1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Hooligans en het publieke domein 85

(BVO) 1 , vernielingen en vandalisme, spreekkoren, geweld tegen personen,

andere openbare orde overtredingen, harddruggebruik en handel in

drugs. Gezien de grote variëteit aan strafbare feiten is de term ‘voetbalcriminaliteit’

dan ook meer op zijn plaats (Adang, 1997; Groenevelt e.a.,

1998; LOS, 1999).

Hooligans: algemene kenmerken

In ons land wordt het meest gesproken over ‘de harde kern’ als we de

groep supporters willen aanduiden die zich schuldig maakt aan vormen

van voetbalcriminaliteit. Anders dan wat veel ‘buitenstaanders’ zullen

vermoeden, kan er echter niet gesproken worden van één harde kern,

maar is er bij de meeste voetbalclubs sprake van meerdere harde kernen

en in de periferie daarvan van meerdere groepen risicosupporters. 2

In de literatuur worden de diverse groepen risicosupporters aangeduid

met termen als harde kern, hardcore hooligans, denkers, regisseurs, doeners,

meelopers, nieuwe aanwas en wanna-be’s (Kohlen, 2000; Ferwerda,

Beke e.a., 1998; Ferwerda, Beekman e.a., 1999; Bol e.a., 2000). Hooligans

bestaan vooral uit jongens en jonge mannen in de leeftijd van 15 tot 25

jaar (Junger-Tas, 1994; Adang, 1997 en 2000; Ferwerda e.a., 1998; Kohlen,

2000). Adang (1997) wijst erop dat het opvallend is dat er steeds meer

‘ouderen’ actief zijn in voetbalcriminaliteit.

De vraag hoe het zit met de nieuwe aanwas – hoe vindt met andere

woorden rekrutering plaats en is daar wellicht sprake van een nog jongere

categorie – is bij gebrek aan onderzoeksgegevens (nog) niet te beantwoorden.

Gesprekken met een aantal supporterscoördinatoren en

eigen onderzoek (Ferwerda e.a., 1998) lijken er echter op te wijzen dat er

sprake is van groepen hele jonge – voornamelijk – jongens (onder de 15

jaar) die er graag bij willen horen (wanna-be’s). Na afloop van wedstrijden

zijn zij steeds nadrukkelijker aanwezig bij het vertrek van de bezoekende

supporters in de hoop iets te kunnen meemaken (sensatiegerichtheid

en grensverkennend gedrag).

Een gegeven dat waarschijnlijk niet conform de algemene verwachting

of publieke opinie is, is dat risicosupporters lang niet altijd te typeren

zijn als gemarginaliseerde of kansarme en werkloze jongeren. Risicosupporters

komen uit alle sociale milieus waarbij er overigens wel sprake

is van een oververtegenwoordiging van jongeren uit de lagere sociale milieus

(Limbergen en Walgrave, 1988; Bol en Van Netburg, 1997). Uit onderzoek

blijkt overigens dat relatief veel leidende figuren afkomstige zijn

uit de middenklasse (Kohlen, 2000; Ferwerda e.a., 1999; Adang, 1997).

1 Dit zijn overigens niet alleen wetsovertredingen, maar ook overtredingen van regels die

door de BVO zelf zijn opgesteld.

2 In het kader van dit artikel zullen we de groep als geheel aanduiden als ‘risicosupporters’

of ‘hooligans’.

More magazines by this user
Similar magazines