1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 100

Onderzoek van de politie Haaglanden naar zinloos geweld gedurende

de laatste vijf maanden van 1998 (Van Kan e.a., 1999) vond 495 voorvallen

waarvan de politie verslag deed. Van 18 procent lag de aanleiding in

het verkeer. Daders waren in 71 procent van de gevallen automobilisten,

slachtoffers in 41 procent. Daders waren voor 97 procent man, slachtoffers

voor 85 procent. 66 procent van de daders had politie-antecedenten,

vooral geweldszaken. Dit gold voor 31 procent van de slachtoffers.

Terlouw e.a. (2000) onderzochten registratiesystemen van de politieregio’s

IJsselland en Rotterdam-Rijnmond op geweld op straat in 1998,

waarbij dader en slachtoffer elkaar niet of nauwelijks kenden. Een ander

criterium voor selectie van de incidenten was dat het ging om geweld

tegen personen en niet tegen goederen. In IJsselland trof men 365 van

dergelijke incidenten aan. In Rotterdam Rijnmond: 603. 36 procent van

alle aangegeven geweldsincidenten betrof geweld op straat tussen onbekenden.

Een kwart van deze geweldsincidenten vond plaats in een verkeerssituatie.

Dus negen procent van alle geweldsaangiften betrof geweld

in het verkeer. De auteurs stellen, in tegenstelling tot het

Haaglandse onderzoek, dat het vaak confrontaties zijn tussen ‘eerzame

burgers’.

De onderzoekers (Terlouw e.a.) extrapoleren de gegevens naar landelijke

aantallen. Ze komen tot een schatting van 20.000 à 25.000 gevallen

van geweld op straat tegen onbekenden. Als ook het percentage verkeerincidenten

van 25 procent geëxtrapoleerd kan worden komt dit op 4000 à

5000 aangiften van verkeersgeweld tussen onbekenden per jaar in Nederland.

Het is interessant deze cijfers te vergelijken met recente buitenlandse

cijfers. In Western Australia werden 7000 politierapporten over een periode

van vijf jaar geanalyseerd, betreffende geweld op straat tegen

vreemden (Crime Research Centre, 1997). Hierbij bleken 797 voorvallen

(elf procent) verkeersgerelateerd te zijn. Men relateerde deze 160 voorvallen

per jaar aan 30.000 ongevallen met 200 doden per jaar. In Nederland

kunnen we de schatting van 4000 à 5000 gewelddaden (Terlouw

e.a.) relateren aan 1200 dodelijke slachtoffers. Geconstateerd moet worden

dat agressie op de weg in Western Australia veel minder groot is dan

in Nederland. Dit komt overeen met de constatering van de auteurs dat

de grote meerderheid van de Australische automobilisten tolerantie en

zelfbeheersing tonen op de meeste van hun ritten.

Gallup Europe (2000) deed onderzoek onder 10.000 automobilisten in

16 Europese landen. 83 procent van de Nederlandse automobilisten zei

afgelopen jaar last te hebben gehad van agressiviteit in het verkeer. Nederland

scoort na Engeland het hoogst. Ook hier werd weer gewerkt met

een toptien van meest agressieve gedragingen. Het is een tamelijk chaotisch

verslag waarbij enerzijds vastgesteld wordt dat één op drie ondervraagden

vindt dat agressief rijgedrag sinds enkele jaren toeneemt, terwijl

in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en België tachtig

procent van de ondervraagden van mening is dat agressieve gedragingen

More magazines by this user
Similar magazines