1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 118

Literatuur

Aftenposten

Survey on Oslo Sporvejer

Oslo, 1999

Eysink, Smeets & Etman

Bedrijfsmonitor Sociale Veiligheid

Gemeente Vervoerbedrijf

Amsterdam, Den Haag, 1999

Gemeente Vervoerbedrijf Amsterdam

Masterplan Veiligheid in een notedop

Amsterdam, 1999

Gemeente Vervoerbedrijf Amsterdam

Service en veiligheid; presentatie

incidentenregistratie t.b. de Arbodienst

Amsterdam, 2000

Hauber, A.R., J.G.A. Zandbergen

Agressie en geweld tegen controlefunctionarissen

bij het openbaar vervoer

Justitiële verkenningen, 18 e jrg., nr. 1,

1992, pp. 26-42

Hauber, A.R.

Fare evasion in a European perspective

Studies on crime and crime

prevention, 2 e jrg., 1993, pp. 122-141

Hauber, A.R.

Onveiligheidsgevoelens bij openbaar

vervoerpersoneel

In: Eysink, Smeets & Etman (red.), Niet

alleen normvervaging, Den Haag, 1996

Hauber, A.R.

To a safer public transport; possiblities

and necessity

Berlijn, UITP Conference, 1997

Helberg, M.

Millionenschäden durch Zerstörungswut

in S-Bahnen und Bussen

Berliner Zeitung, 30-09-99

Katteler, H., C. Woldringh

Sociale veiligheid in het openbaar

vervoer; effectiviteit en uitvoerbaarheid

van maatregelen

Nijmegen, Insituut voor Toegepast

Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek,

2000

Korpel, J., V. Wijkhuis

Sociale veiligheid in het openbaar

vervoer 2000; resultaten van de

landelijke monitor sociale veiligheid

Den Haag, Eysink Smeets & Etman,

2000

Swaan, A. de

Uitgaansbeperking en uitgaansangst;

over de verschuiving van beveelshuishouding

naar onderhandingshuishouding

De Gids, nr. 8, 1979

Toornvliet, L.G., A.R. Hauber e.a.

Amsterdam C.S. schoon? Deel 5

Evaluatieonderzoek sociale veiligheid

Amsteram C.S.

Leiden, 1996

Zimbardo, P.G.

The cognitive control of motivation

New York, 1969

More magazines by this user
Similar magazines