1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Agressie en onveiligheid in openbaar vervoer 117

een eigen lijn, waarvan men alle in en outs kent, de sociale veiligheid van

personeel en reizigers ten goede komt. De collega’s van het Gemeente

Vervoerbedrijf Amsterdam, die al enige tijd lijnsgewijs opereren, kunnen

daarover meepraten. Er mag niet uit het oog worden verloren dat het bovenstaande

pas werkt, indien voldoende personeel beschikbaar is. Bovendien

moet duidelijk zijn dat een project om perrons af te sluiten niet

bedoeld is om personeel uit te sparen.

NS heeft de laatste jaren een overgroot deel van de subsidie besteed

aan het aanbrengen van 1050 camera’s (Katteler en Woldringh, 2000) dit

terwijl bekend is (Toornvliet en Hauber, 1996) dat de reiziger zich veiliger

voelt met personeel dan met camera’s.

Om het proces van toenemende agressie en geweld bij het openbaar

vervoer te stoppen is het van belang meer te investeren in goed getraind

personeel met voldoende bevoegdheden om hun taken naar behoren uit

te oefenen. Dit personeel heeft een dubbele taak, het moet én gastheer

én toezichthouder zijn. Enerzijds dient het door klantvriendelijk optreden

zorg te dragen voor een goede sfeer, anderzijds moet het duidelijk

maken dat de huisregels heilig zijn en dat bewuste overtreders een weinig

tolerante reactie tegemoet kunnen zien. Dit zal zeker effectief zijn, als

er een nauwe samenwerking bestaat tussen alle instanties die met criminaliteit

en sociale veiligheid te maken hebben. Dit samenwerkingsmodel

heeft in Denemarken al jaren tot goede resultaten geleid. In dat land

weet een zwartrijder dat wanneer hij zijn – overigens pittige – boete niet

betaalt, het bedrag van zijn loon of uitkering wordt afgetrokken en hij

bovendien niet meer op krediet kan kopen of geldleningen kan afsluiten.

Deze maatregel zou eveneens in onze samenleving preventief kunnen

werken. Het is verheugend dat ook in Nederland de eerste aanzetten tot

bovengenoemde vormen van samenwerking worden gesignaleerd. Het

openbaar vervoer dient zich te realiseren dat een intensieve samenwerking

met politie, scholen en sociale diensten een noodzakelijke voorwaarde

vormt om samen met eerder genoemde maatregelen te komen

tot een werkelijk sociaal veilig openbaar vervoer.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat ondanks de moeilijke omstandigheden

waarin het openbaar vervoer verkeert, men er toch in is

geslaagd reeds een aantal projecten te realiseren die zwartrijden, en

daarmee agressie en geweld, tegengaan en die gevoelens van sociale veiligheid

verhogen. Het gaat daarbij om in- en uitgangscontrole tijdens de

nachtelijke uren op de stations van het NS nachtnet, intensief toezicht

en kaartcontrole op het graffiti-vrije tramplatform boven Den Haag Centraal,

en terugkeer van conducteurs op een aantal Amsterdamse tramlijnen

en toezicht door stadswachten op de ondergrondse metrostations in

diezelfde stad.

More magazines by this user
Similar magazines