1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 56

Figuur 2: Ontwikkelingstrend culturele intolerantie naar leeftijdsgroep;

1970-1992

Culturele Intolerantie

,8

,6

,4

,2

0,0

-,2

-,4

-,6

-,8

1970

1975

1980

1985

1992

Leeftijd

ouders op een groot aantal onderwerpen ondervraagd, waaronder ook

een aantal items met betrekking tot culturele intolerantie. Een deel van

deze jongeren (en hun ouders) is opnieuw ondervraagd op dezelfde onderwerpen

in 1994 en 1997. In totaal namen 620 jongeren met hun

ouders deel aan alle meetmomenten. Omdat deze 620 jongeren qua culturele

intolerantie niet verschilden van de overige jongeren uit de originele,

representatieve steekproef, gaan we er van uit dat de resultaten van

deze groep een redelijk goede indicatie kunnen geven van de ontwikkelingen

in de jaren negentig. Een extra voordeel van dit panellongitidinaal

onderzoek is, dat ook zicht kan worden verkregen op de

individuele ontwikkeling in deze periode. Daarnaast is het met de gekozen

opzet mogelijk om de intergenerationele overdracht van ouders op

kinderen direct te onderzoeken. Voor de opzet van deze studie en de

kenmerken van de gehanteerde meetinstrumenten wordt ook in dit geval

16-20

21-25

25-30

> 30

More magazines by this user
Similar magazines