je

thuisadres. Daarmee wordt je wachttijd korter.

Kijk op internet: www.vestide.nl of bel (040) 297

9380 en vraag de uitgebreide folder aan.

Andere woningverhuurders

Je kunt je ook inschrijven bij één of meer

woningbouwcorporaties in Eindhoven. Dat is

vooral zinvol wanneer je zoekt naar zelfstandige

woonruimte of wanneer je interesse hebt om

bijvoorbeeld iets te huren samen met een paar

andere studenten. De woningcorporaties vind je

op de website van de gemeente Eindhoven

www.eindhoven.nl onder het kopje ‘wonen’.

Daarnaast zijn er commerciële woonruimtebemiddelaars

die je aan een kamer kunnen helpen.

Zelf zoeken

Je kunt ook zelf op zoek gaan naar een kamer. Op

prikborden in de infotheek van het Onderwijs en

Studenten Service Centrum en op andere plekken

binnen de TU/e worden regelmatig kamers aangeboden.

Je kunt er ook zelf een briefje ophangen.

Kijk bovendien eens in het Eindhovens Dagblad of

het weekblad Groot Eindhoven onder de rubriek

‘kamers’ of op de gratis kamersite www.kamernet.nl.

Je kunt natuurlijk ook vrienden of familie

inschakelen. Als je eenmaal aan de TU/e studeert,

leer je snel mensen kennen waardoor je eerder te

weten komt wanneer er ergens een kamer vrij is.

Een kamer vinden is in Eindhoven relatief eenvoudig in

vergelijking met een aantal jaar geleden en in vergelijking

met andere studentensteden. Om een mooie kamer te

vinden, moet je wel actief aan de slag. Je kunt je inschrijven

bij één van de kamerbemiddelingsbureaus of bij Vestide,

dat onderdeel is van Woonbedrijf en gespecialiseerd is in

studentenwoningen. Ook is het verstandig om aan zoveel

mogelijk mensen te vertellen dat je een kamer zoekt. Op die

manier verwisselen de meeste kamers van bewoner.

Verzekeringen

Op het moment dat je niet meer bij je ouders

woont, zijn er enkele verzekeringen die je zelf

moet gaan regelen. Zorg bijvoorbeeld voor een

aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

en een goede ziektekostenverzekering. Er bestaan

speciale verzekeringspakketten voor studenten. Met

zorgverzekeraar VGZ is een contract afgesloten voor

TU/e-studenten, waardoor je collectiviteitskorting

op je ziektekostenverzekering krijgt.

Meer informatie kun je vinden op www.tue.nl/stu

onder de button VGZ informatie.

25


26 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen

8

In dit hoofdstuk kun je bekijken wat jouw doorstroom-

mogelijkheden zijn naar een TU/e-masteropleiding.

Eerst kun je zien met welke hbo-bacheloropleidingen

je kunt instromen. Daarna volgen de w.o.-bacheloropleidingen

die toegang geven tot de TU/e-masteropleidingen.

Meer informatie over toelating vind je in

hoofdstuk 5 of kijk op: www.tue.nl/masteropleidingen.

Doorstroommogelijkheden

Doorstroommogelijkheden

na de hbo-bacheloropleiding

Als je een masteropleiding aan de TU/e wilt

volgen, kun je in het schema zien met welke

hbo-vooropleiding je kunt instromen. Voordat je

toegelaten wordt, moet je wel een TU/e-minor met

aanvullende vakken hebben afgerond tijdens je

hbo-opleiding of een schakelprogramma aan

de TU/e volgen.

Als jouw vooropleiding niet in dit overzicht staat,

dan hoeft dit niet te betekenen dat er geen

doorstroommogelijkheden zijn. Neem hierover

contact op met het Onderwijs en Studenten Service

Centrum (STU), telefoon 040 - 247 4747.

Hbo-opleiding TU/e-masteropleiding

Algemene Operationele Technologie Building Services

Human-Technology Interaction

Innovation Sciences

Autotechniek Automotive Technology

Building Services

Human-Technology Interaction

Innovation Management

Innovation Sciences

Mechanical Engineering

Operations Management & Logistics

Sustainable Energy Technology

Systems and Control

Aviation (Hogeschool van Amsterdam) Innovation Management

Operations Management & Logistics

Systems and Control

Bedrijfsinformatica/Bedrijfskundige Informatica Human-Technology Interaction

Innovation Sciences

Bedrijfswiskunde Industrial and Applied Mathematics

Biologische en Medische Laboratoriumtechnieken Chemical Engineering (Molecular Engineering)

(afstudeervariant Chemische research) Human-Technology Interaction

Technology and Policy

Bouwkunde Architecture, Building and Planning

Building Services

Construction Management and Engineering

Human-Technology Interaction

Innovation Management

Innovation Sciences

Operations Management & Logistics

Bouwtechnische Bedrijfskunde Architecture, Building and Planning

Construction Management and Engineering

Human-Technology Interaction

Innovation Sciences

Innovation Management

Operations Management & Logistics

Business Engineering (InHolland) Innovation Managment

Operations Management & Logistics

Chemische Technologie / Technische Scheikunde Biomedical Engineering

Chemical Engineering

Human-Technology Interaction

Innovation Management

Innovation Sciences

Medical Engineering

Operations Management & Logistics

Polymers and Composites *

Sustainable Energy Technology

Chemie Chemical Engineering

Human-Technology Interaction

Innovation Sciences

Polymers and Composites *

Civiele Techniek / Weg- en Waterbouwkunde Architecture, Building and Planning

Building Services

Construction Management and Engineering

Human-Technology Interaction

Innovation Management

Innovation Sciences

Operations Management & Logistics

27


28 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen

Computertechniek Human-Technology Interaction

Innovation Management

Innovation Sciences

Operations Management & Logistics

Elektrotechniek Automotive Technology

Biomedical Engineering

Broadband Telecommunications Technologies *

Building Services

Electrical Engineering

Embedded Systems

Medical Engineering

Sustainable Energy Technology

Systems and Control

Fijnmechanische Techniek Human-Technology Interaction

Innovation Sciences

(Hogere) Informatica Computer Science and Engineering

Embedded Systems

Human-Technology Interaction

Information Security Technology *

Innovation Management

Innovation Sciences

Operations Management & Logistics

Business Information Systems

Human Electrical Engineering Human-Technology Interaction

Innovation Sciences

Industrieel Product Ontwerpen Industrial Design

Industriële Automatisering (HU) Innovation Management

Operations Management & Logistics

Information Technology Business Information Systems

Computer Science and Engineering

Embedded Systems

Innovation Sciences

Information and Communication Technology Business Information Systems

Computer Science and Engineering

Embedded Systems

Human-Technology Interaction

Innovation Sciences

Installatietechniek (Hogere) (HIT, ATO) Building Services

Koninklijk Instituut voor de Marine Human-Technology Interaction

Innovation Management

Innovation Sciences

Operations Management & Logistics

Lerarenopleiding Natuurkunde Sustainable Energy Technology

Logistiek en Economie (NHTV) Operations Management & Logistics

Logistiek en Technische Vervoerskunde Innovation Management

Luchtvaarttechnologie (INHolland) Building Services

Operations Management & Logistics

Mechanical Engineering

Sustainable Energy Technology

Systems and Control

Mediatechnologie (Hogeschool van Utrecht) Innovation Management

Operations Management & Logistics

Milieugerichte Materiaaltechnologie Human-Technology Interaction

Innovation Sciences

Petroleum- en Gastechnologie Chemical Engineering

Ruimtelijke Ordening en Planologie Architecture, Building and Planning

Scheepsbouwkunde Building Services

Human-Technology Interaction

Innovation Management

Innovation Sciences

Operations Management & Logistics

Software Engineering Business Information Systems

Computer Science and Engineering

Embedded Systems

Technische Bedrijfskunde Construction Management and Engineering

Human-Technology Interaction

Innovation Management

Innovation Sciences

Operations Management & Logistics

Technische Informatica Business Information Systems

Computer Science and Engineering

Embedded Systems

Information Security Technology

Innovation Sciences

Technische Natuurkunde Applied Physics

Biomedical Engineering

Building Services

Human-Technology Interaction

Innovation Management

Innovation Sciences

Medical Engineering

Operations Management & Logistics

Polymers and Composites *

Sustainable Energy Technology

Technische Wiskunde Systems and Control

Verkeerskunde Architecture, Building and Planning

Vliegtuigbouwkunde Human-Technology Interaction

Innovation Management

Innovation Sciences

Operations Management & Logistics

Waterbouwkunde Architecture, Building and Planning

Building Services

Construction Management and Engineering

Polymers and Composites *

(Commerciële) Werktuigbouwkunde Automotive Technology

Biomedical Engineering

Building Services

Fluid and Solid Mechanics *

Human-Technology Interaction

Innovation Management

Innovation Sciences

Mechanical Engineering

Medical Engineering

Operations Management & Logistics

Sustainable Energy Technology

Systems and Control

* Dit zijn speciale masteropleidingen die formeel een afstudeerrichting zijn van andere masteropleidingen.

29


30 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen

Als je een masteropleiding aan de TU/e wilt

volgen, kun je in onderstaand schema zien

met welke bacheloropleiding van de TU/e, TUD

of UT je automatisch toegang hebt. Kijk voor de

doorstroommogelijkheden met 30 ECTS deficiëntie op:

www.tue.nl/masteropleidingen.

Doorstroommogelijkheden

na de w.o.-bacheloropleiding

Als jouw vooropleiding of de TU/e-masteropleiding

van jouw keuze niet in dit overzicht staat, dan

hoeft dit niet te betekenen dat er geen doorstroommogelijkheden

zijn. Neem hierover contact op met

het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU),

telefoon 040 - 247 4747.

3TU

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Technische Universiteit Delft (TUD)

Universiteit Twente (UT)

Masteropleiding Applied Physics drempelloze doorstroom met:

- Advanced Technology UT

- Technische Natuurkunde TU/e TUD UT

Masteropleiding Architecture, Building and Planning

- Bouwkunde TU/e TUD

Masteropleiding Automotive Technology

- Biomedische Technologie TU/e UT

- Civiele Techniek TUD UT

- Electrical Engineering TU/e TUD UT

- Lucht- en Ruimtevaarttechniek TUD

- Maritieme Techniek TUD

- Scheikundige Technologie TU/e UT

- Technische Natuurkunde TU/e TUD UT

- Technische Wiskunde TU/e TUD UT

- Werktuigbouwkunde TU/e TUD UT

Masteropleiding Biomedical Engineering

- Biomedische Technologie TU/e UT

- Life Science & Technology TUD

Speciaal masterprogramma Broadband Telecommunication Technologies *

- Advanced Technology UT

- Electrical Engineering TU/e TUD UT

- Technische Natuurkunde TU/e TUD UT

Masteropleiding Building Services

- Civiele Techniek TUD UT

Masteropleiding Business Information Systems

- Bedrijfs Informatie Technologie UT

- Technische Bedrijfskunde TU/e UT

- Technische Informatica TU/e TUD UT

- Telematica UT

Masteropleiding Chemical Engineering

- Molecular Science and Technology TUD

- Scheikundige Technologie TU/e UT

Masteropleiding Computer Science and Engineering

- Bedrijfs Informatie Technologie UT

- Civiele Techniek TUD UT

- Technische Informatica TU/e TUD UT

- Telematica UT

Masteropleiding Construction Management and Engineering

- Bouwkunde TU/e TUD

- Civiele Techniek TUD UT

- Technische Bedrijfskunde TU/e

- Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg ** TU/e

- Technische Innovatiewetenschappen TU/e

31


32 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen

Masteropleiding Electrical Engineering

- Electrical Engineering TU/e TUD UT

Masteropleiding Embedded Systems

- Electrical Engineering TU/e TUD UT

- Technische Informatica TU/e TUD UT

- Telematica UT

Speciaal masterprogramma Fluid and Solid Mechanics *

- Advanced Technology (met een bewijs van toelating) UT

- Civiele Techniek TUD UT

- Lucht- en Ruimtevaarttechniek TUD

- Maritieme Techniek TUD

- Technische Natuurkunde (met een bewijs van toelating) TU/e TUD UT

- Technische Wiskunde (met een bewijs van toelating) TU/e TUD UT

- Werktuigbouwkunde TU/e TUD UT

Masteropleiding Human-Technology Interaction

- Technische Innovatiewetenschappen TU/e

- Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg ** TU/e

Masteropleiding Industrial and Applied Mathematics

- Technische Wiskunde TU/e TUD UT

Masteropleiding Industrial Design

- Industrial Design TU/e

- Industrieel Ontwerpen TUD UT

Speciaal masterprogramma Information Security Technology *

- Bedrijfs Informatie Technologie UT

- Technische Informatica TU/e TUD UT

- Telematica UT

Masteropleiding Innovation Management

- Technische Bedrijfskunde TU/e UT

- Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg ** TU/e

Masteropleiding Innovation Sciences

- Technische Innovatiewetenschappen TU/e

Masteropleiding Mechanical Engineering

- Civiele Techniek TUD UT

- Lucht- en Ruimtevaarttechniek TUD

- Maritieme Techniek TUD

- Werktuigbouwkunde TU/e TUD UT

Masteropleiding Medical Engineering

- Biomedische Technologie TU/e UT

- Life Science & Technology TUD

Speciaal masterprogramma Nano-Engineering *

- Advanced Technology UT

- Technische Natuurkunde TU/e TUD UT

Masteropleiding Operations Management & Logistics

- Technische Bedrijfskunde TU/e UT

- Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg ** TU/e

Speciaal masterprogramma Polymers and Composites *

- Advanced Technology UT

- Civiele Techniek TUD UT

- Lucht- en Ruimtevaarttechniek TUD

- Maritieme Techniek TUD

- Molecular Science and Technology TUD

- Scheikundige Technologie TU/e UT

- Technische Natuurkunde TU/e TUD UT

- Werktuigbouwkunde TU/e TUD UT

Masteropleiding Sustainable Energy Technology

- Advanced Technology UT

- Electrical Engineering TU/e TUD UT

- Lucht- en Ruimtevaarttechniek TUD

- Molecular Science and Technology TUD

- Scheikundige Technologie TU/e UT

- Technische Innovatiewetenschappen TU/e

- Technische Natuurkunde TU/e TUD UT

- Werktuigbouwkunde TU/e TUD UT

Masteropleiding Systems and Control

- Electrical Engineering TU/e UT

- Lucht- en Ruimtevaarttechniek TUD

- Molecular Science and Technology TUD

- Scheikundige Technologie TU/e UT

- Technische Natuurkunde TU/e TUD UT

- Technische Wiskunde TU/e TUD UT

- Werktuigbouwkunde TU/e TUD UT

Masteropleiding Science Education and Communication

- Advanced Technology UT

- Bedrijfs Informatie Technologie UT

- Molecular Science and Technology TUD

- Scheikundige Technologie TU/e

- Technische Informatica TU/e TUD UT

- Technische Natuurkunde TU/e TUD UT

- Technische Wiskunde TU/e TUD UT

- Telematica UT

* Dit zijn speciale masterprogramma’s die formeel een afstudeerrichting zijn van een of meerdere masteropleidingen.

** Dit is een speciaal bachelorprogramma dat formeel een afstudeerrichting is van de bacheloropleiding Technische

Bedrijfskunde.

33


34 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen

9

Wil je meer weten over de masteropleidingen van

de Technische Universiteit Eindhoven? Kijk dan

op de website, neem contact op of bezoek de

voorlichtingsactiviteiten van de TU/e!

Voorlichtingsactiviteiten,

adressen en route

Voorlichtingsactiviteiten

Speciaal voor hbo- en w.o.-bachelors organiseert

de TU/e masterdagen. Tijdens een mastermiddag

of -avond kun je uitgebreid kennismaken met

alle masteropleidingen van de TU/e en krijg je

informatie over toelating, inschrijving en financiën.

Data

• maandag 9 november 2009 masteravond

• maandag 1 maart 2010 mastermiddag

• maandag 10 mei 2010 masteravond

Kijk voor meer informatie over onze voorlichtingsactiviteiten

en aanmeldingsformulieren op:

www.tue.nl/masterdag.

Handige telefoonnummers en adressen

Aanvragen van brochures of informatie over

de masteropleidingen van de TU/e:

www.tue.nl/masteropleidingen.

Inlichtingen over toelating, studiefinanciering

en inschrijving aan de TU/e:

Onderwijs en Studenten Service Centrum

Postbus 513

5600 MB Eindhoven

telefoon (040) 247 4747

e-mail: studinfo@tue.nl

Voor het aanvragen van studiefinanciering:

Informatie Beheer Groep (IB-Groep)

telefoon (050) 599 77 55

www.studielink.nl

Hoe kom je bij de TU/e?

In het hart van de stad, op 700 meter van het

NS-station, liggen de gebouwen van de Technische

Universiteit Eindhoven. Tien minuten lopen vanaf

het station en je bent op de TU/e-campus.

Hier bevinden zich niet alleen alle universiteitsgebouwen,

maar ook de sportvoorzieningen en het

studentencentrum. De meeste gebouwen zijn via

loopbruggen met elkaar verbonden. Mede daardoor

geldt de Technische Universiteit Eindhoven als de

best toegankelijke universiteit voor mindervaliden.

In het hart van de stad liggen

de gebouwen van de TU/e

Per trein

Op het station neem je de uitgang bij het busstation

aan de noordzijde. Dit betekent dat je rechtsaf slaat

als je van de perrontrappen afkomt. Loop buiten

het station 25 meter schuin naar rechts en je ziet

de universiteitsgebouwen liggen op enkele minuten

loopafstand. Steek over bij de verkeerslichten en

volg het Limbopad, dit is een golvend voetpad.

Per auto

Ook met de auto is de TU/e gemakkelijk bereikbaar en

er zijn voldoende parkeerplaatsen (betaald parkeren).

Vanaf alle autosnelwegen naar en rond Eindhoven

(A2, A50, A58, A67 en A270) kun je de richting

‘Centrum’ op de ANWB-wegwijzers blijven volgen,

totdat het bord ‘Universiteit’ wordt aangegeven.

35


36

Colofon

Productie:

Communicatie Expertise Centrum TU/e

Fotografie:

Bart van Overbeeke, Eindhoven

Rob Stork, Eindhoven

Vormgeving:

vanRixtelvanderPut ontwerpers, Eindhoven

Omslag:

Stefan Schalk, TU/e-student Electrical Engineering

Drukwerk:

Roto Smeets GrafiServices, Eindhoven

Aan deze uitgave kunnen geen rechten

worden ontleend.

Uitgave september 2009


Technische Universiteit Eindhoven

Bezoekadres

Den Dolech 2

5612 AZ Eindhoven

Telefoon (040) 247 47 47

Postadres

Onderwijs en Studenten Service Centrum

Postbus 513

5600 MB Eindhoven

www.tue.nl/masteropleidingen

More magazines by this user
Similar magazines