1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Literatuuroverzicht 135

politie worden aangegeven. Het

antwoord op deze vraag is belangrijk

omdat drie kwart van alle misdrijven

binnen studentengemeenschappen

niet bij de politie wordt gemeld. Door

middel van drie experimentele studies

met in totaal 970 studenten is getracht

meer duidelijkheid te verkrijgen. De

studenten moesten aangeven in

hoeverre zij vonden dat verschillende

soorten misdrijven afhankelijk van de

omstandigheden moesten worden

aangegeven. Er was een opvallende

consistentie in de uitkomsten van de

drie studies. De geïnterviewden

vonden dat vooral vrouwelijke

slachtoffers en oudere studenten

delicten moesten aangeven en dan

vooral als het slachtoffer zelf niet had

gedronken. De vrouwelijke respondenten

waren eerder geneigd tot aangifte

te adviseren, terwijl de mannelijke

studenten vaker vonden dat je in dit

soort situaties zelf actie moest nemen.

De geïnterviewde studenten vonden

het bijzonder ongepast om aangifte te

doen als het slachtoffer minderjarig

was en zelf gedronken had. De

onderzoekers vinden dit een groot

probleem, omdat daardoor veel

criminaliteit wordt gepleegd zonder

een gepaste reactie door de politie en

andere instanties.

Met literatuuropgave.

More magazines by this user
Similar magazines