1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Intolerantie

Typerend voor jongeren?

Q.A.W. Raaijmakers, J.T.C. van Hoof en T.F.M. ter Bogt *

49

In de publieke opinie en in de politiek wordt regelmatig de vrees uitgesproken

dat de intolerantie in het publieke domein toeneemt. Daarbij

doelt men dan op concrete en zichtbare uitingen van agressie en geweld

tussen individuen onderling op straat, in het uitgaansleven en ten opzichte

van instanties en autoriteiten. Vooral jongeren worden gezien als

de vaandeldragers van deze nieuwe cultuur van onverdraagzaamheid.

Want steeds opnieuw lijken met name jongeren betrokken bij zinloos

geweld, rellen tussen hooligans, vechtpartijen met de politie, rechtsextreme

agressie en andere vormen van geweldscriminaliteit. Omdat de

toename van dit type intolerante praktijken zich vooral bij jongeren

voordoet, is het logisch dat men in de verklaringen daarvan vooral zoekt

naar mogelijke verschillen in intolerantie tussen de oudere en de jongere

generaties.

Tegelijkertijd is het echter ook mogelijk dat er sprake is van een algemene

toename van intolerante praktijken, bij zowel volwassenen als

jeugdigen. Tussen de generaties is dan slechts sprake van een verschil in

de verschijningsvorm van deze praktijken. Daar waar jongeren deze

praktijken uitoefenen in de domeinen die hun ter beschikking staan – op

straat of rond het café –, doen volwassenen dat ook op hun eigen domeinen,

alleen zijn die praktijken dan misschien wat minder zichtbaar.

Daarbij gaat het niet alleen om de intolerantie in het privé-domein, maar

ook om ‘geïnstitutionaliseerde intolerantie’. Bij geïnstitutionaliseerde

intolerantie beroept men zich op de wet of het wettelijk gezag respectievelijk

op ‘hogere’ waarden en idealen die in het geding zouden zijn. Hieraan

voorafgaand is dan wel eerst de wet aangepast of anders geïnterpreteerd

respectievelijk zijn die hogere waarden of idealen nadrukkelijker

dan voorheen op de agenda gezet danwel worden zij selectief ingezet.

Voor de verklaring van zo’n algemene toename van intolerante praktijken

is het niet zo logisch om juist naar verschillen in intolerantie tussen

de generaties te zoeken, maar zijn eerder de veranderingen die zowel

volwassenen als jeugdigen karakteriseren interessant.

In dit artikel stellen we ons de vraag of jongeren van nu er intolerantere

normen en waarden op na houden dan ouderen c.q. vorige genera-

* De auteurs zijn respectievelijk universitair hoofddocent verbonden aan de faculteit sociale

wetenschappen, vakgroep Kinder- en jeugdstudies (Universiteit Utrecht), universitair docent

bij de vakgroep Ontwikkelingspsychologie (Universiteit Utrecht) en universitair docent aan

de faculteit sociale wetenschappen, vakgroep Kinder- en jeugdstudies (Universiteit

Utrecht).

More magazines by this user
Similar magazines