1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Veranderde beleving van onveiligheid 43

Figuur 3: De redenen zich onveilig of niet op zijn/haar gemak te voelen

Te weinig controleurs

Te weinig

bewaking/politie/toezicht

Geen vluchtwegen

Donker

Stil

Zwervers

Enge types

Rondhangende jongeren

Gedrag anderen

Junks

Weet/zegt niet

Anders

(Bron: Vanderveen, 1998)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Normoverschrijdend en onbetamelijk gedrag

Verloedering, overlast en normvervaging: zijn deze verschijnselen kenmerkend

voor deze tijd? Worden normen en waarden met voeten getreden,

kennen mensen het verschil niet meer tussen het mijn en dijn en

hoort ‘goed fatsoen’ tegenwoordig niet meer bij de opvoeding? Natuurlijk

zijn deze vragen gechargeerd, maar dit neemt niet weg dat er discussie is

over normen en waarden, vroeger en nu. Elffers en Hessing (2000) besteden

aandacht aan deze discussie en concentreren zich daarbij op de

vraag of de normen van jongeren inderdaad afbrokkelen en of er daarbij

een relatie bestaat tussen de veronderstelde toename van gewelddadigheid

en ‘zinloos geweld’. Uit hun studie blijkt dat uit de beschikbare empirische

gegevens niet geconcludeerd kan worden dat de normen van

jongeren ten aanzien van recht en wet verschillen van de normen van

ouderen. Ten tweede lijkt er geen sprake te zijn van de teloorgang van

normen en waarden, ook al wordt daar over geklaagd (Elffers en Hessing,

2000). Deze conclusies nemen niet weg dat het waarnemen van norm-

More magazines by this user
Similar magazines