Ford GT zegeviert in 1000 km van Spa

at.ford.com

Ford GT zegeviert in 1000 km van Spa

Ford

Nieuws

juni 2010

Brengt Ford-medewerkers samen

Ford GT zegeviert

in 1000 km van Spa


actueel

Ford GT zegeviert in de

1000 km van Spa

De achtste uitgave van de moderne 1000

km van Spa op 9 mei is een spektakelstuk

geworden. Vooraan losten Peugeot en Audi

elkaar voortdurend af en een late regenbui

zorgde voor spanning tot op de meet.

Uiteindelijk ging de zege naar het Peugeottrio

Pedro Lamy, Simon Pagenaud en

ex-F1-rijder en meervoudig Indy car-kampioen

Sébastien Bourdais. In de GT1 klasse

zegevierde het Belgische Marc VDS met het

trio Eric De Doncker, Markus Palttala en Bas

Ford op de

“Clean Week”

in Zolder

Van 5 tot en met 9 mei stond het circuit

van Zolder in het teken van de “Clean Week

2020”. Groene modellen en prototypes

werden er gepresenteerd, ongeacht of ze

elektrisch, met een zuinige verbrandingsmotor

of met een combinatie van beiden rijden.

Ford nam deel aan het evenement met een

uitgebreid gamma groene voertuigen,

waarbij de klemtoon ligt op nu beschikbaar,

nu betaalbaar en onmiddellijk effect op het

milieu. Vooral de zuinige ECOnetic modellen

werden in de kijker gezet.

Op zaterdag 8 mei 2010 viel het startschot

van de tweede wedstrijd op de

FordNieuws juni 2010

Ford Nieuws V.U. Jo Declercq

Redactie: Wolfgang Wagner (wwagne10@ford.com)

Gert Tackoen (gtackoen@ford.com)

M.m.v.: Jos Wathiong · Iris Indestege · Dirk Steyvers

Filip Slegers · Wilfried Minten · Roland

Cardinaels

Foto’s: Ford Public Affairs · Geert Driessen · MSD

Andreas Coeln · VDS Racing Teams

One Team · One Plan · One Goal ·

2 FordNieuws juni 2010

Leinders in de Ford GT, Er stonden in Spa

trouwens drie Ford GT’s op het podium, een

goed voorteken voor de 24 Uur van Le

Mans op 12 juni.

Bas Leinders, die daags voordien ook de

GT1-pole had veroverd, nam de start op

een omloop die door fijne regenval heel

verraderlijk was geworden. De Limburger

viel echter niet zijn lood te slaan en nam

onmiddellijk het voortouw, vooraleer het

stuur door te geven aan teammaats Markus

FIA-kalender voor voertuigen op alternatieve

energieën. De openingsklassieker hierin was

de nu al derde editie van de Rally van

Monte Carlo voor deze specialiteit. Gedurende

de vier regelmatigheid- en verbruikstests

over een totaal van meer dan

400 km namen auto’s in verschillende (voor

de leek niet altijd duidelijke) categorieën het

tegen elkaar op.

Tot de bekendste starters behoorde

rallypiloot Robert Droogmans die samen

met Gert Staepelaere, zoon van de twaalfvoudige

Belgisch rallykampioen wijlen

Gilbert Staepelaere in een Ford Focus

Clipper ECOnetic reed. Eveneens onderweg

in een Focus ECOnetic was Yvette Fontaine,

die in 1969 op het Circuit van Zolder

met een Ford Escort Twin Cam de Grand

Prix voor Speciale Toerenwagens won en in

datzelfde jaar op 22-jarige leeftijd als eerste

vrouw het Belgisch Toerenwagen Kampioenschap

in de wacht sleepte.

Palttala en Eric De Doncker, die elk foutloze

relais afwerkten. De probleemloze wedstrijd

werd bekroond met een schitterende tripel

voor Ford in de GT1-klasse, met de bolides

van Matech Competition op de tweede en

derde plaats.

Bas Leinders: “Deze overwinning bewijst

wel dat de Ford GT een goede wagen is.

Het ziet er tot nu toe allemaal rooskleurig

uit: de eerste keer dat we in de LMS aan de

start komen en meteen kapen we de zege

weg in de LM GT1. Het was een lastige

wedstrijd. We moesten er vooral op letten

dat de mechaniek het tot het eind uithield.

Deze overwinning bekroont vooral de arbeid

van een heel team, waarbij niemand tijdens

het moeilijke seizoensbegin op een inspanning

heeft gekeken.”

In de FIA-klasse EF (voor gewone auto’s)

eindigde Fontaine op een verdienstelijke

zesde plaats, gevolgd door Droogmans op

de zevende plaats.

De klasse VII/VIII werd gedomineerd door

de Toyota Prius en de Fiesta ECOnetic 1.6

met LPG. Hier finishte het duo Van der

Straten-Werner, dat zich ook al in de Rally

van Monte Carlo in de kijker wist te rijden op

de derde plaats. De vijfde plaats ging naar

de Fiesta ECOnetic 1.6 met LPG van het

duo Nelles-Thirionet.

Gemakkelijk is het niet om al die klassen

uit elkaar te houden en te volgen wie aan de

leiding rijdt. Dit verklaart misschien de

magere opkomst van het publiek, dat ook

ook afgeschrikt werd door het slechte weer.

Maar in ieder geval werd tijdens de Clean

Week in Zolder heel wat minder CO 2 in de

lucht geblazen, dan tijdens een “normaal”

race-weekend, en daar was het tenslotte

toch om te doen…


Kunstenaars laten zich

inspireren door Ford Genk

Car City is een kunstproject dat in samenwerking met Ford Genk

gerealiseerd werd. Het initiatief ging uit van de organisatie Artisit, die

een sociaal artistiek onderzoek opstartte naar de betekenis van de

Fordfabriek voor de persoonlijke levenssfeer van haar werknemers.

Onder leiding van de Zweedse kunstenaar Jårg Geismar dompelden

7 kunstenaars zich onder in het leven en werk rond Ford Genk. Ze

bezochten de fabriek en spraken er met werknemers over hun leven

met Ford en met de autowereld. Onderweg werd er gefilmd, gefotografeerd

en getekend.

foto’s: Geert Driessen

Net een scherp oog kan men in het kleurrijke werk van

Gaston Wuestenbergs ook enkele auto’s herkennen.

Extra werk voor wielenfabriek

Ford Europa heeft beslist het productievolume

van de 14" wielen die nu in Dagenham

worden gemaakt vanaf september 2010

naar Genk over te brengen. Deze extra

workload binnenhalen zal uiteraard de

efficiëntie en de lange termijn toekomst van

de Genkse wielenfabriek ten goede komen.

“Op technisch vlak vereist deze beslissing

geen aanpassingen. Voor onze mensen in

de wielenfabriek valt in de eerste plaats de

geplande werkloosheid weg,” licht Filip

Slegers, Superintendent van de wielenfabriek

toe.“Voor Ford Europa levert dit een

efficiëntere benutting van de lijnen op. Dat

doet de kostprijs per wiel zakken.”

AChtERGRoND

Genk produceert 13",15" en 16" wielen en

Dagenham enkel de 14" wielen voor de

Europese Ford producten. Jaar na jaar ziet

de wielenfabriek in Dagenham zijn productievolume

van 14" stalen wielen achteruitgaan.

Deze trend zet zich vermoedelijk

voort. (voor 2011 worden nog maar 604.000

wielen gepland, voor dit jaar zijn er dit nog

807.000).

De vraag naar stalen wielen is gedurende de

laatste jaren gedaald:

• met invoering van de repairkit worden

steeds minder reservewielen meegeleverd,

• het leveren van alu-wielen als promotiepakket,

dus minder stalen wielen onder de

wagens,

• de algemene inkrimping van de markt,

• de verschuiving van kleinere wielen naar

grotere (13" wielen worden niet meer onder

huidige productiewagens gezet en de 14"

worden steeds meer verdrongen door 15")

Ford heeft dan ook een studie gemaakt

om na te gaan of de wielenproductie naar

Genk zou kunnen overgebracht worden.

Deze interne studie is ondertussen

afgerond.

De kost per wiel voor het productievolume

dat zal overkomen vanuit Dagenham is

actueel

Niet altijd waren de

sporen van het

bezoek aan Ford

Genk duidelijk

herkenbaar in de

kunstwerken, maar

op het witte bord van

Linda Schroyens

komt alvast een

bandenspoor

tevoorschijn.

Van 30 april tot 12 mei stelden de kunstenaars hun werk voor

in de parkeergarage van de Media en Design Academie. De Ford

Genk fabriek stelde voor het project ook enkele auto’s ter beschikking,

die te zien waren in de parkeergarage. Jårg Geismar organiseerde

al eerder sociaal-artistieke projecten over de hele wereld.

“Deze tentoonstelling heeft internationale kwaliteiten, zei hij.

“Met dit project stellen we de kunstenaars voor een uitdaging: want

ze moeten hun vertrouwde materialen en werkmethodes loslaten.”

De uitwerking van dit onderzoek resulteert in de meest uiteenlopende

werken, in verschillende media. Van sober en strak tot uitbundig

en kleurrijk. In de inkomhal van de Media en Design Academie

stonden witte borden opgesteld, waarop de kunstenaars hun fantasie

en hun inspiratie de vrije loop konden laten.

competitief ten opzichte van de concurrentie.

Het feit dat wij, in overleg met de

vakbonden, kunnen doorproduceren

wanneer noodzakelijk (dus zonder de

machines stil te leggen) en zodoende de

installatie van een dure weekendshift

hebben kunnen vermijden heeft hier sterk

toe bijgedragen.

André Panis, Mehmet Sonmez en Edwin Smets

bij de eerste 14" wielen uit Genk.

FordNieuws juni 2010 3


Opleiding

Schoolstagiairs aan het woord

Elk jaar ontvangen we

tussen de 50 en 100

schoolstagiaires in Ford

Genk en Ford Lommel. Alle

aanvragen worden verzameld

door Roland Cardinaels

die dan de verschillende

afdelingen contacteert op

zoek naar een passende

stage en een geschikte

toon thijs is student op de Xios Hogeschool

te Diepenbeek. Dit schooljaar studeert

hij af als Professionele Bachelor

– Onderhoudstechnieken.

“Aangezien mijn interesse het meest ligt

in de wereld van Robotica, is Ford Werke

GmbH te Genk de ideale stageplaats. Ik ben

blij dat ik de kans heb gekregen om twee

ervaren techniekers, Manfred Granitzer en

Ferdinand Willems, die al meer dan 30 jaar

hun functie uitoefenen, te assisteren in de

Robot Repair shop. De hoofdzakelijke

functie van de robot shop is het onderhouden

van alle robots in de B-hal. Het herstellen

en voorkomen van schade of uitval is

onze dagdagelijkse taak. Je kan het eigenlijk

vergelijken met een chirurgische ingreep in

een ziekenhuis. Nauwkeurig en georganiseerd

te werk gaan is daarbij van groot

belang.

Hiervoor ’s morgens opstaan doe ik met

alle plezier!!!”

Dieter Krieken loopt school in de 6de

Mechanische Vormgevingstechnieken aan

de VIIO Nijverheid te Tongeren. “Ik was ooit

al eens op bedrijfsbezoek bij Ford en toen

4 FordNieuws juni 2010

begeleider voor de student.

Dit is niet zo evident,

gezien de tijd die de Ford

begeleiders in deze projecten

steken. De dienst doet

ook zijn best om kinderen

van Ford werknemers een

gepaste stage aan te

bieden. De begeleiding van

schoolstages is toch wel

een dankbaar werk, zeker

als op het einde van het

schooljaar dankzij een

succesvolle stage een goed

schoolresultaat behaald

wordt. Hieronder laten we

enkele stagiairs aan het

woord over hun ervaringen

bij Ford Genk

Sofie Reyskens is leerlinge kantooradministratie

en gegevensbeheer in Regina

Mundi te Genk. Gedurende het schooljaar

2009-2010 loop ze stage op de Financiële

dienst van Ford Genk.

“Het is voor mij de eerste keer dat ik

stage loop in een echt bedrijf. Hiervoor had

ik enkel stage gelopen op een basisschool

en in een makelaarskantoor. Toen ik voor

het eerst op Ford Genk kwam was ik

overweldigd door de enorme gebouwen en

ook de beveiliging was vreemd, op andere

stageplaatsen loop je zomaar in en uit en

hier mag je enkel binnen met een pasje. De

stage zelf is zeer interessant en ik heb veel

bijgeleerd. Dit komt vooral door de goede

begeleiding, ze nemen echt de tijd om iets

uit te leggen. Ze laten je zelfstandig werken,

maar je kan altijd om hulp vragen.

Later zou ik graag als kleuterleidster

willen werken, maar mocht dit niet het geval

zijn, dan wil ik best graag bij Ford werken.”

vond ik dat er niet zo veel te zien was, maar

nu ik hier mijn stage doe, heb ik een hele

ander kijk op het bedrijf gekregen. Het is

veel interessanter dan ik eerst dacht. Wat

me direct opviel was het grote aantal

verschillende nationaliteiten die er werken.

Vanaf de eerste dag leerde ik een heleboel

dingen bij. Ik heb vooral stage gelopen als

draaier en frezer, waarvoor ik ook studeer in

school. Het is zeer goed dat je eens een

paar weken in zo een groot bedrijf mag

meedraaien. Dan zie je eens hoe het er echt

aan toe gaat, want zoiets maak je niet mee

in school. Je ziet ook meteen dat er heel

veel aandacht wordt besteed aan de veiligheid,

wat op zich zeer goed is. Als ik de

kans zou krijgen om bij Ford te gaan werken,

dan zou ik deze zeker benutten.”

Andy Deckers volgt de studierichting:

Beroeps Informatica/Multimedia aan het

Koninklijk Technisch Atheneum 1 te Hasselt.

“Ik doe mijn stage op de ICT afdeling in

het kader van een informatica opleiding.

Omdat ik op de ICT support afdeling zit,

ben ik vooral bezig met de eerste lijnshulp.

Ik heb hier een brede waaier van kennis

opgedaan over verschillende aspecten

van het vak ICT, waaronder hardware- en

softwareproblemen bij pc’s, netwerken en

telefonie problemen. Het is de eerste keer

dat ik in zo een groot bedrijf stage doe. Mij

viel vooral op dat de interne werkprocessen

er een stuk ingewikkelder zijn dan in een

klein bedrijf, maar door de goede begeleiding

van het personeel van Ford is het me

gemakkelijk gevallen mij in het bedrijf in te

leven. De werksfeer is aangenaam en de

medewerkers zijn zeer vriendelijk en behulpzaam.

Zelf zou ik niet op deze afdeling

willen werken, omdat dit niet het soort werk

is wat ik later wil doen. Maar het was een

zeer fijne en leerrijke stageperiode.”

Jurgen Meermans volgt op school een

opleiding fotolassen aan het GSM in

Munsterbilzen

“Ik stond tijdens mijn stage in de toolshop

van de C-hal. Daar mocht ik dan beginnen

te lassen. Mijn taak was vooral constructies

maken en herstellingen in de hal doen.

Bijvoorbeeld een balustrade maken of een

trap lassen, die we een mooi kleurtje gaven

en samen met de collega’s mochten gaan

plaatsen. Ik had fijne collega’s en de sfeer

was aangenaam. We mochten ook af en toe

lasproeven lassen om te oefenen, dus dat

zorgde voor wat afwisseling. Ik zou de

collega’s die mij zo veel geleerd hebben

graag willen bedanken en natuurlijk ook

Ford dat mij de kans gaf om hier een stage

te mogen doen.”


Startschot voor de Ford Fiesta SportTrophy 2010

Met negen Fiesta’s R2 aan de start van de Rally van Wallonië

werd eind april het nieuwe FFST-seizoen ingezet.

Op de snelle en technische proeven in de streek rond

Namen, toonden de nieuwe Fiesta’s R2 meteen hun kwaliteiten.

Ze ontpopten zich tot referenties in Groep R, want twee

Fiesta’s R2 eindigden op het podium in deze categorie.

Cédric de Cecco had al vroeg de leiding genomen, maar

moest toch tot het uiterste gaan om zijn eerste overwinning

van het nieuwe seizoen in de Trophy veilig te stellen. Op de

tweede plaats finishte Kevin Demaerschalk, voor Serge

Meurens, die in de laatste verbindingsrit de tweede plaats

verspeelde door een straftijd van 40 seconden. Ghislain de

Mevius eindigde net naast het podium, maar ver voor Bob

Kellen, Cédric Cherain en Matthieu de Robiano.

Klassement

Foto: Andreas Coeln

Rally van Wallonië

Hattrick voor Tsjoen

Pieter Tsjoen blijft ongeslagen in

het Belgische kampioenschap. In

de Rallye de Wallonie schreef de

Stucto Ford Focus piloot een zesde

zege op zijn palmares. Hij onttroont

daarbij Belgische rallygrootmeester

Robert Droogmans die voorheen vijf

zeges in dit evenement optekende.

Pieter Tsjoen zette de toon

meteen de eerste avond bij de

showproef met een snelste tijd op

de Citadel van Namen. Daarna

1 Cedric DeCecco 2 Kevin Demaerschalk 3 Serge Meurens

4 Ghislain DeMevius 5 Bob Kellen 6 Cedric Cherain

7 Matthieu DeRobiano 8 Anthony Martin 9 Bernard Servais

Rally

klokte hij vijftien scratchtijden over

de 22 proeven. Zaterdag reed

Tsjoen enkele malen lek en raakte

hij een drempel. Maar hij bleef de

rally controleren en won op overtuigende

wijze voor Patrick Snijers in

een Subaru Impreza WRC.

Pieter Tsjoen blijft ongeslagen

in het Belgische kampioenschap.

Met het maximum van de punten

lijkt de concurrentie in het Belgische

Kampioenschap al uitgeteld!

FordNieuws juni 2010 5


Kwaliteit

Meer dan een half miljoen

km met Galaxy taxi

6 FordNieuws juni 2010

Zelfs voor een taxi is dit toch heel uitzonderlijk: deze

Ford Galaxy met de 2.0-liter TDCi-dieselmotor met 103

kW/140 pk, die uitsluitend gebruikt wordt als taxi-voertuig,

heeft er in 39 maanden tijd maar liefst 513.000 km

opzitten. Anders gezegd dat is dertien keer de wereld

rond, of meer dan 13.000 kilometer per maand, of een

slordige 440 kilometer per dag.

Een balans waar wij autobouwers in Genk terecht

trots kunnen op zijn, want deze kilometervreter verkeert

nog in uitstekende staat: hij heeft nog steeds de

originele motor, de originele transmissie, alleen de

koppeling was na 498.000 km toe aan vervanging.

De Ford Galaxy is eigendom van het taxibedrijf

(TMB) in het Beierse Bad Kissingen in Zuid-Duitsland

en was in de service in de de plaatselijke Ford vestiging

Gaul & Klamt GmbH & Ko KG. De chauffeur van deze

onverwoestbare auto, Gerd Heid (46), heeft de meer

dan 500.000 kilometer afgelegd zonder een enkel

ongeval.

TMB-directeur Peter Back: “Als een taxi en autoverhuurbedrijf,

hebben we dringend behoefte aan betrouwbare

voertuigen. Wij hebben gekozen voor de

Ford modellen, omdat zij niet alleen een uitstekende

prijs-kwaliteitverhouding bieden, maar ook robuust en

economisch rendabel zijn. We zijn met onze Ford-voertuigen

zeer tevreden ”.

Het wagenpark van TMB omvat naast de record-Galaxy,

nog een tweede Galaxy model, twee Ford Transits

en een S-MAX, die ook op recordkoers is, want na

amper één jaar heeft de S-MAX taxi al 200.000 kilometer

op de teller.

taxichauffeur Gerd heid met de record

Galaxy voor de Ford verdeler Gaul & Klamt

Kwaliteitsverbetering dankzij vernieuwde

Hydropulstest

In de voorbije maanden is de hydropuls test volledig

vernieuwd. In de hydropuls of ’4-poster’ wordt een

wagen op 4 hydraulische stempels gezet, die de

verticale bewegingen van een wegdek simuleren, terwijl

de wagen niet aan het rijden is.

Dit laat ons toe om eventuele “rammel- of piepgeluiden”

(squeak & rattle test) op te sporen en te onderzoeken

aan de buitenkant of onder de wagen, wat

natuurlijk niet mogelijk is bij een rijdende wagen op een

testbaan. Ook laat het toe om geluiden te onderzoeken

aan de binnenkant van de wagen, zonder hulp van een

tweede persoon die de wagen over de testbaan moet

rijden.

De hydropuls staat binnen onze fabriek, helemaal

rechtsachter in de C-hal, waardoor er steeds achtergrondgeluiden

zijn die storend kunnen zijn tijdens de

squeak & rattle test. Tijdens het kerstverlof werd een

geluidsisolerende omkapseling rond de hydropuls

geplaatst, zodat het onderzoek nu in een stille omgeving

kan gebeuren. Hierdoor kunnen ook heel stille

geluiden geïdentificeerd worden, met een vanzelfsprekende

kwaliteitsverbetering van onze wagens tot

gevolg. In een tweede fase is nu ook de elektronica en

de sturing van de hydropuls aangepast, om een nog

betere simulatie van reële wegdekken mogelijk te

maken. De meest veeleisende wegdekken wereldwijd

kunnen alzo opgemeten en op de hydropuls gesimuleerd

worden.


Veilig team:

Herstelling pers 49/1

Deze maand zetten we het team Herstelling

Pers 49/1 van Area 1 in de kijker.

De pers 49/1 produceerde op donderdag

4 februari 2010 verschillende nio delen. Na

een grondige en systematische controle

Zij is de baas

het Belang van Limburg is sinds vorige maand begonnen met een

reeks over 15 vrouwen in leidinggevende posities. De artikels zijn

overgenomen uit het boek “Zij is de baas … op haar manier”, geschreven

door 15 journalistes en verkrijgbaar voor de prijs van €24,95

bij VKW Limburg. In één van die edities (vermoedelijk eind juni) wordt

een portret geschetst van Sara Gielen, superintendent Trim & Final.

Hierin vertelt ze hoe het is om als vrouw leiding te geven in de

typische mannenwereld van de auto-industrie. Sara heeft het hierover

ook al gehad in vroegere FordNieuws edities. Wij legden ons oor

eens te luisteren op de werkvloer en gingen de vraag na hoe het is

om een vrouw als chef te hebben.

Wilfried Minten werkt al 33 jaar bij Ford,

waarvan 15 jaar als operator chassis (transit),

en 18 jaar als supervisor chassis – Mondeo.

“Toen we een 8-tal maanden geleden te horen kregen dat we een

“vrouwelijke baas” gingen krijgen, was het wel even schrikken. Een

vrouw als baas? In een mannenwereld? Gaan we nu “bevelen”

krijgen van een vrouw? De eerste dagen was het voorzichtig de kat

uit boom kijken: wat is haar visie, hoe is haar manier van werken, hoe

reageert zij, waar hecht zij veel/minder belang aan, kent ze iets van

auto’s bouwen,… Al snel bleek echter dat we ons geen zorgen

hoefden te maken. In principe is er aan ons werk weinig veranderd.

Wel is er een wat andere sfeer. We kunnen tijdens de meeting al eens

proeven van een zelfgebakken cake. In plaats van een huisvader

hebben we nu een goede huismoeder, en nog mooi om naar te kijken

ook! De betrokkenheid van Sara met “de vloer” uit zich in het stellen

van vragen en vooral het komen kijken aan de lijn, hoe de assemblage

gebeurt, hoe een eventueel probleem ontstaat en kan verholpen

worden. Zij wil samenwerken, is een teamspeler die ons als gelijke

beschouwt, maar indien nodig, wel een trapje hoger gaat staan en

laat merken dat zij de baas is. Hierdoor dwingt zij veel respect af.

Ook al werken we hier in een mannenwereld, toch staat ook Sara

best haar “mannetje”, wat niet altijd evident is. Zo kreeg zij ooit de

opmerking van een collega “moet ge niet bij uw kinderen zijn? ”

Een vrouw als baas heeft voor ons supervisors misschien ook een

licht voordeel. Door haar oversten wordt zij misschien iets zachter

aangepakt, en dit heeft automatisch zijn weerslag op ons niveau.

Kortom: wij hebben een gedreven, spontane, goedlachse, positief

denkende “vrouw met ballen” als baas, die ons indien nodig met raad

en daad terzijde staat.

door de medewerkers van Onderhoud bleek

dat er een lagerbus volledig verbrokkeld

was.

Om deze bus te vervangen moest de

volledige aandrijving (zoals tandwielen,

exenterassen, koppeling-rem enzo) uitgebouwd

worden. Dit werk vereiste de nodige

aandacht in zake veiligheid, vermits het hier

ging om manipulatie en takelen van grote

en zware delen. Bovendien moest het werk

van verschillende diensten, afdelingen en

toeleveranciers op elkaar afgestemd

worden.

Om de herstelling veilig te laten verlopen

stelde het team een gestructureerde werkplanning

op met een stappenplan en een

risicoanalyse. Nadien werden de vastgestelde

risico’s over de verschillende shiften

heen besproken en werden de nodige

maatregelen getroffen om deze risico’s te

reduceren en af te stellen. De vastgestelde

risico’s werden dan ook opgenomen in een

herwerkte uibouwbeschrijving.

Dankzij al deze initiatieven kon de herstelling

op een veilige manier gebeuren. Dit

verdient een proficiat aan het hele team.

Omdat het moeilijk is om iedereen te

belonen werden een aantal teamleden door

loting gekozen. Zij namen op woensdag 28

april in naam van het hele team de felicitaties

in ontvangst.

Een vrouw als chef? Daar hebben deze mannen geen probleem mee. V.l.n.r:

Sara Gielen, Wilfried Minten, Frank Coeymans en Antonio Rubio-Escobar

Frank Coeymans is al 21 jaar tewerkgesteld bij Ford. Sinds 2003

is hij teambegeleider in de chassis-afdeling Mondeo.

“Sara is niet mijn rechtstreeks overste, maar via mijn supervisor komt

ik toch met haar in contact. Bij een probleem in mijn team, kwam zij

samen met de supervisor kijken. Er werd op een rustige manier over

gesproken, en naar een oplossing gezocht. Zij volgt een probleem

ook op, niet alleen in de negatieve zin, maar ook in de positieve zin.

Bijna dagelijks komt zij in de afdeling, steeds op een vriendelijke

manier iedereen groetend. Hierdoor blijft het contact met de vloer, en

is zij niet alleen baas wanneer er problemen zijn. Door haar interesse

voor mijn werk, is het respect voor mijn bazin er zeer snel gekomen.

Als teambegeleider maakt het “bevelen krijgen van een vrouw” niet

veel uit, vermits ik de meeste opdrachten van mijn supervisor krijg.

Antonio Rubio-Escobar is sinds oktober 1987 tewerkgesteld bij

Ford. Via Paint en daarna Chassis-transit, is hij sinds 2003 in de

Chassis-Mondeo afdeling.

Het directe contact met Sara gebeurt niet zo dikwijls. Maar indien er

zich problemen voordoen, komt zij meestal persoonlijk kijken aan de

lijn. Zij vraagt dan ook uitleg over het probleem of gewoonweg over

de job die we uitvoeren. Voor ons mannen aan de lijn is het toch wel

anders om een vrouw als baas te hebben. We zitten toch in een

“mannen-fabriek”. De aanpak van “onze” vrouw is wel zeer kordaat,

maar misschien iets zachter, niet zo “bazig”. Bij een probleem

waarvoor zij reeds was komen kijken, vroeg zij de volgende dagen (in

het voorbijlopen) hoe het met de vooruitgang van het probleem was.

Sara is ook regelmatig aanwezig op teammeetings. Dit bewijst wel

haar betrokkenheid bij de werking van de teams op de vloer.

FordNieuws juni 2010 7


Onze jubilarissen

van mei 2010

25 jaar:

Korber

herman

30 jaar: 35 jaar:

thissen

Louis

Brandt

Eric

Savenay

Silvain

Ferrante

Paolino

Sterkmans

Eddy

Janssens

Raphael

Van harte gefeliciteerd en dank voor

25, 30 en 35 jaar toegewijde inzet voor Ford

olaerts

Dirk

Arici

Suleyman

Vanspauwen

Wilfried

Jaenen

Eddy

Vanderheyden

Dominiq

Schalley

Willy

Groene waarderingskaarten

De dienst Arbeidsveiligheid beloont maandelijks een aantal

personeelsleden die zich verdienstelijk hebben gemaakt op

het vlak van veiligheid. Supervisors krijgen de mogelijkheid

de inzet voor veiligheid van hun medewerkers te erkennen

Area 1:

Denise Seminck: In het platinemagazijn vond

Denise een bout op een stapel platinen. Ze verwittigde

onmiddellijk haar supervisor. De bout bleek afkomstig te

zijn van de combinélifter. Na controle van de lifter bleken

er meerdere bouten los te zitten. Door Denise haar

oplettendheid werden er ongevallen vermeden.

Area 3:

Johan Corthouts merkte op dat er een scheur was

in de arm van de benzinebak manipulator. Hij heeft

onmiddellijk de onderhoudsdienst ingelicht die de arm

hebben hersteld. Johan heeft door zijn opmerkzaamheid

een mogelijk ongeval vermeden.

FGL:

Gilbert Savenay: Bij het herplaatsen van de balustrade

naast het groene voetpad aan de leeggoedplaats in

de C-hal merkte Gilbert op dat de rijen FLC’s te ver gestapeld

waren. Hierdoor werd een blinde hoek gecreëerd

zodat de aankomende heftrucks en de voetgangers elkaar

niet tijdig zagen. Gilbert stelde voor om een kleine balustrade

bij te plaatsen zodat er geen FLC’s konden gestapeld

worden die het zicht op het voetpad belemmeren.

Area 2:

Frank Verbeek merkte op dat aan het Wetsandplein

een materiaalkar geparkeerd stond waarvan een stalen

plaat overhoeks uitstak juist over het voetpad. Het risico

was dan ook zeer groot dat voorbijgangers zich stootten

aan deze plaat. Frank verwittigde zijn supervisor en legde

de plaat volledig op de kar. Door Frank zijn alerte reactie

werden ongevallen vermeden.

Staf

Christine Vanhoorne merkte bij aanvang van haar

shift op dat een ruit gebroken was aan de sociale

gebouwen in de B-hal. Er was reeds een gedeelte van de

ruit op het voetpad gevallen. Het resterende deel zat nog

in het raam en dreigde ook naar beneden te vallen.

Christine verwittigde onmiddellijk de verantwoordelijke

waardoor mogelijke verwondingen van voorbijgangers

werden vermeden.

Colla

Petra

Vanderhoeven

Benny

door hen een groene waarderingskaart te geven.

De dienst Arbeidsveiligheid kiest uit alle voorstellen

maandelijks vijf individuen en geeft hen een gepaste

blijk van waardering.

More magazines by this user
Similar magazines