1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Journaal 137

nationaal als internationaal. De

IRT-affaire en de daaruit voortvloeiende

commissies Wierenga en

Van Traa brachten nieuwe vormen van

opsporingsmethodieken aan het licht.

Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd.

Allerlei grensoverschrijdende

criminaliteitsvormen zijn meer in de

belangstelling komen te staan. Nieuwe

alternatieven voor de vrijheidsstraf

werden en worden getest om de

problemen rond de celcapaciteit op te

lossen. Nieuwe termen als integriteit,

integrale veiligheid, fenomeenonderzoek,

proactieve opsporing,

forensische accountancy, taakstraf,

internet, televerhoor, stelselmatige

daders en zelfredzaamheid zijn de

afgelopen jaren veelvuldig gebruikt.

Natuurlijk zijn er ook termen die

verouderen of termen die belangrijk

leken maar niet of nauwelijks gebruikt

werden. Deze zijn uit de thesaurus

verwijderd of vervangen door andere

termen. Hier en daar is de schrijfwijze

van een begrip aangepast. Dit alles

heeft ertoe geleid dat een grondige

herziening van de WODC-thesaurus

noodzakelijk was. Hopelijk zal de

herziene thesaurus de komende jaren

weer een nuttig instrument zijn voor

de ontsluiting van de nog steeds

groeiende informatiestroom rondom

het criminaliteitsvraagstuk.

Als extra hulpmiddel is bij deze

uitgave een geografische thesaurus als

bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is

oorspronkelijk samengesteld door de

Centrale Bibliotheek van het ministerie

van justitie en nu in samenwerking

met het WODC aangepast met behulp

van de in augustus 1996 uitgegeven

officiële lijst van landennamen van de

Nederlandse Taalunie.

Inlichtingen:

Hans van Netburg

tel.: 070-3 70 69 19

e-mail: cnetburg@best-dep.minjus.nl

Bestelwijze:

De WODC-thesaurus 1997 kost ƒ 10,per

ex.

tel.: 070-3 70 65 54 (mw. A. Eind)

Fax: 070-3 70 79 48

e-mail: infodesk@wodc.minjust.nl

Themanummers Justitiële

verkenningen

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten

behoeve van het onderwijs, grote

aantallen exemplaren van Justitiële

verkenningen nabesteld. Voor de

bepaling van de oplage is het

wenselijk vroegtijdig op de hoogte te

zijn van de mogelijke vraag. Om die

reden geven wij, onder voorbehoud, de

thema’s die de redactie op dit moment

in voorbereiding heeft. Over de inhoud

van de nummers kan met de redactie

contact worden opgenomen. Ook

personen die een bijdrage willen

leveren aan een van de aangekondigde

nummers worden verzocht

contact op te nemen met de redactie.

JV2, 2001, maart: Europa

JV3, 2001, april: Slachtoffers

JV4, 2001, mei: Private opsporing

JV5, 2001, juni: Marokko

JV6, 2001, juli: Exclusie

Congressen

Symposium psychopathie

In het symposium komt het begrip

psychopathie uitgebreid aan de orde.

Het psychopathiebegrip wordt hierbij

uitgebreid in de bredere context van

risico-inschatting besproken. De

nadruk ligt hierbij zowel op volwassenen

als op jeugdigen en kinderen.

Hierdoor is het symposium geschikt

voor eenieder die te maken heeft met

risico-inschatting; met name voor

gedragskundigen, socio-therapeuten

en rapporteurs in huizen van

bewaring. Tbs-inrichtingen, Rijksinrichtingen

voor jeugdigen, Raden voor

More magazines by this user
Similar magazines