1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Boeken en rapporten

Onderstaande publicaties kunnen te

leen worden aangevraagd bij het

Wetenschappelijk Onderzoek- en

Documentatiecentrum, Koninginnegracht

19, Den Haag, tel.: 070-3 70 65

54 [5]3.

Amersfoort, P. van, A. van Hoek e.a.

Doorlooptijden in de jeugdstrafrechtsketen

Amsterdam, Van Dijk, Van Soomeren

en Partners, 2000

Beke, B.M.W.A., A.Ph. van Wijk e.a.

Jeugdcriminaliteit in groepsverband

ontrafeld; tussen rondhangen en

bendevorming

Den Haag, Ministerie van justitie, 2000

Breur, C., M. Hallers e.a.

Rapportage over het (verkennend)

rechtsvergelijkend onderzoek inzake

kleine rechtshulp aan/door derdenlanden:

schone handen in de

rechtshulp?

Leiden, Universiteit Leiden, Seminarium

voor Bewijsrecht, 2000

Gemert, F. van, E. Wiersma

Aanpak groepscriminaliteit; een

inventarisatie van preventie- en

interventiemaatregelen gericht op

jeugdgroepen

Den Haag, Ministerie van justitie,

Directie Preventie, Jeugd en

Sanctiebeleid, 2000

Hart, A.C. ’t

Het Nederlands Openbaar Ministerie

rond(t) de eeuwwisseling; een

preadvies

Z. pl., Vereniging voor de vergelijkende

studie van het recht van België en

Nederland, 2000

Hes, J., J. Veldhuis (medew.)

Recht doen aan de buurt

Dordrecht, Stichting Maatschappij,

Veiligheid en Politie (SMVP), 2000

Maung, N.A., N. Hammond

Risk of re-offending and needs

assessments; the user’s perspective

London, Home Office, 2000

Nijboer, J.F.

De taken van de strafrechter

Deventer, Gouda Quint, 2000

Oei, T.I., M.S. Groenhuijsen (red.)

Forensische psychiatrie anno 2000;

actuele ontwikkelingen in breed

perspectief

Deventer, Gouda Quint, 2000

Pheijffer, M.

Forensische accountancy

Z. pl., Koninklijke Vermande, 2000

(oratie)

Raynor, P., J. Kynch e.a.

Risk and need assessment in probation

services; an evaluation

London, Home Office, 2000

Rovers, B.

Klassenjustitie; overzicht van onderzoek

naar selectiviteit in de Nederlandse

strafrechtketen

Rotterdam, Erasmus Universiteit

Rotterdam (EUR), 1999

Schaap, C.D.

Forensische expertise op financieel

terrein; een inleiding op het studieterrein

van de forensische expertise

gericht op fraude en andere vormen

van financieel gedreven criminaliteit

Z. pl., Koninklijke Vermande, 2000

(oratie)

Smilde, M.

Handreiking cameratoezicht;

aandachtspunten bij het overwegen en

realiseren van cameratoezicht in de

openbare ruimte

Den Haag, Senter, 2000

Tonry, M. (red.)

Crime and justice; a review of research

Chicago/London, University of Chicago

Press, 2000

De WODC-rapporten

142

Om zo veel mogelijk belanghebbenden

te informeren over de onderzoeksresultaten

van het WODC wordt een

beperkte oplage van de rapporten

kosteloos verspreid onder functionarissen,

werkgroepen en instellingen

binnen en buiten het ministerie van

More magazines by this user
Similar magazines