1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Voetbalcriminaliteit

Veroveren hooligans het publieke domein?

H.B. Ferwerda en L.H.M. Gelissen *

Over hooligans en voetbalvandalisme is in ons land waarschijnlijk nog

nooit zoveel gesproken en geschreven als in het afgelopen jaar. Aanleiding

was Euro 2000 en de mogelijke risico’s die hooligans zouden geven

voor grootschalige verstoringen van de openbare orde. Ondanks het feit

dat Euro 2000 zonder al te ernstige problemen is verlopen, blijft het actueel

en belangrijk om na te gaan in hoeverre hooligans meer en meer bezit

nemen van het publieke domein. Op basis van een literatuurstudie en

eigen onderzoek gaan wij hieronder op zoek naar het antwoord. Wat is

voetbalvandalisme eigenlijk? Wat zijn de kenmerken, achtergronden en

drijfveren van hooligans? Is er een verplaatsing van incidenten van de

stadions naar het publieke domein en waardoor wordt dat veroorzaakt?

Deze vragen zullen in het vervolg van dit artikel aan de orde worden gesteld.

Voetbalvandalisme een misleidend begrip

Voetbal is een relatief oude sport. Reeds 3000 jaar voor onze jaartelling

speelde men in China een spel dat grote overeenkomsten met ons huidige

voetbal had. Pas in 1863 – oprichting van de Football Association –

worden de Cambridge Rules algemeen aanvaard en kan er gesproken

worden van voetbal in Europa (Verheyen en De Smet, 1996). Rellen, geweld,

vechtpartijen en vernielingen rond voetbalwedstrijden zijn ook

niet nieuw, want rond 1870 wordt er in Engeland reeds melding gemaakt

van dergelijke incidenten.

Sinds 1960 zijn we in Nederland incidenten rondom voetbalwedstrijden

gaan benoemen als voetbalvandalisme. Wanneer echter gekeken

wordt naar het gedrag waaraan sommige bezoekers van voetbalwedstrijden

zich schuldig maken, blijkt die term misleidend te zijn. De

term voetbalvandalisme is eigenlijk een containerbegrip, omdat ze

slechts lijkt te verwijzen naar het plegen van kleine vernielingen rondom

het voetbalstadion door bepaalde categorieën bezoekers.

In werkelijkheid maken sommige supportersgroepen zich schuldig aan

veel meer vormen van wetsovertredend gedrag. Het betreft onder andere

overtredingen van de huisregels van een Betaald Voetbal Organisatie

* De auteurs zijn respectievelijk criminoloog en directeur van Advies- en Onderzoeksgroep

Beke te Arnhem en studente orthopedagogiek in Nijmegen. Zij danken Paul Beekman

(Arrondissementsparket Arnhem) en John Coldewijn (Stichting Rijn-Side Arnhem) voor hun

commentaar op de conceptversie van dit artikel.

84

More magazines by this user
Similar magazines