Views
5 years ago

MANCP van België (2012-2014) - Favv

MANCP van België (2012-2014) - Favv

MANCP van België (2012-2014) -

GEÏNTEGREERD MEERJARIG NATIONAAL CONTROLEPLAN VAN BELGIË 2012-2014

 • Page 2 and 3: Gedrukt op papier dat voldoet aan h
 • Page 5 and 6: MANAGEMENTSAMENVATTING MANAGEMENTSA
 • Page 7: INHOUDSTAFEL
 • Page 10 and 11: INHOUDSTAFEL 3.2.10.1 Vlaams Gewest
 • Page 12 and 13: 6.2 Biologische productie 6.3 BOB,
 • Page 15: AFKORTINGEN
 • Page 18 and 19: BPR: Business Process Reengineering
 • Page 20 and 21: AFKORTINGEN FoodNet: informaticatoe
 • Page 22 and 23: AFKORTINGEN OSE: Overdraagbare Spon
 • Page 25: INLEIDING
 • Page 28 and 29: INLEIDING 1.2 HERZIENING EN AANPASS
 • Page 31: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 34 and 35: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 36 and 37: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 38 and 39: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 40 and 41: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 42 and 43: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 44 and 45: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 46 and 47: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 48 and 49: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 50 and 51: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 52 and 53:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 54 and 55:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 57 and 58:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 59 and 60:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 61 and 62:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 63 and 64:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 65 and 66:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 67 and 68:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 69 and 70:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 71 and 72:

  3.2.7.3 BELAC BEVOEGDE AUTORITEITEN

 • Page 73 and 74:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 75 and 76:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 77 and 78:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 79 and 80:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 81 and 82:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 83 and 84:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 85 and 86:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 87 and 88:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 89 and 90:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 91 and 92:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 93 and 94:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 95 and 96:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 97 and 98:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 99 and 100:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 101:

  LABORATORIANETWERK

 • Page 104 and 105:

  4.2 FAVV-LABORATORIA 4.2.1 Algemeen

 • Page 106 and 107:

  4.2.2 FoodLIMS LABORATORIANETWERK B

 • Page 108 and 109:

  LABORATORIANETWERK De belangrijkste

 • Page 111 and 112:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5 NATION

 • Page 113 and 114:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN - de con

 • Page 115 and 116:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN wordt bi

 • Page 117 and 118:

  Vastleggen aantal analyses NATIONAL

 • Page 119 and 120:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 7) de in

 • Page 121 and 122:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN met n =

 • Page 123 and 124:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN - logist

 • Page 125 and 126:

  5.2.4.5.2 Staf DG Controle NATIONAL

 • Page 127 and 128:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Een bekn

 • Page 129:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 94

 • Page 132 and 133:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN de biolo

 • Page 134 and 135:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN landbouw

 • Page 136 and 137:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Tabel 18

 • Page 139 and 140:

  6 RAMPENPLANNEN RAMPENPLANNEN 6.1 B

 • Page 141:

  RAMPENPLANNEN Daarnaast wordt verwe

 • Page 145 and 146:

  REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG

 • Page 147 and 148:

  7.1.3.2 Interne controle REGELING V

 • Page 149:

  REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG

 • Page 153 and 154:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA 8 NA

 • Page 155 and 156:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA Indi

 • Page 157 and 158:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA Spec

 • Page 159 and 160:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA 8.4.

 • Page 161:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA De z

 • Page 165 and 166:

  BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN D

 • Page 167 and 168:

  9.4 BAROMETERS BAROMETERS VOOR DE V

 • Page 169 and 170:

  BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN D

 • Page 171 and 172:

  BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN D

 • Page 173:

  BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN D

 • Page 177 and 178:

  BIJLAGEN BIJLAGE 1: CONCORDANTIETAB

 • Page 179 and 180:

  BIJLAGEN BIJLAGE 2: INSPECTIEFREQUE

 • Page 181:

  BIJLAGEN BIJLAGE 3: LIJST NATIONALE

 • Page 184 and 185:

  Mariene Biotoxines Bacteriologische

 • Page 186 and 187:

  Escherichia coli, inclusief verocyt

 • Page 188 and 189:

  Dierlijke eiwitten in diervoeders D

 • Page 190 and 191:

  Contaminanten in levensmiddelen van

 • Page 192 and 193:

  Materiaal dat bestemd is om in cont

 • Page 194 and 195:

  Residuen van bestrijdingsmidde len

 • Page 196 and 197:

  Dioxinen en PCB in diervoeders en l

 • Page 198 and 199:

  Paardenpest Aviaire Influenza volke

 • Page 200 and 201:

  Visziekten Ziekten van tweekleppige

 • Page 202 and 203:

  Verantwoordelijk : Dr. Marisa Arias

 • Page 204 and 205:

  Runderpest Cirad France. Verantwoor

 • Page 206 and 207:

  Ziekte van Aujeszky enzoötische bo

 • Page 208 and 209:

  Chlamydophila abortus Fièvre Q (Co

 • Page 210 and 211:

  Rift Valley Fever Small Ruminant Le

 • Page 212 and 213:

  Laboratoria erkend voor het uitvoer

 • Page 215:

  BIJLAGEN BIJLAGE 5: OVERZICHT TABEL

Businessplan 2012-2014 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2005-2008 - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
PUEV 2011-2014 [2012] (PDF, 902 kB) - Provincie Utrecht
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Handhavingsrapport 2012 - Agentschap voor Natuur en Bos
MANCP van België (2009-2011) - Favv
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Advies 04-2012 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Autocontrole - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Titel presentatie - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv