1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 32

En in de mate waarin nieuwe migranten in achterstandssituaties zullen

komen te verkeren, kunnen informele en illegale activiteiten wederom

alternatieve wegen tot sociale stijging of minstens tot overleven zijn.

Literatuur

Anderson, E.

Street wise; race, class, and change in

an urban communist

Chicago/Londen, The University of

Chicago Press, 1990

Bahrdt, H.-P.

Die moderne Großstadt; soziologische

Überlegungen zum Städtebau

Hamburg, Reinbek, 1961

Blau, J.R.

The shape of culture; a study of

contemporary cultural patterns in the

United States

Cambridge MS, Cambridge University

Press, 1989

Burgers, J.P.L.

De schaal van solidariteit; een studie

naar de sociale constructie van de

omgeving

Leuven/Amersfoort, Acco, 1988

Burgers, J. (red.)

De uitstad; over stedelijk vermaak

Utrecht, Jan van Arkel, 1992

Burgers, J.

Stedelijke landschappen; over de

openbare ruimte in de postindustriële

stad

In: Sociaal en Cultureel Planbureau, De

stad op straat, Sociale en Culturele

studies – 27, 1999, pp. 127-148

Burgers, J., J. Oosterman

Het publieke domein; over de sociale

constructie van openbare ruimte

Amsterdams sociologisch tijdschrift,

19 e jrg., 1992, pp. 3-22

Evans, R.J.

Tales from the German underworld

New Haven and London, Yale

University Press, 1998

Fischer, C.S.

The urban experience

New York, Harcourt Brace, 1984

Goffman, E.

Relations in public; microstudies of the

public order

New York, Free Press, 1971

Jankowski, M.S.

Islands in the street; gangs and

Amrican urban society

Berkeley, University of California Press,

1991

Jansen, G.H.

De eeuwige kroeg; hoofdstukken uit de

geschiedenis van het openbaar lokaal

Meppel, Boom, 1976

Jencks, Chr.

The homeless

Cambridge, Harvard University Press,

1994

Ministeries van binnenlandse

zaken en justitie

Criminaliteit in relatie tot de integratie

van etnische minderheden

’s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1997

Ritzer, G.

The McDonaldization of society

Thousand Oaks, Pine Forge Press,

1993

Sassen, S.

The global city; New York, London,

Tokyo

Princeton, NJ, Princeton University

Press, 1991

Sennett, R.

The fall of public man; on the social

psychology of capitalism

New York, Vintage, 1978

Short, J.F. jr.

Poverty, ethnicity, and violent crime

Boulder, Westview Press, 1977

More magazines by this user
Similar magazines