1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 60

Het meest informatief zijn echter de zogenaamde totale effecten: dat

zijn de directe èn indirecte effecten samengenomen. Het totale effect van

opleidingsniveau op de intolerantiescore van jongeren bedraagt voor

1994 -.18 en voor 1997 -.19. Voor de ouderlijke intolerantie is dit .19

(T1→ T2) respectievelijk .25 (T2→ T3+T1→ T3). Het effect van ouderlijke

overdracht lijkt zo op z’n minst concurrerend met het effect van

opleidingsniveau.

Conclusie en discussie

Uitgaande van de veronderstelling dat de intolerantie in de maatschappelijke

praktijk de afgelopen decennia is toegenomen en dat deze toename

ook een ideologische component heeft, kunnen er op basis van de

door ons gepresenteerde resultaten een aantal conclusies worden getrokken.

In de eerste plaats blijkt dan dat het probleem van de intolerantie geen

probleem van een specifieke generatie is. Voor zover de intolerantie onder

jongeren is toegenomen, is dat meer een uitdrukking van een algemeen

maatschappelijk verschijnsel, dan dat er iets speciaals mis is met

de tolerante normen en waarden van jongeren.

In economisch opzicht verschillen jongeren nauwelijks van volwassenen

wat betreft de compassie met minder begunstigden, het

verantwoordelijkheidsgevoel voor degenen die het van de sociale voorzieningen

moeten hebben en de bereidheid om de vergaarde rijkdom te

delen c.q. collectief te besteden.

In cultureel opzicht kunnen volwassenen de ten toon gespreide tolerantie

van jongeren beter tot voorbeeld nemen in plaats van zich in dit

opzicht af te zetten tegen de jongere generatie. Jongeren vandaag de dag

zijn verreweg verdraagzamer als het gaat om het respect om andermans

mening, de gastvrijheid tegenover vreemdelingen en de acceptatie van

afwijkende leefstijlen en voorkeuren.

Wat bij zowel jongeren als volwassenen opvalt is de divergente ontwikkeling

in economische en culturele intolerantie. Terwijl de samenleving

als geheel in cultureel opzicht steeds toleranter lijkt te worden, ligt dat

voor economische tolerantie precies andersom. De toename van intolerante

praktijken kent dus een ideologisch correlaat in economische onverdraagzaamheid.

Misschien hebben we hier wel te maken met een bijverschijnsel

van de vergaande liberalisering van de economie, en is het

vooral dát wat tot een toename van de intolerante praktijken heeft geleid.

In de ‘volwassen wereld’ wordt dit zichtbaar in de toename van allerlei

‘abstractere’ vormen van institutionele intolerantie (van gewelddadige

uitzettingspraktijken tot een nauwelijks bediscussieerde actieve

deelname in Navo-verband aan bombardementen op onschuldige burgers

in Joegoslavië). In de wereld van de jeugd is die intolerantie noodgedwongen

directer en concreter van aard, gericht tegen personen en uitgevoerd

in het domein van de jeugd: op straat.

More magazines by this user
Similar magazines