1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Boze agressie in het verkeer 107

Slot

Het ligt voor de hand welke stappen moeten worden genomen. Er moet

vastgesteld worden hoe vaak agressie vóórkomt, per kilometer, of per uur

op de weg, en wat de veiligheidsconsequenties zijn. Dan is het ook mogelijk

een toe- of afname vast te stellen. Voor preventie is het nodig te

weten hoe agressie tot stand komt: wat zijn de aanleidingen en hoe is het

verloop. De SWOV heeft onderzoek hiernaar, voorzover het agressie betreft

voortkomend uit boosheid of andere emoties, op zijn programma

staan als onderdeel van een studie naar emoties en stemmingen in het

verkeer. Aldus hopen we betere suggesties voor preventie van agressie te

leveren.

Literatuur

ANWB

Wat kan ik eraan doen? Evaluatierapport

Pilot. Ik rij niet agressief

Den Haag, 1995

ANWB

Verkeersethiek; negen opstellen over

normen en waarden in het verkeer

Den Haag, 1999

Arnett, J., D. Offer e.a.

Reckless driving in adolescence; ‘state’

and ‘trait’ factors

Accident analysis and prevention, 29 e

jrg., nr. 1, 1999, pp. 57-63

Cappon-Vogel, J.

Op weg naar een menselijker verkeer;

contouren van een verkeersethiek

Den Haag, ANWB, 2000

Crime Research Centre

Road rage; driving related violence in

Western Australia

University of Western Australia, Crime

Research Centre, 1997

Deffenbacher, J.L., E.R. Oetting e.a.

Development of a driving anger scale

Psychological reports, 74 e jrg., nr. 1,

1994, pp. 83-91

Elliott, B.J.

Road rage; media hype or serious road

safety issue?

Internet, 2000

Ellisson, P.A., J.M. Govern e.a.

Anonimity and aggressive driving

behavior; a field study

Journal of social behavior and

personality, 10 e jrg., nr. 1, 1995, pp.

265-272

Frijda, N.H.

The emotions

Cambridge, Cambridge University

Press, 1986

Gallup Europe

Verkeersgeweld in Europa

Internet http://www.ryd.cybernet.be/

National/News/new3_nl.html

Goldenbeld, C., P.B. Levelt e.a.

Psychological perspectives on changing

driver attitude and behaviour

RTS, 67 e jrg., 2000, pp. 65-81

Hauber, A.R.

Gedrag van mensen in beweging;

onderzoek naar agressie in het verkeer

en fraude bij het openbaar vervoer

Leiden, 1977

Internet

Global web conference on aggressive

driving issues

http://aggressive.drivers.com

Internet

Prevent road rage

http://www.awesomelibrary.org/roadrage.html.

More magazines by this user
Similar magazines