1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 24

Literatuur

Bell, P.A., T.C. Greene e.a.

Environmental psychology

Orlando, Harcourt Brace College

Publishers, 1996

Bonnes, M., G. Secchiaroli

Environmental psychology; a psychosocial

introduction

London, Sage, 1995

Bosch, R.J. van den

Schizofrenie binnenstebuiten

Psychologie & maatschappij, 70 e jrg.,

1995, pp. 42-54

Dunbar, R.

Grooming, gossip and the evolution of

language

London, Faber and Faber, 1996

Freedman, L.

Psychologie en overbevolking

Utrecht, Het Spectrum, 1977

Frith, U.

Autism; explaining the enigma

Oxford, Basil Blackwell, 1989

Gladwell, M.

The tipping point; how little things can

make a big difference

London, Little, Brown and Company,

2000

Halen, C. van

Het cement van de samenleving; feit of

fictie?

Psychologie en maatschappij, 24 e jrg.,

2000, pp. 386-392

Hall, E.T.

The hidden dimension

New York, Anchor Books, 1966/1982

Kagan, J.

Galen’s prophecy

New York, Basic Books, 1994

Komter, A.E., J. Burgers e.a.

Het cement van de samenleving; een

verkennende studie naar solidariteit en

cohesie

Amsterdam University Press, 2000

Kohnstamm, R.

Vrij maakt niet gelukkig

De Volkskrant, 18 november, 2000

Lasch, C.

De cultuur van het narcisme; leven in

een tijd van afnemende verwachtingen

Amsterdam, De Arbeiderspers, 1980

Lewin, K.

Field theory in social science

New York, Harper, 1951

Locke, J.L.

The de-voicing of society; why we don’t

talk to each other anymore

New York, Simon & Schuster, 1998

Mehrabian, A.

Public places and private places; the

psychology of work, play, and living

environments

New York, Basic Books, 1976

Sapolsky, R.M.

Waarom krijgen zebra’s geen stress?

Over stress, door stress veroorzaakte

aandoeningen, en hoe ermee om te

gaan

Utrecht, Het Spectrum, 1995

Schuyt, K.

Het verband tussen de dingen

De Volkskrant, 20 december, 2000

Seligman, M.E.P.

Hulpeloosheid; onderzoek naar de

oorsprong van angst en depressie,

suggestie voor preventie en behandeling

Bloemendaal, Nelissen, 1979

Sennett, R.

The fall of public man

New York, Knopf, 1977

Vester, F.

Het verschijnsel stress; oorsprong,

vormen en ontaarding van een

levenreddend mechanisme

Baarn, Bosch & Keuning, 1977

Visser, H.J.

Temperament als determinant voor

psychische klachten en welbevinden

Groningen, 1998 (diss.)

Zijderveld, A.C.

Verzorgingsstaat is faciliteitenbedrijf

geworden

De Volkskant, 20 september, 2000

More magazines by this user
Similar magazines