1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 30

grote geld en de snelle levensstijl. Natuurlijk is een dergelijke carrière

niet voor iedereen weggelegd en leiden aspiraties in die richting vaak

alleen tot een uitgebreid strafblad, gevangenisstraf en verslaving.

Door het gebrek aan carrièremogelijkheden in de reguliere economie

worden mannen ook steeds minder aantrekkelijke huwelijkspartners

voor vrouwen die ook in aanmerking kunnen komen voor een bijstandsuitkering.

Bijstandsmoeder is vaak een aantrekkelijker status dan de

echtgenote te zijn van een werkloze, en zeker van een verslaafde, crimineel

of beide. In een situatie met weinig vooruitzichten, zo heeft Wilson

voor de Amerikaanse getto’s betoogd, is een korte termijnperspectief de

meest rationele optie. Een impulsieve levensstijl gericht op onmiddellijk

overleven ligt voor de hand in een situatie waar de arbeidsmarkt mensen

uitsluit. En zo worden delen van de binnensteden waar men concentraties

aantreft van mensen die op de reguliere arbeidsmarkt geen kans maken,

plaatsen waar informele en criminele praktijken tot inkomensvorming

leiden, waar de sociale orde wordt bepaald door jeugdbendes

(Jankowski, 1991) en de rest van de stedelijke bevolking niet meer durft

te komen, kortom: ganglands.

In de meeste achterstandwijken, zowel in Nederland als in andere economisch

geavanceerde landen, behoren veel bewoners tot minderheidsgroepen.

Veel auteurs hebben beklemtoond dat niet zozeer etnische of

nationale achtergrond bepalend is voor criminaliteit, maar sociaaleconomische

status. Zoals Shaw en McKay al meer dan vijftig jaar geleden

betoogden, toen zij het hadden over de hogere aantallen delinquenten

onder Afro-Amerikanen jongens in vergelijking met blanke: ‘… it

cannot be said that they are higher than rates for white boys in comparable

areas, since it is impossible to reproduce in white communities the

circumstances under which Negro children live’ (geciteerd in: Short,

1997, p. 10). Maar dat betekent ook, dat in de mate waarin minderheden,

meestal migranten, meer dan andere groepen geconfronteerd worden

met armoede en achterstand, we onder minderheden en migranten

meer deviantie en criminaliteit mogen verwachten. En dat dan niet op

grond van etnische of nationale, maar op grond van sociaaleconomische

kenmerken.

Net zoals de problematiek van de multiculturele stad lange tijd voor

een louter Amerikaans verschijnsel werd gehouden, zo hebben we in Europa,

en zeker in Nederland, ook geloofd dat de ontwikkeling in de richting

van no go areas te exotisch was voor landen met en meer gematigd

sociaal klimaat. De recente sterke toename van – vaak aan drugs gerelateerde

– criminaliteit onder jongeren uit de kringen van migranten (Ministeries

van binnenlandse zaken en justitie, 1997) met een zwakke positie

op de arbeidsmarkt, laat zien dat de Verenigde Staten ook in dat

opzicht minder ver weg zijn dan we geneigd zijn te denken.

More magazines by this user
Similar magazines