1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Veranderde beleving van onveiligheid 47

Literatuur

Anjou, L.J.M. d’

Strafrecht als product van moreel

ondernemen over de criminalisering van

stalking

Justitiële verkenningen, 26e jrg., nr. 5,

2000, pp. 23-35

Baart, S.

Het verkeerde been

Amsterdam, De Volkskrant, 30-12-2000

Boutellier, J.C.J., B.A.M. van

Stokkom

Consumptie van veiligheid; van

verzorgingsstaat tot veiligheidsstaat

Justitiële verkenningen, 21e jrg., nr. 5,

1995 pp. 96-111

Buikhuisen, W.

Geregistreerde en niet-geregistreerde

kriminaliteit

Den Haag, Ministerie van justitie,

WODC, 1975

Cozijn, C., J.J.M. van Dijk

Onrustgevoelens in Nederland

Den Haag, Ministerie van justitie,

WODC, 1976

Dam, M. van

De risicoloze samenleving

Amsterdam, De Volkskrant, 4-1-2001

Dijk, J. J. M. van, C.H.D. Steinmetz

De WODC-slachtofferenquêtes

1974-1979

Den Haag, Ministerie van justitie,

WODC, 1979

Donnelly, P.

Individual and neighborhood influences

on fear of crime

Sociological focus, 22 e jrg., nr. 1, 1988,

pp. 69-85

Elffers, H.

Kijkt u maar! Ontleedt u maar! Onthult

u maar! Kort verslag van een

publieksenquete naar de aanvaardbaarheid

van technologische hulpmiddelen

in de opsporing

Den Haag, Publieke presentatie

Onderzoekschool Maatschappelijke

Veiligheid, OMV, 2000

Elffers, H., D.J. Hessing

Ze hebben geen normen en waarden

meer! De houding van jongeren

tegenover recht en wet

Ars aequi, 49 e jrg., nr. 12, 2000, pp.

831-839

Farrall, S., J. Bannister e.a.

Questioning the measurement of ‘the

fear of crime’

British journal of criminology, 37 e jrg.,

nr. 4, 1997, pp. 658-679

Fiselier, J.P.S.

Slachtoffers van delicten; een

onderzoek naar verborgen criminaliteit

Utrecht, Ars aequi libri, 1978

Gardner, C.B.

Passing by; gender and public

harassment

Berkeley, University of California Press,

1995

Groenhuijsen, M.S.

Stalking; strafrecht als interventierecht

Delikt en delinkwent, 28 e jrg., nr. 6,

1998, pp. 521-526

Hale, C.

Fear of crime; a review of the literature

International review of victimology, 4 e

jrg., 1996, pp. 79-150

Hulsman, L.H.C.

De benadeelden door strafbaar gedrag

en hun schadeloosstelling

Nijmegen, In den Toren, 1971 (Congres

Slachtoffers van Delicten)

Junger-Tas, J., A.A. van der

Zee-Nefkens

Publiek en politie; ervaringen,

houdingen en wensen

Den Haag, Ministerie van justitie,

WODC, 1978

Kania, R.R.E.

TV crime and real crime; the impact of

prime-time viewing

Washington DC, Annual Meeting of

the American Society of Criminology,

1998

More magazines by this user
Similar magazines