1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Literatuuroverzicht 131

intact and non-intact families

Journal of crime & justice, 22e jrg., nr.

2, 1999, pp. 1-29

Op basis van de sociale controletheorie

van Hirschi (1969) wordt een

onderzoek gedaan naar de relatie

tussen het ouderlijk huis waarin

jeugdigen opgroeien en delinquent

gedrag. Het onderzoek wordt verricht

onder 500 leerlingen van een public

school. Het gaat om zelfrapportage.

Onderzocht wordt de relatie tussen

gezinsstructuur, de gehechtheid aan

ouders, toezicht door de ouders op het

gedrag van hun kinderen en

waardensocialisatie enerzijds en

delinquentie anderzijds. Uit de

resultaten blijkt dat kinderen uit

gezinnen waarvan de ouders

gescheiden waren meer en ernstiger

deviant gedrag te zien gaven dan

kinderen uit intacte gezinnen. Maar

toen ook de andere factoren in de

analyse werden betrokken, kwam een

ander beeld naar voren. De betrokkenheid

bij delinquent gedrag bleek vooral

gerelateerd aan de waardensocialisatie

van de kinderen, in het bijzonder aan

de mate waarin zij hun deviantie

neutraliseerden en hun percepties van

schuld: hoe meer neutralisatietechnieken

en hoe minder schuldgevoelens,

des te meer deviant gedrag.

Ook de mate waarin ouders toezicht

hielden op hun kinderen was

gerelateerd aan lagere delinquentieniveaus.

Het effect van de gehechtheid

aan de ouders op delinquent gedrag

was echter niet consistent binnen

intacte en niet-intacte gezinnen.

Met literatuuropgave.

19

Reynolds, K.M., W. Ruefle e.a.

Contradictions and consensus; youths

speak out about juvenile curfews

Journal of crime & justice, 22 e jrg., nr.

2, 1999, pp. 171-192

In een aantal Amerikaanse steden

geldt een standaard avondklok voor

jongeren. In New Orleans mogen

jongeren onder zeventien jaar zich

doordeweeks na acht uur niet naar

openbare plaatsen begeven, anders

dan onder begeleiding van volwassenen

of vanwege werk of een beperkt

aantal andere activiteiten zoals schoolen

kerkbezoek. In de zomer begint de

avondklok om negen uur en in het

weekend om elf uur. De auteurs

interviewden 79 jongeren die met deze

avondklok te maken hadden door

middel van groepsgesprekken. De

jongeren wisten over het algemeen

niet wat de bepalingen van de

avondklok precies inhouden.

Bovendien werd duidelijk dat zo goed

als niemand zich aan de avondklok

hield. Volgens de meesten vond er dan

ook geen of nauwelijks geen controle

plaats. En als de politie al controleeerde,

dan was dat meestal bij

zwarten, was de indruk. Ondanks deze

bevindingen, stelde een overgrote

meerderheid van de jongeren zich met

de avondklok een stuk veiliger te

voelen. 68% van de gehele groep was

dan ook voorstander van een

dergelijke maatregel al voegde men

daar wel aan toe dat de avondklok

later in zou moeten gaan en dat er

over het algemeen meer zou moeten

worden gecontroleerd. Volgens de

auteurs wijzen de resultaten van hun

onderzoek op het bestaan van

wijdverbereide angstgevoelens onder

jeugdigen. Zij wensen bescherming en

gaan er ondanks alles van uit dat de

avondklok hen die biedt.

Met literatuuropgave.

Verslaving

20

Mustaine, E.E., R. Tewksbury

Assessing the likelihood of drunk

driving; gender, context and lifestyle

Journal of crime and justice, 22 e jrg.,

nr. 1, 1999, pp. 57-93

More magazines by this user
Similar magazines