1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Schreuders, M.M., F.W.M. Huls,

W.M. Garnier en K.E. Swierstra

(red.); C.C.J.H. Bijleveld (WODC),

P.P.J. Groen (WODC), F. Heide

(WODC), W. van der Heide

(WODC), R.F. Meijer (WODC), P.R.

Smit (WODC), H.W.J.M. Huys

(CBS) en C.S. Wang (CBS)

Criminaliteit en rechtshandhaving 1999;

ontwikkelingen en samenhangen

1999, O&B nr. 180

Steinmann, P.L.M., F.P. van Tulder

en W. van der Heide

Prognose van de sanctiecapaciteit

1999-2003

1999, O&B nr. 181

Leuw, Ed. m.m.v. M. Brouwers en J.

Smit

Recidive na de tbs; patronen, trends en

processen en de inschatting van gevaar

1999, O&B nr. 182

Heiden-Attema, N. van der, M.W.

Bol

Moeilijke jeugd; risico- en protectieve

factoren en de ontwikkeling van

delinquent gedrag in een groep

risicojongeren

2000, O&B nr. 183

Bunt, H,G, van de, J.M. Nelen (red.)

De toekomst van de bijzondere

opsporingsdiensten

2000, O&B nr. 184

Eshuis, R.J.J., N. Dijkhoff

Nevenfuncties zittende magistratuur

2000, O&B 185

Leuw, Ed., L.L. Motiuk (bijdragen

van); inleiding van H.J.C. van Marle

Toezicht op seksuele geweldplegers na

invrijheidstelling – Safe reintegration of

sexual offenders

2000, O&B 186

Onderzoeksnotities

Baas, N.J.

Stalking; slachtoffers, daders en

maatregelen tegen deze vorm van

belagen

WODC, Onderzoeksnotities, nr. 1, 1998

144

Kruissink, M., C. Verwers, N.

Dijkhoff

Organisatie van de recherchefunctie;

een inventarisatie in de 25 politiekorpsen

WODC, Onderzoeksnotities, nr. 2, 1998

Beijers, W.M.E.H., A. Klijn, J. van

der Schaaf, G. Paulides

Twee halen, ...; over de prijs van

meervoudig beroep op gesubsidieerde

rechtsbijstand

WODC, Onderzoeksnotities, nr. 3, 1998

Baas, N.J.

Strafrechtelijke Opvang Verslaafden

(SOV); een literatuurverkenning naar

voor de SOV relevante ervaringen met

onvrijwillig geplaatste justitiabele

verslaafden in binnen- en buitenland

WODC, Onderzoeksnotities, nr. 4, 1998

Laan, P.H. van der, A.A.M. Essers,

G.L.A.M. Huijbregts en E.C. Spaans

Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit:

periode 1980-1996; een tussentijds

verslag

WODC, Onderzoeksnotities, nr. 5, 1998

Beenakkers, E.M.Th.

Bijzondere verhoormethoden; een

literatuurverkenning

WODC, Onderzoeksnotities, nr. 6, 1998

Luykx, F., M. Grapendaal

Justitie in de buurt; een evaluatie van

vier experimenten

WODC, Onderzoeksnotities, nr. 1, 1999

Wartna, B.S.J.

Recidive-onderzoek in Nederland; een

overzicht van Nederlands onderzoek

naar hernieuwd crimineel gedrag

WODC, Onderzoeksnotities, nr. 2, 1999

Baas, N.J. en E. Niemeijer

Kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende

macht; een internationale

verkenning

WODC, Onderzoeksnotities, nr. 3, 1999

Passas, N.

Informal value transfer systems and

criminal organizations; a study into

so-called underground banking

networks

WODC, Onderzoeksnotities, nr. 4, 1999

More magazines by this user
Similar magazines