11/11/12: C-Mine Genk: Mars voor de Toekomst - Ford

at.ford.com

11/11/12: C-Mine Genk: Mars voor de Toekomst - Ford

december 2012/ januari 2013

FordNieuws

Brengt Ford-medewerkers samen

11/11/12: C-Mine Genk:

Mars voor de Toekomst


Ford Genk

Aan: Alle werknemers van de fabriek te Genk

24 oktober 2012

Ik richt mij hierbij tot u om u in te lichten over het voorwerp van de vergadering van de

Ondernemingsraad van Genk die eerder vandaag werd gehouden. Ter gelegenheid van deze

vergadering heeft de Vennootschap de Ondernemingsraad van Genk en de aanwezige

vertegenwoordigers van de vakbonden medegedeeld dat de Vennootschap een informatie- en

raadplegingsprocedure opstart over het voornemen tot stopzetting van de productie van auto's in de

fabriek te Genk tegen het einde van 2014.

Ik ben me bewust van de ongerustheid die deze aankondiging veroorzaakt voor onze werknemers, hun

families, onze leveranciers en de lokale gemeenschap. De aankondiging van het voornemen door de

Vennootschap is voorafgegaan door omstandige studies en afwegingen. Ik ben mij ten volle bewust van

en aanvaard de maatschappelijke plichten van Ford in deze moeilijke situatie, welke aanvangen met het

opstarten van de informatie- en raadplegingsprocedure die wij met de werknemersafgevaardigden zullen

voeren.

Bedrijfsmatige en economische context

De wereldwijde economische neergang en de recentere crisis in de Eurozone hebben een diepgaand

effect gehad op onze sector. Sinds 2007 is de Europese automarkt met meer dan 20% achteruit gegaan,

van 18 miljoen naar een voorspelde 14 miljoen eenheden in 2012. Als gevolg daarvan kan Europa veel

meer auto's produceren dan nodig om te beantwoorden aan de vraag van klanten – wat leidt tot

overcapaciteit en agressieve verkooppromoties door concurrenten.

Dit heeft een belangrijke invloed op onze financiële - en bedrijfsresultaten. Onze fabrieken in Europa

benutten minder dan 70% van hun capaciteit. Ford of Europe boekte 496 miljoen $ verlies in de tweede

helft van 2011 en heeft verdere verliezen van 553 miljoen $ voor de eerste helft van 2012 moeten

aankondigen. De Vennootschap heeft eerder aangegeven te verwachten dat de verliezen over het

volledige jaar meer dan 1 miljard $ zullen bedragen. Onze resultaten voor het derde kwartaal zullen

volgende week bekend gemaakt worden.

Al deze indicatoren wijzen erop dat deze uitdagingen structureel zijn, en niet cyclisch. Met andere

woorden, het is geen korte termijn situatie waarvan we verwachten dat ze zichzelf oplost. De

verwachting is dat de volumes binnen de industrie en de vraag op de markt in de nabije toekomst niet

ingrijpend zullen verbeteren. Dit gegeven en de invloed ervan op onze financiële resultaten maken dat

het zonder meer geen optie is om gewoon te wachten tot de markt terugkeert naar de niveaus van

voorheen en dat de Vennootschap doortastende maatregelen moet plannen.

Maatregelen voor Europees herstel

Om een antwoord te kunnen bieden op deze problemen heeft de Vennootschap elk onderdeel van haar

activiteiten bestudeerd en een aantal maatregelen en voorstellen uitgewerkt om ons merk te verbeteren,

zeker te stellen dat we het beste product hebben en de kosten het hoofd te bieden.

Het voornemen tot herstructurering dat het voorwerp zal uitmaken van de informatie- en

raadplegingsprocedure die zal gevoerd worden, zou, indien het voornemen uiteindelijk bevestigd zou

worden, ons productieplatform aanpassen om de productie beter af te stemmen op de vraag in wat een

kleinere Europese markt zal blijven.

Door de Investeringsovereenkomst van 2010 en andere maatregelen heeft de fabriek te Genk

belangrijke vooruitgang geboekt op het vlak van productie, kwaliteit en efficiëntie. Deze progressie wordt

ten volle erkend door de Vennootschap. Niemand had echter de ernst van de financiële en economische

crisis in Europa kunnen voorzien, noch de invloed die zij gehad heeft op de Europese auto-industrie.

De belangrijkste taak die nu voor ons ligt is alle partijen samen te brengen om de dialoog op te starten

en om, indien de voorgenomen herstructurering bevestigd zou worden, ervoor te zorgen dat de

maatregelen worden genomen en de ondersteuning wordt voorzien om de gevolgen voor alle getroffen

werknemers zoveel als mogelijk te milderen.

Hoogachtend,

Stephen Odell

Voorzitter en CEO, Ford of Europe

FordNieuws december 2012 / januari 2013

Ford Nieuws V.U. Jo Declercq

Redactie: Wolfgang Wagner (wwagne10@ford.com)

Gert Tackoen (gtackoen@ford.com) Vincent Allaerts

(vallaert@ford.com)

M.m.v.: Jos Wathiong, Lindsy Werrebrouck, Iris Indestege.

Foto’s: o.a. Public Affairs, Eric Vandebeek, Maarten Thijs,

Jean-François Miroir

One Team · One Plan · One Goal ·


Ford Genk

Beste

medewerkers

Sinds de aankondiging op 24 oktober

hebben we allen uiterst moeilijke

dagen gekend. Het voornemen om

Ford Genk, onze fabriek, te sluiten

heeft ons allen en ook onze ganse

gemeenschap geschokt.

Het feit dat wij het slachtoffer zijn

van een koude economische realiteit

maakt het des te moeilijker om deze

tegenslag te verwerken.

De sociale gevolgen zijn enorm voor

iedereen die betrokken is.

De volgende twee jaren worden nog

moeilijk en emotioneel. We zullen hier

samen doorheen moeten. Ik verzeker

u dat er hard zal gewerkt worden om

samen met de vakbonden te zoeken

naar de best mogelijke oplossing, een

toekomst, voor ieder van jullie.

De komende kerstperiode zal voor

niemand van ons een tijd zijn van

zorgeloze vreugde. Toch hoop ik dat

het samenzijn met familie en vrienden

in die dagen warmte, samenhorigheid,

hoop, kracht en optimisme geeft om

het jaar 2013 te starten.

Ik wens jullie een zalig kerstfeest

en een gezond nieuwjaar.

Philippe Verbeeck,

Algemeen Directeur Ford Genk

FordNieuws december 2012/januari 2013 3


Ford Gezondheid

De mededeling over de transformatie van

Ford Europa heeft de mensen van Ford

Genk diep getroffen. Het zal ook bijzonder

moeilijk zijn om alle emoties te verwerken.

Medewerkers die nood hebben aan professionele

begeleiding kunnen hiervoor terecht

bij de psychologe Lindsy Werrebrouck. Zij is

de preventieadviseur psychosociale aspecten

in de medische dienst.

“Sinds begin dit jaar ben ik de preventieadviseur

psychosociale aspecten bij Ford

Genk. In eerste instantie ging het daarbij om

hulp ter voorkoming van psychosociale

belasting veroorzaakt door het werk en hulp

bij geweld, pesterijen en ongewenst seksueel

gedrag op het werk. Maar na het horen

van de verschrikkelijke boodschap zullen wij

zoveel mogelijk werknemers die er nood aan

hebben psychologisch ondersteunen en

begeleiden in dit proces. Ontslagen worden

is immers één van de meest stresserende

zaken in een mensenleven. Daarom kan de

verwerking vergeleken worden met een

soort ‘rouwproces’ waar we stilaan door

moeten worstelen,” vertelt Lindsy.

4 FordNieuws december 2012/ januari 2013

Psychosociale

begeleiding op de

medische dienst

Waarvoor kan je bij Lindsy terecht?

1) Om dit allemaal op een goede manier te

verwerken is het belangrijk dat we de

werknemers goed uitleggen wat de typische,

normale reacties zijn op zo een

nieuws. Door deze zogenoemde ‘psychoeducatie’

gaan mensen dit beter kunnen

plaatsen en dit helpt in het verwerkingsproces.

Tal van psychische en lichamelijke

reacties kunnen optreden. Deze reacties

voelen misschien vreemd en ongewenst aan

maar zijn toch ook een teken dat het verwerkingsproces

op gang komt. Het zijn

normale reacties op een abnormale gebeurtenis.

Je kan ze als een signaal zien.

2) Het is belangrijk dat we weer controle

krijgen over de dingen om ons heen. Daaom

is het dus absoluut noodzakelijk dat we de

gevoelens over de gebeurtenis verwerken,

zodat ze niet ons hele leven blijven beheersen.Dit

omvat 4 belangrijke stappen:

1) Het aanvaarden en de realiteit onder ogen

zien

2) Het toelaten en verwerken van emoties

3) Aanpassen aan een nieuwe situatie

4) De gebeurtenis een plaats geven

Het is niet precies te voorspellen hoe dit

proces voor iedereen individueel verloopt en

hoe lang het duurt. Het kan enkele weken

duren, enkele maanden of soms ook langer.

Het is wel belangrijk dat er stilaan verbetering

optreedt en dat de herinnering aan het

verschrikkelijke nieuws stilaan als minder

pijnlijk ervaren wordt.

Sommige werknemers verwerken dit

liever in familiekring of onder vrienden.

Andere werknemers krijgen dit moeilijker

verwerkt of hebben het gevoel dat ze er hun

partner en kinderen niet mee willen lastig

vallen.

De preventieadviseur psychosociale

aspecten, Lindsy Werrebrouck, staat in voor

psychologische hulp en ondersteuning in dit

proces voor alle werknemers die hier nood

aan hebben. Lindsy Werrebrouck is elke

dinsdag van 08.30u tot 17u aanwezig in de

medische dienst van Ford Genk.

Medewerkers kunnen een afspraak maken

via het interne Ford nummer 7974, vial mail:

lindsy.werrebrouck@mensura.be of via het

telefoonnummer van Mensura: 011 26 98 91

Gezondheidsactie aan de

ingangspoorten van Ford Genk

Onder het motto “An apple a day keeps the

doctor away” werden op 18 oktober aan de

ingangspoorten van Ford Genk gratis

appels uitgedeeld aan de medewerkers.

“Een appel bevordert de spijsvertering,

werkt cholesterolverlagend en is goed voor

de lijn,” aldus Dr. Bernadette Colebunders

van de medische dienst (tweede van rechts),

die de actie begeleid had met een

informatiecampagne.

Toen was de Ford Genk wereld nog in orde:

lachende gezichten ’s morgens vroeg op 18

oktober: aan de ingangspoorten werden in

het kader van een gezondheidsactie gratis

appels uitgedeeld. Enkele dagen later

hadden vele duizenden Limburgse werknemers

gewisheid dat ze door de zure appel

zullen moeten bijten.


Xavier Baugnet wint de

Ford Fiesta SportTrophy!

Net zoals in 2008, veroverde Xavier Baugnet op zijn lievelingsparcours,

dat van de Condroz Rally, de titel in de Ford Fiesta SportTrophy.

De piloot uit Warzée domineerde de wedstrijd en behaalde zijn

vierde overwinning van het seizoen, goed voor zijn tweede titel in de

promotieformule van Ford in België. Achter de nieuwe kampioen,

slaagden Jordan Scaillet en Arnaud Dedouaire er het best in om de

schade te beperken...

Een ‘echte’ Condroz, met modder, regen, afgevallen bladeren en

ontelbare al dan niet gecontroleerde schuivers... Dat hebben de

deelnemers aan de Ford Fiesta SportTrophy beleefd tijdens de zesde

en laatste manche van het seizoen, waarin in totaal bijna 30 piloten

proefden van de promotieformule georganiseerd door Ford in België.

Voor de start van de Condroz Rally, kwamen drie piloten in aanmerking

voor de titel: Xavier Baugnet, Jamie Brown en Hugo Arellano.

Met drie zeges op zijn naam, kon Xavier Baugnet in principe

rustig zijn titel veilig stellen.

Jordan Scaillet slaagde erin om de schade te beperken en wist in de

Condroz zijn tweede plaats veilig te stellen

Na de eerste ronde op zaterdag, mocht een van de titelkandidaten,

Hugo Arellano, al een kruis maken over zijn winstkansen toen zijn

motor het begaf. Adrian Fernémont, op dat moment mooi tweede

achter Xavier Baugnet in de voorlopige tussenstand, moest even

later de Luxemburger vervoegen in het opgavepark.

Na de eerste dag stond Xavier Baugnet ruim aan de leiding, met

meer dan een minuut voorsprong op Thibault Radoux en meer dan

drie minuten op Jordan Scaillet, die problemen had met het sperdifferentieel.

Baugnet was ook vastbesloten om te strijden voor de zege

in Klasse 6, voorbehouden voor R2’s. Helaas verloor de leider meer

dan twee minuten op de tweede proef van de slotdag ten gevolge

van een elektronische storing van de motor.

Thibault Radoux had de leiding overgenomen en leek op weg naar

een prachtige afsluiter van zijn indrukwekkend eerste seizoen, maar

hij liet zich op de voorlaatste proef verrassen. Daarvan profiteerde

Xavier Baugnet om alsnog zijn thuisrally te winnen, zijn vierde opeenvolgende

overwinning in de Ford Fiesta SportTrophy.

Eindstand (6/6)

1. X. Baugnet 87,5 punten;

2. J. Scaillet 66;

3. J. Brown 66;

4. A. Dedouaire 56;

5. H. Arellano 54;

6. T. Radoux 45;

7. A. Fernémont 41;

8. G. Defays 30;

9. N. Vanherzeele 28;

10. V. Duchesne 16,5;

11. N. Priem &

B. Kellen 16;

13. Gilain 15;

14. T. Van der Marel 14;

15. O. Beck en

L. De Cecco 13;

17. F. Maertens 12,5;

18. C. Pittelioen 12;

19. J. Wydaeghe,

E. De Corte & B.

Deruyter 11;

22. G. Perrard 10;

23. J. Serderidis 9;

24. L. Walbrecq 5.

Ford Sport

Na zijn zege in 2008 won Xavier Baugnet dit jaar voor de tweede keer

de Ford Fiesta Sport Trophy

De tweede plaats was voor Jordan Scaillet. Een mooie beloning

voor de piloot uit Durnal die zijn eerste seizoen in de Trophy afwerkte:

Met een vierde plaats in de Condroz werd Jamie Brown uiteindelijk

derde in de eindstand van de Ford Fiesta Sport Trophy. De jonge Brit

was er als enige in geslaagd om in elk van de zes manches punten te

scoren. In de eindafrekening, na aftrek van een resultaat voor de Brit,

eindigden Jordan Scaillet en Jamie Brown elk met 66 punten. Op

basis van het aantal snelste tijden in de loop van het seizoen, is

Jordan Scaillet uiteindelijk vice-kampioen van 2012.

Voor de laureaten van het seizoen ligt de volgende afspraak al

vast. Begin december verdedigen ze de kleuren van de FFST Belgium

in Cockermouth, in het noorden van Engeland, tijdens de jaarlijkste

Shoot-out georganiseerd door M-Sport.

De Engelsman Jamie Brown kan met zijn derde plaats in het

eindklassement terugkijken op een succevolle deelname aan de

Belgische editie van de Ford Fiesta Sport Trophy

FordNieuws december 2012/januari 2013 5


Jubilarissen

Onze jubilarissen

van november en december 2012

25 jaar:

6 FordNieuws december 2012/ januari 2013

Van harte gefeliciteerd en dank voor

25, 30, 35 en 40 jaar toegewijde inzet voor Ford


Jubilarissen Brussel

De Ford verkooporganisatie

en Ford Credit in Brussel

telden het afgelopen jaar

zeven jubilarissen. Proficiat!

Veilig team oktober 2012: Chassis Area 3

Deze maand gaat de speciale aandacht uit naar het

team chassis uit area 3.

In hun afdeling worden de wagens op een geven

moment voor het allereerst gestart, dit gebeurde steeds

in het begin van de lijn. En juist hier kon het fout lopen

ten gevolge van b.v. een verkeerde versnelling, het niet

induwen van de koppeling of als er geen remmen in de

wagen zitten enz…. Hierdoor kan de wagen vooruitschieten

tegen de volgende wagen. Dit veroorzaakt een

groot risico op klemgevaar.

Dit team stak de hoofden bij elkaar en bedacht

volgende acties om dit risico uit te schakelen:

Deze job is verplaatst naar het einde van de lijn;

Op de vloer werd een rode lijn geverfd met als

opschrift verboden doorgang;

Er is een extra melding op de elektronische ecats

prerolls bijgekomen met als opdracht om de wagen in

neutraal te zetten.

Dit initiatief dat leidde tot een veiligere werkomgeving

verdient een dikke proficiat en daarom mochten

alle teamleden begin oktober hun felicitaties in ontvangst

nemen.

35 jaar:

40 jaar:

30 jaar:

Felicitaties

FordNieuws december 2012/januari 2013 7

More magazines by this user