1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Journaal 141

odontology (De Valck, Willems,

Smeets, Whittaker); digital techniques

(Callagher, Wolf, Marc, tba); crime

scene management and DNA

(Eversdijk, Eikelenboom, Kloosterman,

Schneider).

Datum: 5-7 april 2001

Plaats: Madurodam, George

Maduroplein 1, 2584 RZ The Hague,

The Netherlands

Information: Scem Conference service,

P.O. Box 21, 4196 ZG Trigt, The

Netherlands. Tel.: 0345-576642; fax:

0345-571781; e-mail scem@scem.nl

25 jaar Schadefonds Geweldsmisdrijven;

Het slachtoffer

tegemoet’

In 2001 bestaat het Schadefonds 25

jaar. Het beroep dat op het fonds

wordt gedaan, stijgt gestaag. Toch lijkt

het weinig bekend te zijn. Het aantal

aanvragen beweegt zich rond de 3.500

per jaar, hetgeen niet te rijmen is met

de hoge aantallen geweldsslachtoffers

volgens de criminaliteitscijfers en

slachtofferenquêtes. IVA Tilburg heeft

onderzoek gedaan naar de vraag:

welke en hoeveel slachtoffers zouden

voor uitkering uit het fonds in

aanmerking komen, en hoe bereik je

ze? Daarnaast zal men ingaan op

hetgeen van buitenlandse schadefondsen

is te leren en zal de website

voor het Schadefonds in gebruik

worden genomen. Sprekers (o.a.): prof.

mr. M.S. Groenhuijsen (KUB), mw. mr.

M.A.F. Tan-de Sonnaville (vz.

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven),

mr. A.H. Korthals (Minister

van Justitie), prof. dr. B.P.R. Gersons

(AMC), mw. mr. drs. M.M. de Boer

(Beleidsmedewerker Clara Wichmann

Instituut), prof. mr. Y. Buruma (KUN)

en prof. dr. P.H.A. Frissen (KUB).

Datum: 12 april 2001, 10.15

(ontvangst)–16.30 uur (borrel)

Plaats: Nieuwe Kerk, Den Haag

Inlichtingen: Vermande Studiedagen,

Postbus 20, 8200 AA Lelystad,

0320-237714, fax 0320–233158.

Master in European Criminology

(M.A.)

De Afdeling strafrecht en criminologie

van de Faculteit Rechten aan de K.U.

Leuven (België) is in september 1999

van start gegaan met een nieuw

post-graduaat programma, het Master

in European Criminology. Het

programma wordt uitgevoerd in

samenwerking met een aantal

prominente universiteiten en

onderzoeksinstituten in Europa: het

wetenschappelijk Onderzoek- en

documentatiecentrum (WODC) te Den

Haag; het Max-Planck-Institüt für

Ausländisches und Internationales

Strafrecht in Freiburg, het Criminologisch

Instituut van de Universiteit in

Sheffield en het Criminologisch

Instituut van de Eberhard-Karls-

Universiteit in Tübingen. Het M.A. in

European Criminology staat open voor

studenten en ‘professionals’ die zich

willen verdiepen in de relevantie van

recent ontwikkelde criminologische

theorieëen en deze willen toetsen aan

het beleid op nationaal, Europees en

internationaal niveau. Het M.A.

Programma loopt over één academiejaar.

Het is een volledig Engelstalig

programma dat op een evenwichtige

manier onderwijs met onderzoek

combineert. Voor meer informatie:

Centre for advanced academic studies,

Hilde van Lindt, Hooverplein 10,

B-3000 Leuven (tel.: (00-32)16 32 52 68

of 32 53 00; e-mail:

hilde.vanlindt@law.kuleuven.ac.be

More magazines by this user
Similar magazines