1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Verbleekt gezag 71

Foucault, M.

Surveiller et punir; la naissance de la

prison

Parijs, Gallimard, 1975

Foucault, M.

De zorg voor zichzelf; geschiedenis van

de seksualiteit, deel 3

Nijmegen, SUN, 1984

Giddens, A.

The transformation of intimacy

Cambridge, Polity Press, 1992

Komter, A.

Van de weelde en de woede

De Volkskrant, 7-10-2000

Lambrechts, M.

De archeologisch-genealogische

methode van Michel Foucault

Te elfder ure, 25 e jrg., 1981, pp.

517-555

Lasch, C.

The culture of narcissism; American life

in an age of diminishing expectations

New York, Warner, 1979

Mahler, M., F. Pine e.a.

The psychological birth of the human

infant

New York, Basic Books, 1975

Moyaert, P.

Ethiek en sublimatie

Nijmegen, SUN, 1994

Nijnatten, C. van

In the name of the third; changing the

law on naming children in the

Netherlands

International journal of law, policy and

the family, 10 e jrg., 1996, pp. 219-228

Nijnatten, C. van

Tales of ordinary badness; sexuality in

Dutch child welfare discourse

American journal of forensic psychiatry

18 e jrg., 1997, pp. 51-67

Nijnatten, C. van

Authority relations in families and child

welfare in the Netherlands and England;

new styles of government

International journal of law, policy and

the family, 14 e jrg., 2000, pp. 107-130

Raes, K.

De naakte samenleving; pleidooi voor

een onpersoonlijke maar vertrouwde

publieke cultuur

Justitiële verkenningen, 21 e jrg., nr.

1995, pp. 62-95

Raes, K.

Een samenleving van onverantwoordelijken;

de grenzen van deresponsabilisering

Justitiële verkenningen 25 e jrg., nr. 5,

1999, pp. 25-36

Sampson, E.

The debate on individualism; indigenous

psychologies of the individual and their

role in personal and societal functioning

American psychologist, 43 e jrg., 1988,

pp. 15-22

Scheepers, P., M. te Grotenhuis

Tanend gezag van autoriteiten in een

individualiserende samenleving

In: L. Gunther Moor, K. van der Vijver

(red.), Het gezag van de politie,

Dordrecht, 2000, pp. 27-45

Sennett, R.

The corrosion of character; the personal

consequences of work in the capitalism

New York, Norton, 1998

Stokkom, B. van

Het mannelijke ego; over onzekerheid,

hoge eigendunk en agressie

Justitiële verkenningen, 26 e jrg., nr. 1,

2000, pp. 48-60

Veldkamp, T.

De Raad voor de kinderbescherming en

de toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen;

beschermen tégen of

opkomen vóór?

Inleiding ten behoeve van de

Vermande studiedag ondertoezichtstelling

en ontheffing, 30-10-1997

Verhaege, P.

Liefde in tijden van eenzaamheid

Leuven/Amersfoort, Acco, 1999

More magazines by this user
Similar magazines