1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 140

Praktische humanistiek, Universiteit

voor Humanistiek); inleiding De morele

betekenis van criminaliteit en strafrecht

door dr. H. Boutellier (hoofd Algemeen

Beleid van de Directie Preventie en

Jeugd van het Ministerie van Justitie);

Interview: Slachtoffer in Beeld, leerstraf

voor 14-18 jarigen drs. B. Serkei van

Stichting Slachtoffer in Beeld wordt

geïnterviewd door mr. A.J. Heerma van

Voss; Interview: Echt Recht De heer J.

Kunst, politie Midden en West Brabant

wordt geïnterviewd door mr. A.J.

Heerma van Voss; Inleiding Bouwstenen

of stenen des aanstoots? De

grenzen van normen en waarden in de

multiculturele samenleving door mr. C.

Çörüz, vice-voorzitter Islam &

Burgerschap, raadslid fractie CDA

Haarlem alsmede verbonden aan het

Amsterdams Centrum Buitenlanders;

Interview Daderbehandeling bij

zedendelinquenten: haken en ogen drs.

J. Staffeleu, therapeut voor individuele

behandeling van zowel slachtoffers als

daders wordt geïnterviewd door mr.

A.J. Heerma van Voss; Interview Justitie

in de Buurt mw. mr. I. van Hilten- van

Heeswijk, officier van Justitie JiB

Maastricht wordt geïnterviewd door

mr. A.J. Heerma van Voss; Interview

Justitiële jeugdinrichting Teylingereind

mw. drs. M. van Genabeek, orthopedagoog

wordt geïnterviewd door mr. A.J.

Heerma van Voss; Inleiding

Criminaliteitsbeleid of sociaal beleid?

door mw. drs. F. Halsema, lid Tweede

Kamer fractie Groen Links en

criminologe. In het middaggedeelte

zullen er een tweetal workshopronden

plaatsvinden. Deze conferentie is

bestemd voor (medewerkers van):

politie; justitie en justitiële jeugdinrichtingen;

tbs-klinieken; reclassering;

Raad voor de Kinderbescherming;

Halt bureaus; (lokale) overheden;

buurtopbouwwerk; onderwijs;

jeugdzorg; minderhedenorganisaties;

slachtofferhulp; advocatuur; leden van

de rechterlijke macht; levensbeschou-

welijke organisaties; (jeugd)Riaggs;

wetenschappers; welzijnsorganisaties.

Datum: Donderdag 15 maart 2001,

09.40-17.15u.

Plaats: Congrescentrum De Reehorst te

Ede

Inlichtingen: mr. Elke Vergoossen

(inhoudelijke info): 0320-237706 en

Nicol de Voor (organisatorische info):

0320-237717.

‘Je was erbij, dus je bent erbij’; de

juridische betekenis van groepsgeweld

Op deze dag wordt ingegaan op de

juridische betekenis van groepsgeweld.

Aan welke eisen moet worden

voldaan? En in hoeverre verschilt de

groepsaansprakelijkheid van die van

meerdere plegers van een onrechtmatige

daad of een strafbaar feit? Wat

zijn de toepassingsmogelijkheden van

groepsaansprakelijkheid? Welke rol

spelen verzekeringen daarbij? En: kan

de groepsaansprakelijkheid in het

privaatrecht en het strafrecht een

preventieve functie vervullen?

Datum: 29 maart 2001, 09.45 – 17.00

Plaats: Fac. der Rechtsgeleerdheid,

UvA, Amsterdam

Inlichtingen: mr. J.J. Groeneveld,

Eggens Instituut, Postbus 1030, 1000

BA Amsterdam, tel. (020)-5253407, fax

(020)-5253307. Email: pao@jur.uva.nl

International Conference on Legal

Medecine and Forensic Sciences

The conference is intended to

exchange points of view on many

different areas of legal medicine and

forensic sciences, with a particular

emphasis on clinical aspects. Major

topics (invited speakers): Drugs and

toxicology Kintz, Zweipfenning, Uges,

De Vries); defenceless victims Van Es,

Reesink, Bilo, Comijs); serial killer

Frank G. Gijgink, Ensink, Schippers,

Van Peursen); firework disaster

Enschede (Gelderblom, Wiersinga,

Maat, Van der Kuijl, Van Ingen);

More magazines by this user
Similar magazines