1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Nederland vroeger veiliger?

De veranderde beleving van onveiligheid

G.N.G. Vanderveen *

Nederland wordt steeds onveiliger. Dat is althans de indruk die ontstaat

wanneer je de krant leest of naar het nieuws kijkt. Eind oktober 2000 beschreven

diverse media de resultaten van onderzoek naar onveiligheidsbeleving.

Verschillende kranten kopten: ‘Helft Rotterdam voelt zich onveilig’

(zoals bijvoorbeeld De Volkskrant, 31 oktober 2000) of een kop van

gelijke aard. Uit ander onderzoek bleek dat ruim 30% van de Nederlanders

van mening is dat je vroeger ’s avonds nog wel een straatje om kon

gaan, maar tegenwoordig niet meer. Bijna 80% ervaart enige vorm van

onrust en voelt zich in bepaalde mate onveilig.

Het lijkt erop dat mensen zich steeds onveiliger voelen en dat men

denkt dat Nederland onveiliger wordt. Dit gaat wellicht gepaard met een

punitieve houding ten aanzien van normovertredend gedrag, en een positieve

waardering van verstrekkende maatregelen dergelijk gedrag te

voorkomen, aan te pakken en te bestraffen. Technologische hulpmiddelen

zoals DNA-onderzoek kunnen bij dergelijke maatregelen gebruikt

worden. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen een groot vertrouwen

hebben in de effectiviteit van technologische hulpmiddelen en bovendien

in grote mate maatregelen acceptabel te vinden waarbij gebruik

gemaakt wordt van deze hulpmiddelen (Elffers, 2000). In figuur 1 wordt

dit vertrouwen in de effectiviteit van maatregelen als de registratie van

zedendelinquenten, DNA-profielen en camerabewaking geïllustreerd.

Maar was het vroeger dan veiliger? Durft men tegenwoordig niet meer

over straat? Het is verleidelijk hier bevestigend op te antwoorden. Niettemin

zijn de hierboven aangehaalde cijfers, de ruim 30% van de Nederlanders

die van mening is dat je vroeger ‘s avonds nog wel een straatje

om kon gaan, maar tegenwoordig niet meer en de bijna 80% die enige

vorm van onrust ervaart en zich in bepaalde mate onveilig voelt, niet afkomstig

uit een recente publicatie. Deze cijfers zijn afgeleid van interviews

uit 1975 (Cozijn en Van Dijk, 1978)!

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan de sectie Rechtspsychologie & Rechtssociologie

van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam en is tevens

verbonden aan de Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid. Zij beperkt zich in dit

artikel tot de sociale veiligheid, veiligheid die direct door anderen, eventueel moedwillig,

kan worden aangetast. Hiermee wordt bijvoorbeeld de verkeersveiligheid uitgesloten.

34

More magazines by this user
Similar magazines