1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Intolerantie typerend voor jongeren? 61

De resultaten van ons onderzoek laten tevens zien, dat de volwassen

wereld en in het bijzonder de ouders inderdaad een grote verantwoordelijkheid

dragen voor de tolerantie van de jeugd. Maar niet omdat ze de

overdracht van tolerante waarden en normen zouden verwaarlozen. Integendeel.

Ouders doen juist hun best om kinderen de in hun opvatting

belangrijkste beginselen bij te brengen. En over het algemeen slagen zij

daar wonderwel in. Zelfs in die leeftijdsfase waarin hun kinderen in belangrijke

mate aan hun invloedssfeer zijn onttrokken (vanaf het twaalfde

levensjaar) is de morele autoriteit van de ouders op hun kinderen zeker

zo sterk als, bijvoorbeeld, de invloed vanuit het opleidingsmilieu. Als het

om fundamentele waarden en normen gaat, nemen kinderen vrijwel

naadloos het gedachtegoed van hun ouders over, waarbij zij zich vanaf

ongeveer het vijftiende levensjaar – in het geval van intolerantie op het

culturele domein – nadrukkelijker de tolerante tijdgeest weten eigen te

maken.

Er lijkt dus geen enkele reden te zijn om bij onze zorgen over de verdraagzaamheid

in de samenleving specifiek naar de gehele jongere generatie

te wijzen. Dat neemt niet weg dat er wel problemen kunnen zijn

met specifieke groepen binnen de jeugdige generatie. Neem, bijvoorbeeld,

het straatgeweld van de hooligans of het racistische geweld van

rechtsextreme groepjes. Maar zelfs in die gevallen moeten we voorzichtig

zijn deze vormen van intolerantie als een typisch jeugdig probleem op te

vatten. De harde kern van deze gewelddadige groepjes zijn immers stuk

voor stuk volwassenen, die handig gebruikt weten te maken van wat jongeren

werkelijk karakteriseert: het enthousiast en actief volgen van de

trends, die door volwassenen zijn uitgezet.

Literatuur

Arbuckle, J.L.

Amos users’ guide, version 3.6

Chicago (IL), SmallWaters Corp., 1997

Bandura, A.

The stormy decade; fact or fiction?

Psychology in the schools, nr. 1, 1964,

pp. 224-231

Becker, J.W.

Culturele veranderingen in Nederland

1992

Amsterdam, Steinmetz-archief,

computerfile archiefnr. P1152, 1992

Bourdieu, P., J-C. Passeron

La reproduction; éléments pour une

théorie du système d’enseignement

Parijs, Editions de Minuit, 1970

Cassel, C.A., C.C. Lo

Theories of political literacy

Political behavior, 19 e jrg., nr. 4, 1997,

pp. 317-335

Davis, K.

The sociology of parent-youth conflict

American sociological review, 5 e jrg.,

1940, pp. 523-535

Eisenstadt, S.

From generation to generation; age

groups and social structure

Glencoe (Ill), The Free Press, 1956

More magazines by this user
Similar magazines