21.08.2013 Views

Masteropleidingen - Technische Universiteit Eindhoven

Masteropleidingen - Technische Universiteit Eindhoven

Masteropleidingen - Technische Universiteit Eindhoven

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Instroom 2010-2011<br />

<strong>Masteropleidingen</strong><br />

Algemene informatie<br />

Where innovation starts


<strong>Masteropleidingen</strong><br />

Dit is de algemene mastergids van de <strong>Technische</strong><br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Eindhoven</strong> (TU/e). Je vindt hier<br />

informatie over alles wat met studeren aan de TU/e<br />

te maken heeft. Zo lees je welke toelatingseisen<br />

er gelden en wat er te doen is in het veelzijdige<br />

studentenleven van <strong>Eindhoven</strong>.<br />

Daarnaast is er per masteropleiding een brochure<br />

beschikbaar. Je kunt deze downloaden of bestellen<br />

via onze studievoorlichtingssite:<br />

www.tue.nl/masteropleidingen.<br />

Studeren aan de TU/e - masteropleidingen<br />

masteropleidingen<br />

Studeren aan de TU/e<br />

Instroom studiejaar 2010 - 2011<br />

TU/e: een goede keuze<br />

Studeren aan de TU/e betekent dat je kiest voor<br />

een universiteit met hoogwaardig onderwijs en<br />

onderzoek. De TU/e is een middelgrote universiteit<br />

met een open, vriendelijke sfeer. Er zijn uitstekende<br />

voorzieningen voor studenten in <strong>Eindhoven</strong>,<br />

een moderne stad met veel mogelijkheden voor<br />

een onvergetelijke studietijd. De TU/e heeft vele<br />

internationale contacten met vooraanstaande<br />

universiteiten. Stage lopen of het volgen van een<br />

aantal vakken aan een buitenlandse universiteit<br />

kan daardoor vrij eenvoudig worden georganiseerd.<br />

Er zijn veel en goede relaties met hightechbedrijven<br />

en organisaties in de regio. Daar pluk je de vruchten<br />

van bij opdrachten, stages, afstuderen en werk.<br />

De TU/e geeft je een basis mee voor het leven.<br />

Als <strong>Eindhoven</strong>se ingenieur ga je een afwisselende,<br />

uitdagende, lucratieve en maatschappelijk nuttige<br />

carrière tegemoet.<br />

<strong>Technische</strong> <strong>Universiteit</strong> <strong>Eindhoven</strong>:<br />

Where innovation starts.


<strong>Technische</strong> <strong>Universiteit</strong> <strong>Eindhoven</strong>:<br />

Where innovation starts<br />

Inhoud<br />

1 Kiezen voor de <strong>Technische</strong> <strong>Universiteit</strong> <strong>Eindhoven</strong> 4<br />

• De TU/e-ingenieur<br />

• Profiel van de universiteit<br />

• De beste technische universiteit<br />

• Onderwijs en onderzoek verweven<br />

• Onderzoeksgebieden<br />

• Ondernemerschap<br />

• Samenwerking 3 technische universiteiten<br />

• Doorstroom 3 technische universiteiten<br />

• Kennis in praktijk<br />

• Samenwerking met overige universiteiten<br />

• Internationale samenwerking<br />

• Samenwerking op onderzoeksgebied<br />

2 Een masteropleiding aan de TU/e 8<br />

• Opleidingen en speciale programma’s<br />

• Ingenieur en Master of Science<br />

• Drempelloos doorstromen<br />

• Doorstromen met deficiëntieprogramma<br />

• Van hbo naar masteropleiding<br />

• Studievoortgang<br />

• Persoonlijke studiebegeleiding<br />

• Over de grens<br />

3 Een studie met een eigen accent 12<br />

• Studeren in combinatie met werken<br />

• Deeltijd studeren<br />

• Lerarenopleiding<br />

• Certificaat Technologie en Duurzame Ontwikkeling<br />

• Certificaat Technisch Management<br />

• Certificaat Ontwikkelingsproblematiek en Techniek<br />

• Certificaat Technology Entrepreneurship<br />

• Philosophy Certificate<br />

4 Na de masteropleiding 14<br />

• Loopbaan<br />

• Promoveren<br />

• Ontwerpersopleidingen<br />

• Postacademische opleidingen en cursussen<br />

Studeren aan de TU/e - masteropleidingen<br />

5 Toelating, inschrijving en financiën 16<br />

• Hbo-studenten<br />

- Toelating en aanmelding<br />

- TU/e-minor tijdens je hbo-opleiding<br />

- Schakelprogramma<br />

• W.o.-studenten<br />

- Toelating en aanmelding<br />

- Automatisch doorstromen<br />

- Doorstromen met minor<br />

- Doorstromen met extra programma<br />

• Voor hbo- en w.o-studenten<br />

- Inschrijving<br />

- Collegegeld<br />

- Studiefinanciering<br />

- Boeken, dictaten en materialen<br />

- Studieprestaties bijhouden<br />

- Wat kost studeren?<br />

- Notebook<br />

6 <strong>Eindhoven</strong> studentenstad 20<br />

• Uitgaan: voor ieder wat wils<br />

• Kunst en cultuur<br />

• Sport: passief én actief<br />

• Studentencentra<br />

• Studieverenigingen<br />

• Studentenverenigingen<br />

• Student en samenleving<br />

• Bestuursfuncties en commissiewerk<br />

• Cursor<br />

7 Heen en weer reizen of op kamers? 24<br />

• Reizen<br />

• Op kamers<br />

• Studentenhuisvesting<br />

• Andere woningverhuurders<br />

• Zelf zoeken<br />

• Verzekeringen<br />

8 Doorstroommogelijkheden 26<br />

• Doorstroommogelijkheden na de hbo-bacheloropleiding<br />

• Doorstroommogelijkheden na de w.o.-bacheloropleiding<br />

9 Voorlichtingsactiviteiten, adressen en route 34<br />

• Voorlichtingsactiviteiten<br />

• Handige telefoonnummers en adressen<br />

• Hoe kom je bij de TU/e?


4 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen<br />

Kiezen voor een masteropleiding betekent ook<br />

kiezen voor een universiteit. Het hoogwaardig<br />

onderwijs en onderzoek van de TU/e zijn sterk<br />

met elkaar verweven. Wat dat voor jou betekent,<br />

lees je hier.<br />

1 De beste technische universiteit<br />

Kiezen voor de <strong>Technische</strong><br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Eindhoven</strong><br />

De TU/e-ingenieur<br />

Met een diploma van de TU/e op zak kun je<br />

complexe vraagstukken analyseren en op basis<br />

daarvan oplossingen ontwikkelen. Je bent een<br />

probleemoplosser die nieuwe producten, processen<br />

en systemen ontwerpt. Daarmee bied je de<br />

samenleving nieuwe kansen op duurzaamheid,<br />

veiligheid, gezondheid, welzijn en welvaart.<br />

Je studeert in een moderne stad met vele<br />

voorzieningen voor studenten en mogelijkheden<br />

voor een gevarieerde en onvergetelijke studietijd.<br />

De TU/e geeft je als afgestudeerde een basis<br />

mee voor het leven. Je kunt zelfstandig nieuwe<br />

ontwikkelingen oppikken en je steeds richten op<br />

nieuwe maatschappelijke uitdagingen. De TU/e<br />

leidt je dan ook niet op voor een baan, maar voor<br />

een loopbaan. Als <strong>Eindhoven</strong>se ingenieur ga<br />

je een afwisselende, uitdagende, lucratieve en<br />

maatschappelijk nuttige carrière tegemoet.<br />

Profiel van de universiteit<br />

De TU/e is een middelgrote universiteit, met 7000<br />

studenten, 230 hoogleraren, 690 promovendi en<br />

3000 medewerkers. De TU/e biedt 11 bacheloropleidingen<br />

en één speciaal bachelorprogramma,<br />

22 masteropleidingen en 5 speciale masterprogramma’s.<br />

De sfeer is op de TU/e volgens studenten open,<br />

informeel en vriendelijk. Als student kom je<br />

hierdoor gemakkelijk in contact met docenten<br />

en medewerkers. De TU/e is een internationaal<br />

vooraanstaande universiteit die gespecialiseerd<br />

is in Engineering Science & Technology. Met<br />

kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek<br />

draagt de universiteit bij aan de vooruitgang van de<br />

technische wetenschappen, aan de ontwikkeling<br />

van technologische innovaties en daarmee aan de<br />

groei van welvaart en welzijn in de regio <strong>Eindhoven</strong>,<br />

maar ook ver daarbuiten.<br />

In het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek uit 2008<br />

naar hogescholen en universiteiten van tijdschrift<br />

Elsevier komt de TU/e als beste technische<br />

universiteit van Nederland uit de bus. Volgens de<br />

hoogleraren die deelnamen, heeft ‘<strong>Eindhoven</strong>’ de<br />

beste opleidingen Elektrotechniek, Informatica,<br />

Bedrijfskunde en Wiskunde.<br />

TU/e wereldwijd nummer 1<br />

in onderzoek met industrie<br />

Elsevier liet voor het onderzoek niet alleen<br />

hoogleraren opleidingen beoordelen - waarbij<br />

ze overigens niet op de eigen opleiding mochten<br />

stemmen - maar ook studenten. Ook in deze<br />

beoordeling staat <strong>Eindhoven</strong> op veel plaatsen<br />

bovenaan. Volgens studenten heeft de TU/e de<br />

beste opleidingen Biomedische Technologie,<br />

Bouwkunde en Werktuigbouwkunde.<br />

De TU/e is wereldwijd nummer 1 als het gaat om het<br />

aantal wetenschappelijke publicaties dat in samenwerking<br />

met de industrie is gepubliceerd. Dat blijkt<br />

uit een onderzoek uit 2009 opgesteld door het Leids<br />

Center for Science and Technology Studies (CWTS). Dit<br />

houdt in dat de TU/e wereldwijd het meest bijdraagt<br />

aan de wetenschappelijke kennis van bedrijven.<br />

TU/e: een goede keuze!<br />

In deze gids kun je lezen waarom een studie aan de<br />

TU/e een goede keuze is. De belangrijkste redenen<br />

staan hieronder alvast voor je op een rijtje:<br />

• Hoogwaardig onderwijs en onderzoek<br />

• Uitstekende studentenbegeleiding<br />

• Internationale contacten<br />

• Open en informele sfeer<br />

• Afgestudeerden gewild op arbeidsmarkt<br />

• Compacte campus dichtbij NS-station<br />

• Moderne studentenstad <strong>Eindhoven</strong><br />

• Veel ondernemerschap in hightech regio<br />

Onderwijs en onderzoek verweven<br />

Het onderwijs van de TU/e is in sterke mate<br />

verweven met onderzoek. Dit betekent dat je<br />

als student dicht bij de laatste technologische<br />

ontwikkelingen staat en onderwijs krijgt van een<br />

docent die betrokken is bij het onderzoek op de<br />

TU/e. De universiteit heeft naast inspirerende<br />

colleges, kleinschalige instructiebijeenkomsten<br />

en begeleide zelfstudie, ook Ontwerpgericht<br />

Onderwijs (OGO). Je werkt daarbij in teamverband<br />

aan technologische ontwerpopdrachten en je voert<br />

praktijkstages en afstudeerprojecten uit in het<br />

bedrijfsleven of bij overheden. Als TU/e-student<br />

verwerf je hierdoor niet alleen een grondige<br />

vakwetenschappelijke basis, maar je ontwikkelt ook<br />

je sociale en communicatieve vaardigheden.<br />

5


6<br />

Onderzoeksgebieden<br />

De TU/e blinkt uit in acht omvangrijke<br />

onderzoeksgebieden:<br />

• Biomedical Engineering Sciences;<br />

• Broadband Telecommunication Technologies;<br />

• Catalysis and Process Engineering;<br />

• Logistics, Operations and Information Systems;<br />

• Mechanics and Control;<br />

• Nano-engineering of Functional Materials<br />

and Devices;<br />

• Polymer Science and Technology;<br />

• Science and Engineering of Embedded Systems.<br />

De TU/e heeft twee koestergebieden:<br />

• Comfort Technology;<br />

• Ambient Intelligence.<br />

De <strong>Eindhoven</strong>se onderzoekers beschikken<br />

over moderne en unieke onderzoeksapparatuur<br />

en laboratoria<br />

De <strong>Eindhoven</strong>se onderzoekers beschikken over<br />

moderne en unieke onderzoeksapparatuur en<br />

laboratoria. Een groot aantal faculteiten maakt<br />

bijvoorbeeld gebruik van een ultramoderne<br />

cleanroom op de campus. De TU/e zet in Nederland<br />

ook de toon met deelname in het Dutch Polymer<br />

Institute, het Embedded Systems Institute en<br />

het Center for Translational Molecular Medicine.<br />

Ook neemt de TU/e actief deel aan het door<br />

Philips, IMEC en TNO opgerichte Holst Centre voor<br />

autonome draadloze systemen en systemen op<br />

folie. Samen met bedrijven en overheden in de<br />

regio werkt de TU/e verder in tal van projecten mee<br />

aan de versterking van de economische structuur.<br />

Bijzonder nauwe banden zijn er met Philips<br />

Research. Wereldwijd heeft meer dan 20% van de<br />

bij Philips Research werkzame onderzoekers zijn<br />

opleiding gevolgd aan de TU/e.<br />

Samenwerking 3 technische universiteiten<br />

De <strong>Technische</strong> <strong>Universiteit</strong> <strong>Eindhoven</strong>, de<br />

<strong>Technische</strong> <strong>Universiteit</strong> Delft en de <strong>Universiteit</strong><br />

Twente hebben zich verenigd in de 3TU.Federatie.<br />

Gezamenlijk zijn zij een aantal landelijke master-<br />

opleidingen aan het opzetten.<br />

Deze masters zijn: Embedded Systems, Sustainable<br />

Energy Technology, Construction Management<br />

and Engineering, Systems and Control, Science<br />

Education and Communication.<br />

De gezamenlijke masteropleidingen zorgen ervoor<br />

dat je als student de beste kwaliteit van onderwijs<br />

in het betreffende vakgebied krijgt. Je volgt<br />

onderwijs bij docenten die op hun vakgebied tot de<br />

absolute top behoren.<br />

Doorstroom 3 technische universiteiten<br />

De samenwerking tussen 3TU zorgt ook voor een<br />

goede doorstroming tussen bachelor- en masteropleidingen<br />

onderling. Hiervoor is een doorstroommatrix<br />

ontwikkeld. Voor elke masteropleiding<br />

die de TU/e aanbiedt, kun je in de matrix in<br />

hoofdstuk 8 zien met welke bacheloropleidingen<br />

van de drie technische universiteiten je toegang<br />

hebt. Je doorstroommogelijkheden zijn daarmee<br />

aanmerkelijk vergroot.<br />

Kennis in praktijk<br />

De TU/e vindt het belangrijk dat kennis die op de<br />

universiteit vergaard wordt, in de maatschappij kan<br />

worden ingezet. In onnoemelijk veel ontwikkelde<br />

producten, processen en systemen zit kennis<br />

verwerkt die afkomstig is van de TU/e. Oprolbare<br />

beeldschermen bijvoorbeeld zijn mogelijk dankzij<br />

kennis die ontwikkeld is door polymeer- en<br />

fotonica-experts van de TU/e. Dankzij onderzoek<br />

door biomedisch technologen van de TU/e is het in<br />

de toekomst mogelijk bij hartpatiënten ‘natuurlijke’<br />

hartkleppen te implanteren die gekweekt zijn uit<br />

stamcellen uit het lichaam van die patiënten zelf.<br />

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe TU/ekennis<br />

in de praktijk wordt gebracht.<br />

De TU/e en de technische universiteiten van Delft<br />

en Twente werken samen in het 3TU Innovation Lab.<br />

Dit lab richt zich op ‘kennisvalorisatie’: het creëren<br />

van een omgeving waarin onderzoek, onderwijs<br />

en ondernemerschap elkaar optimaal ontmoeten,<br />

bespelen en versterken.<br />

Het 3TU Innovation Lab vertaalt wetenschappelijke<br />

uitkomsten naar bruikbare producten en processen.<br />

De activiteiten richten zich op de samenwerking<br />

met het grootbedrijf, de ontwikkeling van<br />

innovatieprojecten en stimulering van business<br />

development met het MKB. Als je als afgestudeerde<br />

van de TU/e wil starten met een technologieintensief<br />

en kennisintensief bedrijf, kan het 3TU<br />

Innovation Lab je hierbij ondersteunen.<br />

Samenwerking met overige universiteiten<br />

Behalve samenwerking tussen de drie TU’s heeft<br />

de TU/e ook hechte banden met de <strong>Universiteit</strong><br />

Maastricht en de Radboud <strong>Universiteit</strong> Nijmegen.<br />

Zo worden de opleidingen van de faculteit<br />

Biomedische Technologie samen met de <strong>Universiteit</strong><br />

Maastricht (UM) en het academisch ziekenhuis<br />

Maastricht (azM) verzorgd. De technische vakken<br />

worden gegeven door docenten van de TU/e.<br />

De biologische en de geneeskundige kennis komt<br />

van Maastricht. De TU/e werkt met de Radboud<br />

<strong>Universiteit</strong> Nijmegen samen op het gebied van<br />

onderwijs en onderzoek. Aan beide universiteiten<br />

zijn er binnen de scheikunde- en natuurkunde-<br />

opleidingen vakken te volgen op het gebied van<br />

nano-engineering.<br />

Internationale samenwerking<br />

Ook internationaal heeft de TU/e vele<br />

samenwerkingsverbanden met vooraanstaande<br />

universiteiten. Zo werkt de TU/e in België<br />

bijvoorbeeld samen met de Katholieke <strong>Universiteit</strong><br />

Leuven en de <strong>Universiteit</strong> Hasselt, in Duitsland<br />

met <strong>Technische</strong> Universität München, in Oostenrijk<br />

met de Johannes Keppler Universität in Linz en<br />

in Denemarken met de Technical University of<br />

Denmark. Daarnaast zijn er onder meer in het<br />

kader van het Erasmusprogramma overeenkomsten<br />

gesloten met vele andere Europese universiteiten.<br />

In China heeft de TU/e samenwerkingsrelaties<br />

met de Northeastern University in Shenyang,<br />

met de Zhejiang University in Hangzou en met<br />

de Jiao Tong University en Fudan University in<br />

Shanghai. In Singapore werkt de TU/e samen<br />

met de National University of Singapore. Ook<br />

zijn er samenwerkingsverbanden in India met de<br />

Manipal University en het International Institute of<br />

Information Technology in Bangalore. Verder zijn<br />

er onder andere goede contacten in Amerika met<br />

het Georgia Institute of Technology in Atlanta en in<br />

Australië met de RMIT University Melbourne.<br />

De TU/e is tevens lid van een aantal Europese<br />

netwerken van vooraanstaande technische<br />

universiteiten, waaronder het CLUSTER- en<br />

CESAER-netwerk.<br />

Samenwerking op onderzoeksgebied<br />

De TU/e heeft een leidende rol in het Dutch Polymer<br />

Institute (DPI), één van de vier Technologische<br />

Topinstituten in Nederland. Andere universiteiten<br />

die hierin participeren zijn: de universiteiten<br />

van Groningen, Twente, Utrecht, Amsterdam,<br />

Wageningen en Delft. Daarnaast participeert de<br />

TU/e samen met de <strong>Technische</strong> <strong>Universiteit</strong> Delft,<br />

de <strong>Universiteit</strong> Twente en de Rijksuniversiteit<br />

Groningen in nog een ander Technologisch<br />

Studeren aan de TU/e - masteropleidingen 7<br />

Topinstituut, het Netherlands Institute for<br />

Metals Research (NIMR).<br />

De TU/e is bovendien penvoerder van tien door<br />

de Koninklijke Nederlandse Akademie van<br />

Wetenschappen erkende onderzoekscholen,<br />

waaronder Communication Technology, Basic<br />

Research and Applications (COBRA) en het<br />

Euler Institute for Discrete Mathematics and its<br />

Applications (EIDMA). De TU/e werkt hier onder<br />

andere samen met de <strong>Technische</strong> <strong>Universiteit</strong> Delft,<br />

de <strong>Universiteit</strong> Twente, de <strong>Universiteit</strong> van Tilburg<br />

en de Rijksuniversiteit Groningen.<br />

Internationaal heeft de TU/e vele samen-<br />

werkingsverbanden met vooraanstaande<br />

universiteiten<br />

De TU/e participeert verder in elf onderzoekscholen.<br />

Voorbeelden daarvan zijn het Burgerscentrum voor<br />

Stromingsleer, het Netherlands Graduate School<br />

for Housing and Urban Research (NETHUR), het<br />

National Research Center Photonics (NRC Photonics)<br />

en de National Research School Combination<br />

Catalysis (NRSC Catalysis). Kijk voor meer informatie<br />

op www.tue.nl (bij onderzoek) of op www.knaw.nl.<br />

Kortom, de TU/e biedt je een interessant netwerk<br />

op het gebied van onderwijs en onderzoek, waar je<br />

zeker voordeel uit kunt halen.


8<br />

2<br />

Kies je een masteropleiding, dan moet deze<br />

aansluiten op je bachelor- of hbo-opleiding. Hoe<br />

het met de doorstroom zit, met studiebegeleiding en<br />

de mogelijkheden die je hebt om in het buitenland te<br />

studeren, staat in dit hoofdstuk vermeld.<br />

Een masteropleiding<br />

aan de TU/e<br />

De <strong>Technische</strong> <strong>Universiteit</strong> <strong>Eindhoven</strong> biedt<br />

22 reguliere masteropleidingen en 5 speciale<br />

masterprogramma’s aan.<br />

<strong>Masteropleidingen</strong><br />

• Applied Physics<br />

• Architecture, Building and Planning<br />

• Automotive Technology<br />

• Biomedical Engineering<br />

• Building Services<br />

• Business Information Systems<br />

• Chemical Engineering<br />

• Computer Science and Engineering<br />

• Construction Management and Engineering<br />

• Electrical Engineering<br />

• Embedded Systems<br />

• Human-Technology Interaction<br />

• Industrial and Applied Mathematics<br />

• Industrial Design<br />

• Innovation Management<br />

• Innovation Sciences<br />

• Mechanical Engineering<br />

• Medical Engineering<br />

• Operations Management and Logistics<br />

• Science Education and Communication<br />

(lerarenopleidingen)<br />

• Sustainable Energy Technology<br />

• Systems and Control<br />

Studeren aan de TU/e - masteropleidingen<br />

Speciale masterprogramma’s<br />

• Broadband Telecommunication Technologies<br />

• Fluid and Solid Mechanics<br />

• Information Security Technology<br />

• Nano-Engineering<br />

• Polymers and Composites<br />

Het onderscheid tussen ‘regulier’ en ‘speciaal’<br />

heeft betrekking op de formele status. De relatief<br />

nieuwe speciale programma’s zijn (nog) niet als<br />

zelfstandige opleiding erkend. Deze speciale<br />

masterprogramma’s spelen in op de hedendaagse<br />

maatschappelijke ontwikkelingen en bevinden<br />

zich daarom nog in een aanloopfase. Bovendien<br />

zijn deze speciale masters vaak multidisciplinair;<br />

een aantal opleidingen geeft samen vorm aan<br />

deze speciale masterprogramma’s. Tijdens<br />

de masteropleiding kun je je in verschillende<br />

onderzoeksterreinen verdiepen. In de opleidingsbrochures<br />

kun je per opleiding lezen waarin je kunt<br />

afstuderen. Je kunt deze downloaden of bestellen<br />

via onze studievoorlichtingssite:<br />

www.tue.nl/masteropleidingen.<br />

9


10<br />

Ingenieur en Master of Science<br />

Na het behalen van het masterdiploma aan de<br />

TU/e mag je de titel ingenieur (ir.) of Master of<br />

Science (MSc) voeren. Wanneer je een speciaal<br />

masterprogramma afsluit, krijg je het Master of<br />

Science-diploma van de masteropleiding waaronder<br />

het speciale programma valt.<br />

Drempelloos doorstromen<br />

Wanneer je een bacheloropleiding volgt aan één<br />

van de drie technische universiteiten, kun je na<br />

je studie nog alle kanten uit. Zo kun je na het<br />

behalen van het Bachelor of Science-diploma<br />

op de TU/e automatisch doorstromen naar de<br />

aansluitende masteropleidingen op de TU/e.<br />

Daarnaast kun je ook terecht bij de <strong>Technische</strong><br />

<strong>Universiteit</strong> Delft en de <strong>Universiteit</strong> Twente. Een<br />

overzicht van aansluitende masteropleidingen na je<br />

bacheloropleiding vind je in hoofdstuk 8.<br />

Doorstromen met deficiëntieprogramma<br />

Wil je doorstromen naar een andere TU/emasteropleiding<br />

dan de richting van je bachelor,<br />

dan kun je tijdens je bacheloropleiding een gerichte<br />

doorstroomminor volgen. Door deze minor is de<br />

aansluiting tussen de bachelor en masteropleiding<br />

beter. Je kunt er ook voor kiezen om na je bacheloropleiding<br />

een deficiëntieprogramma te volgen.<br />

Dit is een programma van maximaal een half jaar<br />

(dertig studiepunten) waarmee je toegang krijgt<br />

tot een veel groter aantal masteropleidingen, ook<br />

buiten de TU/e. Meer hierover lees je in hoofdstuk 5.<br />

Van hbo naar masteropleiding<br />

Ben je nog bezig met je hbo-opleiding, dan<br />

kun je een TU/e-minor volgen tijdens je hboopleiding.<br />

Voorafgaande aan deze minor volg je<br />

in de avonduren het vak Basiswiskunde dat je<br />

toegang geeft tot de TU/e-minor. De TU/e-minor<br />

is onderdeel van je hbo-opleiding maar wordt<br />

door de TU/e verzorgd. Met deze minor en enkele<br />

aanvullende vakken kun je doorstromen naar een<br />

masteropleiding van de TU/e.<br />

Wanneer je je hbo-bacheloropleiding al hebt<br />

afgerond, kun je na je hbo-opleiding een schakel-<br />

programma volgen aan de TU/e. Heb je dit schakelprogramma<br />

afgerond, dan kun je doorstromen<br />

naar een TU/e-masteropleiding. Alles over de<br />

toelatingseisen kun je lezen in hoofdstuk 5.<br />

Een overzicht van aansluitende masteropleidingen<br />

na het hbo vind je in hoofdstuk 8.<br />

Studievoortgang<br />

De TU/e hanteert de European Credit Transfer<br />

System (ECTS) om je studievoortgang te registreren.<br />

De masteropleidingen duren twee jaar en<br />

vertegenwoordigen 120 ECTS, ook wel<br />

studiepunten genoemd. Een academisch jaar<br />

begint en eindigt in augustus/september.<br />

Persoonlijke studiebegeleiding<br />

Al vanaf het begin van de masteropleiding heb<br />

je veel persoonlijk contact met docenten en<br />

mentoren, vooral in de onderwijsgroepen en<br />

tijdens practica. Zij zien hoe je studeert en of je<br />

inspanningen de gewenste resultaten hebben.<br />

Bij het Onderwijs en Studenten Service Centrum<br />

(STU) krijg je informatie, advies en trainingen op<br />

het gebied van bijvoorbeeld studievaardigheden<br />

en studiekeuze. In de laatste fase van de opleiding<br />

kun je bij STU ook terecht voor informatie, advies<br />

en training op het gebied van solliciteren.<br />

Zie ook www.tue.nl/stu.<br />

Over de grens<br />

Met het bachelor-mastersysteem krijgen<br />

studenten een internationaal erkend diploma.<br />

Daardoor is het voor studenten eenvoudig om<br />

na een Nederlandse bacheloropleiding een<br />

masteropleiding in het buitenland te doen. Dit<br />

geldt uiteraard ook andersom: buitenlandse<br />

studenten kunnen eenvoudiger in Nederland<br />

studeren. De TU/e streeft ernaar dat haar<br />

masterstudenten een aantal studiepunten<br />

Studeren aan de TU/e - masteropleidingen 11<br />

in het buitenland behalen. Dit betekent dat je<br />

bijvoorbeeld een stage of afstudeeropdracht over<br />

de grens uitvoert of dat je een semester in een<br />

ander land gaat studeren en daar vakken gaat<br />

volgen.<br />

Je voert een stage of afstudeeropdracht<br />

uit over de grens of je studeert een<br />

semester in een ander land<br />

Als je een stage of een afstudeeropdracht uitvoert<br />

of vakken volgt in het buitenland in een speciaal<br />

uitwisselingsprogramma voor studenten, dan<br />

kun je hiervoor financiële ondersteuning of een<br />

beurs aanvragen. Bovendien is er begeleiding<br />

en ondersteuning vanuit jouw opleiding. Meer<br />

informatie kun je krijgen bij het International<br />

Relations Office van het Onderwijs en Studenten<br />

Service Centrum (STU): www.tue.nl/goingabroad.


12 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen<br />

3<br />

Studeren in voltijd kan altijd en overal.<br />

Maar wat als je iets anders wilt?<br />

De vele mogelijkheden op de TU/e.<br />

Een studie met een<br />

eigen accent<br />

Studeren in combinatie met werken<br />

Duaal leren is een onderwijsvorm waarbij je<br />

studeren combineert met werken. Door de beroepsoriëntatie<br />

te integreren in de opleiding ontstaat<br />

er een natuurlijke aansluiting met de praktijk. De<br />

masteropleidingen die dit aanbieden zijn op dit<br />

moment Chemical Engineering en Building Services.<br />

Deeltijd studeren<br />

Een aantal masteropleidingen aan de TU/e kun<br />

je ook in deeltijd volgen. Wel verschilt het per<br />

opleiding hoe deze vorm van onderwijs wordt<br />

aangeboden. Je kunt hiervoor het beste contact<br />

opnemen met de opleiding van je keuze.<br />

Lerarenopleiding<br />

Als je leraar wilt worden, kan dat bij de <strong>Eindhoven</strong><br />

School of Education (ESoE). Je kunt hier de masteropleiding<br />

Science Education and Communication<br />

volgen en een eerstegraadslesbevoegdheid<br />

behalen. Afhankelijk van je vooropleiding kun<br />

je je specialiseren in wiskunde, natuurkunde,<br />

scheikunde of informatica. Het is overigens niet<br />

zo dat alleen studenten wiskunde, natuurkunde,<br />

scheikunde en informatica hier terecht kunnen. Je<br />

kunt bijvoorbeeld ook met je bacheloropleiding<br />

Werktuigbouwkunde je eerstegraadsbevoegdheid<br />

halen. Je wordt opgeleid om les te geven in de<br />

bovenbouw van de havo en het vwo. Daarnaast mag<br />

je ook in de onderbouw en het vmbo en mbo les<br />

geven. Meer informatie over de lerarenopleiding<br />

vind je op: www.esoe.nl.<br />

Certificaat Technologie en Duurzame Ontwikkeling<br />

Binnen elke masteropleiding van de TU/e kun je<br />

een ‘duurzaam’ accent aanbrengen door milieu- en<br />

energievakken te volgen en je afstudeerproject uit<br />

te voeren op dat gebied. Op die manier werk je mee<br />

aan het bedenken van technologische oplossingen<br />

voor de milieuproblemen van de toekomst. Daarbij<br />

kun je denken aan producten met een lange levensduur<br />

en grote repareerbaarheid, die gemaakt zijn<br />

met zo min mogelijk grondstoffen en energie en die<br />

zo min mogelijk afval opleveren.<br />

Een voorbeeld is een energiezuinig huis of<br />

een auto met een superzuinige motor die lang<br />

meegaat. Hiervoor krijg je bij het afstuderen een<br />

extra certificaat. De onderwerpen zijn meestal<br />

tamelijk technisch. Maar naast techniek leer je<br />

ook het een en ander over menselijk gedrag en<br />

over de economische haalbaarheid van nieuwe<br />

technologieën. Het certificaat Technologie en<br />

Duurzame Ontwikkeling (TDO) beslaat minimaal<br />

twintig studiepunten en bestaat deels uit verplichte<br />

vakken en deels uit keuzevakken.<br />

Certificaat Technisch Management<br />

Veel ingenieurs komen na verloop van tijd terecht in<br />

een leidinggevende functie. Om je op zo’n functie<br />

voor te bereiden, kun je je afstudeerprogramma<br />

verbreden met een aantal vakken op het gebied<br />

van ‘technologiemanagement’. De TU/e heeft een<br />

veelzijdig pakket aan mogelijkheden waarmee je<br />

een extra certificaat kunt halen. Als je daarvoor<br />

kiest, heb je bij sollicitaties vaak een streepje voor.<br />

Certificaat Techniek, Ontwikkeling en<br />

Globalisering<br />

Het certificaat Techniek, Ontwikkeling en<br />

Globalisering is zowel van belang voor studenten die<br />

later in ontwikkelingslanden willen gaan werken,<br />

als voor degenen die vanuit Europa te maken krijgen<br />

met ontwikkelingsproblematiek. Bijvoorbeeld<br />

door middel van samenwerking met overzeese<br />

partnerbedrijven op het gebied van ‘research &<br />

development’ of internationale marktontwikkeling.<br />

Vanwege de steeds verdergaande globalisering is er<br />

een toenemende vraag naar ingenieurs die kennis<br />

en vaardigheden hebben om in verschillende<br />

instituten en cultuurgebieden effectief te kunnen<br />

werken, en die goed kunnen functioneren in<br />

multinationaal samengestelde projectteams.<br />

Het certificaat omvat 21 studiepunten en wordt<br />

aangeboden door de faculteit Industrial Engineering<br />

& Innovation Sciences. Het programma kan worden<br />

gevolgd door alle studenten van de TU/e.<br />

Certificaat Technology Entrepreneurship<br />

Voor masterstudenten die geïnteresseerd zijn<br />

in ondernemen is er het Certificaat Technology<br />

Entrepreneurship (CTE). Het CTE geeft studenten<br />

de kans om hun ondernemersgerichte vaardigheden<br />

te verbeteren. Het certificaat staat open<br />

voor alle masterstudenten en wordt uitgegeven<br />

door de faculteit Industrial Engineering &<br />

Innovation Sciences en TU/e Innovation Lab.<br />

Het certificaatprogramma bestaat uit keuzevakken,<br />

die allemaal gerelateerd zijn aan het thema<br />

ondernemen en worden verzorgd door de faculteit<br />

Industrial Engineering & Innovation Sciences.<br />

Ook een cursus ondernemersvaardigheden,<br />

aangeboden in samenwerking met het Onderwijs<br />

en Studenten Service Centrum is onderdeel van<br />

het certificaatprogramma. Ten slotte doe je een<br />

Afstudeerproject Technology Entrepreneurship (ATE)<br />

gebaseerd op een innovatief idee dat is ontwikkeld<br />

aan de TU/e. Dit idee moet meestal nog verder<br />

uitgewerkt worden, zowel op technisch als op<br />

bedrijfskundig vlak. De benodigde kennis is vaak<br />

niet in één persoon te vinden. Daarom kunnen er<br />

meerdere afstudeerprojecten (van verschillende<br />

opleidingen) worden gecombineerd rondom<br />

hetzelfde idee.<br />

Philosophy Certificate<br />

Het certificaat “Philosophy: Philosophical<br />

Reflection on Science and Technology” is er voor<br />

de student met de filosofische inslag. Je krijgt<br />

training in het stellen van de juiste vragen en<br />

leert ‘denkfouten’ te voorkomen als het gaat over<br />

filosofische vraagstukken. Meer informatie is<br />

alleen in het Engels verkrijgbaar via<br />

www.tue.nl, kopje onderwijs, certificaten.<br />

13<br />

Kijk voor meer informatie over<br />

de certificaatprogramma’s op<br />

www.tue.nl/masteropleidingen.


14 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen<br />

4<br />

Voor wie na de masteropleiding verder wil studeren,<br />

is het goed om te weten dat de TU/e verschillende<br />

vervolgopleidingen in huis heeft. De belangrijkste<br />

staan hier voor je op een rijtje.<br />

Na de masteropleiding<br />

Loopbaan<br />

Als <strong>Eindhoven</strong>se ingenieur beschik je over een<br />

stevige wetenschappelijke basis en diepgang<br />

én over de nodige competenties om je in<br />

uiteenlopende sectoren en functies te kunnen<br />

ontplooien. Afgestudeerde TU/e-studenten gaan<br />

dan ook een afwisselende, uitdagende, lucratieve<br />

en maatschappelijk nuttige carrière tegemoet.<br />

Ze worden onder andere (bio)medisch ingenieur,<br />

architect, constructeur, onderzoeker, ontwerper,<br />

projectleider, informatiemanager, (beleids)adviseur<br />

of docent. Afgestudeerde TU/e’ers krijgen later in<br />

hun loopbaan vaak een leidinggevende positie of<br />

zij worden bijvoorbeeld directeur in een industriële<br />

omgeving. Daarnaast worden steeds meer<br />

afgestudeerden zelfstandig ondernemer. Alumni<br />

van de TU/e vind je in de landelijke politiek, in het<br />

management van onderzoeksinstellingen en in de<br />

directie van topbedrijven in Nederland.<br />

Promoveren<br />

Voor wie na de masteropleiding verder wil studeren,<br />

is het goed te weten dat de TU/e verschillende<br />

vervolgopleidingen in huis heeft. Zo kun je ervoor<br />

kiezen om na je master te gaan promoveren,<br />

waarmee je de doctorstitel (dr.) verkrijgt. Dit<br />

betekent dat je aan het begin staat van een<br />

wetenschappelijke carrière.<br />

Als promovendus ben je in dienst van de<br />

universiteit en je vervult hiervoor een belangrijke<br />

functie: je zorgt voor de reputatie en continuïteit<br />

van het onderzoek. Je moet dan ook beschikken<br />

over een gezonde dosis nieuwsgierigheid en<br />

motivatie om je onderzoeksgebied uit te diepen.<br />

zelfstandigheid, goede communicatieve vaardigheden<br />

en het vermogen om samen te werken.<br />

Promoveren is werken aan de toekomst; die<br />

van jezelf en die van de maatschappij. Je houdt<br />

je bezig met boeiende onderwerpen waarbij je<br />

onder begeleiding van onder meer een professor<br />

je uitputtend verdiept in een onderwerp. Met<br />

het onderzoek breng je de wetenschappelijke<br />

kennis van dat onderwerp verder. De hele<br />

wetenschappelijke wereld profiteert daar natuurlijk<br />

van mee. Je legt de bevindingen vast in een<br />

proefschrift, dat je ten overstaan van een commissie<br />

tijdens een openbare promotiezitting verdedigt.<br />

Na je vierjarige promotie kun je doorgaan met<br />

onderzoek aan de universiteit, maar ook zijn<br />

er veel bedrijven die staan te springen om een<br />

gepromoveerd academicus. Je hebt immers bewezen<br />

dat je op zeer hoog niveau kunt werken en je<br />

beschikt over specifieke kennis die voor een bedrijf<br />

of onderzoeksinstituut van grote waarde kan zijn.<br />

Ontwerpersopleidingen<br />

Als je overweegt om na afronding van je<br />

masteropleiding aan een loopbaan als<br />

technologisch ontwerper in de industrie of het<br />

bedrijfsleven te beginnen, dan kun je daarvoor<br />

terecht bij de 3TU.School for Technological<br />

Design, Stan Ackermans Institute. Dit is een<br />

samenwerkingsverband tussen de drie technische<br />

universiteiten in Nederland. Het instituut biedt<br />

elf verschillende ontwerpersopleidingen, waarin<br />

je als trainee in twee jaar wordt opgeleid tot<br />

technologisch ontwerper. Op de eerste plaats doe<br />

je veel kennis en communicatieve vaardigheden<br />

op en daarnaast werk je veel in teamwork en zul<br />

je vaak presentaties houden. Bij een succesvolle<br />

afronding ontvang je het PDEng-diploma<br />

(Professional Doctorate in Engineering). Als je een<br />

ontwerpersopleiding hebt afgerond, start je in een<br />

nieuwe baan meestal een paar treetjes hoger dan<br />

jaargenoten die meteen na het behalen van hun<br />

masterdiploma zijn gaan werken.<br />

Kijk voor meer informatie op: www.3tu.nl/sai.<br />

Postacademische opleidingen en cursussen<br />

De TiasNimbas Business School van de <strong>Technische</strong><br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Eindhoven</strong> en de <strong>Universiteit</strong> van Tilburg<br />

verzorgt deeltijdopleidingen voor professionals<br />

op academisch niveau in diverse vakgebieden. De<br />

wisselwerking tussen praktische toepasbaarheid en<br />

conceptuele kennis staat hierin centraal.<br />

Alumni van de TU/e vind je in de landelijke<br />

politiek, in het management van<br />

onderzoeksinstellingen en in de directie<br />

van topbedrijven in Nederland<br />

Door gebruik te maken van het complementaire<br />

karakter van beide universiteiten, biedt TiasNimbas<br />

Business School een integraal opleidingspakket aan.<br />

Kijk voor meer informatie op: www.tiasnimbas.edu.<br />

15


16 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen<br />

Wat heb je nodig om te kunnen starten met een<br />

masteropleiding aan de TU/e?<br />

5 Vraag je studiebegeleider naar de mogelijkheden.<br />

Toelating, inschrijving<br />

en financiën<br />

Hbo-studenten<br />

Toelating en aanmelding<br />

Via twee wegen kun je als hbo’er een bewijs van<br />

toelating behalen voor een aansluitende masteropleiding<br />

van de TU/e. Namelijk door een<br />

TU/e-minor te volgen tijdens je hbo-opleiding<br />

of een schakelprogramma te volgen.<br />

TU/e-minor tijdens je hbo-opleiding<br />

Studenten met een bachelordiploma van een hboopleiding<br />

hebben een bewijs van toelating nodig om<br />

te kunnen worden toegelaten tot een aansluitende<br />

masteropleiding. Dit kun je onder andere verkrijgen<br />

door het succesvol afronden van een TU/e-minor en<br />

enkele aanvullende vakken tijdens je hbo-opleiding.<br />

Dit houdt in dat je tijdens je hbo-opleiding een<br />

pakket van 30 - 40 (afhankelijk van de masteropleiding<br />

die je wil gaan volgen) studiepunten aan<br />

vakken volgt dat speciaal is opgezet om je voor te<br />

bereiden op het wetenschappelijk onderwijs. Ook<br />

wanneer je na je afstuderen niet wilt doorstuderen,<br />

is het interessant om deze minor te volgen. Je leert<br />

bijvoorbeeld hoe je wetenschappelijk onderzoek<br />

moet uitvoeren. Als je wilt gaan werken in een onderzoeksomgeving,<br />

bijvoorbeeld bij Philips, TNO of in<br />

een laboratorium, kan dit je een voorsprong geven<br />

op andere hbo-studenten.<br />

Voordat je aan de minor mag deelnemen moet je het<br />

vak Basiswiskunde behaald hebben. Dit vak wordt<br />

aan de TU/e gegeven en door je hbo-instelling<br />

ondersteund met werkcolleges. In het begin van<br />

de minor kies je de masteropleiding die je kunt<br />

gaan volgen na het behalen van je hbo-diploma.<br />

De vakken die je volgt zijn afhankelijk van deze<br />

masterrichting. Meer informatie over de minor kun<br />

je vinden op www.tue.nl/hbo-doorstroomminoren.<br />

Met Fontys Hogescholen (<strong>Eindhoven</strong>, Venlo),<br />

Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Zuyd,<br />

Avans Hogescholen (Tilburg, Breda, Den Bosch) en<br />

Faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool<br />

Utrecht heeft de TU/e hier afspraken over gemaakt.<br />

Ook als je studeert aan een andere hogeschool<br />

zijn er misschien mogelijkheden voor het volgen<br />

van de minor. Neem hiervoor contact op met je<br />

studieloopbaanbegeleider of de coördinator van<br />

de minor die je graag zou gaan volgen. Als je de<br />

TU/e-minor met de aanvullende vakken succesvol<br />

hebt afgerond en je hbo-diploma hebt gehaald, kun<br />

je je aanmelden voor een TU/e-masteropleiding via<br />

het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU).<br />

Via de website www.tue.nl/masteropleidingen kun je<br />

het aanmeldingsformulier invullen en vind je verdere<br />

informatie over de toelatingsprocedure van de<br />

masteropleidingen. Heb je je via STU aangemeld, dan<br />

ontvang je automatisch een inschrijfpakket waarmee<br />

je je kunt inschrijven voor een masteropleiding.<br />

Schakelprogramma<br />

Als je geen TU/e-minor hebt gevolgd, kun je na je<br />

afstuderen aan het hbo een schakelprogramma<br />

volgen bij de TU/e. Dit bereidt je voor op toelating<br />

tot een aansluitende masteropleiding. Omdat<br />

het schakelprogramma is ingebed in de bacheloropleidingen<br />

van de TU/e, moet je je voor de<br />

desbetreffende bacheloropleiding vooraanmelden<br />

en inschrijven. Je moet dus wel toelaatbaar zijn tot<br />

de desbetreffende bacheloropleiding, zie hiervoor<br />

www.tue.nl/stu.<br />

Na afronding van het schakelprogramma krijg je<br />

geen diploma van de bacheloropleiding, maar wel<br />

een bewijs van toelating tot de masteropleiding. Een<br />

schakelprogramma kan een omvang van maximaal<br />

veertig studiepunten hebben (acht maanden). Als<br />

je je wilt aanmelden voor het schakelprogramma,<br />

kun je je vooraanmelden bij de Informatie Beheer<br />

Groep (IB-Groep), zie hiervoor www.studielink.nl.<br />

Na aanmelding krijg je begin juli automatisch een<br />

inschrijfpakket toegezonden waarmee je je kunt<br />

inschrijven voor een TU/e-bacheloropleiding. Een<br />

overzicht van aansluitende masteropleidingen na<br />

het hbo vind je in hoofdstuk 8.<br />

W.o.-studenten<br />

Toelating en aanmelding<br />

Automatisch doorstromen<br />

Na het behalen van je Bachelor of Science-diploma<br />

aan de <strong>Technische</strong> <strong>Universiteit</strong> <strong>Eindhoven</strong>, kun je<br />

alle kanten uit. Zo kun je drempelloos doorstromen<br />

naar één van de aansluitende masteropleidingen<br />

van de TU/e of van de <strong>Technische</strong> <strong>Universiteit</strong> Delft<br />

of de <strong>Universiteit</strong> Twente.<br />

Een overzicht van aansluitende masteropleidingen<br />

na de bacheloropleiding vind je in hoofdstuk 8.<br />

17


18<br />

Doorstromen met minor<br />

Misschien kom je er tijdens je bacheloropleiding<br />

achter dat je naar een andere masteropleiding wilt<br />

doorstromen, dan in de richting van je bachelor.<br />

Je kunt dan tijdens je bacheloropleiding een<br />

doorstroomminor kiezen, waarmee je rechtstreeks<br />

kunt doorstromen naar de TU/e-masteropleiding<br />

van jouw keuze.<br />

Doorstromen met extra programma<br />

Ook kun je na het behalen van je bachelordiploma<br />

een extra programma van een half jaar volgen.<br />

Met dit deficiëntieprogramma krijg je toegang<br />

tot een veel groter aantal masteropleidingen. Dit<br />

kunnen masteropleidingen zijn van de <strong>Technische</strong><br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Eindhoven</strong>, maar ook van de <strong>Technische</strong><br />

<strong>Universiteit</strong> Delft en de <strong>Universiteit</strong> Twente.<br />

Kijk voor een overzicht van mogelijkheden op<br />

www.tue.nl/masteropleidingen.<br />

Na het behalen van je bacheloropleiding<br />

kun je alle kanten uit<br />

Als je je als w.o.-student wilt aanmelden voor de<br />

masteropleiding gaat dat niet via de Informatie<br />

Beheer Groep (IB-Groep), maar via het Onderwijs<br />

en Studenten Service Centrum (STU) van de TU/e.<br />

Dit geldt zowel voor studenten die al aan de TU/e<br />

studeren als voor studenten van een andere<br />

universiteit.<br />

Voor hbo- en w.o.-studenten<br />

Inschrijving<br />

Je kunt je aan een universiteit inschrijven<br />

als voltijdstudent, deeltijdstudent, duale<br />

student of als extraneus. Als student mag je<br />

onderwijs volgen, tentamens afleggen, meedoen<br />

met sportactiviteiten, gebruik maken van<br />

studiebegeleiding, enzovoorts. Je komt alleen<br />

voor studiefinanciering in aanmerking als je staat<br />

ingeschreven als voltijdstudent en de Nederlandse<br />

nationaliteit bezit (op enkele uitzonderingen na).<br />

Collegegeld<br />

Het collegegeld voor het wetenschappelijk<br />

onderwijs voor het studiejaar 2009 - 2010 is<br />

vastgesteld op 1.620 euro. Dit bedrag geldt<br />

voor alle studenten die in het bezit zijn van de<br />

nationaliteit van een land binnen de Europees<br />

Economische Ruimte (EER). Voor studenten met<br />

een andere nationaliteit die zich inschrijven voor<br />

een masteropleiding, geldt het collegegeldtarief<br />

van 8.600 euro. Het genoemde collegegeldtarief<br />

(1.620 euro) geldt zowel voor inschrijving<br />

als student aan een voltijdopleiding als voor<br />

inschrijving als student aan een deeltijdopleiding.<br />

Het collegegeld voor de duale opleiding Building<br />

Services en Chemical Engineering bedraagt 5.245<br />

euro voor studenten met EER-nationaliteiten.<br />

Studenten buiten de EER betalen 8.600 euro. Het is<br />

mogelijk het collegegeld gespreid te betalen in vijf<br />

gelijke termijnen, met uitzondering van extraneï.<br />

Voor extraneï gelden aangepaste bedragen.<br />

Zie voor de actuele gegevens: www.tue.nl/stu.<br />

Studiefinanciering<br />

De Wet Studiefinanciering (WSF) geldt voor<br />

studerenden in het hoger onderwijs. Je krijgt als<br />

student een prestatiebeurs in de vorm van een<br />

rentedragende lening. Deze wordt bij voldoende<br />

studieresultaten achteraf in een gift omgezet. De<br />

beurs is beperkt tot de duur van de opleiding, dus<br />

drie jaar voor een bacheloropleiding en twee jaar<br />

voor een masteropleiding. Aansluitend aan de<br />

prestatiebeurs kun je nog drie jaar rentedragend<br />

lenen. De ov-jaarkaart maakt onderdeel uit van<br />

de studiefinanciering. De lening wordt omgezet<br />

in een gift als je binnen tien jaar na je eerste<br />

studiefinanciering voor het hoger onderwijs een<br />

masterdiploma haalt. Het aantal jaren beurs dat<br />

omgezet wordt in een definitieve gift bedraagt<br />

nooit meer dan de duur van een opleiding. Dit<br />

betekent drie jaar voor een bacheloropleiding en<br />

nog eens twee jaar voor een masteropleiding. Bij<br />

studievertraging door bijzondere omstandigheden<br />

kun je financiële ondersteuning krijgen uit<br />

het afstudeerfonds van de TU/e of je kunt een<br />

jaar extra studiefinanciering op grond van een<br />

functiebeperking aanvragen bij de IB-Groep.<br />

Rentedragende leningen moeten later - bij<br />

voldoende inkomen en naar draagkracht - worden<br />

terugbetaald. Voor gehandicapte studenten zijn er<br />

speciale regelingen. Wil je hier meer over weten,<br />

neem dan contact op met een studentenadviseur of<br />

studentendecaan van STU. Daarnaast is er ook<br />

uitgebreide informatie te vinden over studeren<br />

met een functiebeperking bij het expertisecentrum<br />

Handicap & Studie, telefoon (030) 275 3300,<br />

of kijk op www.handicap-studie.nl.<br />

Voor uitgebreide informatie en vragen over<br />

studiefinanciering kun je terecht bij het STU,<br />

telefoon (040) 247 4747 of een regiokantoor van<br />

de Informatie Beheer Groep (IB-Groep), telefoon<br />

(050) 599 77 55 of kijk op www.ib-groep.nl.<br />

Brochures over dit onderwerp zijn verkrijgbaar bij<br />

scholen, postkantoren, bibliotheken en het STU.<br />

Boeken, dictaten en materialen<br />

Informatie over wat je nodig hebt voor je studie<br />

krijg je aan het begin van het studiejaar. De<br />

studieboeken koop je vaak voordelig via de<br />

studievereniging van je opleiding. Voor veel vakken<br />

zijn er uitstekende dictaten te koop op de TU/e.<br />

Studieprestaties bijhouden<br />

De TU/e houdt je studieprestaties bij in de vorm van<br />

studiepunten. Je kunt op elk gewenst moment zelf<br />

je studievoortgang in de gaten houden via internet.<br />

Deze gegevens zijn alleen door jou zelf te bekijken.<br />

Je ontvangt hiervoor een toegangscode van de TU/e.<br />

Wat kost studeren?<br />

Hieronder vind je een voorbeeld van wat de<br />

uitgaven en inkomsten van een student per jaar<br />

zouden kunnen zijn. Het maakt verschil welke<br />

opleiding je doet en of je op kamers woont of bij<br />

je ouders.<br />

Uitgaven<br />

Collegegeld 1.620 euro<br />

Studiekosten<br />

(incl. notebook) 640 euro<br />

Kamerhuur 3.600 euro<br />

Levensonderhoud 3.800 euro<br />

Verzekeringen 1.028 euro<br />

Totaal per jaar 10.688 euro<br />

Inkomsten (studiefinanciering)<br />

Basisbeurs (uitwonend) 259,76 euro p.m.<br />

Aanvullende beurs 231,43 euro (max.) p.m.<br />

Lening 284,19 euro (max.) p.m.<br />

Totaal per jaar 9.3004,56 euro<br />

Er zijn enkele nuttige boekjes te koop over de<br />

kosten van studeren, bijvoorbeeld Geldwijzer<br />

studenten. Dit boekje is te bestellen bij het Nibud,<br />

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting te<br />

Utrecht (www.nibud.nl).<br />

Studeren aan de TU/e - masteropleidingen 19<br />

Notebook<br />

Als TU/e-student kun je tegen zeer gunstige<br />

voorwaarden een notebook aanschaffen met<br />

daarop alle software die je voor je studie nodig<br />

hebt. Het aanbod bestaat uit een pakket hardware,<br />

accessoires, software en diensten. Thuis of op de<br />

universiteit maak je gebruik van het geavanceerde,<br />

universitaire computernetwerk. Je kunt bijvoorbeeld<br />

databases raadplegen, elektronische publicaties<br />

lezen, proeftentamens maken en simulaties<br />

en berekeningen uitvoeren. Jaarlijks neemt<br />

meer dan 95% van de studenten deel aan deze<br />

notebookregeling.<br />

In totaal kost de notebook 1.600 euro. Hiervan<br />

betaal je zelf 800 euro. Voor de resterende 800 euro<br />

teken je een schuldbekentenis.<br />

Deze schuld vermindert gedurende je studie<br />

en wordt kwijtgescholden als je de studie met<br />

goed gevolg afrondt óf als je langer dan drie<br />

aaneengesloten jaren student bent geweest aan<br />

de TU/e.<br />

Als TU/e-student kun je tegen zeer<br />

gunstige voorwaarden een notebook<br />

aanschaffen<br />

Raadpleeg voor aanvullende informatie over de<br />

onderwerpen die in dit hoofdstuk behandeld<br />

worden de website van het Onderwijs en<br />

Studenten Service Centrum (STU) van de TU/e:<br />

www.tue.nl/stu.


20<br />

6<br />

Voor de circa 24.000 hbo’ers en TU/e-studenten is er<br />

in <strong>Eindhoven</strong> veel te beleven. Kom je hier studeren?<br />

Dan ga je een bruisend en divers studentenleven<br />

tegemoet.<br />

<strong>Eindhoven</strong> studentenstad<br />

Uitgaan: voor ieder wat wils<br />

<strong>Eindhoven</strong> is een veelzijdige stad waar voor<br />

studenten alles aanwezig is wat ze kunnen wensen.<br />

Het nachtleven van <strong>Eindhoven</strong> trekt mensen uit<br />

de stad en van ver daarbuiten. Beroemd is het<br />

Stratumseind waar honderden meters cafés<br />

aaneengesloten in een lange straat liggen. Er<br />

zijn volop (dance)cafés en kroegen, eettentjes<br />

en loungegelegenheden. Iedereen vindt hier wel<br />

een plek naar zijn of haar smaak. Studenten zijn<br />

op het Stratumseind ruim vertegenwoordigd en<br />

er vinden regelmatig in cafés studentenfeesten<br />

plaats. Ook jouw toekomstige studievereniging<br />

zal vast en zeker af en toe een kroeg afhuren voor<br />

een spetterend feest. Maar <strong>Eindhoven</strong> is meer: op<br />

het Wilhelminaplein kun je betaalbaar en gezellig<br />

dineren in één van de eetcafés en je kunt er dansen<br />

op andere muziek dan je op het Stratumseind<br />

hoort. Op zondagmiddag luisteren liefhebbers er<br />

naar liveconcerten van jazz- of bluesmuzikanten.<br />

Voor de Markt geldt hetzelfde. Onweerstaanbaar in<br />

de zomer zijn de terrasjes waar je eindeloos kunt<br />

genieten van de zon, de drankjes en het voorbij<br />

wandelende publiek. Het Stationsplein en de<br />

Dommelstraat zijn dé plekken voor de avond en de<br />

nacht. Je vindt er lekker eten, gezellige terrasjes en<br />

een overvloed aan dancegelegenheden.<br />

Kunst en cultuur<br />

Voor liefhebbers van kunst en cultuur is er genoeg<br />

te doen in <strong>Eindhoven</strong>. Zo kun je naar concerten of<br />

theatervoorstellingen in de schouwburg, naar film-<br />

en theaterhuizen, naar concerten in het Frits Philips<br />

Muziekcentrum en voor livemuziek en dansavonden<br />

kun je de Effenaar bezoeken. Voor moderne kunst<br />

kun je naar het Van Abbemuseum, waar naast een<br />

steeds wisselend tentoonstellingsprogramma ook<br />

de internationaal bekende collectie wordt getoond.<br />

Op de TU/e-campus staat De Zwarte Doos, een<br />

gezellige plek waar iedereen terecht kan om te<br />

kletsen, iets te drinken en te eten. Het café is<br />

de hele dag open en is een verzamelplaats voor<br />

studenten. Bij lekker weer gaat het buitenterras<br />

open en heb je uitzicht op de rivier De Dommel. Ook<br />

In het <strong>Eindhoven</strong>se studentenleven nemen cultuurverenigingen<br />

een belangrijke plaats in. Honderden studenten<br />

maken muziek, dansen, spelen toneel en fotograferen. Het<br />

blijft voor de cultuurverenigingen vaak niet bij repeteren en<br />

oefenen alleen. Zo speelt toneelclub Doppio regelmatig op de<br />

TU/e en in de grootste zalen van <strong>Eindhoven</strong>. De verenigingen<br />

voor Spaanse volksmuziek, Tuna en Tuniña, gaan zelfs de<br />

hele wereld rond om op bijeenkomsten en bij bevriende<br />

zijn er drie conferentiezalen en een bioscoopzaal<br />

met honderd stoelen. Daarmee is de TU/e één van<br />

de weinige universiteiten die in het bezit is van<br />

een bioscoop. Drie dagen per week worden er films<br />

gedraaid tegen een gereduceerd studententarief.<br />

Sport: passief én actief<br />

Sport staat centraal in <strong>Eindhoven</strong> en op de<br />

universiteit. Het TU/e-sportcentrum heeft de meest<br />

uitgebreide faciliteiten van alle Nederlandse<br />

universiteiten. Geen stad in Nederland met zoveel<br />

studentensport. Je kunt je aansluiten bij veertig<br />

verenigingen en elk jaar komen er nieuwe bij.<br />

Kun je jouw favoriete sport nog niet in <strong>Eindhoven</strong><br />

doen? Richt dan een eigen vereniging op! Maar<br />

kijk vooral eerst naar wat er al is: aerobics, aikido,<br />

aquajoggen, aquarobics, atletiek, badminton,<br />

basketbal, blessurebegeleiding, boksen, beweging<br />

op muziek, breakdance, capoeira, cardiofitness,<br />

circuittraining, curling, duiken, fitness, golf,<br />

handbal, handboogschieten, hockey, honkbal,<br />

ijshockey, judo, kanoën, karate, kickboxen,<br />

klim- en bergsport, kobudo, korfbal, krachtsport,<br />

outdoorsporten, paardrijden, racen, roeien, rugby,<br />

schaatsen, schermen, skating, snowboard,<br />

softbal/honkbal, spinnen, squash, streetdance, t’ai<br />

chi, tae bo, taekwondo, tafeltennis, tennis, triatlon,<br />

turnen, voetbal, volleybal, waterpolo, wielrennen,<br />

Studeren aan de TU/e - masteropleidingen<br />

clubs in andere landen muziek te maken. Dansvereniging<br />

Footloose geeft regelmatig dansvoorstellingen en het is niet<br />

uitzonderlijk als je ergens op de TU/e of daarbuiten tegen<br />

een tentoonstelling van fotoclub Dekate Mousa aanloopt.<br />

De meeste verenigingen hebben hun oefenruimtes en ateliers<br />

in studentencentrum De Bunker in <strong>Eindhoven</strong>. Daarmee komen<br />

de creatieve studenten gemakkelijk bij elkaar over de vloer en<br />

kunnen ze elkaar tot nog grotere hoogten brengen!<br />

windsurfen, yoga, zaalhandbal, zaalvoetbal, zeilen,<br />

zelfverdediging, zweefvliegen en zwemmen.<br />

Veel van de sporten doe je in en rond het<br />

sportcentrum op de TU/e-campus. Daar tref je<br />

honderden andere sportliefhebbers die gebruik<br />

maken van de vele zalen en andere ruimtes waar<br />

alle mogelijke activiteiten worden gedaan. Alles<br />

wat je kunt wensen is er aanwezig; er is zelfs een<br />

zwembad in het sportcentrum.<br />

Met een sportkaart van 70 euro<br />

kun je het hele studiejaar aan alle<br />

activiteiten deelnemen<br />

Met een sportkaart van ongeveer 70 euro kun<br />

je het hele studiejaar aan alle activiteiten<br />

deelnemen. Voor het lidmaatschap van een<br />

studentensportvereniging betaal je contributie.<br />

Veel studentensportverenigingen nemen deel aan<br />

landelijke competities. Kijk voor meer informatie<br />

op: www.tue.nl/sportcentrum.<br />

21


22 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen<br />

Ook heeft de stad <strong>Eindhoven</strong> veel te bieden op<br />

het gebied van sport. Voor topvoetbal ga je naar<br />

het Philips Stadion: het voetbaltheater van de<br />

Europese topclub PSV. In <strong>Eindhoven</strong>-Zuid speelt<br />

de tophockeyclub Oranje Zwart en op hetzelfde<br />

sportpark staat een arena waar regelmatig grote<br />

internationale sportwedstrijden plaatsvinden,<br />

zoals Davis Cup-tennis en EK’s en WK’s in<br />

bijvoorbeeld volleybal, tafeltennis en darts. Wil je<br />

zelf actief bezig zijn, dan zijn er zwembaden zoals<br />

zwemparadijs De Tongelreep, er is een kunstijsbaan<br />

waar ook wedstrijden worden gereden, er zijn<br />

klimmuren, midgetgolfbanen, skatehallen en<br />

bowlingbanen.<br />

Kijk niet raar op als je op een dag met<br />

studiegenoten in het vliegtuig naar<br />

China zit<br />

Studentencentra<br />

In het studentencentrum de Bunker, dat vlakbij de<br />

TU/e-campus ligt, ontmoeten studenten van de<br />

TU/e en het hbo elkaar. Gezelligheidsverenigingen<br />

hebben er hun eigen sociëteit en op drukke dagen<br />

zijn er honderden studenten die samen in of rond<br />

het gebouw zitten, tafelvoetballen of muziek maken.<br />

Scala is het culturele studentencentrum dat ook in<br />

De Bunker gehuisvest is. Hier hebben de culturele<br />

studentenverenigingen zoals de film- en fotovereniging,<br />

muziekgezelschappen, de bigband, de<br />

toneelclub en de dansvereniging een onderkomen.<br />

Ze repeteren ’s avonds en in het weekend. Als ze<br />

tevreden zijn, dan gaan ze naar de stad of de TU/ecampus<br />

om hun kunsten te tonen.<br />

Studieverenigingen<br />

Elke opleiding heeft een eigen studievereniging;<br />

een club voor en door studenten met als doel het<br />

voor elkaar zo aangenaam en leerzaam mogelijk te<br />

maken. Zo organiseert de vereniging excursies en<br />

buitenlandse studiereizen, vaak in samenwerking<br />

met de faculteit waar je studeert. Je moet dus niet<br />

raar opkijken als je op een dag met studiegenoten<br />

in het vliegtuig naar bijvoorbeeld China zit! Maar ook<br />

studieboeken koop je vaak voordeliger via de studievereniging<br />

en er is altijd wel een ouderejaars die je<br />

kan vertellen waar je in je studie op moet letten of<br />

wat je nog te wachten staat. Een studievereniging<br />

organiseert ook feesten en sportevenementen.<br />

Studentenverenigingen<br />

Bij een leven als student hoort voor velen een<br />

studentenvereniging, ook wel gezelligheidsvereniging<br />

genoemd. Je treft er studenten van de<br />

TU/e en hbo-instellingen. Op de verenigingen is er<br />

Studeren aan de TU/e betekent studeren in het technologisch<br />

hart van Nederland. In Zuidoost-Brabant zijn veel innoverende<br />

bedrijven gevestigd, zoals Philips, DAF Trucks, ASML, TomTom<br />

en FEI. De TU/e speelt een actieve rol in internationale<br />

samenwerking met overheden, kennisinstellingen en bedrijven<br />

in de driehoek <strong>Eindhoven</strong> – Leuven – Aken. Zo is de TU/e<br />

betrokken bij een initiatief van Philips, het Interuniversitair<br />

Micro Elektronica Centrum (IMEC) in Leuven. Ook heeft de<br />

TU/e samen met onder meer TNO en Philips op de High Tech<br />

Campus <strong>Eindhoven</strong> het Holst Centre opgericht. Dit is een<br />

Europees topinstituut voor autonome draadloze microsystemen<br />

en systemen op folie. Deze systemen zijn van<br />

toepassing in tal van sectoren, zoals in de medische wereld<br />

en de consumentenelektronica. Verder heeft de TU/e samen<br />

met Philips, de <strong>Universiteit</strong> Maastricht en het academisch<br />

ziekenhuis Maastricht op de High Tech Campus in <strong>Eindhoven</strong><br />

uiteraard veel tijd voor gezelligheid en ontspanning.<br />

Je leert er nieuwe vrienden kennen en met een<br />

beetje geluk kom je iemand tegen die jou aan een<br />

kamer helpt. Misschien wel in een huis van de<br />

vereniging. Er zijn meer dan tien heel verschillende<br />

gezelligheidsverenigingen, variërend van clubs met<br />

enkele tientallen tot groepen met honderden leden.<br />

Allemaal hebben ze hun eigen sfeer, gebruiken en<br />

activiteiten. Je kunt het beste zelf even gaan kijken<br />

of het iets voor jou is.<br />

Student en samenleving<br />

Als je belangstelling hebt voor maatschappelijke<br />

vraagstukken, dan is er genoeg te doen. Zo zijn er<br />

bijvoorbeeld de wetenschapswinkels: studentenorganisaties<br />

waar individuele burgers, nonprofitorganisaties<br />

of bedrijven hun technologische<br />

vraagstukken voorleggen. Als student leer je er<br />

je kennis in de praktijk toe te passen. Bovendien<br />

doe je hier bestuurservaring op en staat er vaak<br />

een financiële vergoeding tegenover. Organisaties<br />

als Integrand en Unipartners bieden je tijdens de<br />

studie al de mogelijkheid ervaring op te doen<br />

in het bedrijfsleven; je kunt er tegen mooie<br />

vergoedingen op jouw niveau werken in<br />

bedrijven en instellingen. Meer informatie:<br />

www.integrand.nl en www.unipartners.nl/eindhoven.<br />

Verder is er een oecumenische kerk, de<br />

het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM)<br />

opgezet. Dit instituut heeft internationale samenwerkingen<br />

met verschillende kennisinstellingen in de regio Aken. Ook op<br />

het gebied van onderwijs is <strong>Eindhoven</strong> met de TU/e en andere<br />

onderwijsinstellingen zoals Fontys Hogescholen en de Design<br />

Academy toonaangevend.<br />

Maar <strong>Eindhoven</strong> is meer dan alleen technologie en onderwijs.<br />

Zo is de stad en de omgeving opvallend groen. Nabij het<br />

centrum liggen bijvoorbeeld het Stadswandelpark en de<br />

Genneper Parken met volop recreatiemogelijkheden.<br />

Je kunt je ook prima vermaken in de levendige binnenstad.<br />

Je kunt in <strong>Eindhoven</strong> uitstekend winkelen en het is er heerlijk<br />

toeven op een van de vele terrasjes. En als je toe bent aan<br />

vakantie of een weekendje weg, dan boek je een goedkoop<br />

vliegticket vanaf <strong>Eindhoven</strong> Airport.<br />

<strong>Eindhoven</strong>se Studentenkerk, waar jonge mensen<br />

zich bezighouden met allerlei levensvragen.<br />

Zie ook www.tue.nl/esk.<br />

Bestuursfuncties en commissiewerk<br />

Bij verenigingen, organisaties en commissies leer<br />

je veel over organiseren en bestuurswerk. Door je<br />

naast je studie te ontplooien in een bestuursfunctie<br />

kun je ervaring opdoen die van belang is voor jouw<br />

persoonlijke ontwikkeling. Bij sollicitaties wordt<br />

daar nogal eens naar gevraagd. De TU/e kent een<br />

systeem van bestuursbeurzen voor studenten die<br />

dit soort werk op zich nemen. Meer informatie:<br />

www.tue.nl/stu.<br />

Cursor<br />

Cursor is de gratis universiteitskrant van de TU/e<br />

die iedere donderdagochtend verschijnt. Cursor<br />

bevat nieuws, achtergronden, interviews en opinies<br />

over onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,<br />

cultuur, studentenleven en alles wat je verder moet<br />

weten. Cursor is ook te lezen op www.tue.nl/cursor.<br />

Kijk ook eens op www.shift040.nl. Je vindt er het<br />

laatste nieuws uit <strong>Eindhoven</strong> studentenstad.<br />

23


24 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen<br />

7<br />

Woon je te ver van <strong>Eindhoven</strong> vandaan om iedere<br />

dag heen en weer te reizen? Wil je sowieso op<br />

kamers of blijf je voorlopig toch liever thuis wonen?<br />

Heen en weer reizen<br />

of op kamers?<br />

Reizen<br />

De TU/e ligt in het centrum van <strong>Eindhoven</strong>, slechts<br />

700 meter van het NS- en busstation. Je kunt er<br />

dus voor kiezen om buiten <strong>Eindhoven</strong> te blijven<br />

wonen en heen en weer te reizen. Alle gebouwen<br />

van de universiteit, het sportcentrum en het<br />

studentencentrum liggen binnen een straal van<br />

500 meter rond het Hoofdgebouw. Zowel het station<br />

als de TU/e-campus is dus probleemloos te voet of<br />

op de fiets bereikbaar vanaf het centrum.<br />

Op kamers<br />

Veel studenten kiezen ervoor om op kamers te gaan.<br />

Je kunt een kamer huren in een studentenhuis, bij<br />

een hospita of samen met vrienden een huis of<br />

appartement huren. De huur voor een kamer is in<br />

<strong>Eindhoven</strong> over het algemeen lager dan in andere<br />

studentensteden. De meeste kamers zijn tussen<br />

de 16 m 2 en 25 m 2 groot en variëren in huurprijs<br />

van ongeveer 175 tot 350 euro per maand. Het is<br />

verstandig op tijd te beginnen met het zoeken naar<br />

woonruimte, er zijn namelijk wachtlijsten,<br />

al zijn die de laatste jaren een stuk korter<br />

geworden. De gemeente <strong>Eindhoven</strong> heeft nieuwe<br />

studentenwoningen hoog op de agenda staan,<br />

waardoor de bouw van nieuwe studentencomplexen<br />

niet stilstaat.<br />

De huur van kamers in <strong>Eindhoven</strong><br />

is over het algemeen laag<br />

Studentenhuisvesting<br />

Woningverhuurder Vestide is met ruim 2500 kamers<br />

voor studenten de grootste verhuurder voor<br />

studenten in <strong>Eindhoven</strong>. Inschrijven kan via de<br />

website en is gratis. Als je 35 of meer kilometer<br />

van <strong>Eindhoven</strong> woont, krijg je een afstandsbonus<br />

bij Vestide. Deze afstandsbonus houdt in dat je<br />

inschrijfduur cadeau krijgt. Deze bonus wordt<br />

berekend aan de hand van je postcode van je<br />

thuisadres. Daarmee wordt je wachttijd korter.<br />

Kijk op internet: www.vestide.nl of bel (040) 297<br />

9380 en vraag de uitgebreide folder aan.<br />

Andere woningverhuurders<br />

Je kunt je ook inschrijven bij één of meer<br />

woningbouwcorporaties in <strong>Eindhoven</strong>. Dat is<br />

vooral zinvol wanneer je zoekt naar zelfstandige<br />

woonruimte of wanneer je interesse hebt om<br />

bijvoorbeeld iets te huren samen met een paar<br />

andere studenten. De woningcorporaties vind je<br />

op de website van de gemeente <strong>Eindhoven</strong><br />

www.eindhoven.nl onder het kopje ‘wonen’.<br />

Daarnaast zijn er commerciële woonruimtebemiddelaars<br />

die je aan een kamer kunnen helpen.<br />

Zelf zoeken<br />

Je kunt ook zelf op zoek gaan naar een kamer. Op<br />

prikborden in de infotheek van het Onderwijs en<br />

Studenten Service Centrum en op andere plekken<br />

binnen de TU/e worden regelmatig kamers aangeboden.<br />

Je kunt er ook zelf een briefje ophangen.<br />

Kijk bovendien eens in het <strong>Eindhoven</strong>s Dagblad of<br />

het weekblad Groot <strong>Eindhoven</strong> onder de rubriek<br />

‘kamers’ of op de gratis kamersite www.kamernet.nl.<br />

Je kunt natuurlijk ook vrienden of familie<br />

inschakelen. Als je eenmaal aan de TU/e studeert,<br />

leer je snel mensen kennen waardoor je eerder te<br />

weten komt wanneer er ergens een kamer vrij is.<br />

Een kamer vinden is in <strong>Eindhoven</strong> relatief eenvoudig in<br />

vergelijking met een aantal jaar geleden en in vergelijking<br />

met andere studentensteden. Om een mooie kamer te<br />

vinden, moet je wel actief aan de slag. Je kunt je inschrijven<br />

bij één van de kamerbemiddelingsbureaus of bij Vestide,<br />

dat onderdeel is van Woonbedrijf en gespecialiseerd is in<br />

studentenwoningen. Ook is het verstandig om aan zoveel<br />

mogelijk mensen te vertellen dat je een kamer zoekt. Op die<br />

manier verwisselen de meeste kamers van bewoner.<br />

Verzekeringen<br />

Op het moment dat je niet meer bij je ouders<br />

woont, zijn er enkele verzekeringen die je zelf<br />

moet gaan regelen. Zorg bijvoorbeeld voor een<br />

aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)<br />

en een goede ziektekostenverzekering. Er bestaan<br />

speciale verzekeringspakketten voor studenten. Met<br />

zorgverzekeraar VGZ is een contract afgesloten voor<br />

TU/e-studenten, waardoor je collectiviteitskorting<br />

op je ziektekostenverzekering krijgt.<br />

Meer informatie kun je vinden op www.tue.nl/stu<br />

onder de button VGZ informatie.<br />

25


26 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen<br />

8<br />

In dit hoofdstuk kun je bekijken wat jouw doorstroom-<br />

mogelijkheden zijn naar een TU/e-masteropleiding.<br />

Eerst kun je zien met welke hbo-bacheloropleidingen<br />

je kunt instromen. Daarna volgen de w.o.-bacheloropleidingen<br />

die toegang geven tot de TU/e-masteropleidingen.<br />

Meer informatie over toelating vind je in<br />

hoofdstuk 5 of kijk op: www.tue.nl/masteropleidingen.<br />

Doorstroommogelijkheden<br />

Doorstroommogelijkheden<br />

na de hbo-bacheloropleiding<br />

Als je een masteropleiding aan de TU/e wilt<br />

volgen, kun je in het schema zien met welke<br />

hbo-vooropleiding je kunt instromen. Voordat je<br />

toegelaten wordt, moet je wel een TU/e-minor met<br />

aanvullende vakken hebben afgerond tijdens je<br />

hbo-opleiding of een schakelprogramma aan<br />

de TU/e volgen.<br />

Als jouw vooropleiding niet in dit overzicht staat,<br />

dan hoeft dit niet te betekenen dat er geen<br />

doorstroommogelijkheden zijn. Neem hierover<br />

contact op met het Onderwijs en Studenten Service<br />

Centrum (STU), telefoon 040 - 247 4747.<br />

Hbo-opleiding TU/e-masteropleiding<br />

Algemene Operationele Technologie Building Services<br />

Human-Technology Interaction<br />

Innovation Sciences<br />

Autotechniek Automotive Technology<br />

Building Services<br />

Human-Technology Interaction<br />

Innovation Management<br />

Innovation Sciences<br />

Mechanical Engineering<br />

Operations Management & Logistics<br />

Sustainable Energy Technology<br />

Systems and Control<br />

Aviation (Hogeschool van Amsterdam) Innovation Management<br />

Operations Management & Logistics<br />

Systems and Control<br />

Bedrijfsinformatica/Bedrijfskundige Informatica Human-Technology Interaction<br />

Innovation Sciences<br />

Bedrijfswiskunde Industrial and Applied Mathematics<br />

Biologische en Medische Laboratoriumtechnieken Chemical Engineering (Molecular Engineering)<br />

(afstudeervariant Chemische research) Human-Technology Interaction<br />

Technology and Policy<br />

Bouwkunde Architecture, Building and Planning<br />

Building Services<br />

Construction Management and Engineering<br />

Human-Technology Interaction<br />

Innovation Management<br />

Innovation Sciences<br />

Operations Management & Logistics<br />

Bouwtechnische Bedrijfskunde Architecture, Building and Planning<br />

Construction Management and Engineering<br />

Human-Technology Interaction<br />

Innovation Sciences<br />

Innovation Management<br />

Operations Management & Logistics<br />

Business Engineering (InHolland) Innovation Managment<br />

Operations Management & Logistics<br />

Chemische Technologie / <strong>Technische</strong> Scheikunde Biomedical Engineering<br />

Chemical Engineering<br />

Human-Technology Interaction<br />

Innovation Management<br />

Innovation Sciences<br />

Medical Engineering<br />

Operations Management & Logistics<br />

Polymers and Composites *<br />

Sustainable Energy Technology<br />

Chemie Chemical Engineering<br />

Human-Technology Interaction<br />

Innovation Sciences<br />

Polymers and Composites *<br />

Civiele Techniek / Weg- en Waterbouwkunde Architecture, Building and Planning<br />

Building Services<br />

Construction Management and Engineering<br />

Human-Technology Interaction<br />

Innovation Management<br />

Innovation Sciences<br />

Operations Management & Logistics<br />

27


28 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen<br />

Computertechniek Human-Technology Interaction<br />

Innovation Management<br />

Innovation Sciences<br />

Operations Management & Logistics<br />

Elektrotechniek Automotive Technology<br />

Biomedical Engineering<br />

Broadband Telecommunications Technologies *<br />

Building Services<br />

Electrical Engineering<br />

Embedded Systems<br />

Medical Engineering<br />

Sustainable Energy Technology<br />

Systems and Control<br />

Fijnmechanische Techniek Human-Technology Interaction<br />

Innovation Sciences<br />

(Hogere) Informatica Computer Science and Engineering<br />

Embedded Systems<br />

Human-Technology Interaction<br />

Information Security Technology *<br />

Innovation Management<br />

Innovation Sciences<br />

Operations Management & Logistics<br />

Business Information Systems<br />

Human Electrical Engineering Human-Technology Interaction<br />

Innovation Sciences<br />

Industrieel Product Ontwerpen Industrial Design<br />

Industriële Automatisering (HU) Innovation Management<br />

Operations Management & Logistics<br />

Information Technology Business Information Systems<br />

Computer Science and Engineering<br />

Embedded Systems<br />

Innovation Sciences<br />

Information and Communication Technology Business Information Systems<br />

Computer Science and Engineering<br />

Embedded Systems<br />

Human-Technology Interaction<br />

Innovation Sciences<br />

Installatietechniek (Hogere) (HIT, ATO) Building Services<br />

Koninklijk Instituut voor de Marine Human-Technology Interaction<br />

Innovation Management<br />

Innovation Sciences<br />

Operations Management & Logistics<br />

Lerarenopleiding Natuurkunde Sustainable Energy Technology<br />

Logistiek en Economie (NHTV) Operations Management & Logistics<br />

Logistiek en <strong>Technische</strong> Vervoerskunde Innovation Management<br />

Luchtvaarttechnologie (INHolland) Building Services<br />

Operations Management & Logistics<br />

Mechanical Engineering<br />

Sustainable Energy Technology<br />

Systems and Control<br />

Mediatechnologie (Hogeschool van Utrecht) Innovation Management<br />

Operations Management & Logistics<br />

Milieugerichte Materiaaltechnologie Human-Technology Interaction<br />

Innovation Sciences<br />

Petroleum- en Gastechnologie Chemical Engineering<br />

Ruimtelijke Ordening en Planologie Architecture, Building and Planning<br />

Scheepsbouwkunde Building Services<br />

Human-Technology Interaction<br />

Innovation Management<br />

Innovation Sciences<br />

Operations Management & Logistics<br />

Software Engineering Business Information Systems<br />

Computer Science and Engineering<br />

Embedded Systems<br />

<strong>Technische</strong> Bedrijfskunde Construction Management and Engineering<br />

Human-Technology Interaction<br />

Innovation Management<br />

Innovation Sciences<br />

Operations Management & Logistics<br />

<strong>Technische</strong> Informatica Business Information Systems<br />

Computer Science and Engineering<br />

Embedded Systems<br />

Information Security Technology<br />

Innovation Sciences<br />

<strong>Technische</strong> Natuurkunde Applied Physics<br />

Biomedical Engineering<br />

Building Services<br />

Human-Technology Interaction<br />

Innovation Management<br />

Innovation Sciences<br />

Medical Engineering<br />

Operations Management & Logistics<br />

Polymers and Composites *<br />

Sustainable Energy Technology<br />

<strong>Technische</strong> Wiskunde Systems and Control<br />

Verkeerskunde Architecture, Building and Planning<br />

Vliegtuigbouwkunde Human-Technology Interaction<br />

Innovation Management<br />

Innovation Sciences<br />

Operations Management & Logistics<br />

Waterbouwkunde Architecture, Building and Planning<br />

Building Services<br />

Construction Management and Engineering<br />

Polymers and Composites *<br />

(Commerciële) Werktuigbouwkunde Automotive Technology<br />

Biomedical Engineering<br />

Building Services<br />

Fluid and Solid Mechanics *<br />

Human-Technology Interaction<br />

Innovation Management<br />

Innovation Sciences<br />

Mechanical Engineering<br />

Medical Engineering<br />

Operations Management & Logistics<br />

Sustainable Energy Technology<br />

Systems and Control<br />

* Dit zijn speciale masteropleidingen die formeel een afstudeerrichting zijn van andere masteropleidingen.<br />

29


30 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen<br />

Als je een masteropleiding aan de TU/e wilt<br />

volgen, kun je in onderstaand schema zien<br />

met welke bacheloropleiding van de TU/e, TUD<br />

of UT je automatisch toegang hebt. Kijk voor de<br />

doorstroommogelijkheden met 30 ECTS deficiëntie op:<br />

www.tue.nl/masteropleidingen.<br />

Doorstroommogelijkheden<br />

na de w.o.-bacheloropleiding<br />

Als jouw vooropleiding of de TU/e-masteropleiding<br />

van jouw keuze niet in dit overzicht staat, dan<br />

hoeft dit niet te betekenen dat er geen doorstroommogelijkheden<br />

zijn. Neem hierover contact op met<br />

het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU),<br />

telefoon 040 - 247 4747.<br />

3TU<br />

<strong>Technische</strong> <strong>Universiteit</strong> <strong>Eindhoven</strong> (TU/e)<br />

<strong>Technische</strong> <strong>Universiteit</strong> Delft (TUD)<br />

<strong>Universiteit</strong> Twente (UT)<br />

Masteropleiding Applied Physics drempelloze doorstroom met:<br />

- Advanced Technology UT<br />

- <strong>Technische</strong> Natuurkunde TU/e TUD UT<br />

Masteropleiding Architecture, Building and Planning<br />

- Bouwkunde TU/e TUD<br />

Masteropleiding Automotive Technology<br />

- Biomedische Technologie TU/e UT<br />

- Civiele Techniek TUD UT<br />

- Electrical Engineering TU/e TUD UT<br />

- Lucht- en Ruimtevaarttechniek TUD<br />

- Maritieme Techniek TUD<br />

- Scheikundige Technologie TU/e UT<br />

- <strong>Technische</strong> Natuurkunde TU/e TUD UT<br />

- <strong>Technische</strong> Wiskunde TU/e TUD UT<br />

- Werktuigbouwkunde TU/e TUD UT<br />

Masteropleiding Biomedical Engineering<br />

- Biomedische Technologie TU/e UT<br />

- Life Science & Technology TUD<br />

Speciaal masterprogramma Broadband Telecommunication Technologies *<br />

- Advanced Technology UT<br />

- Electrical Engineering TU/e TUD UT<br />

- <strong>Technische</strong> Natuurkunde TU/e TUD UT<br />

Masteropleiding Building Services<br />

- Civiele Techniek TUD UT<br />

Masteropleiding Business Information Systems<br />

- Bedrijfs Informatie Technologie UT<br />

- <strong>Technische</strong> Bedrijfskunde TU/e UT<br />

- <strong>Technische</strong> Informatica TU/e TUD UT<br />

- Telematica UT<br />

Masteropleiding Chemical Engineering<br />

- Molecular Science and Technology TUD<br />

- Scheikundige Technologie TU/e UT<br />

Masteropleiding Computer Science and Engineering<br />

- Bedrijfs Informatie Technologie UT<br />

- Civiele Techniek TUD UT<br />

- <strong>Technische</strong> Informatica TU/e TUD UT<br />

- Telematica UT<br />

Masteropleiding Construction Management and Engineering<br />

- Bouwkunde TU/e TUD<br />

- Civiele Techniek TUD UT<br />

- <strong>Technische</strong> Bedrijfskunde TU/e<br />

- <strong>Technische</strong> Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg ** TU/e<br />

- <strong>Technische</strong> Innovatiewetenschappen TU/e<br />

31


32 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen<br />

Masteropleiding Electrical Engineering<br />

- Electrical Engineering TU/e TUD UT<br />

Masteropleiding Embedded Systems<br />

- Electrical Engineering TU/e TUD UT<br />

- <strong>Technische</strong> Informatica TU/e TUD UT<br />

- Telematica UT<br />

Speciaal masterprogramma Fluid and Solid Mechanics *<br />

- Advanced Technology (met een bewijs van toelating) UT<br />

- Civiele Techniek TUD UT<br />

- Lucht- en Ruimtevaarttechniek TUD<br />

- Maritieme Techniek TUD<br />

- <strong>Technische</strong> Natuurkunde (met een bewijs van toelating) TU/e TUD UT<br />

- <strong>Technische</strong> Wiskunde (met een bewijs van toelating) TU/e TUD UT<br />

- Werktuigbouwkunde TU/e TUD UT<br />

Masteropleiding Human-Technology Interaction<br />

- <strong>Technische</strong> Innovatiewetenschappen TU/e<br />

- <strong>Technische</strong> Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg ** TU/e<br />

Masteropleiding Industrial and Applied Mathematics<br />

- <strong>Technische</strong> Wiskunde TU/e TUD UT<br />

Masteropleiding Industrial Design<br />

- Industrial Design TU/e<br />

- Industrieel Ontwerpen TUD UT<br />

Speciaal masterprogramma Information Security Technology *<br />

- Bedrijfs Informatie Technologie UT<br />

- <strong>Technische</strong> Informatica TU/e TUD UT<br />

- Telematica UT<br />

Masteropleiding Innovation Management<br />

- <strong>Technische</strong> Bedrijfskunde TU/e UT<br />

- <strong>Technische</strong> Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg ** TU/e<br />

Masteropleiding Innovation Sciences<br />

- <strong>Technische</strong> Innovatiewetenschappen TU/e<br />

Masteropleiding Mechanical Engineering<br />

- Civiele Techniek TUD UT<br />

- Lucht- en Ruimtevaarttechniek TUD<br />

- Maritieme Techniek TUD<br />

- Werktuigbouwkunde TU/e TUD UT<br />

Masteropleiding Medical Engineering<br />

- Biomedische Technologie TU/e UT<br />

- Life Science & Technology TUD<br />

Speciaal masterprogramma Nano-Engineering *<br />

- Advanced Technology UT<br />

- <strong>Technische</strong> Natuurkunde TU/e TUD UT<br />

Masteropleiding Operations Management & Logistics<br />

- <strong>Technische</strong> Bedrijfskunde TU/e UT<br />

- <strong>Technische</strong> Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg ** TU/e<br />

Speciaal masterprogramma Polymers and Composites *<br />

- Advanced Technology UT<br />

- Civiele Techniek TUD UT<br />

- Lucht- en Ruimtevaarttechniek TUD<br />

- Maritieme Techniek TUD<br />

- Molecular Science and Technology TUD<br />

- Scheikundige Technologie TU/e UT<br />

- <strong>Technische</strong> Natuurkunde TU/e TUD UT<br />

- Werktuigbouwkunde TU/e TUD UT<br />

Masteropleiding Sustainable Energy Technology<br />

- Advanced Technology UT<br />

- Electrical Engineering TU/e TUD UT<br />

- Lucht- en Ruimtevaarttechniek TUD<br />

- Molecular Science and Technology TUD<br />

- Scheikundige Technologie TU/e UT<br />

- <strong>Technische</strong> Innovatiewetenschappen TU/e<br />

- <strong>Technische</strong> Natuurkunde TU/e TUD UT<br />

- Werktuigbouwkunde TU/e TUD UT<br />

Masteropleiding Systems and Control<br />

- Electrical Engineering TU/e UT<br />

- Lucht- en Ruimtevaarttechniek TUD<br />

- Molecular Science and Technology TUD<br />

- Scheikundige Technologie TU/e UT<br />

- <strong>Technische</strong> Natuurkunde TU/e TUD UT<br />

- <strong>Technische</strong> Wiskunde TU/e TUD UT<br />

- Werktuigbouwkunde TU/e TUD UT<br />

Masteropleiding Science Education and Communication<br />

- Advanced Technology UT<br />

- Bedrijfs Informatie Technologie UT<br />

- Molecular Science and Technology TUD<br />

- Scheikundige Technologie TU/e<br />

- <strong>Technische</strong> Informatica TU/e TUD UT<br />

- <strong>Technische</strong> Natuurkunde TU/e TUD UT<br />

- <strong>Technische</strong> Wiskunde TU/e TUD UT<br />

- Telematica UT<br />

* Dit zijn speciale masterprogramma’s die formeel een afstudeerrichting zijn van een of meerdere masteropleidingen.<br />

** Dit is een speciaal bachelorprogramma dat formeel een afstudeerrichting is van de bacheloropleiding <strong>Technische</strong><br />

Bedrijfskunde.<br />

33


34 Studeren aan de TU/e - masteropleidingen<br />

9<br />

Wil je meer weten over de masteropleidingen van<br />

de <strong>Technische</strong> <strong>Universiteit</strong> <strong>Eindhoven</strong>? Kijk dan<br />

op de website, neem contact op of bezoek de<br />

voorlichtingsactiviteiten van de TU/e!<br />

Voorlichtingsactiviteiten,<br />

adressen en route<br />

Voorlichtingsactiviteiten<br />

Speciaal voor hbo- en w.o.-bachelors organiseert<br />

de TU/e masterdagen. Tijdens een mastermiddag<br />

of -avond kun je uitgebreid kennismaken met<br />

alle masteropleidingen van de TU/e en krijg je<br />

informatie over toelating, inschrijving en financiën.<br />

Data<br />

• maandag 9 november 2009 masteravond<br />

• maandag 1 maart 2010 mastermiddag<br />

• maandag 10 mei 2010 masteravond<br />

Kijk voor meer informatie over onze voorlichtingsactiviteiten<br />

en aanmeldingsformulieren op:<br />

www.tue.nl/masterdag.<br />

Handige telefoonnummers en adressen<br />

Aanvragen van brochures of informatie over<br />

de masteropleidingen van de TU/e:<br />

www.tue.nl/masteropleidingen.<br />

Inlichtingen over toelating, studiefinanciering<br />

en inschrijving aan de TU/e:<br />

Onderwijs en Studenten Service Centrum<br />

Postbus 513<br />

5600 MB <strong>Eindhoven</strong><br />

telefoon (040) 247 4747<br />

e-mail: studinfo@tue.nl<br />

Voor het aanvragen van studiefinanciering:<br />

Informatie Beheer Groep (IB-Groep)<br />

telefoon (050) 599 77 55<br />

www.studielink.nl<br />

Hoe kom je bij de TU/e?<br />

In het hart van de stad, op 700 meter van het<br />

NS-station, liggen de gebouwen van de <strong>Technische</strong><br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Eindhoven</strong>. Tien minuten lopen vanaf<br />

het station en je bent op de TU/e-campus.<br />

Hier bevinden zich niet alleen alle universiteitsgebouwen,<br />

maar ook de sportvoorzieningen en het<br />

studentencentrum. De meeste gebouwen zijn via<br />

loopbruggen met elkaar verbonden. Mede daardoor<br />

geldt de <strong>Technische</strong> <strong>Universiteit</strong> <strong>Eindhoven</strong> als de<br />

best toegankelijke universiteit voor mindervaliden.<br />

In het hart van de stad liggen<br />

de gebouwen van de TU/e<br />

Per trein<br />

Op het station neem je de uitgang bij het busstation<br />

aan de noordzijde. Dit betekent dat je rechtsaf slaat<br />

als je van de perrontrappen afkomt. Loop buiten<br />

het station 25 meter schuin naar rechts en je ziet<br />

de universiteitsgebouwen liggen op enkele minuten<br />

loopafstand. Steek over bij de verkeerslichten en<br />

volg het Limbopad, dit is een golvend voetpad.<br />

Per auto<br />

Ook met de auto is de TU/e gemakkelijk bereikbaar en<br />

er zijn voldoende parkeerplaatsen (betaald parkeren).<br />

Vanaf alle autosnelwegen naar en rond <strong>Eindhoven</strong><br />

(A2, A50, A58, A67 en A270) kun je de richting<br />

‘Centrum’ op de ANWB-wegwijzers blijven volgen,<br />

totdat het bord ‘<strong>Universiteit</strong>’ wordt aangegeven.<br />

35


36<br />

Colofon<br />

Productie:<br />

Communicatie Expertise Centrum TU/e<br />

Fotografie:<br />

Bart van Overbeeke, <strong>Eindhoven</strong><br />

Rob Stork, <strong>Eindhoven</strong><br />

Vormgeving:<br />

vanRixtelvanderPut ontwerpers, <strong>Eindhoven</strong><br />

Omslag:<br />

Stefan Schalk, TU/e-student Electrical Engineering<br />

Drukwerk:<br />

Roto Smeets GrafiServices, <strong>Eindhoven</strong><br />

Aan deze uitgave kunnen geen rechten<br />

worden ontleend.<br />

Uitgave september 2009


<strong>Technische</strong> <strong>Universiteit</strong> <strong>Eindhoven</strong><br />

Bezoekadres<br />

Den Dolech 2<br />

5612 AZ <strong>Eindhoven</strong><br />

Telefoon (040) 247 47 47<br />

Postadres<br />

Onderwijs en Studenten Service Centrum<br />

Postbus 513<br />

5600 MB <strong>Eindhoven</strong><br />

www.tue.nl/masteropleidingen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!