1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 116

langrijke functie van het openbaar vervoer in onze steeds meer sociaal

gesegmenteerde maatschappij.

Mogelijke maatregelen

De negatieve spiraal waarin het openbaar vervoer verzeild dreigt te raken,

kan worden omgebogen. Daarvoor is een samenspel van maatregelen

nodig. Onder het motto ‘één maatregel is geen maatregel’ gaat het

om het tegelijkertijd ondernemen van acties die enerzijds situaties minder

uitnodigend maken en anderzijds de potentiële dader ontmoedigen.

Welke maatregelen moeten dat zijn? Om de eigen inzichten daarover te

toetsen is deze vraag gesteld aan twee groepen deskundigen: bijna afgestudeerde

criminologiestudenten en conducteurs.

De criminologen in spé maken zinvol onderscheid tussen maatregelen

die zijn gericht op het beïnvloeden of uitbreiden van personeel en maatregelen

die minder tot criminaliteit uitnodigen. Tot de eerste categorie

behoren: anonimiteit van het personeel opheffen; meer en strengere

controle op hot spots zoals perrons; introductie van treinwachten en toezichthouders;

politie in risicotreinen; meer politiecontrole rond stations;

cursus omgaan met agressie; zelfverdediging.

Situatiebeïnvloedende maatregelen die zij noemen zijn: lichtere en

transparantere inrichting stations; plaatsen camera’s; hangjeugd en andere

mensen die er niets te zoeken hebben op stations verwijderen;

voorlichtingsposters; openbaar vervoersnet uitbreiden: daardoor minder

vol en minder irritaties; lik op stuk beleid; wapendetector bij binnenkomst;

aangiftebereidheid omstanders vergroten; actieve inbreng van

jongeren zelf.

Veel van bovenstaande voorstellen worden ook genoemd door de zestig

conducteurs die hierover medio 2000 zijn benaderd. Eén maatregel

wordt bovendien exclusief door deze beroepsgroep voorgesteld, namelijk

het afsluiten van de stations of perrons. Op deze wijze wordt volgens hen

zwartrijden tegengegaan en daarmee ook de agressie en het geweld in de

trein. Deze maatregel verhoogt eveneens het gevoel van sociale veiligheid

voor reizigers en personeel.

Introductie van deze maatregel zou het startpunt kunnen zijn voor het

upgraden van de inmiddels bij sommige conducteurs ingesleten elastische

taakopvatting. De frequente aanwezigheid van de conducteur –

liefst voorzien van een badge met naam – onder de reizigers kan het gevoel

van anonimiteit in de trein verminderen. Dit gevoel van anonimiteit

zou nog verder kunnen afnemen door elke conducteur regelmatig op

dezelfde lijn te laten werken. Immers, op die manier leert de conducteur

op den duur zijn vaste reizigers en klanten kennen. Bovendien heeft hij

dan beter zicht op periodiek terugkerende onregelmatigheden. Het is

overigens bekend dat onder het rijdend personeel grote weerstand bestaat

tegen deze reorganisatie. Zij vrezen dat het ‘rondje om de kerk’ hun

actieradius te veel beperkt. Te weinig wordt beseft dat het hebben van

More magazines by this user
Similar magazines