1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Journaal 139

Balkema (Hoge Raad der Nederlanden).

Datum: 14 maart 2001, 09.30

(ontvangst) – 16.30 uur (borrel)

Plaats: Aristo Zalen, Amsterdam

Inlichtingen: Leids Congres Bureau,

Postbus 16065, 2301 GB Leiden. Tel.

(071) 5148203, fax (071) 5128095,

E-mail: info@leidscongresbureau.nl

Bestrijding van corruptie onder de

nieuwe wetgeving

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen

26468 en 26469 op 11

december van het vorig jaar aanvaard.

De nieuwe Anti-Corruptiewetgeving is

daarmee binnenkort een feit. Deze

wetgeving bevat onder meer de

goedkeuring en uitvoering van het

OESO-corruptieverdrag en de

herziening van de anticorruptiebepalingen

in de Nederlandse

strafwetgeving. De wijzigingen; de

nieuwe strafbaarstellingen; Politieke en

juridische achtergronden; hoe te

handelen? Sprekers (o.a.): prof. mr.

B.E.P. Myer, mr. H.J. de Graaff, prof. mr.

E.J.J.M. Kimman SJ, mr. D. Pijl en H.

Scholtz.

Datum: 15 maart 2001, 09.00

(ontvangst) – 16.30 (borrel)

Plaats: Congrescentrum De Lapershoek,

Hilversum

Inlichtingen: Stephanie Copier

(deelnemersregistratie Studiecentrum

Kerckebosch), 030-6984222. E-mail:

info@kerckebosch.nl

De straf voorbij; morele praktijken

rondom het strafrecht

Individualisering en ‘verloedering’ van

normen en waarden worden

regelmatig als achtergrond van geweld

en criminaliteit opgevoerd. De

afgelopen jaren zijn andere manieren

ontwikkeld om te reageren op

normovertreding. Hierbij staat niet de

straf centraal, maar het aanspreken

van de dader als moreel subject. De

conferentie De straf voorbij draait om

dergelijke nieuwe normatieve

praktijken. De doelstelling van de

conferentie is tweeledig: Het bij elkaar

brengen van de verschillende

praktijken die zich, in en rondom het

strafrechtelijk traject, bezighouden met

(preventie van) normoverschrijdend

gedrag; het benoemen van de normen

en waarden van waaruit al deze

praktijken werken, het ontwikkelen van

een gezamenlijke taal en het zicht

krijgen op morele leerprocessen.

Criminaliteit is een vorm van

normoverschrijdend gedrag. Basale

normen en waarden over wat burgers

in de samenleving waardevol vinden,

zoals veiligheid, worden hierdoor

geschonden. De samenleving

verandert, dus ook onze normen en

waarden. Vanaf de jaren zestig zijn

normen en waarden steeds meer een

zaak van het individu geworden. Ook

cultureel gekleurde normen en

waarden spelen een steeds belangrijker

rol. De handhaving van normen is

door deze ontwikkelingen minder

eenduidig geworden. Eén van de

ontwikkelingen rondom het strafrecht

die de nadruk legt op recht als

normatieve praktijk, is herstelrecht.

Door slachtoffer en dader niet te

scheiden van elkaar, maar eerder

begrip en vertrouwen te kweken,

wordt een moreel leerproces op gang

gebracht. Een vergelijkbare inzet is

herkenbaar bij vele van de praktijken

die deelnemen aan De straf voorbij.

Juist bij de preventie van criminaliteit

en normoverschrijdend gedrag is de

aandacht voor jongeren van groot

belang. De straf voorbij is dan ook voor

een belangrijk deel gericht op

normovertredend handelen van

jongeren. Jongeren die in pedagogisch

opzicht niet zomaar mogen worden

‘afgeschreven’. In het ochtendgedeelte

zullen de volgende onderwerpen aan

de orde komen: Inleiding: Moraliteit in

de laat-moderne samenleving door prof.

dr. H. Kunneman (hoogleraar

More magazines by this user
Similar magazines