1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Intolerantie typerend voor jongeren? 55

Figuur 1: Ontwikkelingstrend economische intolerantie naar leeftijdsgroep;

1970-1992

Economische Intolerantie

,8

,6

,4

,2

0,0

-,2

-,4

-,6

-,8

1970

1975

1980

1985

1992

Leeftijd

en de jongere generatie, zij het dat de toch al geringe verschillen tussen

de diverse groepen in de loop van de tijd alleen maar kleiner zijn geworden.

De resultaten met betrekking tot de ontwikkeling van culturele intolerantie

staan afgebeeld in figuur 2. Ook hierin volgen jongeren in grote

lijnen de trend die bij volwassenen valt af te lezen. In tegenstelling tot het

economische domein is op het culturele domein sinds 1970 duidelijk

sprake van een systematische afname van de intolerantie. Hoewel deze

trend bij zowel ouderen als jongeren is waar te nemen, blijken jongeren

(tot 30 jaar) op alle tijdstippen substantieel en statistisch significant (p <

.001) toleranter dan de ouderen, terwijl de onderlinge verschillen tussen

de jongeren uiterst minimaal zijn.

Ontwikkeling en intergenerationele overdracht van culturele

intolerantie: 1991-1997

In 1991 is in het kader van het Usad-project een representatieve steekproef

getrokken uit de populatie van Nederlandse, autochtone jongeren

in de leeftijd van 12 tot 24 jaar. Deze jongeren zijn samen met hun

16-20

21-25

25-30

> 30

More magazines by this user
Similar magazines