1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 82

ontdekt en vele tegenslagen geïncasseerd, maar er is een nieuwe orde

ontstaan, met nieuwe verhoudingen. En over één ding zijn allen het

eens: vanuit de traditionele benadering tussen overheid en burger, vanuit

een optimalisering vanuit het institutionele denken, zou dat nooit

van de grond zijn gekomen. Natuurlijk is hier geen sprake van een panacee

om gezagstoekenningsproblemen of zelfs maar wijkproblemen op te

lossen. Elk probleem verdient aandacht op grond van eigen merites.

Maar de resultaten laten zien dat verdere ontwikkelingen toch tenminste

zullen moeten voortbouwen op de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan.

Van belang blijft daarbij de vraag hoe om te gaan met de groeiende

roep om strengere straffen, harder optreden, het stoppen met het

gedoogbeleid, zero-tolerance en streetwise, oplossingen die veelal als

standaard worden aangedragen als reactie op ervaren gezagsproblemen.

In de eerste plaats hechten wij eraan duidelijk te stellen dat de aanpak

zoals die in Zwolle is beschreven geen ‘softe’ aanpak is. Ook daar worden

duidelijk grenzen gesteld en wordt er repressief opgetreden als dat nodig

is. Maar repressie is hier onderdeel van een meeromvattend beleid, en

het vormt geen zelfstandig traject waarvan alle heil wordt verwacht.

In de tweede plaats kunnen wij ons goed voorstellen dat een goed

doordachte verhoging van repressief politieoptreden in een aantal gevallen

wel degelijk kan bijdragen aan gezagsverhoging, met name waar

meer persoonlijk gerichte benaderingen erg moeilijk zijn, zoals in

uitgaansgebieden die bezocht worden door een sterk wisselende populatie

of vormen van geweldcriminaliteit die worden gepleegd door personen

die zich min of meer buiten de Nederlandse rechtsorde plaatsen (zoals

de internationaal mobiele straatrover). Maar als meer algemene

maatschappelijke reactie op het afnemende gezag waarover in het begin

van dit artikel werd geschreven, zetten wij liever in op strategieën die

leiden tot een vergroting van de sociale cohesie. Wij realiseren ons dat

het in de praktijk moeilijk zal zijn om dit streven handen en voeten te

geven. Maar dan is het goed om te bedenken dat de tendens tot individualisering

die zeker bijdraagt tot deze problematiek op iedereen betrekking

heeft: wij zijn er niet door harder optreden van de overheid te eisen,

als wij zelf niet bereid zijn ons in te zetten voor een aanpak die is gericht

op een vergroting van de cohesie en gezamenlijkheid.

Literatuur

Beekman, H.J.

Herstel van gezag in de praktijk

In: L. Gunther Moor en K. van der

Vijver (red.), Het gezag van de politie,

Dordrecht, SMVP, 2000, pp. 47-50

Commissie Kleine Criminaliteit

Interim-rapport

Den Haag, 1994

More magazines by this user
Similar magazines